HUR HJÄLPER VI BÄST? PSYKOTERAPEUTISKT FÖRSTA-HJÄLPEN STÖD TILL FLYKTINGAR OCH ANDRA SOM PÅVERKAS AV KRIGET I UKRAINA

Gratis föreläsning för psykologer, psykoterapeuter och all annan vårdpersonal som kommer i kontakt med flyktingar, närstående till flyktingar eller andra som upplever stor oro pga kriget i Ukraina.

Trots att vi dagligen arbetar psykoterapeutiskt med människor som befinner sig i kris så är kriget i Ukraina en ny utmaning för oss inom vården. Hur ska vi bäst bemöta vuxna och barn som traumatiserats, och hur kan vi bäst stötta oss själva? Psykologer och forskare från Karolinska Institutet som är experter på behandling av trauma hos både barn och vuxna håller en föreläsning som ger råd och stöd till hur vi bäst ger första-hjälpen samt behandling på längre sikt i mötet med de som påverkas av kriget. Transkulturella aspekter på trauma belyses. Det finns även tid för egna frågor!
Fritt för alla intresserade att delta! Sprid gärna ordet vidare!
Datum: torsdag 24 mars
Tid: 17.00-18.30
Plats: Zoom.
Anmäl dig på länk här nedanför.
Föreläsare: Shervin Shahnavaz, Anna Lindström, Josefin Ahlqvist och Johan Lundin, Leg psykologer, Kompetenscentrum för psykoterapi, CPF.

Teorier och färdigheter att använda sig av i mötet med människor som har förlängd sorg

Föreläsning – Smärta vid psykisk ohälsa

Introduktion till Självmedkänsla: Vad vi motstår, det kvarstår – Det vi känner, kan vi läka

Hanna sa upp kontakten med psykiatrin

Mindfulness för bättre sömn

Affektsmitta! Två sidor samma mynt

FÖRELÄSNING: Livsviktiga snack

Världsdagen för psykisk hälsa

Se även: Svenska kändisar behandlas för psykisk ohälsa och beroende

Kända personer som lever med bipolär sjukdom

Film: Kerstin vantrivs med sin livssituation och dricker då hon tror att ingen märker. Till slut raseras allt då hennes chef uppmanar henne att sjukskriva sig…

Kända Youtubers i samtal med psykoterapeuten

Tim ”Avicii” Berglings pappa om ångesten och medicinerna

Dolph Lundgren: ”Jag har gått i psykoterapi i fem år”

Patrik Sjöberg om psykoterapi

Frontfiguren i the Prodigy tog sitt liv

Avicii – en av många musiker med ångest

Henrik Schyffert: Alla män borde gå i terapi

Män i terapi

Tv-inslag med Bruce Springsteen där han berättar om sin erfarenhet av att gå i terapi.

Följ KBT Sverige på Facebook

Anmäl dig här: https://ki-se.zoom.us/…/register/WN_kZqoNLheTje-FQyah4RO3A

Psykeveckan i Umeå 2021

Vecka 45 varje år, har Västerbotten en temavecka kring folkhälsoproblemet psykisk ohälsa. Målet är att öka medvetenheten och kunskapen kring psykisk ohälsa och visa på möjligheter i livet.

Det är en rad organisationer som tillsammans planerar och arrangerar Psykeveckan. Fokus ligger på psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och psykiska funktionshinder och deras konsekvenser men också på vägar ut ur utsattheten. Veckan vill förmedla kunskap och hopp, lyfta fram en mångfald av erfarenheter som motverkar fördomar och som leder till förståelse och förändrade attityder till människors olikheter.

Du behöver inte vara på plats, Psykveckan sänds digitalt och föreläsningarna textas.

Program Umeå (uppdaterat 201031)

Måndag 8 november

13.00 Så här fungerar det för oss!
Brukarföreningarna Attention, Hjärnkoll och RSMH presenterar genom film sina verksamheter.

14.00 Varför blir det så fel ändå? Henrik Hägglund, egenerfaren

Trots alla goda förutsättningar med trygg uppväxt och rikt socialt liv har Henrik länge kämpat med sin psykiska ohälsa. Hör Henrik berätta om sina erfarenheter av återkommande depressioner och ångestproblematik, men också om vad som blev den positiva vändningen. Henrik pratar också om sina upplevelser av att vara man med den här typen av problematik och om vad som behöver göras i fråga om mäns psykiska ohälsa.

16.00 Fysisk aktivitet för psykisk hälsa
Birgitta Stadling, leg. sjukgymnast vuxenpsykiatrin Umeå
All form av rörelse räknas och har betydande effekter på vår kropp och psykiska hälsa. Birgitta berättar om sina positiva erfarenheter av anpassad fysisk aktivitet och dess hälsovinster inom psykiatrisk fysioterapi. Att minska stillasittande och inspirera till att små levnadsvaneförändringar kan vara möjligt för alla. Under föreläsningen kommer ni även att få möta en patient, som på ett hoppfullt sätt vill dela med sig av sina levnadsvaneförändringar över tid och hur det har påverkat hennes hälsa.

Se även: Fysisk aktivitet ordineras mot psykisk ohälsa

Tisdag 9 november

13.00 Anonyma ensamma
Vedat Rönnbäck och Annika Gran

Ensamhet kan uppstå oväntat. Vart tog alla vägen?
Ibland har det varit en del av livet länge.
Anonyma ensamma är en möjlighet att träffa nya människor.

Se även: Samtal lindrar existentiell ensamhet hos äldre och sköra

13.30 Social aktivitet på recept vid Husläkarna Hälsocentral Samtalsteamet vid Husläkarna HC Sara Lunnergård, kurator och Ann Blomqvist, administratör
En arbetsmodell för att i ett tidigt stadium fånga upp och stötta personer som lever med ofrivillig ensamhet.

Se även: Hur blev svenskarna världens mest ensamma folk?

14.00 Människohandel, prostitution och pornografi – samman- hang, förståelse, konsekvenser och vad vi kan göra Jasmina, stödperson och utbildare, Talita och
Peter Söderström, sociolog och utbildare, Talita

Peter och Jasmina belyser kopplingen mellan människohandel, prostitution och pornografi, dess sammanhang och hur denna industri kan förstås, vilka konsekvenserna är för de kvinnor som exploateras samt hur det är möjligt att med rätt stöd kunna ta sig ur och få en chans till ett nytt liv.

