Featured

Vad är KBT?

Enligt Dr. Aaron T Beck som också är den som påbörjade utvecklingen av KBT så förklaras KBT idag såhär:

In CBT, the therapist and the client work together as a team to identify and solve problems. Therapists help clients overcome their difficulties by changing their thinking, behavior, and emotional responses. CBT has been found to be effective in more than 1,000 outcome studies for a myriad of psychiatric disorders, including depression, anxiety disorders, eating disorders, and substance abuse, among others, and for personality disorders. It has also been demonstrated to be effective as an adjunctive treatment to medication for serious mental disorders such as bipolar disorder and schizophrenia. CBT has been adapted and studied for adolescents and children, couples, and families. Its efficacy has also been established in the treatment of many medical disorders, such as irritable bowel syndrome, chronic fatigue syndrome, hypertension, fibromyalgia, post-myocardial infarction depression, non-cardiac chest pain, cancer, diabetes, migraine, and other chronic pain disorders.

 

post

Annonser

Ny artikel om boken Omgiven av idioter

Magasinet Filter uppmärksammar boken Omgiven av idioter

För några veckor sedan gjorde KBT Sverige ett inlägg om boken Omgiven av idioter. Detta bland annat efter ett blogginlägg av en psykolog och forskare i Dagens arena.

I nummer 63 av magasinet Filter har Madelene Pollnow skrivit en artikel om Thomas Erikssons framgång med boken: ”Med Omgiven av idioter har Thomas Erikson blivit en av landets populäraste föreläsare och författare. Han hävdar att man vetenskapligt kan sortera alla människor i olika färger – och att detta underlättar vår kommunikation. Forskningen säger precis tvärtom.”

Läs även: Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Till vårat tidigare inlägg: De populära tester som boken ”Omgiven av idioter” bygger på är ovetenskapliga och korrumperar tänkandet skriver en psykolog och forskare i Dagens arena.

Till artikeln i Magasinet Filter

 

Varför tycker många att det är pinsamt att ramla?

Du känner kanske igen dig i att ramla och sedan resa dig upp som att ingenting hänt trots att du har väldigt ont? Att göra bort sig offentligt är något som många är rädda för. Personer med social fobi vidtar ofta försiktighetsåtgärder (säkerhetsbeteenden) eller undviker situationer för att detta inte ska ske. I behandling för social fobi så ingår det ofta moment där man utsätter sig för sådana ”risksituationer”, utan att använda sig av säkerhetsbeteenden. Detta kallas för exponering.

Vad är social fobi/ social ångest?

Aktivering av hjärnans belöningssystem kan krympa tumörer

Genom att aktivera hjärnans belöningssystem lyckades forskare krympa tumörer hos möss berättar Forskning & Framsteg.

Asya Rolls och hennes medarbetare vid tekniska högskolan Technion hittade ett sätt att aktivera dopaminceller utan att påverka kroppen i övrigt. För två år sedan visade de att en sådan förändring i hjärnan stärker kroppens försvar mot en bakterieinfektion. Nu har de upptäckt att en daglig belöning av samma slag under två veckor även motverkar melanom och lungcancer hos möss.

Hur kan det komma sig att lyckorus sätter fart på kroppens försvar? ”Ingen vet, men Asya Rolls spekulerar i att belöningar som spelat stor roll under utvecklingshistorien – i första hand sex och mat – leder till beteenden som ökar risken för en infektion, vilket möjligen har format immunsystemet så att det blir extra vaksamt när hjärnan hamnar i ett tillstånd av salighet.”

Läs även: Martin Ingvar – Hjärnan under långvarig stress

Animerad film om hur kronisk stress påverkar hjärnan.

KBT förstärker kopplingar i hjärnan hos personer som har psykos.

Till artikeln i Forskning & Framsteg från 180713.

Omgiven av idioter är ovetenskaplig

När vi hade planeringsdagar med ett av mina första jobb omkring -04 fick samtliga medarbetare göra ett test under ledning av en beteendevetare. Resultatet ledde till att vi blev kategoriserade som en av fyra olika personlighetstyper, ungefär som i boken ”Omgiven av idioter”. Jag reagerade med förvåning över att flera av mina kollegor och även min chef svalde resultaten okritiskt. Själv så förhöll jag mig väldigt skeptisk till den förenklade klassificeringen och de slutsatser som drogs utifrån vilken grupp man hamnade i. Kanske utifrån min tidigare kunskap om psykologi och mänskligt fungerande. Min skeptisism sågs av min chef som negativ men jag stod fast vid min uppfattning.

Idag läser jag en essä om personlighetstest som bland annat understryker att de populära DISC-testerna som boken ”Omgiven av idioter” bygger på är ovetenskapliga och kan vara skadliga.

Igår kunde vi på KBT-Sverige berätta att många av världens mest kända psykologiexperiment felaktiga, misstolkade eller byggda på fusk.

Ett personlighetstest är en typ av psykologiskt test som har som syfte att beskriva en individs personlighet. I rekryteringsbranschen är det numera väldigt vanligt att testa arbetssökande, och till och med praktikanter. Kanske vanligare i privat sektor än offentlig.

