KBT Sveriges nya sida på Facebook

KBT Sverige har fått en ny sida.

pexels-photo-4098366.jpeg
Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com

Adressen till Facebook-sidan är https://www.facebook.com/kbtsve. Gå gärna in och gilla sidan om du har ett facebookkonto. 

På instagram hittar du oss här: https://www.instagram.com/kbtsverige/

Se även: Debattartikel: Det är dags att rätten till psykoterapi får samma ställning som rätten till den somatiska vården

Varför satsar man inte på psykoterapi i Sverige?

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

Ur egen ficka: en studie av en patientgrupp som söker och själva

Tillgången till psykoterapeuter är för liten, det kan vara en orsak till ökad förskrivning av antidepressiva

Om när KBT uteslöts från psykoterapiföreningen

Hur kan man respondera på Coronakrisen genom att använda principer från acceptance and commitment therapy (ACT)?

Allt fler unga mår dåligt – skolor har svårt att hitta psykologer. Har någon skola psykoterapeuter?

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Debattartikel: ”Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa”

Socialstyrelsens utredare missar psykoterapeuterna?

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Debattartikel: Psykoterapi får aldrig vara en plånboksfråga

Psykoterapeututbildningar

Så upplever familjehemsplacerade barn sin egen vård

Idag publicerades resultatet av den första undersökningen med syftet att låta familjehemsplacerade barn komma till tals och beskriva sina erfarenheter. 341 barn i åldrarna 9–17 år har deltagit.

Barnen har, i samarbete med 57 kommuner, intervjuats av Socialstyrelsen om hur de upplever sin situation under pågående placering. Undersökningen visar bland annat:

  • De flesta barn har det bra i sina familjehem. De känner sig trygga och får stöd och hjälp av familjehemsföräldrarna, både känslomässigt och praktiskt. Så gott som alla barn går i skolan och de allra flesta har fritidsaktiviteter och kompisar. De flesta av barnen har också kontakt med sin egen familj.
  • När det gäller relationen till socialsekreteraren visar resultaten på en större variation, både när det gäller kontaktens omfattning och karaktär. Flertalet barn uppfattar relationen till socialsekreteraren som i huvudsak positiv. Samtidigt finns det ett antal barn som inte har en förtroendefull relation till socialtjänsten och som inte känner sig delaktiga.
  • När det gäller barnens rätt till information om vilka rättigheter de har under sin vistelse i familjehem, uppger mer än hälften att de inte har fått eller att de inte minns om de har fått någon sådan information.
  • De flesta av barnen har det relativt bra i sina familjehem men det finns en mindre grupp barn, för vilken vare sig socialtjänst eller familjehem tycks kunna erbjuda barnen en trygg och säker vård. Tvärtom beskriver barnen en utsatt livssituation.

Barnens upplevelser är tänkta att ligga till grund för utvecklingen av familjehemsvården nationellt.

Länk till att ladda ned rapporten längre ned på sidan

 

Se även: Ett samtal om att konfrontera och överleva familjehemligheter

Så många får komma till BUP i tid

❤ Se även: Rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Skolor inför KBT för att motverka skolk och mobbing

En väg in på BUP

Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

🙋‍♀️💁‍♂️ Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Så många får komma till BUP i tid

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Ledare som lyssnar – en kostnadsfri utbildning om psykisk hälsa

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Ladda ned rapporten.

Böcker om psykisk ohälsa och psykoterapeutisk behandling

Genom åren har vi skrivit om och/eller citerat ett flertal böcker/skrifter som på något sätt berör psykisk ohälsa, psykoterapeutisk behandling och angränsande områden. Här har vi gjort en sammanställning vilket vi tyckte var lämpligt då vi snart har 1000 inlägg på sidan. Gå in på respektive länk för att läsa mer och i en del fall även ladda hem boken.

e-bok med ACT-metaforer

e-bok om att jobba med skam med ACT

Barnböcker om känslohantering

Om CFT Made Simple: Att använda tomma stolen i CFT

Om De omöjliga: Om psykiatrireformens brister i ny bok

Om Den unge Werthers lidanden: Om Werthereffekten och den motsatta Papagenoeffekten vilken enligt studier visat sig förhindra människor från att begå självmord.