15.00 Ensamhetens pris? – om äldre män och suicid
Gösta Bucht, sakkunnig för vård och omsorg SPF seniorerna, professor emeritus i geriatrik Umeå universitet Under hela min tid som lärare och läkare har jag haft ett stort engagemang för äldre med psykisk ohälsa. Vad jag vill förmedla är att psykisk ohälsa är vanligt hos äldre men att den varken är ett stigma eller ett naturligt åldrande. Med kunskap och erfarenhet går psykisk ohälsa att förebygga och behandla lika framgångsrikt i alla åldrar.

Se även: Män som är äldre löper risk att hamna i dold depression

Se även: Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

16.00 Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten Jessika Nyström, verksamhetsutvecklare och vårdadministratör Stina Stenmark
Presentation om den nystartade verksamheten Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten.

16.30 Räknas samerna? om stärkande av psykisk hälsa och självmordsprevention bland samer i Sverige
Petter Stoor, psykolog och forskare
Regeringen har beslutat att Sverige ska få en ny nationell plan för psykisk hälsa och självmordsprevention, som ska vara klar 2023. Den här presentationen tar ett samiskt perspektiv på vad vi vet om problemen, vad vi kan göra och hur vi kan veta om våra åtgärder fungerar.

Se även: Behandlingsmetoder anpassade till samisk kultur och till sammanhang att mötas.

Se även: Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Onsdag 10 november

13.00 Vem såg mig då- en pekbok för tröstlösa
Kent Wisti präst och bildkonstnär och
Susanne Dahl studentpräst och poet
Läsning och samtal ur boken Vem såg mig då- en bok för tröstlösa.

14.00 ADHD x3-Som kvinna, mamma och lärare Joanna Lundin, föreläsare

3 olika perspektiv på diagnosen ADHD. Inte bara katastrof utan mycket glädje och glitter också.

16.00 Samlarsyndrom – ett utmanade tillstånd som kan behandlas Volen Ivanov, med. dr. leg. psykolog

Tillståndet innebär ihållande svårigheter att göra sig av med saker, bland annat på grund av känslomässigt obehag och ett upplevt behov av att behålla sakerna. Oftast rör det sig om många olika typer av saker, varav vissa är objektivt värdefulla medan andra kan sakna värde för en utomstående.

Se även: Bättre behandling vid samlarsyndrom sökes

Torsdag 11 november

13.00 Anhörig till utmattad Anette och Per, egenerfarna

Den här föreläsningen – anhörig till utmattad, handlar om hur det är att vara ANHÖRIG i en utmattning. Hur orkar man som anhörig när den man lever med eller någon annan drabbas av utmattning och psykisk ohälsa?

Se även: Om utmattning: Sjuksköterskan som slits mellan familjen och sitt krävande arbete på sjukhusets akutmottagning

14.00 Stressen förändrar livet
Maria Hirsch Oppman, avspänning och stresspedagog Föreläsningen om min väg till utmattningsdepressionen och hur vägen vidare kan se ut. En rak och ärlig berättelse med stor igenkänningsfaktor.

Se även: Självskattningstest för utmattningssyndrom

16.00 Stärk din förmåga att förstå och förändra det som känns jobbigt

Joakim Blomqvist, psykolog

Du kommer i föreläsningen få ta del av en unik visuell förklaringsmodell som gör det enklare att förstå hur dina tidigare erfarenheter påverkar dina känslor, ditt sätt att tänka och ditt agerande. Joakim kommer att gå igenom hur du i fem steg kan stärka din förmåga att förstå och börja förändra det som känns jobbigt.

Fredag 12 november

13.00 Att leda anhöriga kring psykisk ohälsa
Emil Åkerö, projektledare RSMH och Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Föreläsningen visar upp studiehandledningen Stöd för anhöriga och pratar om arbetet bakom samt resultat och tankar kring att stödja anhöriga på bästa sätt.

14.00 Från ocd till frihet!
Sofia Pihlsgård, egenerfaren

Jag var fast i tankar och handlingar under många år. Som tur är hittade jag en väg ut ur ocd helvetet. Genom min historia vill jag ge hopp till andra drabbade.

Se även: Steven Hayes om ACT för OCD

Se även: Vad är OCD eller tvångssyndrom?

16.00 Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa Kaj Ehlin, leg psykolog, specialistpsykolog inriktning neuropsykologi
Internationell forskning visar att mellan 30-60% av personer med intellektuell funktionsnedsättning har en dubbel problematik med samtidig psykisk ohälsa. Egen klinisk erfarenhet varvas med dagens kunskapsläge.

Söndag 14 november, Ålidhemskyrkan (ej digitalt)

13.00 En ensam plats- ett samtal mellan Kristina och Åsa Ett samtal mellan Kristina Sandberg och Åsa Bergius Kristina Sandberg, författare till prisade trilogin om hemmafrun Maj från Örnsköldsvik. Hon kommer samtala utifrån sin självbiografiska bok ”En ensam plats”.

En berättelse om att möta en aggressiv cancersjukdom i sitt eget liv och samtidigt hantera en förälders bortgång.

Psykeveckan i Umeå är ett samarrangemang mellan:

ABF, Föreningen Attention, Folkhälsoenheten/ Habiliteringscentrum/Psykiatri- centrum, (H)järnkoll, Region Västerbotten, Riksförbundet för Social och Mental hälsa/RSMH/Umeå, Svenska Kyrkan, Umeå kommun funktionshinderområdet.

Föreläsningarna sänds via Region Västerbottens webb, ABF Umeåregionens och Psykeveckan v.45 i Västerbottens facebook. Webbsändningarna finns kvar från föreläsnings- tillfället och en månad framåt.

Se även: Svenska kändisar behandlas för psykisk ohälsa och beroende

Kända personer som lever med bipolär sjukdom

Film: Kerstin vantrivs med sin livssituation och dricker då hon tror att ingen märker. Till slut raseras allt då hennes chef uppmanar henne att sjukskriva sig…

Kända Youtubers i samtal med psykoterapeuten

Tim ”Avicii” Berglings pappa om ångesten och medicinerna

Dolph Lundgren: ”Jag har gått i psykoterapi i fem år”

Patrik Sjöberg om psykoterapi

Frontfiguren i the Prodigy tog sitt liv

Avicii – en av många musiker med ångest

Henrik Schyffert: Alla män borde gå i terapi

Män i terapi

Tv-inslag med Bruce Springsteen där han berättar om sin erfarenhet av att gå i terapi.

Följ KBT Sverige på Facebook

Onlineevent: The Power of Compassion

14-18 oktober går onlineeventet ”The Power of Compassion”. Mer än 20 experter i compassion kommer att föreläsa och hålla i meditationer och det är helt gratis att delta!

Bland experterna finns bland andra Tara Brach, Sharon Salzberg, Thupten Jinpa, Rick Hanson och Jan Willis.