Innehållet i beteendevetaren Thomas Eriksons böcker är häpnadsväckande tunt och hans genomslag är bekymmersamt. Kategoriseringen av människor i fyra färger är ett exempel på så kallad primitiv klassificering och på hur vi behandlar medmänniskor som ting skriver psykologen och forskaren Britta Högberg om testernas ovetenskaplighet.

Thomas Erikson skriver i sin bok att hans så kallade DISA-modell bygger på gedigen forskning av Marston. I boken Emotions of normal people presenterar Marston sin teori, som är en enda röra av dåtidens neurovetenskap, klassiska behaviorism och vetenskapsteori. Marstons huvudidé är att vårt medvetande sitter i motoriken, i samspelet mellan det han kallar motoriska stimuli och det motoriska självet berättar Britta Högberg.

 

Läs även: Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Till Britta Högbergs essä ”Färgglad eller färglagd – du är mer än ett personlighetstest”.

Patrik Sjöberg om psykoterapi

Varför är det så viktigt att kunna prata öppet om psykoterapi?
– Det är viktigt på många olika sätt, jag tror att alla behöver prata av sig både om man har stora och små problem. Att gå och hålla massa saker inombords skapar bara större problem.

Är terapi fortfarande tabubelagt för vissa?
– Ja, bland män är det väldig tabu tror jag. Män kanske är dem som behöver det mest. Det finns flera tabu med att man inte ska prata om känslor och problem och man ska vara tuff och bara gå vidare och det funkar inte så jävla bra.

Utdrag ur intervju med Patrik Sjöberg inför Psykoterapimässan i Stockholm 24-25 september. Patrik Sjöberg och terapeuten Rebecka Malm föreläser då under rubriken ”En terapiskeptikers terapi – Om att nå ut till en ny målgrupp”

I filmen ”Patrik Sjöberg i terapi” som hade premiär 2017 kommer vi Patrik nära. Kanske närmare än någonsin förut. Kameran rullade under totalt sexton terapitimmar hos terapeuten.

I en intervju med GP förra året sa Patrik – terapin har verkligen förändrat mig, Alla män borde gå och prata av sig om sina små och stora problem, och ingen borde skämmas.

– Jag tror inte att jag kan ändra hela min personlighet, men jag har fått vissa redskap och kan se på mig själv på ett annorlunda sätt nu. Jag har alltid haft svårt att ta beröm och varit mer öppen för kritik. Ibland har jag betett mig på ett sätt som inte varit ok, utan att förstå det. Jag menade kanske inget illa. Men jag har inte förrän nu fått lära mig att uppfatta hur andra människor uppfattar mig. Kommenterade Patrik på frågan om vad terapin gett och om han skulle fortsätta att gå i terapi.

Ett facebookevent med mer info inför PsykoterapiMässan hittar du här.

Filmen ”Patrik Sjöberg i terapi” går fortfarande att se på playkanalen till och med 1 oktober 2018.

”Höjdhopparen Patrik Sjöberg är en av våra största idrottshjältar. Länge bar han på en mörk hemlighet, men först i vuxen ålder vågade han berätta att han under många år utsatts för sexuella övergrepp av sin tränare. Först nu, 40 år senare, väljer han att på allvar bearbeta sitt trauma.” En film av Thomas Reckmann

Svensk dokumentär från 2017: https://www.svtplay.se/video/15109784/patrik-sjoberg-i-terapi


Läs även: Män i terapi – Ett antal kända män har vid olika tillfällen berättat att de gått i terapi…


Män dör för att de inte pratar om sina känslor


Evenemang för PsykoterapiMässan

Intervjun i GP från 170901.

Intervjun med Patrik Sjöberg inför PsykoterapiMässan i sin helhet.

Vad är stroopeffekten?

Stroopeffekten är ett begrepp som visar reaktionstiden för en uppgift. När vi läser ett ord vars innebörd betecknar en färg men ordet i sig är skrivet i en annan färg så tar det lite längre tid.

När vi till exempel läser ordet grön skrivet med gula bokstäver så tar det lite längre tid att säga vilken färg bokstäverna har.

Stroopeffekten är uppkallad efter psykologiforskaren John Ridley Stroop som publicerade en vetenskaplig artikel om effekten redan 1935.

Läs även: Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Många av världens mest kända psykologiexperiment är felaktiga, misstolkade eller byggda på fusk och har inte hållit vid närmare granskning. En upprensning pågår nu berättar Dagens Nyheter [1].

Stanfordexperimentet, att ställa sig som wonderwoman och marshmallowstestet ges som exempel på forskningsresultat som inte klarar en granskning.

För några år sedan gjordes den största granskningen någonsin av resultat från psykologisk forskning. 270 forskare från hela världen försökte upprepa 100 studier som publicerats i tre ansedda psykologiska tidskrifter. Bara 39 av studierna klarade kontrollen.

Ämnet för det näst mest sedda Ted-föredraget håller tex inte: Vårt kroppsspråk definierar inte vilka vi är, och så kallade maktposer påverkar varken vårt stresspåslag eller vår benägenhet att ta risker.

Vad går det då egentligen att lita på när det gäller psykologisk forskning? Den så kallade stroopeffekten lyfts i artikeln fram som något som faktiskt går att lita på.

Läs även: Om kvaliteten inom psykologi och tillämpad psykologi på forskarnivå

David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny forskning

KBT är nu golden standard inom psykoterapi

[1] DN Vetenskap 180623