KBT för muslimer.

En ny KBT-behandling riktad specifikt till muslimer har utarbetats på Leeds universitet i Storbritannien. Enligt personerna bakom terapin så söker muslimer inte hjälp vid psykisk ohälsa på grund av stigma. Med den nya formen av KBT hoppas man nå ut till fler muslimer. Traditionellt har terapeuter undvikit att prata om religion. I den framarbetade formen av beteendeaktivering ingår bla en självhjälpsbok med strofer ut koranen.

Källa: BBC februari 2017.

Annonser

”Socialstyrelsens nya riktlinjer är ett haveri” – ett nytt debattinlägg gällande socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest

 

Idag publicerades ett nytt debattinlägg[1] gällande socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest. Bakom artikeln står tre personer som varit med i riktlinjearbetet. Här lyfts att det tidigare kommit kritik bla i andra debattartiklar och att i samtliga fall har projektledningen för riktlinjerna bemött kritiken avfärdande med hänvisning till riktlinjerna tagits fram på ett ”vetenskapligt stringent” sätt.  Läs tex Socialstyrelsen bemöter nu kritiken om enfaldighet., Replik från företrädare för Socialstyrelsens projektledningsgrupp i arbetet med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom., Slutreplik i debatten om de nya riktlinjerna för behandling av depression. det har även sänts olika radioinslag om riktlinjerna och debattenI artikeln tas det vidare upp att projektledningen och den sk prioriteringsgruppen har gjort direkta fel. Bla att de ska ha gett utsagor om att psykodynamiskt orienterad barnterapi skulle vara skadligt för barn vilket det ej finns någon vetenskaplig grund för enligt artikelförfattarna. Man lyfter upp att det var en extrem minoritet av personer med kunskap om annat än KBT och läkemedelsbehandling och att därför ledde omröstningarna generellt till låg prioritet för andra insatser. Slutsatsen som artikelförfattarna gör är att ”Socialstyrelsens förslag till nationella riktlinjer helt enkelt är ett haveri. Remissversionen borde omedelbart dras tillbaka och en ny projektledning med bredare representation och mindre partiskhet behöver ta över. I den nya projektledningen behöver ett antal kunniga psykoterapiforskare ingå, med representation från olika terapiinriktningar och helst från andra länder än Sverige, för att bryta inskränkthet och låsningar”. Den 22 november kommer det att hållas ett seminarium i Riksdagen med titeln ”Sverige ur tiden?” med anledning av de nya riktlinjerna. Det har också startat ett upprop där personer ombeds att dela sin terapiberättelse och att skriva under en namninsamling med anledning av riktlinjerna.

 

Läs artikeln från SvD i sin helhet här.

De nya riktlinjerna.

[1] http://www.svd.se

 

Maten som kan lindra depression.

Ett australiskt forskarteam har tittat på matens betydelse på depressioner.

Var tredje patient med medelsvår till svår depression fick lindring genom att äta en speciell kost. Det är dags att börja se dieter som en viktig självständig behandlingsmetod vid depression och ångest, säger Felice Jacka professor och forskningsledare vid Deakin-universitetets institution för nutritionspsykiatri i en artikel i SvD [1]. En hypotes som fått spridning på senare år är att depression i en del fall orsakas av kronisk inflammation som uppstår i tarmen. Vid en omläggning av kosten så minskar inflammationen vilket ger en antidepressiv effekt. Vilken kost handlar det då om? I studien behandlades undersökningspersonerna med medelhavskost. Deltagarna hade medelsvår till svår depression. Efter 12 veckor uppfyllde var tredje person kriterierna för lindring. Studien finns publicerad i BMC Medicine [2].

[1] SvD 170211

[2] A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the ‘SMILES’ trial)

Läs även: Fysisk aktivitet lika effektivt som läkemedel eller kognitiv samtalsterapi (KBT) vid lindrig och måttlig depression?

Meditation påverkar din hjärna.

 

Guldbaggenominerade filmen om filmskaparen som drabbas av panik­ångest och depression nu på SVT och SVT Play

Trots att livet verkar vara på topp för filmskaparen Ahang Bashi, faller hon allt oftare och oförklarligt ner i djupa svackor av panik­ångest och depression. Med kameran som verktyg tar hon med tittaren på en svindlande resa in i ångestens värld, en värld kantad av djupaste mörker men också av humor och hopp. Med en hudnära själv­biografisk precision får vi följa med från psykakuten och grupp­terapin till de mest förtroliga samtalen, från de kvävande stunderna av total panik till de varmaste kärleksfulla gesterna. Och inte minst tillbaka i tiden, när en liten flickas flykt till Sverige satte djupa spår som ingen velat prata om.

SVT2 torsdag 2 februari 2017 kl. 20.00 och i SVT Play den 22 januari

http://www.svtplay.se/video/11999422/skorheten/skorheten

Andra filmer om psykisk ohälsa på Guldbaggegalan 2016.

