I-KBT-projekt för behandling av unga med psykisk ohälsa som talar arabiska, dari eller farsi

Nu pågår rekrytering till ett nystartat internetbaserat KBT-forskningsprojekt för arabisk-, farsi-/dari-talande ungdomar mellan 15-26 med lätt till medelsvår psykisk ohälsa.

Deltagaren kan få hjälp med en eller flera av områden: nedstämdhet, ångest, stress, sömnproblem, känsloreglering, oro och ältande, svåra minnen, svår sorg och förlust. SahaUng är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Karolinska Institutet.

Se länk nedan

Se även: Flerspråkig app för barn och ungdomar som lider av stark oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

Compassion som app!

Följ KBT Sverige på instagram:

Ungdomsdepression kopplat till ökad risk för 66 sjukdomar och förtida död

internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva

Om förhöjd oro hos ensamkommande ungdomar och ökade behov vad gäller kontakt med barn och ungdomspsykiatrin.

Snorkel; en sida riktad till barn och ungdomar om nedstämdhet/oro/ångest

Länk till registreringen på SahaUng

Nätpsykoterapi – vilka erbjuder vad?

Det finns flera företag som erbjuder nätläkare och nätpsykologer gratis eller till en billig kostnad, en del erbjuder också med kontakt med legitimerad psykoterapeut även om det kanske inte alltid framgår så tydligt.

De flesta regioner erbjuder nu KBT på nätet. Många regioners primärvård och/eller psykiatri erbjuder psykoterapeutisk behandling hos psykosocial behandlare. Då antalet anställda psykoterapeuter i regionerna är liten så är tillgången begränsad och i vissa fall kanske obefintlig.

För att få information om vad som gäller för KBT på nätet i din region titta på deras webbsida.

Mendly erbjuder kontakt med psykolog och psykoterapeut

Mind Sthlm erbjuder kontakt med kurator, psykolog och psykoterapeut

Pratamera erbjuder kontakt med psykolog och psykoterapeut

Se även: Tillgången till psykoterapeuter är för liten, det kan vara en orsak till ökad förskrivning av antidepressiva

Goda resultat för internetbehandling av depressioner

Vad är vad när det gäller behandlare som jobbar med psykoterapi/psykologisk behandling?

Ny plattform för videosamtal som är gratis att använda för vårdpersonal

Varför kräver inte regionen att vårdcentralerna ska tillhandahålla vård från specialister i psykoterapi?

iKBT minskade tandvårdsrädsla hos barn

Debattartikel: ”Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa”

Vem ska föra patientjournal?

KBT vid bröstsmärta hos hjärtfriska

KBT på nätet – fungerar lika bra som vanlig terapi?

Vem får ställa diagnos?

Allt vanligare med KBT-terapi på nätet vid psykisk ohälsa, men alla gillar inte metoden

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

IKBT ger goda resultat till låg kostnad

Vem får hantera remisser?

Region Östergötland behandlar flest patienter i landet med KBT på nätet

Följ KBT Sverige på instagram:

[1] Studien:
Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy Program Adapted to Patients With Cardiovascular Disease and Depression: Randomized Controlled Trial, Peter Johansson, Mats Westas, Gerhard Andersson, Urban Alehagen, Anders Broström, Tiny Jaarsma, Ghassan Mourad, Johan Lundgren, JMIR Ment Health 2019;6(10):e14648
DOI: 10.2196/14648

Kan du begreppet? Testa dig själv.

KBT på nätet – fungerar lika bra som vanlig terapi?

I Östergötland pågår sedan 2016 ett projekt med psykoterapi på nätet och det har blivit det kanske mest framgångsrika i Sverige rapporterar SVT Nyheter Öst. [1]

Vi har tidigare rapporterat att Östergötland är den region som behandlar flest över internet.

– Det finns KBT på nätet för olika tillstånd som ångest, depression, stress, sömnbesvär. Sedan jobbar patienten med ett innehåll på nätet. Man loggar in via 1177 och arbetar med ett avsnitt en vecka i taget och får återkoppling av sin terapeut via text och så håller man på i sex till åtta veckor beroende vilket program man är inne i, säger Sanja Halenius, projektledare för KBT på nätet i Region Östergötland till SVT Öst.

När Region Östergötland jämförde resultaten mellan KBT på nätet och traditionell KBT visade det sig att de var lika framgångsrika.

PUBLICERAD 25 DECEMBER 2019

Se även: Goda resultat för internetbehandling av depressioner

Region Östergötland behandlar flest patienter i landet med KBT på nätet

IKBT ger goda resultat till låg kostnad

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

Allt vanligare med KBT-terapi på nätet vid psykisk ohälsa, men alla gillar inte metoden

Coronapandemin pågår i högsta grad fortfarande

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

iKBT minskade tandvårdsrädsla hos barn

internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva

Om möjligheterna till att nå ut till många patienter/klienter med webbaserad KBT-behandling för sömnstörningar.

[1] KBT-terapi på nätet – lika framgångsrik som vanlig terapi

Goda resultat för internetbehandling av depressioner

Att behandla depressioner via Internet fungerar lika bra som vanlig KBT-terapi. Det visar Kvalitetsregistret för internetbehandling som kommit med sin årsrapport. Region Örebro län är en av de regioner som utmärker sig i undersökningen. ”Vi har stor volym om man ser till befolkningsmängden och hög täckningsgrad”, säger Fredrik Holländare, enhetschef inom psykiatrin till TT.

