Lågaffektiv teori och metod, del 2

Lågaffektiv teori och metod, del 2

UR Samtiden – Lyfta upp eller trycka ner

Lågaffektivt bemötande i kritiska eller kaotiska situationer är alltid bättre än att bemöta med fysiska interventioner eller tvångsåtgärder, menar Bo Hejlskov Elvén. Det handlar om att dämpa känslouttrycken och skapa ett lugn, både genom beteende och hur man utformar den fysiska miljön. Här går Hejlskov Elvén igenom strategier och metoder för ett lågaffektivt beteende och ger exempel på varför de är effektiva.

Inspelat den 13 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg.

Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

http://urplay.se/program/198407-ur-samtiden-lyfta-upp-eller-trycka-ner-lagaffektiv-teori-och-metod-del-2

 

Annonser

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Lågaffektiv teori och metod, del 1

UR Samtiden – Lyfta upp eller trycka ner

Bo Hejlskov Elvén är psykolog, författare och handledare. Här talar han om hur lågaffektiv teori och metod i skola, omsorg och psykiatri hjälper oss bort från tvingande och begränsande åtgärder. I arbetet med att bemöta autistiska personer måste professionen alltid utgå från att man har ett ansvar för det som sker, och när man inte når resultat måste man som professionell undersöka om det är fel på den metod man använder, menar han.

Inspelat den 13 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

http://urplay.se/program/198406-ur-samtiden-lyfta-upp-eller-trycka-ner-lagaffektiv-teori-och-metod-del-1

Vad är lågaffektivt bemötande?

Lågaffektivt bemötande vänder sig till personal och föräldrar som har barn och vuxna med starka känslouttryck i sin närhet. Genom att ändra vårt eget bemötande kan vi dämpa känslouttrycken och minska stress hos andra. Det innebär att vi kan vi få ner antalet konflikter och våldsamma situationer genom att vara lågaffektiva. Ingen börjar slå på människor omkring sig om de är lugna.

Metoderna i lågaffektivt bemötande handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kropsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering.

Vill du veta mer? Det finns en föreläsning uppdelad på två filmer om lågaffektivt bemötande. Läs mer om film 1 här och film 2 här.

Stöd för tidig KBT-behandling av PTSD hos barn och ungdomar

En studie på unga 2-6 månader efter ett enskilt trauma (sk typ 1-trauma) gav som resultat att 71% hade ej PTSD efter att ha gått i kognitiv terapi jämfört med 27% av de som stod på väntlista i 10 veckor.

Cognitive therapy as an early treatment for post-traumatic stress disorder in children and adolescents: a randomized controlled trial addressing preliminary efficacy and mechanisms of action: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.12673/abstract

Om PTSD: Tiden läker inte alla sår.

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom. En föreläsning av Anke Ehlers

Om skillnader vad gäller risk för utvecklande av PTSD och om att behandlingen behöver anpassas.

Temadag om suicidprevention.

Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända arrangeras en temadag om suicidprevention 30 mars 2017 kl 10.00-15.00. Du kan välja att fysiskt närvara, följa dagen live på webben eller att se inspelningen efteråt.

Denna temadag vänder sig till personal inom:

Vård och omsorg (asyl- och integrationshälsa, primärvård, första linjens psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, specialistpsykiatri)
Boenden
Elevhälsan
Socialtjänsten
Myndigheter och civilsamhälle

Medverkande under dagen:

Ullakarin Nyberg, med dr, överläkare S:t Göran, vice ordf Svenska Psykiatriska föreningen

Maria Sundvall, överläkare, Transkulturellt Centrum

Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting

Sven Bremberg, Folkhälsomyndigheten

Susan Sami, hälsokommunikatör Transkulturellt Centrum
Fler medverkande kommer att tillkomma.

Mer info och sidan där websändningen/inspelningen kommer att finnas.

Ny bok för tonåringar baserad på acceptance and commitment therapy

Boken ”Stuff that sucks” av Ben Sedley är tänkt att fungera som en guide förbi jobbiga tankar och känslor och till att upptäcka vad som verkligen betyder någonting. De färdigheter som lärs ut är baserade på acceptance and commitment therapy (ACT). Boken innehåller illustrationer och några övningar men den är inte tänkt att vara en arbetsbok. Boken släpps idag.

Trailer för boken.

Om anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn far illa.

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Läs mer om anmälningsskyldigheten och se en förklarande film här.

Tidiga tecken på att barn far illa.