Radiopsykologen byter namn

Vi har tidigare berättat att en terapeut med annan grundutbildning blir den nya radiopsykologen. Nu kommer information om vad namnet på programmet blir efter övertagandet.

 
 

Psykologtidningen [1] rapporterar att namnet på programmet nu blir “Livet med Ullakarin Nyberg” 

Lasse Övling berättade i våras att han då själv inte informerats om att han inte fick fortsätta. Han spekulerade då om att det kanske beror på att hans program varit för allvarliga under coronapandemin. Hans företrädare var populära Allan Linnér. Vem ledde programmet innan Allan Linnér?

Karin Lindblom, redaktionschef på Sveriges Radio Samhälle berättar för psykologtidningen att hon satte samman en mindre grupp där nya titlar testades. Det fanns flera olika förslag. 

– Ordet terapi förekom i många men vad är egentligen terapi? Det ordet kändes potentiellt svårt, säger Karin Lindblom.

Gruppen kom fram till att “Livet med Ullakarin Nyberg” var det bästa förslaget.

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

I morgon sommarpratar Ullakarin Nyberg i Sveriges Radio. Första programmet med “Livet med Ullakarin Nyberg” är inspelat och sänds torsdag 9 september.

Vi har tidigare delat föreläsningar med Ullakarin Nyberg, som den här: Våga tala om självmord.

För många är psykologbegreppet förknippat med någon som man ”går och pratar med”. Det kan till exempel vara en psykolog eller en kurator, en coach eller en psykoterapeut. Många psykologer har även vidareutbildat sig till psykoterapeuter. Här kan du läsa om skillnader mellan olika titlar.

Hur har det då sett ut historiskt med liknande frågelådor i Sveriges Radio?

 

❤ Se även: Joel Kinnaman aktuell i In treatment har själv gått i terapi

Existentiell hälsa: Lev helt dö bra, ett samtal

Jessica Bladh – Drabbad av utmattningssyndrom

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Att leva under Coronakrisen

Kostnadsfri webbutbildning: Psykologiskt krisstöd vid covid-19

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Dataspelsberoende klassas som sjukdom

Spelberoende klassificeras nu som missbruksdiagnos

Kostnadsfri webbkurs om autism

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Kostnadsfri webbutbildning för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet

Kostnadsfri webbutbildning om omsorg, gränssättning och våldsförebyggande på HVB

Barnkonvention är nu svensk lag

Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

[1] Psykologtidningen 210816: ”Ny titel för Radiopsykologen klar”.

Radions frågelådor

Det blev tidigare i veckan känt att den nuvarande radiopsykologen byts ut till en person med annan grundutbildning och grundläggande psykoterapiutbildning (även kallad steg 1). Hur har det då sett ut historiskt med liknande frågelådor i Sveriges Radio?

Radions första brevlåda föregicks av en serie föredrag om sociala reformer som fru Anna-Lisa Söderblom (senare gift Berkling) höll på 1930-talet. Bakgrunden till detta var debattboken Kris i befolkningsfrågan som skrevs av Alva och Gunnar Myrdal 1934. Boken diskuterade den sjunkande nativiteten i Sverige. Fru Söderblom, dotter till dåvarande statsministern Per-Albin Hansson, fick i uppdrag att upplysa om de sociala reformer som genomfördes. Detta i en tid då fri förlossningsvård och en mindre moderskapspenning infördes. Efter hennes föredragsserie strömmade breven in till Radiotjänst och till Fru Söderblom. Frågorna samlades ihop till ett första brevlådeprogram för sociala frågor som sändes 1939. Anna-Lisa Söderblom svarade på brev från lyssnarna i mer än 15 år. Hon var redaktör för programmet Vart skall jag vända mig.

Anna-Lisa Söderblom diplomerades 1941 från Socialinstitutet i Stockholm.

