Featured

Vad är KBT?

Enligt Dr. Aaron T Beck som också är den som påbörjade utvecklingen av KBT så förklaras KBT idag såhär:

In CBT, the therapist and the client work together as a team to identify and solve problems. Therapists help clients overcome their difficulties by changing their thinking, behavior, and emotional responses. CBT has been found to be effective in more than 1,000 outcome studies for a myriad of psychiatric disorders, including depression, anxiety disorders, eating disorders, and substance abuse, among others, and for personality disorders. It has also been demonstrated to be effective as an adjunctive treatment to medication for serious mental disorders such as bipolar disorder and schizophrenia. CBT has been adapted and studied for adolescents and children, couples, and families. Its efficacy has also been established in the treatment of many medical disorders, such as irritable bowel syndrome, chronic fatigue syndrome, hypertension, fibromyalgia, post-myocardial infarction depression, non-cardiac chest pain, cancer, diabetes, migraine, and other chronic pain disorders.

 

post

Annonser

Satsning ska få ner antalet självmord

Skåne skiljer sig från resten av landet med en stor ökning av antalet självmordsfall bland unga (15-24 år). 2015 handlade det om mindre än tio fall, 2016 om nästan dubbelt så många rapporterar SVT Nyheter Skåne. Region Skåne vill därför särskilt satsa på utbildning av skolelever. De ska ges ”redskap att hantera svårigheter”, vilket betyder allt ifrån mer kunskap om självmord till att veta vilken hjälp som finns att få om livet känns för tungt.

Fram till 2021 har regionen nu avsatt 20 miljoner (5 miljoner årligen) för att minska antalet självmord. Utöver utbildningssatsningar i skolorna ska man också försöka minska tillgången till dödliga medel som starka smärtstillande tabletter samt ge personal inom primärvården mer kunskap om självmord.

Läs även om organisationen Suicide rescue: https://kbtsverige.wordpress.com/2017/12/06/om-organisationen-suicide-rescue/

Till reportaget i SVT Nyheter: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/satsning-ska-fa-ner-antalet-sjalvmord

Nationella riktlinjer för vård vid ångest och depression

Remissversionen av de reviderade riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom finns sedan länge publicerade. Snart publiceras den slutliga versionen. Rekommendationerna omfattar diagnostik, utredning och omhändertagande samt behandling, och gäller såväl barn och ungdomar som vuxna.

KBT rekommenderas bla vad gäller lindrig till medelsvår depression för barn, ungdomar och vuxna. För generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, social fobi, PTSD rekommenderas också KBT med olika prioritet, ibland i kombination med läkemedelsbehandling. Socialstyrelsen rekommenderar alltså kognitiv beteendeterapi (KBT), vid i princip alla lindriga och medelsvåra tillstånd av egentlig depression och ångestsyndrom. ”Huvudskälet är att KBT har god effekt vid dessa tillstånd”. De reviderade riktlinjerna tar liksom riktlinjerna från 2010 inte upp psykosociala insatser. De reviderade riktlinjerna tar inte heller upp åtgärder vid bipolär sjukdom, vilket är en ny avgränsning jämfört med de tidigare riktlinjerna från 2010. Remissversion av de reviderade riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom ersätter de nationella riktlinjerna från 2010. Syftet med att publicera en remissversion är att ge möjlighet för alla intressenter att i en bred och öppen process diskutera och komma med synpunkter på Socialstyrelsens rekommendationer.

Efter publiceringen kommer Socialstyrelsen att medverka i regionala seminarier för att landstingen och sjukvårdsregionerna ska få möjlighet att diskutera hur rekommendationerna påverkar dagens vård. Det kan bland annat handla om vilka ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser som rekommendationerna får. Dessa analyser utgör sedan en del av underlaget till Socialstyrelsens slutliga analys och bedömning av konsekvenserna.

Den slutliga versionen av riktlinjerna är planerad att publiceras någon under hösten 2017. I skrivande stund är det endast några veckor kvar av år 2017.

Exempel på rekommendationer.

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda KBT till vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression (prioritet 1)
 • erbjuda IPT till vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression (prioritet 3)
 • erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression (prioritet 3).

 

Rekommendation

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda psykopedagogisk behandling med fokus på depression till barn och ungdomar med depression (prioritet 2).

 

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda KBT till barn och ungdomar med lindrig till medelsvår egentlig depression (prioritet 2)
 • erbjuda behandling med fluoxetin till barn och ungdomar med medelsvår till svår egentlig depression (prioritet 2).

 

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda IPT till barn och ungdomar med lindrig till medelsvår depression (prioritet 5).

 

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna med generaliserat ångestsyndrom (prioritet 3).

