About

KBT Sverige har som syfte att giva information om KBT, psykoterapi, psykologisk behandling och närliggande områden. Sidan drivs av KBT-utövare med utbildning och erfarenhet från fältet.

Annonser