”The tension in the world today is palpable—news of the climate crisis, social injustice, and suffering of all kinds surround us. Yet, many people are also waking to the truth of our interconnectedness like never before.
It’s up to each of us to nurture awareness of this connection and to cultivate compassion for each other. The Dalai Lama’s message of compassion shows the way forward, calling us home to our true nature.
In 2020, we launched the first historic Dalai Lama Global Vision Summit, with 90,000 people from around the world tuning in. Following its international success, we turn our focus to the quality and practice His Holiness prizes most: compassion.
We’re pleased to partner once again with Tibet House US to present the 2nd Dalai Lama Global Vision Summit—The Power of Compassion— bringing together an extraordinary panel of Buddhist teachers, scholars, scientists, interfaith leaders, and activists offering practical wisdom to help us understand, develop, and activate compassion in our lives.
The Dalai Lama envisions a world united by peace, compassion, and loving-kindness. Join us for this once-in-a-lifetime opportunity to be part of a revolution that begins right here in our own hearts, and has the power to transform our world.”
Se även ”Vad är compassion?

Att använda tomma stolen i CFT

ACT, mindfulness och idrottsprestationer – ett samtal

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Svenska kändisar behandlas för psykisk ohälsa och beroende

Russ Harris och Dennis Tirch om self-compassion och ACT

Film: Hur hjälper jag en vän i sorg

Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Existentiella tankar och behov i livets slutskede

Kända personer som lever med bipolär sjukdom

Film: Kerstin vantrivs med sin livssituation och dricker då hon tror att ingen märker. Till slut raseras allt då hennes chef uppmanar henne att sjukskriva sig…

Kända Youtubers i samtal med psykoterapeuten

Tim ”Avicii” Berglings pappa om ångesten och medicinerna

Dolph Lundgren: ”Jag har gått i psykoterapi i fem år”

Patrik Sjöberg om psykoterapi

Frontfiguren i the Prodigy tog sitt liv

Avicii – en av många musiker med ångest

Henrik Schyffert: Alla män borde gå i terapi

Män i terapi

Tv-inslag med Bruce Springsteen där han berättar om sin erfarenhet av att gå i terapi.

Följ KBT Sverige på Facebook

Anmäl dig till eventet här

Blekinge: Psykiatriveckan 2021

Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år. I samband med denna sker flera evenemang på många håll i landet många av dessa sker digitalt i tex Norrbotten, i Östergötland och i Blekinge. Temat för i år är i Blekinge Livets berg- och dalbana.

– Det vi vill åstadkomma med psykiatriveckan är att belysa olika former av psykiskt mående. Göra det greppbart och förståeligt och att man kan göra något åt sitt dåliga mående. Att sprida kunskap och insikter och göra det normalt att ibland känna sig onormal är viktigt när det gäller att bryta stigmat som är förknippat med psykisk ohälsa. Vi har lätt att prata med någon som har brutit benet. Man ser att det är trasigt och det går uppenbarligen att laga med gips. Men vi har inte lika lätt att prata med någon som brutit själen. Den syns ju inte, men den går också att laga. Det tar oftast längre tid och i vissa fall kan den tyvärr inte helt och hållet lagas. Då går det att med hjälp av rätt verktyg ändå leva ett bra liv. Kan vi lära oss mer om det som livet ger oss kommer vi stå bättre förberedda om och när det inträffar, vilket i sin tur kan medföra att åkturen i livets berg- och dalbana blir mer behaglig skriver Martin Bergstrand Bolinder, Äldrekurator Sölvesborgs kommun.

Program (uppdaterat 211008)

Klicka på respektive rubrik nedan för mer information och anmälan.
Om rubriken inte är klickbar behövs ingen anmälan.

KARLSHAMN

Invigning av psykiatriveckan i Karlshamn
Information och mingel, olika verksamheter finns på plats.
Plats: Stortorget Karlshamn
Tid: 9 oktober klockan 10:00-14:00

Fikakväll med NSPH Blekinge
Josefin Hansson föreläser om sina egna erfarenheter av depression, panikångest, mobbning och särbegåvning.
Plats: Mötesplats Karlshamn, Regeringsgatan 46
Tid: 11 oktober klockan 18:00-20:00

Magnus Skogsberg Tear – överlevare i en förlust orsakad av självmord
Magnus Skogsberg Tear är överlevare i sorg orsakad av självmord. 1983 tog hans pappa sitt liv, och det är först nu 35 år senare som Magnus förstår hur mycket det påverkat hans livsval. Vad händer i oss när en närstående tar sitt liv? Hur går man vidare i sitt eget liv och vad har man med sig i bagaget livet ut? Magnus svar på detta är högst personliga, och han berättar både själv, genom film och sång. Mikael Sundin på gitarr.
Plats: Stadsteatern i Karlshamn
Tid: 13 oktober klockan 17:30 (från klockan 17:00 finns det möjlighet till mingel)

Våga prata-loppet – spring för psykisk hälsa

Löp- och promenadklasser, 10 km och 5 km.
Friluftsdag med fritt fiske i Kroksjöarna med korvgrillning klockan 10:00-14:00.
Du kan också delta i loppet digitalt under hela veckan. Läs mer om loppet på blekinge.hjarnkoll.se.
Plats: Nytorpet (eller digitalt) Långasjönäsvägen 181, 374 91 Asarum
Tid: 16 oktober klockan 10:00.
Anmälan och betalning sker på plats mellan klockan 09:00-09:45

Pris: 40 kronor

KARLSKRONA

Anhörigdagen kl 14:00-16:00
Anhörigdagen kl 18:00-20:00
Anhörigdagen vänder sig till dig som är anhörig eller i nära relation till någon som har stöd från Funktionsstödsförvaltningen, habiliteringen eller psykiatrin. Catrin (Tina) Brissmalm finns på plats för att prata om olika metoder för hur vi kan kommunicera tydligare med varandra. Det finns också tid för mingel och du bjuds på mat och dryck.
Plats: Brinova arena
Tid: 6 oktober, klockan 14:00-16:00 eller klockan 18:00-20:00
Välj ett av passen, anmälan krävs


Våga vara sårbar – föreläsning med Emma Berg om att vara starkskör

Alla är vi rädda ibland, antingen på grund av fara eller förväntan. Det ovissa är läskigt. Att inte veta är att balansera. Kanske handlar frihet om att våga gå ändå.
I samband med föreläsningen finns Kvinnojouren Karlskrona på plats för att presentera sin nya ungdomschatt.
Plats: Ehrensvärdska gymnasiet aula D
Tid: 11 oktober klockan 18:00-20:00

