Vad är Still-Face-experimentet?

Här nedan ser du en film som visar Still-Face-experimentet som Professor Ed Tronick vid Harvard University lanserade 1975. Det har sedan upprepats många gånger världen över. En baby är tillsammans med sin mamma. Efter en stund instrueras hon att hålla ansiktet blickstilla. Man kan se hur snabbt babyn reagerar när den normala kommunikationen bryts. Efter bara en sekund ser babyn olycklig och stressad ut.

Följ KBT Sverige på instagram:

Läs även om klassisk betingning, som beskriven av Ivan Pavlov

Se även: Här finns en lista med massor av fobier

Vad är ”law of effect”?

Vad är lille Albert-experimentet?

Vad är Schrödingers katt?

Vad är Tavistock gruppträning?

Vad är åskådareffekten eller bystander-effekten?

Se även:

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Kan du begreppet?

Vem får ställa diagnos?

Vem var Orval Hobart Mowrer?

Coronaviruset ger kontrollförlust

KBT-behandling för hälsorelaterad ångest

Vad är skillnaden mellan hypervigilans och hälsoångest?

Ångest kan hjälpa dig minnas

Kan du begreppet?

Vad är the Bobo doll experiment?

Albert Banduras kanske kändaste experiment är the Bobo doll experiment. 

Det finns nutida forskning om Social överföring av rädsla och/eller social överföring av lugn och trygghet. Vid social överföring av rädsla kan fobier utvecklas.

Mellan 1961 och 1963 försökte Albert Bandura och hans team att demonstrera betydelsen av observationsinlärning hos barn. De ville visa att imitation av en förebild spelar mycket större roll vid barns inlärning än uppmuntran som ges eller tas ifrån.

Experimentet omfattade barn i åldrarna 3 till 6 år från förskolan vid Stanford University.

I ett rum fyllt med leksaker fick en grupp barn bevittna hur en vuxen person slog en stor docka med en klubba. I en annan experimentgrupp representerade den vuxna personen en icke-aggressiv modell. Och i en tredje grupp användes förutom fysisk aggression även skällsord gentemot dockan.

Resultaten var mycket tydliga. De flesta av de barn som hade utsatts för den aggressiva modellen var mer benägna att agera på ett fysiskt aggressivt sätt än de som inte hade utsatts för den modellen.

Se en film från Bobo Doll-experimentet här nedan.

Se även: Vad är modellinlärning och observationsinlärning?

Vad är lille Albert-experimentet?

Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Vad är behaviorism?

Kan musik hjälpa oss att må bättre?

Vad är Schrödingers katt?

Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Bandura, A., Ross, D. & Ross, S.A. (1961).Transmission of aggression through imitation of aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575-82.

Se en kortfilm om The Bobo Doll Experiment här. Längd 1,49 min.

Psykoterapeutens tips – så håller ni ihop under småbarnsåren

Plötsligt när man får ett barn förändras kommunikationen mellan parterna i en relation. Småbarnsåren med brist på sömn och tid kan tära på föräldrarnas relation.  I tvprogrammet Malou  samtalar psykoterapeuten Egil Linge, med ett ungt par som är småbarnsföräldrar. Att kämpa mer och försöka lösa problem istället för att snabbt separera är ett av de råd som Linge ger.

Se även: Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Gruppterapi för föräldrar

Ställ frågor om psykiska problem och bekymmer, sådant du vill fråga någon på BUP om.

Hjärnans “lyckopunkt” kan ha upptäckts

Handbok för föräldrar med psykiska problem

Ny svensk film baserad på egna erfarenheter av att växa upp med en schizofren förälder

Anhöriga ifrågasätter vården av ”svårskötta, obildbara och sinnesslöa”

Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Doften av din partner kan göra dig lugn

”Korrelationen mellan skärmtid och negativ psykisk hälsa är svagare än mellan att äta potatis och må dåligt”

Metoden som sägs kunna användas för att få personer att bli kära i varandra.


Se programmet här

Vad är postpartum depression?

DSM definierar postpartumdepressioner som depressioner som uppkommer inom fyra veckor efter förlossning.

20200119_175735

I ICD-10 förs postpartum- och postnataldepressioner till Beteendesyndrom associerade med fysiska störningar och fysiska faktorer (F53.0) och för att diagnosticeras som detta krävs att depressionen uppkommer inom sex veckor efter förlossningen. Depressionen får heller inte kunna föras till någon annan diagnos i ICD:s manual. För att kartlägga eventuell diagnos kan man använda formuläret EPDS.

Se även: Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

Depression under och efter graviditeten går att förebygga med KBT och IPT

Vad är EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale?

Kan män drabbas av postpartumdepression?

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Grönt ljus för nässpray innehållande esketamin vid depression

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

Formulär för att upptäcka biverkningar av psykoterapi.