När Anna-Lisa Söderbloms program lades ned 1956 tog radiokuratorn Lis Asklund vid med programmet Människor emellan som behandlade både sociala frågor och samlevnadsproblem. Breven handlade om relationer och om sexuella problem. I en tid när man inte pratade öppet om sexlivet var Lis Asklunds icke moraliserande och fördomsfria svar något unikt i media. Programmen var halvtimmeslånga och sändes en gång i veckan i flera år.

1959 sändes ett reportage av Lis Asklund som skakade om social-Sverige. Det handlade om missförhållandena på Eugeniahemmet för svårt rörelsehindrade barn. Programmet orsakade en häftig censurdebatt. En statlig kommission försökte stoppa programmet. Resultatet blev i stället att radiolagen fick en ny stadga om rätten att göra samhällskritiska program.

1938 blev Lis Asklund en av Sveriges två första sjukhuskuratorer. 1980 grundade Lis Asklund den svenska grenen av Fountainhouse-rörelsen.

När Lis Asklund 1968 gick över till TV lämnade hon över programmet till Ludvig Jönsson. Programmet fick då namnet Någon att tala med. Ludvig Jönsson var präst i Stockholm och känd för sin radikala syn på sexualitet och samlevnad. Han var, precis som Lis Asklund, med sin frigjorda hållning när det gäller äktenskap, en fördomsfri röst i debatten om bl.a homosexualitet. 

Ludvig Jönsson använde inte religiösa pekpinnar och i sin rådgivning gav han inte själv svar på brevskrivarens problem, utan uppmuntrade lyssnaren till att se till sina egna resurser att lösa krisen. Jönsson medverkade i programmet fram till sommaren 1974. Jönsson var en av de första präster i landet som tog ställning för homosexuella, bland annat med uttalandet ”där kärlek sker, sker något heligt” när Storkyrkan i Stockholm med start 1980 höll gudstjänst med inbjudan speciellt adresserad till hbt-personer.

Barnpsykiatrikern Gustav Jonsson (Skå-Gustav) startade 1947 barnbyn Skå utanför Stockholm. Ett hem för framförallt barn som kom från socialt utsatta miljöer. Där han, på ett för tiden nytt sätt, tog sig an s k ”vanartiga” barn och ungdomar med icke-auktoritära metoder. Skå startade som ett alternativ till andra barnavårdsinstitutioner där tanken var att straffet var det som skulle få barn att byta sitt beteende. På Skå ville man jobba mer terapeutiskt. Föräldrar frågar och får svar var ett program för uppfostringsfrågor som han deltog i 1946. Föräldrarna fanns med i studion. Så småningom fick han det egna brevlådeprogrammet Fråga Gustav.

Knattetimmen i P4 startade först som ett inslag i Radio Stockholm men blev sedan permanentat i P4 varannan lördag med Carolina Norén. Där svarade Louise Hallin, barnmorska och leg. psykoterapeut och barn- och föräldrapsykolog Malin Alfvén på lyssnarnas frågor om barn. Programmet utgick ur tablån 2014. I podden Kära barn som leddes av Karolina von Heidenstam svarade sedan Louise Hallin på lyssnarnas frågor om barn och föräldraskap.

I början på 1980-talet införde producenten Yvonne Wohlin och psykologen Margareta Berggren ett telefonbaserat program då de öppnade linjerna för ungdomar som ringde in och sökte hjälp i olika livsfrågor som ångest, rädsla, död, relationer och kärlek. Programmet fick namnet Dialog och sändes varje lördag under drygt tio år. I början var det främst flickor som hörde av sig, men efter några år ringde allt fler pojkar in. 

I programmet Människor och tro från Religionsradion fanns i slutet av 1980-talet programpunkten – Personligt – där prästen och psykoterapeuten Göran Bergstrand resonerade och gav råd kring existentiella och andliga frågor.

Göran Bergstrand var 1976–1989 direktor i S:t Lukasstiftelsen, nu Förbundet S:t Lukas. Bergstrand fann sin plats i S:t Lukas arbete i gränslandet mellan psykoterapi och själavård. 2010 blev han teologie hedersdoktor i Lund.