Fakta/ Internetbehandling vid depression

Målgruppen är personer som är 18 år och uppåt och har mild till måttlig depression.

Personer folkbokförda i Örebro län anmäler sig till behandlingen via 1177.se. Personer utanför länet måste ta direktkontakt med Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandling.

Efter att man gjort en intresseanmälan blir man kallad till ett fysiskt möte, ett bedömningssamtal. I snitt går det 12 dagar mellan anmälan och bedömningssamtalet.

För dem som behandlingsformen passar för startar behandlingen samma dag som bedömningssamtalet.

Behandlingen pågår i 12 veckor och består enbart av digitala kontakter.

Alla som genomgår terapin har en personlig behandlare, en kurator eller psykolog, som stöttar, påminner och svarar på frågor.

Den digitala plattformen som används är ett nationellt verktyg som används för olika typer av internetbehandlingar.

17.1.2019 | Region Örebro län

Se även: Region Östergötland behandlar flest patienter i landet med KBT på nätet

IKBT ger goda resultat till låg kostnad

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

iKBT minskade tandvårdsrädsla hos barn

Allt vanligare med KBT-terapi på nätet vid psykisk ohälsa, men alla gillar inte metoden

internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva

Nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa.

MIND öppnar stödforum på nätet om psykisk ohälsa.

Region Östergötland behandlar flest patienter i landet med KBT på nätet

– Det är jätteroligt. Det här har varit en långsiktig satsning som nu ger effekt, säger Sanja Halenius, psykoterapeut och processledare för KBT på nätet i Region Östergötland i ett pressmeddelande.

Drygt 3 500 patienter har inlett en behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet, via den nationella Stöd- och behandlingsplattformen, sedan det infördes 2016.

Behandlingen med KBT på nätet fortsätter dessutom att öka. Under det första halvåret 2019 fick 748 patienter KBT på nätet i regionen. Motsvarande siffra för samma period 2018 var 560.

– En anledning till att det fungerar så bra här är att nya behandlare utbildas kontinuerligt och att vi utvecklar både de program som finns och nya, säger Sanja Halenius.

Som framgångsfaktorer nämner Sanja till exempel också samverkan med andra regioner och att man här har valt att vidareutbilda de som redan jobbar som KBT-behandlare i nätbehandlingen.

– Det har gjort att KBT på nätet enkelt integrerats i det ordinarie arbetet, säger Sanja Halenius.

Se även: Goda resultat för internetbehandling av depressioner

IKBT ger goda resultat till låg kostnad

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

iKBT minskade tandvårdsrädsla hos barn

Allt vanligare med KBT-terapi på nätet vid psykisk ohälsa, men alla gillar inte metoden

KBT på nätet – fungerar lika bra som vanlig terapi?

internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva

Nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa.

MIND öppnar stödforum på nätet om psykisk ohälsa.

Källa: Pressmeddelande 191001 Region Östergötland

IKBT ger goda resultat till låg kostnad

Terapeutguidad internet-KBT (IKBT/iKBT) är kostnadseffektiv för behandling av stress och utmattningssyndrom enligt ny svensk forskning.

IKBT är enligt studien kostnadseffektivt och ger stora resultat till ingen eller väldigt liten kostnad. Resultaten publiceras i Journal of Medical Internet Research.


Se även: iKBT minskade tandvårdsrädsla hos barn

internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva

Hantering av stress med hjälp av ACT

Nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa.

Om möjligheterna till att nå ut till många patienter/klienter med webbaserad KBT-behandling för sömnstörningar.

Självskattningstest för utmattningssyndrom

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om


Till: Cost-Effectiveness of Therapist-Guided Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Stress-Related Disorders: Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial i Journal of Medical Internet Research Vol 21, No 9 (2019): September

Allt vanligare med KBT-terapi på nätet vid psykisk ohälsa, men alla gillar inte metoden

Sedan 2015 erbjuds patienter i Jönköpings län att arbeta med sina psykiska besvär, exempelvis depression, oro och ångest, på egen hand med stöd av ett datorprogram.

Tanken är att nå ut till fler personer och öka tillgängligheten säger Annelie Uusitalo, kommunikationsavdelningen i Region Jönköpings län. Man har även skriftlig kontakt med en behandlare under tiden som ska ge stöd och se till att man gör de uppgifter som man får via programmet.

– Det är ett alternativ till vanlig KBT, där man träffas ansikte mot ansikte. Då får patienten lite större möjlighet att välja när man vill ha sin behandling och det kan ju vara en stor fördel, säger Uusital till P4 Jönköping.

Men alla är inte lika positivt inställda till den nya utvecklingen där vård sker mer och mer via internet.

Britt Skeppstedt Lindqvist har en egen psykoterapimottagning i Habo.

– För mig är det otänkbart att ha terapi på nätet, säger Britt Skeppstedt Lindqvist till P4 Jönköping.

Se även: iKBT minskade tandvårdsrädsla hos barn

Hur du kommer igång med Zoom

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

IKBT ger goda resultat till låg kostnad


internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva


Nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa.


Till inslaget: P4 Jönköping
1:42 min
Publicerat onsdag 10 oktober 2018