HUR HJÄLPER VI BÄST? PSYKOTERAPEUTISKT FÖRSTA-HJÄLPEN STÖD TILL FLYKTINGAR OCH ANDRA SOM PÅVERKAS AV KRIGET I UKRAINA

Gratis föreläsning för psykologer, psykoterapeuter och all annan vårdpersonal som kommer i kontakt med flyktingar, närstående till flyktingar eller andra som upplever stor oro pga kriget i Ukraina.

Trots att vi dagligen arbetar psykoterapeutiskt med människor som befinner sig i kris så är kriget i Ukraina en ny utmaning för oss inom vården. Hur ska vi bäst bemöta vuxna och barn som traumatiserats, och hur kan vi bäst stötta oss själva? Psykologer och forskare från Karolinska Institutet som är experter på behandling av trauma hos både barn och vuxna håller en föreläsning som ger råd och stöd till hur vi bäst ger första-hjälpen samt behandling på längre sikt i mötet med de som påverkas av kriget. Transkulturella aspekter på trauma belyses. Det finns även tid för egna frågor!
Fritt för alla intresserade att delta! Sprid gärna ordet vidare!
Datum: torsdag 24 mars
Tid: 17.00-18.30
Plats: Zoom.
Anmäl dig på länk här nedanför.
Föreläsare: Shervin Shahnavaz, Anna Lindström, Josefin Ahlqvist och Johan Lundin, Leg psykologer, Kompetenscentrum för psykoterapi, CPF.

Teorier och färdigheter att använda sig av i mötet med människor som har förlängd sorg

Föreläsning – Smärta vid psykisk ohälsa

Introduktion till Självmedkänsla: Vad vi motstår, det kvarstår – Det vi känner, kan vi läka

Hanna sa upp kontakten med psykiatrin

Mindfulness för bättre sömn

Affektsmitta! Två sidor samma mynt

FÖRELÄSNING: Livsviktiga snack

Världsdagen för psykisk hälsa

Se även: Svenska kändisar behandlas för psykisk ohälsa och beroende

Kända personer som lever med bipolär sjukdom

Film: Kerstin vantrivs med sin livssituation och dricker då hon tror att ingen märker. Till slut raseras allt då hennes chef uppmanar henne att sjukskriva sig…

Kända Youtubers i samtal med psykoterapeuten

Tim ”Avicii” Berglings pappa om ångesten och medicinerna

Dolph Lundgren: ”Jag har gått i psykoterapi i fem år”

Patrik Sjöberg om psykoterapi

Frontfiguren i the Prodigy tog sitt liv

Avicii – en av många musiker med ångest

Henrik Schyffert: Alla män borde gå i terapi

Män i terapi

Tv-inslag med Bruce Springsteen där han berättar om sin erfarenhet av att gå i terapi.

Följ KBT Sverige på Facebook

Anmäl dig här: https://ki-se.zoom.us/…/register/WN_kZqoNLheTje-FQyah4RO3A

I-KBT-projekt för behandling av unga med psykisk ohälsa som talar arabiska, dari eller farsi

Nu pågår rekrytering till ett nystartat internetbaserat KBT-forskningsprojekt för arabisk-, farsi-/dari-talande ungdomar mellan 15-26 med lätt till medelsvår psykisk ohälsa.

Deltagaren kan få hjälp med en eller flera av områden: nedstämdhet, ångest, stress, sömnproblem, känsloreglering, oro och ältande, svåra minnen, svår sorg och förlust. SahaUng är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Karolinska Institutet.

Se länk nedan

Se även: Flerspråkig app för barn och ungdomar som lider av stark oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

Compassion som app!

Följ KBT Sverige på instagram:

Ungdomsdepression kopplat till ökad risk för 66 sjukdomar och förtida död

internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva

Om förhöjd oro hos ensamkommande ungdomar och ökade behov vad gäller kontakt med barn och ungdomspsykiatrin.

Snorkel; en sida riktad till barn och ungdomar om nedstämdhet/oro/ångest

Länk till registreringen på SahaUng

Flerspråkig app för barn och ungdomar som lider av stark oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter

Nu finns Safe Place, en app för barn och ungdomar som lider av stark oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter

I Safe Place finns tre konkreta övningar:

  • Första övningen är en interaktiv andningsövning som hjälper användaren att få kontroll över och lugna sin andning vid till exempel ångest.
  • Andra övningen är en progressiv avslappningsövning som hjälper barnet eller ungdomen att slappna av i kroppen. Det är en övning som är fin att använda exempelvis innan läggdags, för att förbereda kroppen på god sömn och avleda svåra tankar.
  • I den tredje övningen får användaren hjälp, genom ljud och bild, att avleda sin uppmärksamhet från svåra minnen eller tankar till en lugn plats.

Appen finns på fem språk: svenska, engelska, persiska, arabiska och somaliska.

Appen har skapats av psykologer och psykoterapeuter på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling, Region Syd tillsammans med byrån USTWO digital product studio i Malmö.

Se länk nedan

Se även: Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

Compassion som app!

Ungdomsdepression kopplat till ökad risk för 66 sjukdomar och förtida död

internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva

Om förhöjd oro hos ensamkommande ungdomar och ökade behov vad gäller kontakt med barn och ungdomspsykiatrin.

Snorkel; en sida riktad till barn och ungdomar om nedstämdhet/oro/ångest

Läs mer och ladda ned appen.

Att ha ångest är en del av livet men vad händer när den tar över?