I Christer i P3 finns Relationsrådet sedan 2003. Tidigare svarade Kitty Jutbring och Jonna Abelsson. Nu medverkar bland andra Matilda Sjöström, Edvin Edvinsson och Frida Holmqvist. Relationsrådet hör du på torsdagar i Christer. Här kan du få svar på dina frågor om att göra slut, hur du ska tackla din svartsjuka och om du egentligen måste älska dina föräldrar.

Det första avsnittet av Sveriges Radio P1:s program ”Radiopsykologen” sändes i februari 2009 med Malin Edlund som programledare. Hon fortsatte under tre år och lämnade i februari 2012 över pinnen till Allan Linnér. Allan Linnér var mellan 2012 och 3 januari 2019 programledare för  ”Radiopsykologen”. Där efter tillträdde Lasse Övling som alltså nu slutar.

På frågan om varför han tackade ja till uppdraget svarade Linnér vid tillträdet:
– Sveriges Radios tradition att göra psykoterapi och det personliga samtalet mer tillgängligt är i det närmaste unik. Det är en verklig utmaning eftersom det terapeutiska rummet länge varit slutet, och måste så vara av många skäl. Samtidigt så finns det en hel del som kan visas, beskrivas och därmed avmystifieras. Jag hoppas att samtalen i radio även fortsättningsvis ska vara till hjälp och även bidra till en större öppenhet.

Rekommenderad fortsatt läsning: Sofia Seifarths avhandling som handlar om radioprogram där sociala och personliga lyssnarfrågor besvarats i etern. I undersökningen studeras två serier som sändes under åren 1939–1968. Syftet var att utifrån brev och program undersöka hur dessa så kallade brevlådeprogram användes av de personer som skrev till radion för att få sociala upplysningar eller råd om mer eller mindre intima samlevnadsproblem samt hur programmen användes av de redaktörer som besvarade allmänhetens frågor. 

Uppdatering 210816: Det är nu bestämt att radiopsykologen byter namn

Referenser

Sveriges Radio: Vad skall jag göra, vart ska jag gå?

Sveriges Radio: Lis Asklund – kuratorn som blev Sveriges biktmor

Dagens Nyheter 060806: Anna-Karin Hammar

Sveriges Radio: Knattetimmens klipparkiv

Vi Mänskor Nummer 1, 1989. Svenska Kvinnors Vänsterförbund

UNT 170206: Göran Bergstrand

Sveriges Radio: ”Relationsrådet hjälper dig”

Sveriges Radio: Allan Linnér ny radiopsykolog i P1

Seifarth, Sofia. 2007. Råd i radion. Modernisering, allmänhet och expertis 1939–1968. Akademisk avhandling, Tema kultur och samhälle, Linköpings universitet. Stockholm: Carlssons.

 
 

❤ Se även: Joel Kinnaman aktuell i In treatment har själv gått i terapi

Existentiell hälsa: Lev helt dö bra, ett samtal

Jessica Bladh – Drabbad av utmattningssyndrom

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Att leva under Coronakrisen

Kostnadsfri webbutbildning: Psykologiskt krisstöd vid covid-19

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Dataspelsberoende klassas som sjukdom

Spelberoende klassificeras nu som missbruksdiagnos

Kostnadsfri webbkurs om autism

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Kostnadsfri webbutbildning för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet

Kostnadsfri webbutbildning om omsorg, gränssättning och våldsförebyggande på HVB

Barnkonvention är nu svensk lag

Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

[1] Psykologtidningen 210524  

[2] Sveriges Radio 210525

[3] Psykologtidningen 210525

Terapeut med annan grundutbildning blir den nya radiopsykologen

Psykologen och gestaltterapeuten Lasse Övling kommer inte att fortsätta med programmet Radiopsykologen.

 
 

Övling ledde programmet i drygt två år men lyssnarsiffrorna gick ned. Innan Övling höll psykologen och psykoterapeuten Allan Linnér i programmet under flera år.

Vem ledde Radiopsykologen innan Allan Linnér?