 

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda KBT till vuxna med generaliserat ångestsyndrom (prioritet 5).

 

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda KBT till vuxna personer med paniksyndrom (prioritet 3).

 

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna med paniksyndrom (prioritet 4).

 

Läs mer

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-12-6

Uppdatering angränsande artiklar:

Debattinlägg och svar från socialstyrelsen

Radioinslag om införandet av de nya riktlinjerna för behandling av depression, kritiken mot dessa från 17 forskare och om socialstyrelsens svar på kritiken.

Slutreplik i debatten om de nya riktlinjerna för behandling av depression.

“Vården ska nu begränsas främst till ett ensidigt biologiskt perspektiv med en ökad satsning på psykofarmaka och ECT även för barn och ungdomar.”

 

Män i terapi

Ett antal kända män har vid olika tillfällen berättat att de gått i terapi och det har också sänts tv-program där inslag från terapiarbetet har varit med. Filmen Patrik Sjöberg i terapi är ett exempel på det senare. Bruce Springsteen talade öppenhjärtligt i Skavlan om sin långa terapierfarenhet och Henrik Schyffert uttryckte i en tv-intervju hos Skavlan åsikten att alla män borde gå i terapi. En annan man som också har berättat om sin erfarenhet av terapi är Dolph Lundgren som berättade att han gått i terapi i fem år. Martin Timell berättade i en intervju i Aftonbladet 2011 att han gått i terapi, (en fråga som uppstår hos en del angående det blir väl hur bra den lyckades).

Peter Lemarc har haft panikångest och gått i terapi för att bli av med det.
– Ganska snart förstod jag att rötterna fanns att finna i min barndom. För mig är panikångest ingen sjukdom, bara symptom, berättade han för Expressen.
– I terapin har jag gått igenom och rotat i allt så det finns inget kvar. Tror jag. Mikael Persbrandt berättade i en intervju i tidningen Vi att han gått i terapi, vilket han slutade med eftersom han inte längre orkade ”älta skiten”. Psykoterapi har också skildrats i film och tv-serier som tex Sopranos. Allt detta sammantaget har tagit bort en del av stigmat med att gå i terapi.

KBT vid bröstsmärta hos hjärtfriska

Den som får ont i bröstet oroar sig ofta för hjärtsjukdom, även om en utredning visar att man är hjärtfrisk. Följden blir ökad ångest och fortsatta vårdkontakter, vilket leder till enorma kostnader för samhället. Universitetslektor Ghassan Mourad har gjort en pilotstudie för att utreda om internetbaserad kognitiv beteendeterapi skulle kunna hjälpa den här patientgruppen.

Inspelat på medicinska fakulteten på Linköpings universitet den 16 februari 2017. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:

Längd:

Tillgängligt till:

Till filmen

Vetenskapliga fakta om ätstörningar

- Det borde vara lika lätt att säga att man lider av anorexia nervosa som vilken annan sjukdom som helst
detta menar professorn och experten Cynthia Bulik. Det viktigaste för att minska stigmat kring sjukdomen är att informera om den och berätta om de biologiska processer som ligger bakom, säger hon i en filmad föreläsning inspelad den 2 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm. 

Produktionsår:

Längd:

Tillgängligt till:

Till filmen

Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Hur tränar man hjärnan i glädje och trygghet för ökat lugn, fokus och prestation på jobbet? Christina Andersson, doktorand vid Karolinska institutet, berättar i en filmad föreläsning från Socionomdagarna 2017 om begreppet compassion (självmedkänsla) och om empatiutmattning. Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Se även: Agneta Lagercrantz om självmedkänsla

Russ Harris och Dennis Tirch om self-compassion och ACT

Inspelat den 18-19 september 2017 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår: 

Längd: 

Tillgängligt till: 

Nyckelord: Self-compassion, compassion, självmedkänsla

Till filmen

Agneta Lagercrantz om självmedkänsla

Författaren Agneta Lagercrantz skriver i boken ”Självmedkänsla” om hur överdriven självkritik ofta står i vägen för människors välbefinnande. Självmedkänsla kan bryta våra negativa tankespiraler och istället få oss att prestera bättre. Forskning visar att vi mår bra av att vara vänliga mot oss själva. Självmedkänsla är att stötta sig själv i motgångar istället för att vara hård och självkritisk. Författaren beskriver även riskerna med att jaga efter självkänsla och hur du kan lära dig att upptäcka din inre kritiker.

Intervjuare: Tara Moshizi.

En bok, en författare

Se också: Om compassion som väg till att känna trygghet och må bättre.

Självmedkänsla

Self-compassion bättre än självförtroende

Till intervjun: http://urskola.se/Produkter/187636-En-bok-en-forfattare-Sjalvmedkansla