Emmas pappa får mani

Om Ett slut en början : en psykiaters funderingar kring sitt utmattningssyndrom: Utmattad psykiatriker släpper bok med tips och råd

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Om Freudland: Boken där psykoterapins förgrundsgestalter träffas för att göra upp.

Om Fundamentals of Clinical Supervision: Faktorer hos handledda och handledare som påverkar handledningsrelationen

Författaren om att acceptera tvångstanken och se den för vad den är

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Handbok för föräldrar med psykiska problem

Om Handbok i rättspsykologi: Universitet har kvar litteratur där Quick beskrivs som seriemördare

Om Josas bok: Marie Nilsson Lind om systern Josefin

Bröderna i Kevinfallet släpper en bok

Kognitiv terapi för mer komplexa problem : när vanliga metoder inte fungerar

Lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder av Katrin Byréus

Om Living with the Enemy – Coping with the stress of chronic illness using CBT, mindfulness and acceptance: Att leva med fienden – ACT för ”långvariga tillstånd”

Om Monster i terapi: Psykoterapi för skräckfigurer

Målmedveten träning för psykoterapeuter

Om Omgiven av idioter

Om Självmedkänsla: Agneta Lagercrantz om självmedkänsla

Om Stuff that sucks: Ny bok för tonåringar baserad på acceptance and commitment therapy

Om Tid att leva: Tidskompassen – hur prioriterar du din tid?

Om Parenting a Troubled Teen Manage Conflict and Deal with Intense Emotions Using Acceptance and Commitment Therapy: Hantera dina tonårsbarn med hjälp av ACT

Boken ”Peak : vetenskapen om att bli bättre på nästan allt : sanningen bakom 10 000-timmarsregeln”

Relationella perspektiv på handledning

Schematerapi i teori och praktik

Om Working with Emotion in Cognitive-Behavioral Therapy: Bok om att jobba med känslor i KBT

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Personporträtt

Personer med hjärtsjukdom och depression mådde bättre av KBT via nätet

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

IKBT ger goda resultat till låg kostnad

Ny plattform för videosamtal som är gratis att använda för vårdpersonal

Auktionera eller buda till förmån för Radiohjälpens insamling mot pandemin

Studie om hur vår psykiska hälsa påverkas av Coronakrisen

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Psykosocialt stöd i coronatider

Ladda ner KBT Sveriges KBT-poster!

Snart är vi uppe i 1000 inlägg!!!

KBT Sverige har snart nått den magiska siffran 1000 för inlägg på vår bloggsida!
Antalet inlägg på vår Facebooksida är betydligt fler och på vår instagram har vi betydligt färre inlägg.
Under åren har vi skrivit om alla möjliga och omöjliga vinklar av KBT, andra psykoterapiformer, psykisk ohälsa, utbildning, handledning och angränsande områden.
Finns det något inlägg du tycker har varit speciellt bra eller tankeväckande?
Finns det något område du skulle vilja läsa mer om?
Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: Personer med hjärtsjukdom och depression mådde bättre av KBT via nätet

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

IKBT ger goda resultat till låg kostnad

Ny plattform för videosamtal som är gratis att använda för vårdpersonal

Auktionera eller buda till förmån för Radiohjälpens insamling mot pandemin

Studie om hur vår psykiska hälsa påverkas av Coronakrisen

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Psykosocialt stöd i coronatider

Ladda ner KBT Sveriges KBT-poster!

