Russ Harris och Dennis Tirch om self-compassion och ACT

Russ Harris samtalar med Dennis Tirch om self-compassion och ACT. Dennis Tirch visar bla upp en kraftfull övning i rollspel.

Filmen är uppdelad i tre delar

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=7l6FGG3Aa0g&list=PLU9QzmoT6EJfAgY8aa3bHa8JAYa3_hgAw&index=1

Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=GRuFqD-zpyU&t=23s&list=PLU9QzmoT6EJfAgY8aa3bHa8JAYa3_hgAw&index=2

Del 3: https://www.youtube.com/watch?v=ihG7aA-fIG0&t=7s&list=PLU9QzmoT6EJfAgY8aa3bHa8JAYa3_hgAw&index=3

Annonser

Lars-Göran Östs studie av ACT innehåller fel och bör räknas bort

Paul W.B. Atkins, Joseph Ciarrochi och Steven C. Hayes har gått igenom Lars-Göran Östs uppmärksammade studie från 2014 i vilken det bla hävdades att det inte fanns tillräcklig evidens för ACT-behandling för något tillstånd. I författarnas grundliga genomgång av Östs material har de hittat fel vilket bla har lett till att de rekommenderar att Östs resultat inte ska användas vid framtida studier vad gäller evidensen för ACT.

Higlights:

  • We found errors in Öst’s (2014) review of Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

  • Öst (2014) should be set aside in future considerations of the evidence for ACT.

  • We suggest how balanced reviews within transdiagnostic frameworks can be conducted.

 

Paul W.B. Atkins, Joseph Ciarrochi och Steven C. Hayes (2017) Departing from the essential features of a high quality systematic review of psychotherapy: A response to Öst (2014) and recommendations for improvement.

ACT-verktyget Choice Point 2.0 av Russ Harris är här

ACT-verktyget ”Choice Point” skapades 2013 av Russ Harris. Verktyget är användbart på flera olika sätt i terapi. Kortfattat så handlar ”away moves” om rörelser från den person du vill vara eller det liv du vill leva och ”toward moves” är då det motsatta.

På följande sida finns en färsk genomgång av ”Choice Point 2.0” av Russ Harris. https://www.actmindfully.com.au/upimages/Choice_Point_2.0_A_Brief_Overview_-_Russ_Harris_April_2017.pdf

Se även Vad är en hexaflex?

Ny bok för tonåringar baserad på acceptance and commitment therapy

Boken ”Stuff that sucks” av Ben Sedley är tänkt att fungera som en guide förbi jobbiga tankar och känslor och till att upptäcka vad som verkligen betyder någonting. De färdigheter som lärs ut är baserade på acceptance and commitment therapy (ACT). Boken innehåller illustrationer och några övningar men den är inte tänkt att vara en arbetsbok. Boken släpps idag.

Trailer för boken.

Hur blir man av med en öronmask?

– Efter artikeln om låtar som fastnar på hjärnan har många undrat hur man ska bära sig av för att bli av med dom.

Jan Fagius [1] berättar att ett vanligt råd för att bli kvitt öronmasken är att prata med någon eller lyssna på någon annan musik. Det finns dock en rapport som visar att sådana försök faktiskt kan förstärka upplevelsen och att det bästa är att i stället inte bry sig om öronmasken. Kelly Jakubowski [2] ger följande förslag på hur man kan göra för att bli av med öronmasken: Ett sätt kan vara att med stort engagemang lyssna igenom hela låten från start till slut. Att distrahera sig själv genom att tänka på annat eller lyssna på annan musik.Att försöka att ej tänka på låten kommer att göra att man kan släppa den menar Jakubowski..

Vad gäller rekommendationen att försöka att ej tänka på låten så kan det kanske också leda till en motsatt effekt. Om du föreställer dig att du inte ska tänka på gula krokodiler så kommer du med stor sannolikhet att tänka på gula krokodiler. Att istället jobba med acceptansstrategier kanske kan vara en mer framkomlig väg. ACT (Acceptance and commitment therapy) är en KBT-metod som strävar efter att att öka den psykologiska flexibiliteten och höja livskvaliteten snarare än att fokusera på att få bort smärtsamma upplevelser. En del i ACT är defusion; tekniker för att minska oönskade effekter av tankar. En tidigare artikel på KBT Sverige ger en förklaring till begreppet. [3] En film som kort och koncist förklarar defusion finns på youtube [4].

[1] Forskning & Framsteg nr 4 2015

[2] “Dissecting an earworm: Melodic features and song popularity predict involuntary musical imagery,” by Kelly Jakubowski, PhD, Goldsmiths, University of London; Sebastian Finkel, MS, University of Tübingen; Lauren Stewart, PhD, Goldsmiths, University of London and Aarhus University and The Royal Academy of Music Aarhus/Aalborg, Denmark; and Daniel Müllensiefen, PhD, Goldsmiths, University of London. Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, published online Nov. 3, 2016. Länk till artikeln: http://www.apa.org/pubs/journals/releases/aca-aca0000090.pdf

[3] https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/10/defusion-att-separera-fran-spraket-i-sina-tankar/

[4] En film med syfte att göra defusionbegreppet lite tydligare: https://youtu.be/kwlYXupjoaI

Artikeln om låtar som blir till öronmaskar.

Andra artiklar från KBT Sverige med relevans.

Om ACT-begreppet Hexaflex: Vad är en hexaflex?

Om Self Compassion, Positiv psykologi och ACT för att bli mer nöjd.

Negativa känslor är nyckeln till välmående.

Lär dig ACT från några av dom största

Ny podcast, samtal om compassion och ACT.

Vad är RFT nu igen?

Defusion; att separera från språket i sina tankar

En annan ACT-term är Defusion. Vårat språk representerar inte vår verklighet exakt så som den är. Defusion handlar om att frikoppla invanda ord och formuleringar för att bättre kunna uppleva verkligheten så som den är. Här nedan finns en länk till en bra film som på ett enkelt sätt förklarar en teknik för hur man kan bära sig åt för att öka sin defusion och på så sätt bygga psykologisk flexibilitet.

Se också: Ny ACT-film om utvecklingen av människans sinne

Hantera dina tonårsbarn med hjälp av ACT

Att leva med fienden – ACT för ”långvariga tillstånd”

Till filmen: Defusion – I’m noticing I’m having the thought…