Slutreplik i debatten om de nya riktlinjerna för behandling av depression.

Debatten har pågått sedan 15/1 då forskare i DN Debatt kritiserade de nya riktlinjerna för behandling av depression. Forskarna kallade då riktlinjerna bla för enfaldiga. Därefter har bla socialstyrelsens projektgrupp och forskare etc som är verksamma främst inom KBT-världen bemött denna artikel. Författarna bakom det första inlägget var 17 psykoterapiforskare. Bakom slutrepliken står nu 19 forskare.

I slutrepliken menar man bla att det framförts direkta felaktigheter från socialstyrelsens projektledning. ”Det är beklämmande att såväl projektledningen som våra forskarkollegor avfärdar vår kritik (DN Debatt 15/1) som ett partiskt utspel från ”anhängare av andra terapimetoder” snarare än bemöter den sakligt. Studier av vad det är som bidrar till psykoterapins goda effekter visar att patientens förutsättningar och terapeutens förmåga att vara lyhörd för dem och anpassa behandlingen till den enskilde patientens motivation och livssituation är centrala för resultatet, vilket naturligtvis understryker vikten av en öppenhet i behandlingsutbudet…”.

Idag publicerades även en ny debattartikel där nio personer till gav sig in i diskussionen.

Hela slutrepliken.

Sista ordet är säkerligen inte sagt. Riktlinjerna är en remissversion, fram till 31 mars är det möjligt att lämna synpunkter och slutversionen väntas vara klar under hösten 2017.

Ny serie på SVT om självmord.

Var sjätte timme tar en människa sitt liv i Sverige. Trots att det är så vanligt och berör så många talar vi sällan om det. Nu gör SVT en dokumentärserie i tre delar om självmord. Serien leds av Anne Lundberg och Sofia Helin.
”Anne Lundberg och Sofia Helin har egna erfarenheter av självmord och psykisk ohälsa. Annes pappa och farfar begick självmord, Sofia Helins farmor gjorde återkommande självmordsförsök och Sofia har själv lidit av depressioner sedan hon vara yngre. I serien möter Anne och Sofia andra som drabbats på olika sätt. De möter även experter inom området som ger oss förståelse för hur vi alla kan hjälpa varandra för att tillsammans försöka minska antalet självmord i Sverige.
– Journalistiken har alltid haft ett ambivalent förhållande till självmord, men forskning visar att det går att tala om självmord på ett förebyggande sätt. Därför gör SVT den här serien om en mycket viktig och tabubelagd samhällsfråga, säger Helena Olsson, programbeställare för samhällsprogram och dokumentärer på SVT.”
30 liv i veckan har premiär i SVT under april.

Om att uppmärksamma och acceptera negativa tankar.

Då personer försöker att kontrollera sina tankar så ökar ofta deras oro. Att försöka tala om för sig själv att sluta oroa sig eller att bli arg på sig själv gör ofta saken värre.

Om du förmår att observera och acceptera att du har hamnat i en negativ cykel så har du också kommit en bit på vägen i att tämja dina negativa tankar.

En metod som har visat sig vara verksam för accepterandet är mindfulness-meditation. Acceptans är grundfundamentet i mindfulness och metoden har ofta positiva effekter bla genom minskad stress och ökat välbefinnande. Nya studier med magnetkamera visar att under meditation växer det ut nya dendriter, nervtrådar, det uppstår nya kopplingar i hjärnan vilket har flera positiva effekter.

Då du har accepterat en negativ tanke så har du också större möjlighet att utmana den.

I sammanhanget är det viktigt att poängtera att mindfulness förefaller ha biverkningar om metoden inte används på rätt sätt eller i fel sammanhang. Det finns de som har haft olika typer av negativa upplevelser av mindfulness vilket nu uppmärksammas i en serie artiklar i Svenska dagbladet.

KBT Sverige
Nicklas Lakso, socionom och leg. psykoterapeut

Läs mer:

TED Talk: ”Vi äger våra känslor, de äger inte oss.”

Artikel om hur meditation påverkar hjärnan: https://kbtsverige.wordpress.com/2016/12/22/meditation-paverkar-din-hjarna/

Svenska dagbladets artikelserie, del 3: http://www.svd.se/ovningarna-blev-en-skrammande-upplevelse

Film från Dagens Nyheter om hur hjärnan påverkas av stress och hur den kan ges möjlighet till återhämtning bla med hjälp av mindfulness: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154166947041680&id=321961491679

 

Om compassion som väg till att känna trygghet och må bättre:
https://kbtsverige.wordpress.com/2016/11/12/om-compassion-som-vag-till-att-kanna-trygghet-och-ma-battre/

Om att negativa känslor kan vara nyckeln till välmående:
https://kbtsverige.wordpress.com/2016/06/11/negativa-kanslor-ar-nyckeln-till-valmaende/

Om ACT-begreppet defusion, ett sätt att hantera besvärande tankar: https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/10/defusion-att-separera-fran-spraket-i-sina-tankar/