Handbok för föräldrar med psykiska problem

 

I boken Hur hjälper jag mitt barn? tas frågor upp kring vad som händer med barnen när någon nära vuxen drabbas av psykisk ohälsa. ”Hur hjälper jag mitt barn?” är skriven av Tytti Solantaus och är en handbok för föräldrar med psykiska problem. Den tar upp olika frågeställningar som vuxna och barn kan ställas inför och är tänkt att fungera som ett stöd i samtalet med barnen.

”När föräldrarna har psykiska svårigheter är de ofta oroliga för sina barn. Föräldraskapet fungerar kanske inte som förut. Tröttheten tär på krafterna och tålamodet tryter. Föräldrarna kanske också oroar sig för vad barnen uppfattar av förälderns sjukdom och hur de upplever den.”

Länk till att ladda ned boken längre ned på sidan

 

Se även: Ett samtal om att konfrontera och överleva familjehemligheter

Så många får komma till BUP i tid

❤ Se även: Rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Skolor inför KBT för att motverka skolk och mobbing

En väg in på BUP

Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

🙋‍♀️💁‍♂️ Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Så många får komma till BUP i tid

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Ledare som lyssnar – en kostnadsfri utbildning om psykisk hälsa

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Ladda ned boken här.

Vad är barnafrid?

 

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och finns placerat på Institutionen för klinisk och experimentell medicin på Campus US i Linköping.

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Regeringen har gett i uppdrag åt Linköpings universitet att utarbeta och genomföra ett program för kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård. Läs mer om regeringsuppdraget trauma på kartan.

Barnafrid har skapat en utbildning som ger kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp. Läs mer och gå utbildningen här

 

Se även: Ett samtal om att konfrontera och överleva familjehemligheter

Så många får komma till BUP i tid

❤ Se även: Rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Skolor inför KBT för att motverka skolk och mobbing

En väg in på BUP

Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

🙋‍♀️💁‍♂️ Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Så många får komma till BUP i tid

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Ledare som lyssnar – en kostnadsfri utbildning om psykisk hälsa

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Kostnadsfri utbildning om våld mot barn

Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp.

Barn som utsatts för våld och övergrepp ska få ett tryggt och kunnigt bemötande, var i Sverige de än bor och vem de än träffar. Barnafrid har därför tagit fram ett kostnadsfritt basprogram som ger dig som yrkesverksam en kunskapsbas, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet har skett inom ramen för regeringsuppdraget trauma på kartan.

Utbildningen är uppdelad i sju kapitel och tar cirka en halv dag att genomföra, det ger möjlighet till fördjupning inom flera områden. När som helst under utbildningen kan du ta en paus för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Du kan gå utbildningen på egen hand eller tillsammans med andra i gruppspåret. Efter avklarad utbildning får du ett kursintyg som bevis på ditt deltagande.

 
 

Se även: Ett samtal om att konfrontera och överleva familjehemligheter

Så många får komma till BUP i tid

❤ Se även: Rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Skolor inför KBT för att motverka skolk och mobbing

En väg in på BUP

Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

🙋‍♀️💁‍♂️ Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Så många får komma till BUP i tid

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Ledare som lyssnar – en kostnadsfri utbildning om psykisk hälsa

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

utbildningen här

Livelansering av kostnadsfri utbildning om våld mot barn

Programmet invigs med en direktsändning på Facebook och Youtube onsdagen den 30/9.

 
pexels-photo-4050218.jpeg
Foto av Ekaterina Bolovtsova pu00e5 Pexels.com

Samma dag öppnas utbildningen för alla.

Arbetet har skett inom ramen för regeringsuppdraget trauma på kartan.

 

Barnafrids digitala basprogram om våld mot barn är kostnadsfritt. Allt material i basprogrammet är syn- och teckentolkat.
 
Så ser du sändningen:
Lanseringen kommer sändas direkt i ett inlägg i evenemanget på Facebook onsdag den 30 september. 
 
Livesänd lansering med Maria Schillaci (Programchef, Barnafrid).
Samtal med Lena Hallengren, Socialminister.
 
