KBT vid bröstsmärta hos hjärtfriska

Den som får ont i bröstet oroar sig ofta för hjärtsjukdom, även om en utredning visar att man är hjärtfrisk. Följden blir ökad ångest och fortsatta vårdkontakter, vilket leder till enorma kostnader för samhället. Universitetslektor Ghassan Mourad har gjort en pilotstudie för att utreda om internetbaserad kognitiv beteendeterapi skulle kunna hjälpa den här patientgruppen.

Inspelat på medicinska fakulteten på Linköpings universitet den 16 februari 2017. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:

Längd:

Tillgängligt till:

Till filmen

Annonser

Nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa.

På Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet arbetar en forskargrupp med ett projekt med syftet att utveckla ett nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa. Deltagare sökes nu till en studie som går ut på att testa ett nätbaserat mindfulnessprogram för närstående.

Till projektet söker de dig som:

  • är närstående (>18 år) till en person med psykisk och/eller fysisk ohälsa (olika diagnoser)
  • upplever att du behöver ett eget stöd till följd av ovanstående
  • har tillgång till en dator och internet
  • kan uttrycka dig på svenska i tal och skrift

 

Observera att du inte:

  • ska ha tidigare erfarenhet av mindfulness och meditation
  • själv lida av allvarlig psykisk ohälsa som kräver annan behandling.

 

Läs mer om studien på http://forskningsstudie.wordpress.com/

 

Tidigare inlägg om mindfulness och meditation:

Meditation påverkar din hjärna: https://kbtsverige.wordpress.com/2016/12/22/meditation-paverkar-din-hjarna/

Ny podcast, samtal om compassion och ACT: https://kbtsverige.wordpress.com/2016/08/09/ny-podcast-samtal-om-compassion-och-act/

Snorkel; en sida riktad till barn och ungdomar om nedstämdhet/oro/ångest: https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/19/snorkel-en-sida-riktad-till-barn-och-ungdomar-om-nedstamdhetoroangest/

Om att uppmärksamma och acceptera negativa tankar: https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/04/om-att-uppmarksamma-och-acceptera-negativa-tankar/

Animerad kortfilm om mindfulness: https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/14/animerad-kortfilm-om-mindfulness/

Ställ frågor om psykiska problem och bekymmer, sådant du vill fråga någon på BUP om.

– Du som är ung kan anonymt skicka in frågor till bup.se, föräldrar eller andra vuxna får däremot inte svar. Frågorna besvaras av behandlare som är anställda inom BUP Stockholm. Frågor och svar publiceras på hemsidan och det finns möjlighet att söka på ett specifikt ämne i svarsbanken. En sökning på ämnet ”fobi och rädsla” ger tex 100 träffar.

http://bup.se/

Om möjligheterna till att nå ut till många patienter/klienter med webbaserad KBT-behandling för sömnstörningar.

I en artikel i Reuters Health tas fördelen med att många fler kan nås med hjälp av internetbehandling. Det presenteras goda resultat hos personer som fått den individanpassade internetbehandlingen (Sleep Healthy Using the Internet, eller SHUTi) i jämförelse med resultaten hos personer som deltagit i ett icke individanpassat webbaserat utbildningsprogram om sömnnstörningar. Efter ett år hade 57 procent av SHUTideltagarna inte någon sömnstörning i jämförelse med 27 procent av de som deltog i den icke individanpassade undervisningen.

Läs mer: http://sports.yahoo.com/news/based-therapy-relieves-insomnia-160257814.html

KBT-behandling bättre än sömnpiller.

Nu finns Brisbot från Bris.

 

Läs mer om Brisbot: https://www.bris.se/?pageID=428

Reklamfilm om Brisbot: https://youtu.be/zy9HNYpnmp8

Läs mer om Bris: https://www.bris.se/?pageID=372

Vad är KBT?

Enligt Dr. Aaron T Beck som också är den som påbörjade utvecklingen av KBT så förklaras KBT idag såhär:

In CBT, the therapist and the client work together as a team to identify and solve problems. Therapists help clients overcome their difficulties by changing their thinking, behavior, and emotional responses. CBT has been found to be effective in more than 1,000 outcome studies for a myriad of psychiatric disorders, including depression, anxiety disorders, eating disorders, and substance abuse, among others, and for personality disorders. It has also been demonstrated to be effective as an adjunctive treatment to medication for serious mental disorders such as bipolar disorder and schizophrenia. CBT has been adapted and studied for adolescents and children, couples, and families. Its efficacy has also been established in the treatment of many medical disorders, such as irritable bowel syndrome, chronic fatigue syndrome, hypertension, fibromyalgia, post-myocardial infarction depression, non-cardiac chest pain, cancer, diabetes, migraine, and other chronic pain disorders.

 

post