Välbefinnandedag i Wämöparken
Prova på skogsbad, mindfullness och passa på att genomföra det digitala Våga prata-loppet. Läs mer om loppet på blekinge.hjarnkoll.se.
Plats: Wämöparken, samling vid dansbanan
Tid: 13 oktober klockan 13:00-15:00

Fysisk och psykisk hälsa – hur hänger det ihop?
Camilla Holmström från Friskis och Svettis tillsammans med Johannes Jönsson tidigare elitmålvakt i hockey i KHK och AIK.
Plats: Ehrensvärdska gymnasiet aula D
Tid: 14 oktober klockan 18:00-20:00
Öppet hus på Träffpunkten
Information, underhållning tilltugg och mingel, olika verksamheter finns på plats.
Plats: Träffpunkten Ostermansgatan 18
Tid: 15 oktober klockan 11:00-15:00

OLOFSTRÖM

Anhörigdagen – Susanne Lundgren
Anhörigdagen – Frida Braxell

Föreläsningar med Susanne Lundgren och Frida Braxell.

Susanne Lundgren är en vanlig fyra barns mamma från Olofström. En dag får Susanne ett besked som förändrar hela hennes liv. Hon mister sonen William i suicid. Hennes behov av att få ur sig sina tankar resulterade i en bok med titeln ”Sorgrand under naglarna”.

Genom en musikalisk skildring, likt ett ”Sommarprat”, bjuds vi på Frida Braxells liv med texter som har många lager och där varje låt har element av både ljus och mörker, precis som hennes eget liv.
Plats: Folkets hus, Dahliasalen

Tid: 6 oktober
16:15-17:00 Susanne Lundgren
17:00-18:30 Frida Braxell

Invigning av psykiatriveckan i Olofström
Mingel och information från olika verksamheter i Olofströms kommun.
Plats: Folkets hus
Tid: 11 oktober klockan 17:00-19:00
Föreläsning med Ullakarin Nyberg – att möta den som inte orkar leva
Ullakarin kommer att prata om skillnaden mellan psykisk ohälsa och psykisk sjukdom och hur man kan känna igen och hjälpa den som brottas med psykiska problem.
Plats: Folkets hus, Dahliasalen
Tid: 11 oktober klockan 17:30-19:00
BUP och första linjen
Susanne Alm och Elin Copcutt berättar om BUP och Första linjen, vad är skillnaden, vilken hjälp kan man få och vilka sökvägar finns det?
Plats: Digital föreläsning
Tid: 12 oktober klockan 10:00-11:00
Föreläsning med Markus Hagegren och Tony Olsson – En inspirationsresa
En inspirerande resa från botten av det psykiska måendet till en inspirationskälla för andra.
Plats: Navigatorcentrum
Tid: 12 oktober klockan 13:00-13:45
Föreläsning med Susanna Lustig – Om viljan finns kommer man långt
”Nu i dessa tider när fler människor mår dåligt vill jag bidra med mina kunskaper, kan det hjälpa någon annan till att känna hopp att det går att förändra, gläder det mig.”
Plats: Navigatorcentrum
Tid: 12 oktober klockan 14:00-16:00

Edna Alsterlund – Att vårda en världsmästare
Edna Alsterlund är journalist, författare och föreläsare med rötterna i Vilshult. Åren 1996 till 2003 vårdade Edna sin make Ingemar ”Ingo” Johansson, vår förre världsmästare i tungviktsboxning, som drabbades av för tidig demenssjukdom.

Edna berättar mycket öppenhjärtigt men också med stor respekt och mycket humor och kärlek om hur tillvaron blir en kamp för att få livet att fungera. Edna beskriver anhörigvårdarens svåra situation och den drabbades totala utsatthet.
Plats: Folkets hus, Klockriket
Tid: 13 oktober klockan 13:30-15:30

RONNEBY

Invigning av psykiatriveckan i Ronneby
Plats: Rådhuset
Tid: 11 oktober klockan 13:00-16:00

Öppet hus på träffpunkten
Plats: Träffpunkten
Tid: 11, 13, 14 och 15 oktober klockan 13:00-16:00
12 oktober klockan 13:00-19:00
Öppet hus och föreläsning på psykiatrin
Föreläsning med Jimmy Månsson från Spelberoendeföreningen i Karlskrona
Plats: Hälsocenter, lokal Karön
Tid: 12 oktober klockan 16:30-19:00
Föreläsning med Susanna Lustig – Om viljan finns kommer man långt
”Nu i dessa tider när fler människor mår dåligt vill jag bidra med mina kunskaper, kan det hjälpa någon annan till att känna hopp att det går att förändra, gläder det mig.”
Plats: Begränsat antal platser, lokal meddelas vid anmälan.
Tid: 13 oktober klockan 13:00-15:00
Prova på Body balance med Emelie Elmberg
Body balance är en blandning av yoga, thai chi och pilates som bygger upp din funktionella styrka, ökar din rörlighet och lämnar dig i harmoni och balans.
Plats: Wellness studio, Ronneby. Maximalt 20 personer. Anmälan krävs.
Tid: 17 oktober klockan 10:30-11:30

SÖLVESBORG

MHFA-utbildning inriktning vuxna
MHFA står för Mental Health First Aid (första hjälpen i psykisk hälsa). Utbildningen ger deltagarna kunskap om hur man tidigt upptäcker och hjälper människor som lider av psykisk ohälsa. Observera att det är två dagars utbildning.
Plats: Stadshuset, begränsat antal platser. Anmälan krävs.
Tid: 11 och 12 oktober klockan 8:00-16:30