Följ KBT Sverige på Facebook

Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

Depressiva symtom ökar efter barnets första år, särskilt hos papporna. När barnet är 2,5 år är pappornas stressnivå i linje med mammornas, visar forskningen rapporterar SVT Nyheter Småland.

Sex till åtta veckor efter förlossningen får alla som har fött barn fylla i ett formulär på bvc. Formuläret kallas EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale. Men en depression kan alltså komma senare och risken är då att föräldrarna inte fångas upp i samma utsträckning.

Maude Johansson, doktorand på Linnéuniversitetet i Växjö har studerat postpartum depression, även kallad förlossningsdepression, och föräldrastress hos över 1 300 föräldrar i Kronobergs län. Fokus för studien har varit hur föräldrar mår 2-2,5 år efter förlossningen.

Resultaten visar att en depression kan komma senare och att föräldrarna då inte fångas upp i samma utsträckning. Depressiva symtom ökar efter barnets första år, särskilt hos papporna.


Se även: Kan män drabbas av postpartumdepression?

Vad är postpartum depression?

Vad är EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale?

Förekomsten av depression kan påverkas av ökad jämställdhet

Depression under och efter graviditeten går att förebygga med KBT och IPT

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Ny svensk film baserad på egna erfarenheter av att växa upp med en schizofren förälder

Vad är Piagets teori om barns utvecklingsfaser?

Så många får komma till BUP i tid


Till rapporten ”Ny forskning: Stress hos nyblivna föräldrar sitter i längre
Publicerad 30 augusti 2019

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

-Varken barnpsykiatrins specialistkompetens eller behovet av psykoterapeutisk kompetens diskuteras! Detta skriver tre psykoterapeuter i DN Debatt med anledning av att de anser att barn ej får de insatser de skulle behöva och att effektivisering drabbar barnen. Vårdkedjan brister menar de.

-Att utbilda sig till psykoterapeut och bli legitimerad av socialstyrelsen innebär en mycket lång specialist­utbildning. Denna kan vara en vidareutbildning för psykologer, socionomer, läkare och andra professioner och syftar till att kunna behandla psyko­terapeutiskt.

-Hur kommer det sig att man inte alls kräver denna kunskap när man ser till de små barnen och deras föräldrar. Man kan inte ersätta denna kunskap med gruppbehandling utförd av personal som tränas under en kort utbildning i en metod hämtad från andra länder än Sverige. Evidensbaserade metoder efterfrågas på ett oreflekterat sätt. Det finns kompetent personal som är legitimerade psykoterapeuter som skulle kunna utföra detta arbete på ett långt mer effektivt sätt med långtidseffekter för förälder och barn fortsätter debattörerna.

Debattartikeln är författad av:

Maria Borg, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Margareta Hansson, leg psykolog, leg psykoterapeut

Monica Hedenbro, socionom, med dr i barnpsykiatri, leg psykoterapeut


Se även: Hur vanligt är det att gå i terapi?

Riktlinjerna tränger ut psykoterapeut- kompetensen

Läkemedelsbehandling av barn och unga kan leda till att de inte får tillgång till bevisat effektiv psykoterapeutisk behandling

Debatten mellan psykolog och lärare om lågaffektivt bemötande och dess efterspel

Debattartikel: Det är dags att rätten till psykoterapi får samma ställning som rätten till den somatiska vården

Antalet anmälningar mot BUP ökar

Debattartikel: ”Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa”

Röster om barn och ungdomspsykiatrin

Kostnadsfri utbildning om våld mot barn


DN Debatt 190722 ”Tidiga insatser till små barn motverkar psykisk ohälsa

Depression under och efter graviditeten går att förebygga med KBT och IPT

Upp till en av sju kvinnor i USA löper risk att utveckla depression under graviditeten eller efteråt (under postpartumperioden) enligt U.S. Preventive Services Task Force berättar CBS News[1].

Förekomsten av medelsvår till svår egentlig depression har i västvärlden uppskattats till mellan 3,1 procent och 4,9 procent under graviditeten och till 4,7 procent de första 3 månaderna post partum, med lindrig depression inkluderad till 11 procent respektive 13 procent vilket också svenska studier visat[2,3]

Vad är Edinburgh Postnatal Depression Scale?

Istället för att vänta och se så rekommenderas nu läkarna att snabbare erbjuda stöd till kvinnor med förhöjd risk för att utveckla depression.

Riskfaktorer som listas av U.S. Preventive Services Task Force är:

  • Tidigare depression
  • Depression hos annan familjemedlem
  • Att ha varit utsatt för fysisk eller psykisk misshandel eller sexuella övergrepp
  • Oplanerad eller oönskad graviditet
  • Demografiska faktorer som låg inkomst och tonårsgraviditet

Rekommendationen publicerades i Journal of the American Medical Association.

