Utbildning: Bli bättre på att samtala om psykisk ohälsa med elever

Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar hos unga. Suicide Zero, Mind och SPES tillsammans med NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet) har tagit fram en kostnadsfri utbildning för dig som är lärare på högstadiet och gymnasiet. Materialet kan användas av andra vuxna som möter ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern, men man bör ha i åtanke att materialet i första hand är framtaget för lärare utifrån deras yrkesroll och förutsättningar. De centrala idéerna och metoderna är dock möjliga att översätta till andra situationer, om målgruppen i fråga är i samma ålder som högstadie- och gymnasieelever.

Utbildningen har skapats i samarbete med lärare och skolpersonal och syftar till att ge lärare stöd i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Utbildningen är helt digital och en individuell lärare kan genomföra utbildningen och på så sätt förhoppningsvis få med sig nya tankar, kunskap och strategier samt större trygghet i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Utbildningen kan med fördel också genomföras som en del av det kollegiala arbetet, med tillfälle till gemensam reflektion. 

Syftet med utbildningen är att stötta lärare i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Fokus ligger på att skapa trygghet i de samtal man som lärare ofta utför med sina elever, samt ge större kunskap kring psykisk ohälsa och självmord.

Utbildningen tar ca 60 min att genomföra.

Se länk till utbildningen nedan
 

❤ Se även: Kostnadsfri webbkurs om autism

Kostnadsfri webbutbildning om omsorg, gränssättning och våldsförebyggande på HVB

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Barnkonvention är nu svensk lag

Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Som lärare kommer du förr eller senare att lägga märke till eller komma i kontakt med elever som mår psykiskt dåligt.

Utbildningen är till för att hjälpa dig i de situationerna, dels genom att stärka dig i att våga prata om känsliga saker med dina elever, bland annat med hjälp av samtalstips, dels genom att ge dig kunskap om psykisk ohälsa och självmord. Du får också förslag på hur du kan arbeta förebyggande på andra sätt.

Till utbildningen

Hur möta och identifiera självmordsnära personer?

Vi berättade nyligen om studien där det framkommer att suicidrisken hos personer som försökt ta sitt liv kvarstår under lång tid. Män dör för att de inte pratar om sina känslor och att tusen  pojkar och män tar sina liv varje år i Sverige. Fyra personer om dagen tar sitt liv i Sverige. Hur kan vi agera för att identifiera och möta självmordsnära personer och vilka varningstecken finns? Karin Schulz, generalsekreterare Mind, samtalar med Ullakarin Nyberg, läkare och suicidforskare, och Lasse Pettersson, volontär i Självmordslinjen. 

Se länk till det inspelade samtalet nedan. 

Tillgänglig till: 30 juni 2023

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention ska utredas

Psykosocialt stöd i coronatider

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Riksrevisionen granskar statens suicidpreventiva arbete

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Ladda ned vår KBT-poster

Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Ensamhet, ålderism och psykisk hälsa

Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Många som tar livet av sig har innan gjort självmordsförsök. Nu undersöks en behandlingsform som ska fånga upp personer som har gjort suicidförsök.

Självmordet skriver om storyn om Avicii

Förhöjd suicidsrisk för ensamkommande

Följ KBT Sverige på instagram:

Länk till samtalet på Ur Samtiden: ”Suicidprevention

Vad är orsaken till att så många fler kvinnor än män får depressionsdiagnos?

Fler kvinnor än män får diagnosen depression. Psykoterapeuten och psykiatrikern Åsa Nilsonne granskar olika potentiella orsaker

i Tidningen Mind. [1] Nilsonne konstaterar att ”Depressionsdiagnostiken har diskuterats och debatterats under hela min yrkesverksamma tid.”

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

Nilsonne lyfter och diskuterar förklaringsorsaker som bl a livsomständigheter, sociala faktorer, hormoner, tidiga trauman, alkohol och genetiska faktorer.  Att kvinnor straffas med diagnoser när de vantrivs eller inte vill följa reglerna.