Panelsamtal 1:
Elisabeth Dahlin (Barnombudsman)
Carin Götblad (Regionpolischef Mitt)
Laura Korhonen (Centrumchef, Barnafrid)
Mikael Thörn (Senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten)
Moderator: Maria Schillaci
 
Panelsamtal 2:
Negin Amirekhtiar (Utvecklingsledare, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck)
Björn Ramel (Överläkare BUP trauma Malmö)
Anna Friberg (Biträdande enhetschef inom Enheten för Stöd och Skydd, Förstärkningsteamet och Barnahus Stockholm)
Godfried Van Agthoven (Barnläkare, Barnskyddsteamet)
Moderator: Maria Schillaci
 
Inslag med:
Programmet inleds med en digital hälsning från H.M. Drottningen.
Najat Maalla M’jid (FN:s särskilda representant för förebyggande av våld mot barn). Staffan Janson (Barnläkare, prof. em. Karlstads och Uppsala universitet)

 

Se länk till evenemanget nedan

Se även: Ett samtal om att konfrontera och överleva familjehemligheter

Kostnadsfri utbildning om våld mot barn

Så många får komma till BUP i tid

❤ Se även: Skolor inför KBT för att motverka skolk och mobbing

En väg in på BUP

Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

🙋‍♀️💁‍♂️ Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Så många får komma till BUP i tid

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Ledare som lyssnar – en kostnadsfri utbildning om psykisk hälsa

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

[1] Till evenemanget på Facebook

Främjande av elevers psykiska hälsa skapar bättre förutsättningar på flera plan

Genom att främja elevers psykiska hälsa skapar vi bättre förutsättningar för dem att må bra och lyckas i skolan och livet.

 
pexels-photo-4050218.jpeg
Foto av Ekaterina Bolovtsova pu00e5 Pexels.com
 
Skolöverläkaren Kristina Bähr i ett samtal från Bokmässan 2020 om hur vuxna i skolan kan stärka elevers psykiska hälsa och hjälpa alla elever att lyckas i skolarbetet. [1]

 

Se länk till filmen nedan

I skollagen finns krav på en samlad elevhälsa med tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Läs mer om den samlade elevhälsan.

Fler samtal från bokmässan 2020: Digitalt samtal om när vården sviker

Ett samtal om att konfrontera och överleva familjehemligheter

Robert Plomin och Anders Hansen i ett samtal om arv och miljö

Vilka är de största framtidsutmaningarna för sjukvården?

Marie Nilsson Lind om sin syster Josefin

Möjliga – och omöjliga – inställningar till livet

❤ Se även: Skolor inför KBT för att motverka skolk och mobbing

En väg in på BUP

Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

🙋‍♀️💁‍♂️ Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Så många får komma till BUP i tid

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

[1] Psykisk hälsa viktig för lärandet – så kan du arbeta hälsofrämjande i skola

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Nedanstående modell syftar till att illustrera maladaptiva och adaptiva strategier för hanterande av känslor.

20200712_201604

Modellen är inspirerad av en emotionsfokuserad schematerapeutisk approach, Leahy, Tirch och Napolitano (2011). [1]

Det mest effektiva sättet då det gäller att hjälpa patienter att modifiera sina emotionella övertygelser är ofta att adressera deras problematiska strategier för att hantera känslor.

Psykoterapeuten kan t ex fråga: När du känner på det där sättet vad gör du då för att hantera känslan? Ovanstående modell kan då vara till hjälp för att ringa in problemet och hitta alternativ.

Skrivet av

Nicklas Lakso, socionom, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

Följ KBT Sverige på instagram: 

Se även: Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Vad är Emotionsfokuserad terapi (EFT)?

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Vad innebär coronakrisen för psykiatrin?

Bild, vem vill jag vara under coronakrisen?

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Regionen rustar för psykisk ohälsa som följd av coronaviruset

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Den vanliga coronahjälten: Du

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

[1] Leahy, Tirch och Napolitano (2011). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner’s guide. New York: Guiford Press.