”Socialstyrelsens nya riktlinjer är ett haveri” – ett nytt debattinlägg gällande socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest

 

Idag publicerades ett nytt debattinlägg[1] gällande socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest. Bakom artikeln står tre personer som varit med i riktlinjearbetet. Här lyfts att det tidigare kommit kritik bla i andra debattartiklar och att i samtliga fall har projektledningen för riktlinjerna bemött kritiken avfärdande med hänvisning till riktlinjerna tagits fram på ett ”vetenskapligt stringent” sätt.  Läs tex Socialstyrelsen bemöter nu kritiken om enfaldighet., Replik från företrädare för Socialstyrelsens projektledningsgrupp i arbetet med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom., Slutreplik i debatten om de nya riktlinjerna för behandling av depression. det har även sänts olika radioinslag om riktlinjerna och debattenI artikeln tas det vidare upp att projektledningen och den sk prioriteringsgruppen har gjort direkta fel. Bla att de ska ha gett utsagor om att psykodynamiskt orienterad barnterapi skulle vara skadligt för barn vilket det ej finns någon vetenskaplig grund för enligt artikelförfattarna. Man lyfter upp att det var en extrem minoritet av personer med kunskap om annat än KBT och läkemedelsbehandling och att därför ledde omröstningarna generellt till låg prioritet för andra insatser. Slutsatsen som artikelförfattarna gör är att ”Socialstyrelsens förslag till nationella riktlinjer helt enkelt är ett haveri. Remissversionen borde omedelbart dras tillbaka och en ny projektledning med bredare representation och mindre partiskhet behöver ta över. I den nya projektledningen behöver ett antal kunniga psykoterapiforskare ingå, med representation från olika terapiinriktningar och helst från andra länder än Sverige, för att bryta inskränkthet och låsningar”. Den 22 november kommer det att hållas ett seminarium i Riksdagen med titeln ”Sverige ur tiden?” med anledning av de nya riktlinjerna. Det har också startat ett upprop där personer ombeds att dela sin terapiberättelse och att skriva under en namninsamling med anledning av riktlinjerna.

 

Läs artikeln från SvD i sin helhet här.

De nya riktlinjerna.

[1] http://www.svd.se

 

Annonser

Maten som kan lindra depression.

Ett australiskt forskarteam har tittat på matens betydelse på depressioner.

Var tredje patient med medelsvår till svår depression fick lindring genom att äta en speciell kost. Det är dags att börja se dieter som en viktig självständig behandlingsmetod vid depression och ångest, säger Felice Jacka professor och forskningsledare vid Deakin-universitetets institution för nutritionspsykiatri i en artikel i SvD [1]. En hypotes som fått spridning på senare år är att depression i en del fall orsakas av kronisk inflammation som uppstår i tarmen. Vid en omläggning av kosten så minskar inflammationen vilket ger en antidepressiv effekt. Vilken kost handlar det då om? I studien behandlades undersökningspersonerna med medelhavskost. Deltagarna hade medelsvår till svår depression. Efter 12 veckor uppfyllde var tredje person kriterierna för lindring. Studien finns publicerad i BMC Medicine [2].

[1] SvD 170211

[2] A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the ‘SMILES’ trial)

Läs även: Fysisk aktivitet lika effektivt som läkemedel eller kognitiv samtalsterapi (KBT) vid lindrig och måttlig depression?

Meditation påverkar din hjärna.

 

Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Att det görs felaktiga kopplingar mellan självskadebeteende och personlighetssyndrom är en trolig orsak till överdiagnostik av borderline-personlighetssyndrom menar artikelförfattarna i en artikel i Läkartidningen. Detta har lett till att de behandlingar som använts för behandling av självskadebeteende har varit sådana som utformats för borderlinepatienter. Behandlingsmetoder som valts har bla varit DBT, MBT och schematerapi. Nationellt pågår det sedan en tid tillbaka satsningar för att bredda behandlingsutbudet och öka kunskapen om individer med självskadebeteende.

Mer information om detta finns på Nationella Självskadeprojektets hemsida. Det finns nu också Internetbehandling för ungdomar som skadar sig själva.

”Både bland tonåringar och vuxna är självskadebeteende särskilt vanligt vid depression, men även vid ätstörningar, alkoholmissbruk och ångestsjukdomar, i synnerhet posttraumatiskt stressyndrom och generaliserat ångestsyndrom. Utöver borderline personlighetssyndrom är framför allt antisocialt personlighetssyndrom relaterat till att skada sig själv.”

Läs artikeln från Läkartidningen här.

Mer om PTSD: Om PTSD: Tiden läker inte alla sår.

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom. En föreläsning av Anke Ehlers

Om skillnader vad gäller risk för utvecklande av PTSD och om att behandlingen behöver anpassas.