Lasse Övling berättar för Psykologtidningen att han själv inte informerats om att han inte får fortsätta. Han spekulerar i att det kanske beror på att hans program varit för allvarliga under coronapandemin. [1]

Sökande till psykologutbildning HT 2021

Sveriges Radio informerar idag om att Ullakarin Nyberg tar över som programledare. [2] Ullakarin Nyberg är inte psykolog och inte heller psykoterapeut, hon har en grundläggande psykoterapiutbildning (GPU, även kallad ”stag 1”). Ullakarin Nyberg är även psykiatriker. 

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

–Jag har mångårig träning i att inte vara så upptagen av att åtgärda utan bara lyssna”, säger Ullakarin Nyberg som till vardags jobbar vid Norra Stockholms psykiatri med att förebygga självmord och stödja de som drabbas när ett självmord inträffar, både närstående och personal till SR.

–Människor drabbar mig. Att genom samtal hjälpa dem att hitta sina egna resurser, det är min drivkraft. Och det rimmar ju väl med min roll i Radiopsykologen, säger Ullakarin Nyberg till SR.

Ullakarin Nyberg gör debut i Radiopsykologen den 10 september.

Vi har tidigare delat föreläsningar med Ullakarin Nyberg, som den här: Våga tala om självmord.

För många är psykologbegreppet förknippat med någon som man ”går och pratar med”. Det kan till exempel vara en psykolog eller en kurator, en coach eller en psykoterapeut. Många psykologer har även vidareutbildat sig till psykoterapeuter. Här kan du läsa om skillnader mellan olika titlar.

Kristina Taylor som är ordförande för Psykologförbundet kommenterar valet av den nya programledaren:

– Jag utgår från att programmet byter namn eftersom det är viktigt att allmänheten vet vilken profession den man samtalar med eller lyssnar på har, säger hon till Psykologtidningen.

Hur har det då sett ut historiskt med liknande frågelådor i Sveriges Radio?

Det är nu bestämt att radiopsykologen byter namn

 

❤ Se även: Joel Kinnaman aktuell i In treatment har själv gått i terapi

Existentiell hälsa: Lev helt dö bra, ett samtal

Jessica Bladh – Drabbad av utmattningssyndrom

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Att leva under Coronakrisen

Kostnadsfri webbutbildning: Psykologiskt krisstöd vid covid-19

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Dataspelsberoende klassas som sjukdom

Spelberoende klassificeras nu som missbruksdiagnos

Kostnadsfri webbkurs om autism

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Kostnadsfri webbutbildning för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet

Kostnadsfri webbutbildning om omsorg, gränssättning och våldsförebyggande på HVB

Barnkonvention är nu svensk lag

Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

[1] Psykologtidningen 210524  

[2] Sveriges Radio 210525

[3] Psykologtidningen 210525

Hårdrock för insamling och till minne av basisten som gick bort i självmord

Vi har tidigare skrivit om att psykisk ohälsa är tre gånger vanligare bland musiker än i samhället i stort.

Det svenska rockbandet Talisman, som skapades av den bortgångna Marcel Jacob, släppte den 20 december 2019 låten “Never Die (A Song For Marcel)” [1] till minne av bandets skapare. Marcel Jacob tog sitt liv 2009 och alla intäkter från den låten går oavkortat till den ideella organisationen Suicide Zero, som arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige.

Marcel Jacob, var basist i hårdrocksbandet Talisman. Men spelade även tillsammans med bl a John Norum, Yngwie Malmsteen och Europe.

Idag, 31 december 2020, släpper Saints & Sinners, ett projekt som består av Erika på sång, Sebastian Ramstedt på gitarr, Tobias Cristiansson på bas och Perra Karlsson på trummor en inspelning gjord i december 2020. Saints & Sinners har spelat in Europes låt ”Scream of Anger” från albumet ”Wings of Tomorrow” som släpptes 1984. Låten har länge varit en favorit för medlemmarna i projektet och skrevs av Marcel Jacob och Joey Tempest. Låten släpper de till minne av Marcel Jacob och för en insamling till Suicide Zero. [2]

Lyssna även på ”Never Say Die” nedan

Se länk till insamlingen nedan.