Det är två typer av psykoterapeutisk rådgivning som rekommenderas för att hjälpa kvinnor som är i riskzonen för att utveckla depression; KBT och interpersonell terapi (IPT).

KBT rekommenderas explicit för att kunna hjälpa människor att hantera negativa tankar. IPT rekommenderas för att förbättra relationsproblem som annars kan bidra till depression. Den psykoterapeutiska rådgivningen kan ske individuellt eller i grupp.


Se även: Kan män drabbas av postpartumdepression?

”Det är bra att visa negativa känslor för barn”

Förekomsten av depression kan påverkas av ökad jämställdhet

Nationella riktlinjer för vård vid ångest och depression

Vad är postpartum depression?

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen

Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

Så många får komma till BUP i tid


[1] CBS News 190213: ”Depression during and after pregnancy can be prevented, panel says”

[2]Rubertsson C, Wickberg B, Gustavsson P, et al. Depressive symptoms in early pregnancy, two months and one year postpartum-prevalence and psychosocial risk factors in a national Swedish sample. Arch Womens Ment Health. 2005;8(2):97-104.

[3]Massoudi P, Hwang CP, Wickberg B. How well does the Edinburgh Postnatal Depression Scale identify depression and anxiety in fathers? A validation study in a population based Swedish sample. J Affect Disord. 2013;149(1–3):67-74.

Vad är EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale?

Sex till åtta veckor efter förlossningen får alla som har fött barn fylla i ett formulär på bvc.

20200307_183536

Formuläret kallas EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale. EPDS är konstruerad för att fånga kvinnor som troligen har en depression och en klinisk bedömning krävs för att ställa diagnosen depression. EPDS är validerad på drygt 35 olika språk, inklusive svenska och används inom hälsovården i många länder.

Se formulär nedan.


Läs även: Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Kan män drabbas av postpartumdepression?

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

En väg in på BUP

Filmen Flickan, mamman och demonerna

Olika sorters natur ger olika mycket effekt på stress

Föreläsning – psykisk ohälsa bland barn och unga

Vad är postpartum depression?

Grönt ljus för nässpray innehållande esketamin vid depression


EPDS-formulär på svenska Cut-off poäng är 11/12. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 151.

Kan män drabbas av postpartumdepression?

Ny forskning publicerad i Hormones and behaviour[1] menar att det kan vara så att också män kan drabbas. Om testosteronnivån sjunker så kan känslan av att vara deprimerad öka. Irritation, sorgsenhet och sömnlöshet kan vara tecken på postpartumdepression. Blivande mödrar och nyblivna mammor screenas betydligt oftare än pappor vilket minskar risken för upptäckt och behandling av tillståndet. Sex till åtta veckor efter förlossningen får alla som har fött barn fylla i ett formulär på bvc. Formuläret kallas EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale. För pappornas partners kan en sänkt testosteronnivå hos papporna vara positivt enligt samma studie. De rapporterade nämligen färre depressionssymptom nio och 15 månader efter förlossningen.

Se även: Vad är postpartum depression?

Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

Depression under och efter graviditeten går att förebygga med KBT och IPT

En väg in på BUP

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Livelansering av kostnadsfri utbildning om våld mot barn

[1] University of Southern California. ”Swings in dad’s testosterone affects the family — for better or worse — after baby arrives.” ScienceDaily. ScienceDaily, 5 September 2017.

Hantera dina tonårsbarn med hjälp av ACT

Nu släpps en bok som handlar om hur man som förälder med hjälp av ACT kan hantera tonåringar.

Boken ”Parenting a Troubled Teen
Manage Conflict and Deal with Intense Emotions Using Acceptance and Commitment Therapy” släpps i september 2017.

Beskrivning: ”Parenting a Troubled Teen is based in proven-effective acceptance and commitment therapy (ACT). In the book, you’ll find the tools you need to parent your troubled teen, pay attention to your own reactions, and put an end to the cycle of conflict that has taken over your home. In this book, you’ll learn to observe the thoughts, feelings, and physical sensations that drive your own parenting behaviors, and how these behaviors can impact your teen.”

Författare är: Patricia E. Zurita Ona PsyD, Kirk D. Strosahl PhD, Matthew McKay PhD

Se även:Struggling with internal hijackers?

ACT-verktyget Choice Point 2.0 av Russ Harris är här

Hantering av stress med hjälp av ACT

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

ACT-film: Radio jämmer och elände

ACT-film: The Struggle Switch

ACT-film: Värden VS Mål

ACT-film: Tre myter om lycka

ACT-film: Inre kamper

ACT-film: Sushi-rullbandet