Referens:

Läkartidningen. 2016;113:DZTL

Läkartidningen 49-50/2016

Lakartidningen.se 2016-12-07

Guldbaggenominerade filmen om filmskaparen som drabbas av panik­ångest och depression nu på SVT och SVT Play

Trots att livet verkar vara på topp för filmskaparen Ahang Bashi, faller hon allt oftare och oförklarligt ner i djupa svackor av panik­ångest och depression. Med kameran som verktyg tar hon med tittaren på en svindlande resa in i ångestens värld, en värld kantad av djupaste mörker men också av humor och hopp. Med en hudnära själv­biografisk precision får vi följa med från psykakuten och grupp­terapin till de mest förtroliga samtalen, från de kvävande stunderna av total panik till de varmaste kärleksfulla gesterna. Och inte minst tillbaka i tiden, när en liten flickas flykt till Sverige satte djupa spår som ingen velat prata om.

SVT2 torsdag 2 februari 2017 kl. 20.00 och i SVT Play den 22 januari

http://www.svtplay.se/video/11999422/skorheten/skorheten

Andra filmer om psykisk ohälsa på Guldbaggegalan 2016.

”Vården ska nu begränsas främst till ett ensidigt biologiskt perspektiv med en ökad satsning på psykofarmaka och ECT även för barn och ungdomar.”

Nio personer till ger sig nu in i debatten om socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av depression. Bland dessa finns ordföranden för Riksföreningen PsykoterapiCentrum, förbundsordföranden för S:t Lukas i Sverige, förbundsordföranden för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, ordföranden för Svenska psykoanalytiska föreningen, ordföranden i Svenska föreningen för relationell psykoterapi, ordföranden för Svenska Föreningen för Familjeterapi och ordföranden för Psykoterapistiftelsen.

Författarna har som fokus barn och ungdomar och har bla valt att rikta sig med direkta frågor till sjukvårdsminister Gabriel Wikström och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

I artikeln tar man tar upp att fokus för depressionsbehandlingen enligt nuvarande riktlinjer är psykofarmaka, ECT (elchockbehandling) och magnetbehandling. Och att man väljer att helt ta bort möjligheten till psykoterapi, förutom korta insatser av manualbaserad KBT.

Läs artikeln som idag publicerades på Aftonbladets hemsida här.

Idag publicerades även en ”slutreplik” i debatten från 19 nordiska forskare. Läs mer.

De nya riktlinjerna.

Ny serie på SVT om självmord.

Var sjätte timme tar en människa sitt liv i Sverige. Trots att det är så vanligt och berör så många talar vi sällan om det. Nu gör SVT en dokumentärserie i tre delar om självmord. Serien leds av Anne Lundberg och Sofia Helin.
”Anne Lundberg och Sofia Helin har egna erfarenheter av självmord och psykisk ohälsa. Annes pappa och farfar begick självmord, Sofia Helins farmor gjorde återkommande självmordsförsök och Sofia har själv lidit av depressioner sedan hon vara yngre. I serien möter Anne och Sofia andra som drabbats på olika sätt. De möter även experter inom området som ger oss förståelse för hur vi alla kan hjälpa varandra för att tillsammans försöka minska antalet självmord i Sverige.
– Journalistiken har alltid haft ett ambivalent förhållande till självmord, men forskning visar att det går att tala om självmord på ett förebyggande sätt. Därför gör SVT den här serien om en mycket viktig och tabubelagd samhällsfråga, säger Helena Olsson, programbeställare för samhällsprogram och dokumentärer på SVT.”
30 liv i veckan har premiär i SVT under april.

Filmer med tema psykisk ohälsa på Guldbaggegalan 2017.

Kroppen är en ensam plats – En kortfilm inifrån en ätstörning. Filmen bjuder in till det förbjudna universum som varje ätstörd gör allt för att dölja för omvärlden. En personlig, intim och rytmisk skildring där huvudpersonen kämpar för att bryta sig ur destruktiviteten trots att det är hennes enda trygghet.

Jätten – Rikard är 30 år, autistisk och född svårt missbildad. Han skildes från sin mor som barn, men är fast besluten att återförenas med henne. För att nå sitt mål tar Rikard hjälp av boule och en 50 meter lång jätte.
Vinnare av Bästa manuskript: Johannes Nyholm. Bästa film.

Skörheten – När karriären går som bäst faller dokumentärfilmaren Ahang Bashi ner i en djup svacka av panikångest och depression. Med kameran som verktyg tar hon med oss tillbaka i tiden, till flykten till Sverige och den lilla flickan som inte förstod.

Flickan, mamman och demonerna – En thriller för barn och ett kärleksdrama för vuxna, om flickan Ti och hennes mamma som ser demoner ingen annan ser. Bästa kvinnliga huvudroll: Maria Sundbom (Siri)

Läs mer på sfi.se och guldbaggen.se.

Läs även tidigare inlägg på KBT-Sverige om filmer, tv-serier och film och tv-serier med terapi i fokus.