Se även: Gå på konserter – få bättre hälsa?

”Helt fel att hårdrock skulle vara farligt”

Om hårdrock som hjälp för att må bättre.

Psykisk ohälsa är tre gånger vanligare bland musiker än i samhället i stort

Kan musik hjälpa oss att må bättre?

Hur använder du musik?

Hur hårdrock och headbanging kan hjälpa ditt psykiska mående

Kan hårdrock motverka psykisk ohälsa?

Hårdrocksbandet uppmärksammar psykisk ohälsa med att starta kampanj mot självmord

Death metal ger positiva känslor och stärker oss

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT!


[1] Talisman – Never Die (A Song For Marcel)

[2] Till insamlingen för Suicide Zero

Sussi är medicinberoende

Då flerbarnsmamman Sussi får medicin utskriven för att kunna sova på nätterna, blir det början till hennes beroende

Hon blir alltmer avtrubbad och sluter sig inom sig själv. Slutligen ställer hennes man ultimatum och det blir en svår kamp när hon försöker avvänja sig från tabletterna.

Se filmen nedan


Fler avsnitt ur serien En dag i taget: Om utmattning: Sjuksköterskan som slits mellan familjen och sitt krävande arbete på sjukhusets akutmottagning

Han har panikångest och går i KBT-behandling

En film om sexmissbruk

Mie har en ätstörning och kommer till sjukhus efter att försökt ta sitt liv

Kerstin är alkoholist


Se även: Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Tv-serier med terapi i fokus?

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Män i terapi

Arbetsmaterial för lågstadiet – hur man kan prata om känslor, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra

Att leva under Coronakrisen

Maten som kan lindra depression.


Sändes 29 november 1999. Längd 57 min. Kan ses tills vidare på Öppet arkiv.

Se filmen här

Kerstin är alkoholist

Kerstin är frånskild och bor med sin 9-åriga son Jon.

Hon vantrivs med sin livssituation och dricker då hon tror att ingen märker. Till slut raseras allt då hennes chef uppmanar henne att sjukskriva sig efter att hon kommit berusad till jobbet.

Se filmen nedan


Fler avsnitt ur serien En dag i taget: Om utmattning: Sjuksköterskan som slits mellan familjen och sitt krävande arbete på sjukhusets akutmottagning

Han har panikångest och går i KBT-behandling

En film om sexmissbruk

Mie har en ätstörning och kommer till sjukhus efter att försökt ta sitt liv

Sussi är medicinberoende


Se även: Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Tv-serier med terapi i fokus?

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Män i terapi

Arbetsmaterial för lågstadiet – hur man kan prata om känslor, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra

Att leva under Coronakrisen

Maten som kan lindra depression.


Sändes 8 november 1999. Längd 58 min. Kan ses tills vidare på Öppet arkiv.

Se filmen här

Se dokumentären ”Greta” gratis!

I augusti 2018 inleder 15-åriga Greta Thunberg sin skolstrejk för klimatet. Frågan hon ställer till vuxenvärlden: Om inte ni bryr er om min framtid på planeten, varför ska jag då bry mig om min framtid i skolan? Inom bara några månader växer hennes strejk till en världsomspännande rörelse.

Hon börjar som ensam demonstrant på Mynttorget men spänner snart blicken i världens ledare och frågar ”How dare you?” I filmen om Greta Thunberg möter vi en fåordig tonåring med Aspergers syndrom som inleder sin skolstrejk för klimatet. Inom bara några månader växer hennes strejk till en världsomfattande rörelse.

En av årets mest uppmärksammade dokumentärer följer tonåriga miljöaktivisten Greta Thunberg under två händelserika år. Regissör Nathan Grossman och teamet bakom ”Greta” har varit med sedan första dagen på Riksgatan då allt började.

Idag släpps ”Greta” gratis, se länk nedan. Filmen kommer även att sändas i SVT den 3 januari.