Föreläsning med Jesper Johansson – Elitfotboll och psykisk ohälsa
2019 valde Jesper att avsluta sin elitfotbollskarriär på grund av psykisk ohälsa. I dag jobbar han i Mjällby AIF som players manager och driver ett företag som heter Träningsglädje. Jesper berättar under föreläsningen om sin resa från då till nu.
Plats: Digital föreläsning, anmälan krävs.
Tid: 12 oktober klockan 19:00
Öppet hus och föreläsning med Katarina Tyrberg, existentiell hälsa – FYSISK föreläsning
Öppet hus och föreläsning med Katarina Tyrberg, existentiell hälsa – DIGITAL föreläsning
Världshälsoorganisationens folkhälsoenkät visar att de personer som känner att livet är meningsfullt och hoppfullt i högre grad än andra också mår bättre i både kropp och själ. Detta och lite till kommer föreläsningen av Katarina Tyrberg, legitimerad psykoterapeut, att handla om.
Plats: Duvans mötesplats eller digitalt. Anmälan krävs.
Tid: 14 oktober klockan 14:00-16:00
Meditation och andningsövningar med Sara O Larson – FYSISK träff
Meditation och andningsövningar med Sara O Larson – DIGITAL träff
Inga förkunskaper krävs, men ha gärna en yogamatta eller liknande och mjuka sköna kläder. För er som deltar på plats ta med en filt eller tjock tröja och sockor om det blir lite kyligt i lokalen samt egen matta.
Plats: Slottslängorna/digitalt. Maximalt 50 personer kan delta på plats. Anmälan krävs.
Tid: 15 oktober klockan 10:00-11:00
Yinyoga och Yoga Nidra med Sara O Larson – FYSISK träff
Yinyoga och Yoga Nidra med Sara O Larson – DIGITAL träff
Inga förkunskaper krävs, men ha gärna en yogamatta eller liknande och mjuka sköna kläder. För er som deltar på plats ta med en filt eller tjock tröja och sockor om det blir lite kyligt i lokalen samt egen matta.
Plats: Slottslängorna/digitalt. Maximalt 50 personer kan delta på plats. Anmälan krävs.
Tid: 15 oktober klockan 14:00-15:00

FÖR FÖRÄLDRAR

Mobbning, Mobilen, Internet – 12 oktober kl 18:30-20:00
Mobbning, Mobilen, Internet – 14 oktober kl 18:30-20:00

Föreläsning för föräldrar med Andreas Glingfors med efterföljande frågestund. Flera barn vill eller vågar inte gå till sin arbetsplats med anledning av mobbning och kränkande behandling. En företeelse som pågår både i korridoren och på nätet. Hur kan du bemöta ditt barn/din ungdom för att han/hon ska våga berätta om sina misstag eller den situation som de hamnat i? Vad kan du som förälder göra för att visa ditt barn att du finns för dem även i den digitala världen trots att du kanske saknar både kunskap och intresse?

Du som förälder eller du som har barn/ungdomar omkring dig är OERHÖRT viktig för barnen/ungdomarna i dessa frågor och du kan göra stor skillnad med små medel! Prioritera denna kväll för dina barns skull.
Plats: Digital föreläsning, anmälan krävs.
Tid: 12 oktober eller 14 oktober klockan 18:30-20:00

ANMÄLAN

Alla föreläsningar och utbildningar i programmet är öppna för allmänheten, men till de allra flesta aktiviteterna måste du anmäla dig för att delta. Klicka på respektive evenemang ovan och anmäl dig.

Ett samarbete mellan Region Blekinge, Karlshamns kommun, Karlskrona kommun, Olofströms kommun, Ronneby kommun, Sölvesborgs kommun, SV Blekinge, NSPH, (H)järnkoll och Länsstyrelsen Blekinge.


Du kan också ladda hem hela programmet som PDF här!

Se inspelade föreläsningar och läs mer om evenemang under dagen och i anslutning till denna här

Se även: Svenska kändisar behandlas för psykisk ohälsa och beroende

Kända personer som lever med bipolär sjukdom

Film: Kerstin vantrivs med sin livssituation och dricker då hon tror att ingen märker. Till slut raseras allt då hennes chef uppmanar henne att sjukskriva sig…

Kända Youtubers i samtal med psykoterapeuten

Den digitala Psykiatriveckan 2021 Norrbotten

Tim ”Avicii” Berglings pappa om ångesten och medicinerna

Dolph Lundgren: ”Jag har gått i psykoterapi i fem år”

Patrik Sjöberg om psykoterapi

Frontfiguren i the Prodigy tog sitt liv

Avicii – en av många musiker med ångest

Henrik Schyffert: Alla män borde gå i terapi

Män i terapi

Tv-inslag med Bruce Springsteen där han berättar om sin erfarenhet av att gå i terapi.

Följ KBT Sverige på Facebook

Östergötland: Världsdagen för psykisk hälsa

Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år. Region Östergötland, NSPH Östergötland (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och länets tretton kommuner har gått samman för att uppmärksamma dagen med en rad digitala föreläsningar.

Föredragen vänder sig till alla som är nyfikna på att lära sig mer om psykisk hälsa och vill veta lite mer om olika satsningar som finns i Östergötland.

  • Datum: 10 oktober.
  • Tid: Klockan 13.00-18.00.

Program webbinarie Världsdagen för psykisk hälsa:

Kl 13.00-13.10. Introduktion

Kl 13.10-14.00. Lea Larsson

Lea Larsson är en av rocksveriges bästa trummisar – och en av de första i Sverige som genomgick könsbekräftande behandling, vilket gör att hon idag levt halva sitt liv i respektive juridiskt kön. Med sitt personliga sätt och underbara humor bidrar hon med kunskap och reflektion för såväl vuxna som unga.En inspirations- och kunskapskälla som kan hjälpa oss i arbetet med att ifrågasätta dömande samhällsnormer och stigmatiserande fördomar.

Kl 14.10-14.40. Fem konkreta åtgärder för att främja psykisk hälsa bland unga

De senaste decennierna har den självskattade psykiska ohälsan ökat markant bland barn och unga. Mer än vart 20:e barn har kontakt med BUP varje år och förskrivningen av antidepressiva läkemedel till unga har ökat kraftigt. Laura Korhonen, professor i Barn- och ungdomspsykiatri, berättar här om Svenska Läkaresällskapets ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa”; vilka livsstilsfaktorer som har samband med psykisk ohälsa och fem konkreta och fullt genomförbara åtgärder för att förbättra ungas psykiska hälsa som det finns belägg för, i forskningen. Föreläsningen vänder sig till alla som intresserar sig för den ökande psykiska ohälsan bland unga och som vill veta vad vi kan göra åt den.

Kl 14.45-15.15. ABC för god psykisk hälsa – gör något aktivt, gör något tillsammans och gör något meningsfullt.

Om hur man kan bibehålla och främja sin psykiska hälsa genom att delta i aktiviteter i gemenskap med andra. Fokus är personer över 65 år och för dig som vill göra nåt nytt i höst berättar både studieförbundet ABF och Korpen Östergötland vad de har att erbjuda.

Kl 15.20-15.30. Paus

Kl 15.30-16,00 Mind Shift

Psykisk hälsa är inte en vårdfråga. Det är vår gemensamma fråga!
Ett skifte behövs för att skapa bättre förutsättningar för psykisk hälsa och välbefinnande – ett MindShift.
Den nationella rörelsen MindShift består av representanter från olika delar av samhället – exempelvis näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och universitet – som tillsammans verkar för att välbefinnande ska ses som den viktigaste tillgången för en hållbar samhällsutveckling.
Vi möter Stefan Nyrinder, VD Länsförsäkringar Östgöta och ordförande för MindShift Östergötland som berättar om hur vi arbetar med initiativet här i Östergötland.
Du kommer även att få ta del av ett digitalt verktyg som MindShift nu testar – vad händer med vårt välbefinnande när vi tillsammans skapar mer meningsfulla samtal med en vän, kollega eller bekant?