Ångesten som påverkar livet

Krampaktig känsla i bröstet, torr mun och skenande puls. Ångest och stark oro drabbar de flesta människor, men vad gör man när man har så mycket ångest att livet inte fungerar?

Lyssna på länken nedan

Se även: Vad är hälsoångest?

Diskussion: Är autism en superkraft eller svaghet?

Dansen som hjälp till att hitta tillbaka till kroppen

Ångest, revolution och kidnappningar: terapihemligheter från olika länder

Ung ångest: Ångesten håller mig hemma från skolan

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

”Mindfulness kan leda till ångest och depression”

Debattartikel:Gå inte på myten om kemisk obalans i hjärnan som orsak till depression och ångest

Ett avsnitt från programmet Kropp & Själ P1 SR torsdag 13 april.

Läs mer/lyssna/ladda ned

Om att uppmärksamma och acceptera negativa tankar.

Då personer försöker att kontrollera sina tankar så ökar ofta deras oro. Att försöka tala om för sig själv att sluta oroa sig eller att bli arg på sig själv gör ofta saken värre.

Om du förmår att observera och acceptera att du har hamnat i en negativ cykel så har du också kommit en bit på vägen i att tämja dina negativa tankar.

En metod som har visat sig vara verksam för accepterandet är mindfulness-meditation. Acceptans är grundfundamentet i mindfulness och metoden har ofta positiva effekter bla genom minskad stress och ökat välbefinnande. Nya studier med magnetkamera visar att under meditation växer det ut nya dendriter, nervtrådar, det uppstår nya kopplingar i hjärnan vilket har flera positiva effekter.

Då du har accepterat en negativ tanke så har du också större möjlighet att utmana den.

I sammanhanget är det viktigt att poängtera att mindfulness förefaller ha biverkningar om metoden inte används på rätt sätt eller i fel sammanhang. Det finns de som har haft olika typer av negativa upplevelser av mindfulness vilket nu uppmärksammas i en serie artiklar i Svenska dagbladet.

KBT Sverige
Nicklas Lakso, socionom och leg. psykoterapeut

Läs mer:

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Vad är värderingar eller värden i ACT?

TED Talk: ”Vi äger våra känslor, de äger inte oss.”

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Artikel om hur meditation påverkar hjärnan: https://kbtsverige.wordpress.com/2016/12/22/meditation-paverkar-din-hjarna/

Svenska dagbladets artikelserie, del 3: http://www.svd.se/ovningarna-blev-en-skrammande-upplevelse

Film från Dagens Nyheter om hur hjärnan påverkas av stress och hur den kan ges möjlighet till återhämtning bla med hjälp av mindfulness: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154166947041680&id=321961491679

Om compassion som väg till att känna trygghet och må bättre:
https://kbtsverige.wordpress.com/2016/11/12/om-compassion-som-vag-till-att-kanna-trygghet-och-ma-battre/

Om att negativa känslor kan vara nyckeln till välmående:
https://kbtsverige.wordpress.com/2016/06/11/negativa-kanslor-ar-nyckeln-till-valmaende/

Om ACT-begreppet defusion, ett sätt att hantera besvärande tankar: https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/10/defusion-att-separera-fran-spraket-i-sina-tankar/

Snorkel; en sida riktad till barn och ungdomar om nedstämdhet/oro/ångest

Snorkel är en sida som riktar sig främst till barn och ungdomar. Snorkel innehåller information om nedstämdhet, oro och ångest.

På Snorkels hemsida finns även information om mobbing, dåligt självförtroende och annat som kan påverka barn och ungdomar negativt. Det finns olika tips, bra länkar etc. Det finns även en frågelåda med en bank med tidigare ställda frågor och en möjlighet till att ställa egna frågor.

På Snorkels hemsida finns även olika typer av mindfulnessövningar att lyssna på direkt på webben och även som appar att ladda ned.

Snorkel är en modell i ständig utveckling för samarbete och kunskapsspridning mellan kommun och Region (barn-och ungdomspsykiatrin) i Uppsala län. Det är en förebyggande verksamhet, som även passar klinisk verksamhet, gällande barn/ungdomar med psykisk ohälsa. Riktar sig främst direkt till barn/ungdomar och deras föräldrar men även till personal inom t.ex. psykiatri, socialtjänst och skolans elevhälsa som möter dessa barn/ungdomar. Webbsidan är ett lättillgängligt verktyg för denna information och kunskapsspridning

Syfte
Tidig upptäckt initiala insatser

• Förbättra det preventiva arbetet med ungdomars psykiska hälsa

• Hjälp till självhjälp – lättillgänglig egenvård.

• Utveckla verktyg för att sprida kunskaper om psykisk ohälsa, samt sprida verksamma metoder och verktyg vid psykisk ohälsa till personal, föräldrar och barn/ungdomar

• Utveckla former för samverkan mellan BUP, socialtjänsten och skolans elevhälsovård, och utveckla användbara evidensbaserade verktyg

Ansvarig utgivare
Barn- och ungdomspsykiatrin, Akademiska sjukhuset. Region Uppsala

Se länk nedan


Se även: KBT-metoder som är traumafokuserade kan minska PTSD hos barn och unga

Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Ungdomsdepression kopplat till ökad risk för 66 sjukdomar och förtida död

Ny Bris-rapport – fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp, kränkningar och allvarlig psykisk ohälsa

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Kostnadsfri utbildning om våld mot barn

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen

Barnböcker om känslohantering


Besök Snorkel här