I framtiden skulle hon vilja se mer forskning om flickors och unga kvinnors behov. ”Vad händer med dem i elva-tolvårsåldern? Men vi behöver inte vänta på forskningen. Redan nu kan vi lyssna på våra poeter, konstnärer, författare och musiker – de kan berätta mycket om hur det är att vara människa, och kvinna, idag. Jag tittar på småflickorna som lagar låtsasmat av sand och löv och blomblad som de bjuder på, som skrattar och springer och lever i sitt magiska nu. Jag hoppas att vi ska kunna ge dem en plats att växa upp som inte tar ifrån dem deras självförtroende, deras framtidstro eller deras upplevelse av gemenskap och tillhörighet.”

Se länk nedan

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se också: Många med PMDS förlöjligas, får ingen hjälp alls, eller kan få fel diagnos

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Kvinnor kallades för höns på psykologprogram

Förekomsten av depression kan påverkas av ökad jämställdhet

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Debatten mellan psykolog och lärare om lågaffektivt bemötande och dess efterspel

Diagnoskriterierna för egentlig depression enligt DSM-5

Årets förvillare och folkbildare 2019

Skolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Hur är psykoterapeututbildningar upplagda?

Fotografiskas kampanj på internationella kvinnodagen väcker starka känslor.

Skolor inför KBT för att motverka skolk och mobbing

Våga se, våga agera. Tidiga tecken på att barn far illa.

Kan du begreppet? Testa om du vet vad dessa begrepp betyder.

Sex och anknytningsmönster

Följ KBT Sverige på instagram

[1] Tidningen Mind 200630: ”Varifrån kommer alla deprimerade kvinnor?

Självmordslinjen börjar med dygnet runt-öppet

Som vi tidigare berättat vid flera tillfällen (Stödlinjen dit vem som helst kan ringa vid akut kris läggs nu ned Den nationella Hjälplinjen läggs ner – regionen hänvisar till vårdcentralen och psykakuten) lades nationella hjälplinjen ned.

Minds Självmordslinje fick däremot 30 miljoner kronor av Tim Bergling Foundation för att under de tre kommande åren bygga ut kapaciteten att ta emot samtal.

I april 2020 ringdes 25 000 samtal till Självmordslinjen. Det kan jämföras med 16 000 samtal under samma period 2019. Trycket under coronapandemin har varit stort.

Hittills har Självmordslinjen bara kunnat hålla öppet mellan klockan sex på morgonen och midnatt – under nattens sex timmar har det inte gått att ringa. Det har helt enkelt varit för svårt att hitta volontärer.

Med hjälp av tillskottet från Tim Berglings stiftelse har Mind kunnat värva både anställda och arvoderade volontärer som håller linjen öppen om natten med start den 1 juni.

Se även: Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Riksrevisionen granskar statens suicidpreventiva arbete

Ny rapport visar på en rad brister i vården av patienter som tagit sitt liv

Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Självmordet skriver om storyn om Avicii

Anställd på Hjälplinjen: det är en stor kompetens bland personalen som nu går förlorad

Hyllningskonsert för Avicii sålde slut direkt

Avicii – en av många musiker med ångest

Hjälplinjen läggs ned, självmordslinjen får 30 miljoner

Som vi tidigare berättat vid flera tillfällen (Stödlinjen dit vem som helst kan ringa vid akut kris läggs nu ned Den nationella Hjälplinjen läggs ner – regionen hänvisar till vårdcentralen och psykakuten) läggs nationella hjälplinjen snart ned.

Screenshot_20191103-085257_Chrome

I dag uppmärksammades att Minds Självmordslinje får 30 miljoner kronor av Tim Bergling Foundation för att under de tre kommande åren bygga ut kapaciteten att ta emot samtal. I dag når bara 1 av 10 samtal fram.

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

-Det är oerhört glädjande att Självmordslinjen får större möjlighet att kunna ta emot samtal från personer med självmordstankar. Nu är det viktigt att framtiden säkras även för nationella Hjälplinjen som riktar sig till en bredare målgrupp människor som befinner sig i en emotionell kris och behöver tillfälligt stöd och vägledning, säger Anki Sandberg, ordförande i NSPH.

Se även: Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Skriv på ett upprop för nationella Hjälplinjen här

Se även: Självmordet skriver om storyn om Avicii

Anställd på Hjälplinjen: det är en stor kompetens bland personalen som nu går förlorad

Hyllningskonsert för Avicii sålde slut direkt

Avicii – en av många musiker med ångest