Kl 16.05-16.35. Panel – min resa till ett tillfrisknande

Hör några med egenerfarenhet av psykisk ohälsa som kortfattat berättar om viktiga faktorer för deras eget tillfrisknande. Vad var det som hade betydelse?

16.35-16.45 Paus

Kl 16.50-17.50 Olof Wretling – Diagnoserna i mitt liv

Olof Wretling har många strängar på sin lyra. Han är skådespelare, regissör, dramatiker, föreläsare och författare. För en del kanske känd genom sin medverkan i ”Bäst i test”, SVT.

Som titeln på hans föreställning antyder, tar en Olof Wretling föreläsning upp vad för diagnoser han har fått ställda och hur det har påverkat honom, hans uppväxt, liv och arbete. Med sitt sinne för att blanda humor med allvar lämnas ingen oberörd. Han vill påverka människor till att sluta dela in andra människor i fack, eller sätta etiketter på andras personlighet. Istället vill han få folk att öppna upp och ställa frågor för att visa sitt intresse för våra olikheter.

Kl. 17.50–18.00 Summering och avslut av fantastiskt lärorik och inspirerande dag.

Arrangemanget genomförs digitalt och sänds live via Vimeo, se länk nedan.
Innehållet kommer även att gå att se i efterhand i sin helhet till och med den 17/10 via länken

Alla föredrag är gratis och går även att se i efterhand.

Se inspelade föreläsningar och läs mer om evenemang under dagen och i anslutning till denna här

Se även: Svenska kändisar behandlas för psykisk ohälsa och beroende

Kända personer som lever med bipolär sjukdom

Film: Kerstin vantrivs med sin livssituation och dricker då hon tror att ingen märker. Till slut raseras allt då hennes chef uppmanar henne att sjukskriva sig…

Kända Youtubers i samtal med psykoterapeuten

Den digitala Psykiatriveckan 2021 Norrbotten

Tim ”Avicii” Berglings pappa om ångesten och medicinerna

Dolph Lundgren: ”Jag har gått i psykoterapi i fem år”

Patrik Sjöberg om psykoterapi

Frontfiguren i the Prodigy tog sitt liv

Avicii – en av många musiker med ångest

Henrik Schyffert: Alla män borde gå i terapi

Män i terapi

Tv-inslag med Bruce Springsteen där han berättar om sin erfarenhet av att gå i terapi.

Följ KBT Sverige på Facebook

Arrangemanget kan ses på Vimeo här, online och i efterhand till och med den 17/10.

Du behöver inte anmäla dig, men om du mejlar till nsph.ostergotland@gmail.com så kan arrangören skicka eventuellt material från dagen och ställa frågor om vad du tyckte om arrangemanget.

Den digitala Psykiatriveckan 2021 Norrbotten

Psykiatriveckan är ett Samverkansprojekt mellan Socialtjänsten, Luleå Kommun, Psykiatrin Region Norrbotten samt Norrbottens Kommuner med syftet att minska stigmatiseringen samt höja kunskapen kopplad till psykisk ohälsa.

Det kommer att bli ”en vecka fylld med spännande och lärorika föreläsningar i digital form den 11-14 oktober”.

Program (uppdaterat 211008):

Måndag 11 oktober

13:00-13:10 Helena Muotka (Enhetschef Främjande och förebyggande insatser, Luleå kommun) & Merro Awad (Verksamhetschef Division psykiatri, Region Norrbotten): Inledning

13:20-17:15 Lennart Lundin (Leg. Psykolog, specialist i klinisk psykiatri och vice ordförande i Schizofreniförbundet): Psykiska funktionsnedsättningar: hur kan man bistå, bemöta och stödja individen?

17:25-17:45 Ann-Catrin Nyberg & Anna-Lena Hansson (Anhörigkonsulenter Luleå kommun): Presenterar anhörigstöd

18:30-20:00 Antonia Simon Risberg (Barnpsykiater och leg psykoterapeut/handledare, Nyckelöns psykiatri och psykoterapi): Är du ung och nedstämd? Här får du veta mer om orsaker, behandling och vad du själv kan göra för att må bättre

Se länk till föreläsningarna längre ned i inlägget

Tisdag 12 oktober

12:00-12:55 Jenny Kindgren (Beteendevetare, Utbildare, Attention): Att ha ett vuxet barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa

13:00-14:00 Åsa Höij (Ambassadör och styrelseledamot i Hjärnkoll, andre vice ordförande i RSMH): Att leva med schizofreni och att återhämta sig

14:10-15:40 Stefan Einhorn (Professor och ordförande i centrum för social hållbarhet vid Karolinska institutet och överläkare vid onkologiska kliniken. Föreläsare, författare): Konsten att vara snäll

15:50-16:50 Elin Schefström &Christine Risberg (Leg. Arbetsterapeuter och bildterapeuter): När orden inte räcker till – En skapande Resa inåt och utåt. Bildterapeuterna Elin Schefström och Christine Risberg berättar om bildterapeutiskt arbete på Luleå Närpsykiatri och på Länsenheten för ätstörningar .

17:00-20:00 Lennart Lindkvist (Leg. Psykolog och specialist i klinisk psykologi): Psykologiska och somatiska reaktioner hos föräldrar till barn med neuropsykiatriska och andra funktionsnedsättningar

Onsdag 13 oktober

12:00-13:00 Anna Bergfors (anhörig till son med beroendesjukdom, författare): Egna erfarenheter av skuld, skam, medberoendeproblematik och sorg som anhörig

13:00-13:30 Tina Bernstav och Hans Larsson (Rådgivare vid ROS-mottagningen (Råd och stöd) Luleå kommun): Berättar om sin verksamhet som riktar sig till personer från 18 år som har bekymmer med alkohol, droger eller spel om pengar samt till den som lever nära en person med denna problematik

13:40-15:10 Gunilla Kaev (Volontär från Suicide Zero): Våga fråga. Hur kan du upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa? Vad kan du göra om du misstänker att någon i din omgivning har det tufft?