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

Ladda ned vår KBT-ord-poster

Filmen är tillgänglig att se till lördag 25 dec 2021

Originaltitel

Greta (I Am Greta)

Biopremiär

20 november 2020

DVD-premiär

25 januari 2021

Digitalpremiär

24 november 2020

Språk

Svenska, Engelska

Land

Sverige

Distributör

TriArt Film

Längd

Se länken till filmen nedan!


Se också: Film: Hur hjälper jag en vän i sorg

Diagnoskriterier för autism enligt ICD-10

Agneta Lagercrantz om självmedkänsla

Våga anlägga nya banor i din hjärna för Self Compassion

Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Föredrag om Självmedkänsla

Skillnaden mellan självförtroende och självmedkänsla

Vad är Compassion?

Ny podcast, samtal om compassion och ACT.

Brené Brown: Kraften av att vara sårbar

Compassion – vikten av att vara snäll ett samtal med Stefan Einhorn och Christina Andersson

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Self-compassion bättre än självförtroende

Compassion som app

Film: Aktivera må bra-mönster som samtalsledare


Följ KBT Sverige på instagram:


Se filmen ”Greta” på SVT Play här.

Tv-program: Vilket är det bästa sättet att undvika stress?

Michael Mosley har här ett specialavsnitt om mental hälsa.

Screenshot_20191103-090612_Chrome

Vilket är det bästa sättet att undvika stress? Michael Mosley gör ett experiment och ser vad som är effektivast av yoga, tankearbete eller klassiskt trädgårdsarbete. Och genetikern Gabriel Weston undersöker om man kan äta sig till att bli lyckligare. [1]

Se även: Vad är stabilisering?

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Män som är äldre löper risk att hamna i dold depression

Självskattningstest för utmattningssyndrom

Vad är Cognitive Process therapy?

Medelhavsdiet kan skydda mot depression

Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Kan du begreppet?

Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Steven Hayes om ACT för OCD

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Grönt ljus för nässpray innehållande esketamin vid depression

[1] Titta här på Medicin med MosleySäsong 7 — Avsnitt 1: Mental hälsa

Covid-19 – ger psykologisk process liknande den som sörjande går igenom

Terapeuten Fiona Kennedy ser likheter mellan den utveckling som corona ger och en sorgeprocess. Detta utifrån de erfarenheter hon har av samtal med klienter och vänner. Detta inbegriper förnekelse, försvar och förtvivlan. Hon poängterar dock att alla kommer inte att gå igenom alla steg. Hon presenterar sina tankar kring detta i en video.

Se videon nedan

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: Coronapandemin pågår i högsta grad fortfarande

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Allmänna råd vid lokala utbrott av covid-19

Nu införs hemisolering för den som bor med en covid-19-smittad person

Ny plattform för videosamtal som är gratis att använda för vårdpersonal

Studie om hur vår psykiska hälsa påverkas av Coronakrisen

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Vad kan jag kontrollera och inte?

Nu vill museet bevara dina erfarenheter för framtidens forskare

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Till Fiona Kennedys video, 6.42 minuter.

20200119_175735

Psykoterapeuten om att leva i sekter och hur man kan lyckas hoppa av

I dag inleds rättegången mot tre tidigare Knutby-pastorer som åtalas för psykisk- och fysisk misshandel och sexuellt utnyttjande.

20200119_175735

Helena Löfgren, leg psykoterapeut, berättar i Nyhetsmorgon[1] om att leva i en sekt och hur man lyckas hoppa av.

Se länk nedan.

Se även: Psykoterapeuten: Därför hamnar människor i sekter

Anknytningsteori ger ett annat perspektiv på sekter

Kvinnor kallades för höns på psykologprogram

Årets förvillare och folkbildare 2019

Ung ångest: Ångesten håller mig hemma från skolan

Vad händer när sekt-gemenskapen går överstyr?

Filmen ”My life my lesson” visar hur barn och unga påverkas av att växa upp i våldets närhet och hur stöd och behandling kan utformas.

Kevins pappa berättar om när livet vände

Följ KBT Sverige på instagram:

[1] Nyhetsmorgon TV4 200114