15:15-16:15 Henrietta Lysén (Föreläsare, författare och coach): ”Jag äger min story”. Hur det är att växa upp i ett hem med alkoholmissbruk och våld i nära relation samt att vara anhörig till en bror som utsatts för sexualbrott

16:20-18:20 Linus Thörnblad, fd elitidrottare, föreläser och driver podden Idrottspsykologipodden. ”Jag levde min dröm” Linus föreläser och berättar om hur han drabbades av psykisk ohälsa och om sin väg tillbaka till livet.

18:30-20:00 Emma Hermansson (legitimerad psykolog vid Barn- och ungdomshälsan, Region Norrbotten): Barn, ungdomar och skärmlivet

Torsdag 14 oktober

12:00-13:00 Tina Persson (hälsoinspiratör): Inspiration för att stärka hälsokontot, både till kropp, knopp och själ

13:00-14:00 Riikka Vahlroos (leg. psykolog vid Vuxenpsykiatrin, Region Norrbotten – Arbetar som stöd för personer som söker sig till könsbekräftad vård.) Föreläser om könsidentitet ur kultur- och individperspektiv

14:10-15:40 Olle Carlsson (präst, författare): Många upplever en stark ensamhet och tomhet mitt i överflödeskulturen. Upplevelsen kan leda oss in i en jakt på upplevelser, konsumtion och missbruk för att fylla vårt behov av kärlek och tillhörighet. Under denna föreläsning får du vägledning till att skapa ett sammanhang där vi kan hjälpas åt och vara inspirationskällor för varandra

15:50-17:20 Linda-Mari Nordsvan (legitimerad psykolog vid Barn- och ungdomshälsan, Region Norrbotten): Psykisk hälsa hos barn och ungdomar; hur mår barn och ungdomar egentligen? Information och tips på hur du kan främja hälsa och motståndskraft hos barn och ungdomar

17:30-19:30 Julia Lindvall (Volontär på Frisk och fri, Erfarenhet av ätstörning som närstående, mentor för närstående): ”Uppdrag: Frisk” är en föreläsning för dig som vill lära dig mer om ätstörningar. Föreläsningen ger ökad kunskap om tidiga varningssignaler, bemötande samt hur man kan förebygga att någon drabbas.

Läs om andra evenemang under Världsdagen för psykisk hälsa och i anslutning till denna här.

Introduktion till Självmedkänsla: Vad vi motstår, det kvarstår – Det vi känner, kan vi läka

FÖRELÄSNING: Livsviktiga snack

Mindfulness för bättre sömn

Föreläsning – Smärta vid psykisk ohälsa

Teorier och färdigheter att använda sig av i mötet med människor som har förlängd sorg

Länk till föreläsningarna ser du nedan

Ladda ned programmet som PDF

Se även: Svenska kändisar behandlas för psykisk ohälsa och beroende

Kända personer som lever med bipolär sjukdom

Film: Kerstin vantrivs med sin livssituation och dricker då hon tror att ingen märker. Till slut raseras allt då hennes chef uppmanar henne att sjukskriva sig…

Kända Youtubers i samtal med psykoterapeuten

Tim ”Avicii” Berglings pappa om ångesten och medicinerna

Dolph Lundgren: ”Jag har gått i psykoterapi i fem år”

Patrik Sjöberg om psykoterapi

Frontfiguren i the Prodigy tog sitt liv

Avicii – en av många musiker med ångest

Henrik Schyffert: Alla män borde gå i terapi

Män i terapi

Tv-inslag med Bruce Springsteen där han berättar om sin erfarenhet av att gå i terapi.

Följ KBT Sverige på Facebook

[1] Länk till måndagens föreläsningar på teams

Länk till tisdagens föreläsningar på teams

För att delta under onsdagens föreläsningar använder du denna länk
För att delta under torsdagens föreläsningar använder du denna länk

Föreläsning: Vägar till välmående

Hur kan vi leva för att må så bra som möjligt? Hur kan vi optimera vår hjärnhälsa? Hur kan vi få bättre vanor kring sociala medier? Hur kan självkontroll gå från riskfaktor till friskfaktor?

Uppsala Health Summit och Studenthälsan önskar alla välkomna till en öppen föreläsning med konkreta tips på hur vi kan optimera vårt mentala välmående genom livet.

Medverkande talare:

Anders Wallensten – Läkare och författare till boken Hälsogåtan
Malin Gutestam – Pedagog och författare till boken Hjärnskap
Karin Brocki – Professor i psykologi, Uppsala Universitet
Mamduh Halawa – författare och entreprenör, Årets student 2020
Moderator: Sanna Balsvik

Måndag 11 oktober kl 17:30-19:00.

Föreläsningen streamas live och är gratis. Se länkar nedan.

Världsdagen för psykisk hälsa

Hanna sa upp kontakten med psykiatrin

Se även: Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression hos vuxna

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression hos vuxna

ACT, mindfulness och idrottsprestationer – ett samtal

Svenska kändisar behandlas för psykisk ohälsa och beroende

Film: Hur hjälper jag en vän i sorg

Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Existentiella tankar och behov i livets slutskede

Kända personer som lever med bipolär sjukdom

Film: Kerstin vantrivs med sin livssituation och dricker då hon tror att ingen märker. Till slut raseras allt då hennes chef uppmanar henne att sjukskriva sig…

Kända Youtubers i samtal med psykoterapeuten

Tim ”Avicii” Berglings pappa om ångesten och medicinerna

Dolph Lundgren: ”Jag har gått i psykoterapi i fem år”

Patrik Sjöberg om psykoterapi

Frontfiguren i the Prodigy tog sitt liv

Avicii – en av många musiker med ångest

Henrik Schyffert: Alla män borde gå i terapi

Män i terapi

Tv-inslag med Bruce Springsteen där han berättar om sin erfarenhet av att gå i terapi.

Följ KBT Sverige på Facebook

Föreläsningen är gratis men arrangörerna önskar att man ska registrera sig här

Streama föreläsningen här

Föreläsning – Smärta vid psykisk ohälsa

I samband med världsdagen för psykisk hälsa 2021 ordnas Skåneveckan för psykisk hälsa med många programpunkter.

Föredrag av Andreas Persson, Fysioterapeut om smärta vid
psykisk ohälsa. Föreläsningen finns att se på Eyragårdens facebooksida.

Se den inspelade föreläsningen här

Se andra evenemang för veckan/dagen här:

Hanna sa upp kontakten med psykiatrin

Introduktion till Självmedkänsla: Vad vi motstår, det kvarstår – Det vi känner, kan vi läka

FÖRELÄSNING: Livsviktiga snack

Mindfulness för bättre sömn

Teorier och färdigheter att använda sig av i mötet med människor som har förlängd sorg

Världsdagen för psykisk hälsa

Se även: Svenska kändisar behandlas för psykisk ohälsa och beroende

Kända personer som lever med bipolär sjukdom

Film: Kerstin vantrivs med sin livssituation och dricker då hon tror att ingen märker. Till slut raseras allt då hennes chef uppmanar henne att sjukskriva sig…

Kända Youtubers i samtal med psykoterapeuten

Tim ”Avicii” Berglings pappa om ångesten och medicinerna

Dolph Lundgren: ”Jag har gått i psykoterapi i fem år”

Patrik Sjöberg om psykoterapi

Frontfiguren i the Prodigy tog sitt liv

Avicii – en av många musiker med ångest

Henrik Schyffert: Alla män borde gå i terapi

Män i terapi

Tv-inslag med Bruce Springsteen där han berättar om sin erfarenhet av att gå i terapi.

Följ KBT Sverige på Facebook

[1] 9 kändisars egna ord om livet med bipolär sjukdom

Introduktion till Självmedkänsla: Vad vi motstår, det kvarstår – Det vi känner, kan vi läka

I samband med världsdagen för psykisk hälsa ordnas Skåneveckan för psykisk hälsa med många programpunkter.

När vi upplever känslomässig smärta tenderar vi vanligtvis att motstå vår upplevelse på något sätt: vi bekämpar den och försöker fly från den, vilket bara ökar vårt lidande. Forskning visar att när man närmar sig lidandet och relaterar till det med värme, förståelse och vänlighet hjälper det till att förbättra vårt emotionella och fysiska välbefinnande.

Föreläsningen erbjuder dels ett teoretiskt ramverk för Self-Compassion (självmedkänsla), dels exempel på guidade övningar för hur man kan använda självmedkänsla både för egen del och för personer vi möter i vårt sociala arbete.

Se även: Vad är compassion fatigue?

Föreläsaren är:

Sally Marshall, legitimerad psykoterapeut. Sally Marshall är legitimerad psykoterapeut inom KBT och även utbildad lärare och handledare inom KBT och ACT (Acceptance Commitment Therapy). Hon arbetar på en privat mottagning i centrala Göteborg där hon erbjuder psykoterapi till individer och par samt handledning inom KBT och ACT. Self-Compassion är ett inslag i hennes behandling och är särskilt hjälpsamt för individer som vanligtvis reagerar med skam och hård självkritik mot emotionell smärta.

Datum:

Tid: 14.30 – 15.30

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl.

Anmäl dig här.

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Se andra evenemang för veckan/dagen här:

Hanna sa upp kontakten med psykiatrin

FÖRELÄSNING: Livsviktiga snack

Mindfulness för bättre sömn

Teorier och färdigheter att använda sig av i mötet med människor som har förlängd sorg

Världsdagen för psykisk hälsa

Se även: Våga anlägga nya banor i din hjärna för Self Compassion

Russ Harris och Dennis Tirch om self-compassion och ACT

Skillnaden mellan självförtroende och självmedkänsla

Svenska kändisar behandlas för psykisk ohälsa och beroende

Kända personer som lever med bipolär sjukdom

Film: Kerstin vantrivs med sin livssituation och dricker då hon tror att ingen märker. Till slut raseras allt då hennes chef uppmanar henne att sjukskriva sig…

Kända Youtubers i samtal med psykoterapeuten

Tim ”Avicii” Berglings pappa om ångesten och medicinerna

Dolph Lundgren: ”Jag har gått i psykoterapi i fem år”

Patrik Sjöberg om psykoterapi

Frontfiguren i the Prodigy tog sitt liv

Avicii – en av många musiker med ångest

Henrik Schyffert: Alla män borde gå i terapi

Män i terapi

Tv-inslag med Bruce Springsteen där han berättar om sin erfarenhet av att gå i terapi.

Följ KBT Sverige på Facebook

[1] 9 kändisars egna ord om livet med bipolär sjukdom

Affektsmitta! Två sidor samma mynt

I samband med världsdagen för psykisk hälsa ordnas Skåneveckan för psykisk hälsa med många programpunkter.

Att möta människor i svåra livssituationer gör något med oss. Forskning visar att vi påverkas av att vara utsatta för andra människors lidande. Att höra berättelser om lidande kan generera mer lidande. Vi som arbetar med människor i kris behöver hitta sätt att hantera och kontrollera vår egen mottaglighet och empati.

Gör vi inte det kan vi komma att helt absorberas av andras trauma, och i slutändan förlora möjligheten att vara den hjälpare den andra behöver. Då vi hittar bra verktyg för att hantera oss själva blir vi också bättre hjälpare för andra!

Se även: Vad är compassion fatigue?

Föreläsningens innehåll:
Hur fungerar affektsmitta egentligen? Föreläsningen belyser utmaningar och möjligheter som uppstår vid affektsmitta. En ökad medvetenhet om fenomenet som sådant, genererar i ökad hanterbarhet och kan på många vis stärka känslan av tillhörighet och gemenskap.

Föreläsare är:

Susanna Väyrynen, metodgarant. Susanna arbetar sedan många år med handledning och utbildning inom Humanas familjehemsvård i Sverige.

Datum:

Tid: 08.30 – 09.00

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl.

Anmäl dig här.

Andra digitala evenemang under dagen/veckan:

Teorier och färdigheter att använda sig av i mötet med människor som har förlängd sorg

Föreläsning – Smärta vid psykisk ohälsa

Introduktion till Självmedkänsla: Vad vi motstår, det kvarstår – Det vi känner, kan vi läka

Hanna sa upp kontakten med psykiatrin

Mindfulness för bättre sömn

Affektsmitta! Två sidor samma mynt

FÖRELÄSNING: Livsviktiga snack

Världsdagen för psykisk hälsa

Se även: Svenska kändisar behandlas för psykisk ohälsa och beroende

Kända personer som lever med bipolär sjukdom

Film: Kerstin vantrivs med sin livssituation och dricker då hon tror att ingen märker. Till slut raseras allt då hennes chef uppmanar henne att sjukskriva sig…

Kända Youtubers i samtal med psykoterapeuten

Tim ”Avicii” Berglings pappa om ångesten och medicinerna

Dolph Lundgren: ”Jag har gått i psykoterapi i fem år”

Patrik Sjöberg om psykoterapi

Frontfiguren i the Prodigy tog sitt liv

Avicii – en av många musiker med ångest

Henrik Schyffert: Alla män borde gå i terapi

Män i terapi

Tv-inslag med Bruce Springsteen där han berättar om sin erfarenhet av att gå i terapi.

Följ KBT Sverige på Facebook

[1] 9 kändisars egna ord om livet med bipolär sjukdom