Självmordstalen sjönk när användandet av potensmedel ökade markant

2013 gick patentet för Viagra ut. När fler aktörer fick tillgång till marknaden sjönk priset på läkemedlet kraftigt. 

En grupp forskare, bland annat från Uppsala universitet och University of California, som har tittat på potensmedel kopplat till suicidtalen i Sverige, upptäckte att antalet självmord sjönk bland svenska män i åldern 50-59 år när potensmedel blev billigare.

Studien [1] tillämpar en obruten tidslinje med data från hela Sverige. Utifrån den självmordsstatistik som fanns för tiden (102 månader) innan patenten släpptes och prisfallet kom, beräknade forskarna hur stort antalet självmord hade varit om prisändringen inte hade inträffat. Sedan jämförde de antalet förväntade självmord med antalet som faktiskt observerades under de 18 månaderna efter ändringen. Det statistiska materialet är helt avidentifierat och går inte att koppla till enskilda individer. Resultatet visade att det var 65 färre självmord än förväntat under den senare perioden.

Det är flera anledningar till att studien fokuserat på män mellan 50 och 60 år. Den första är att det var i den gruppen som användandet ökade mest mellan perioderna. För det andra, enligt Socialstyrelsens statistik är det den här gruppen som mest drabbas av självmord, jämfört med alla andra åldersgrupper. Forskarna såg inte ett liknande samband i andra åldersgrupper bland män och inte heller i någon åldersgrupp bland kvinnor.

– Möjligheten att slumpen skulle ge det här utfallet är ungefär en gång på 10 000 experiment. Rätt så osannolikt alltså och svårt att förklara skillnaden på något annat vis än övergången till generika, när man räknar in hur analyserna genomfördes och faktumet att vi såg sambandet i just den kön- och åldersgruppen säger Terry Hartig, professor i miljöpsykologi vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande. [1]

Suicidrisken hos personer som försökt ta sitt liv kvarstår under lång tid.

Trots ökad oro har antalet självmord minskat under coronapandemin

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Män i terapi

Jan Beskow har avlidit

Män dör för att de inte pratar om sina känslor 

Tusen  pojkar och män tar sina liv varje år i Sverige

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention ska utredas

Hur möta och identifiera självmordsnära personer?

Psykosocialt stöd i coronatider

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Riksrevisionen granskar statens suicidpreventiva arbete

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Ladda ned vår KBT-poster

Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Ensamhet, ålderism och psykisk hälsa

Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Många som tar livet av sig har innan gjort självmordsförsök. Nu undersöks en behandlingsform som ska fånga upp personer som har gjort suicidförsök.

Självmordet skriver om storyn om Avicii

Förhöjd suicidsrisk för ensamkommande

Följ KBT Sverige på instagram:

 

[1] Ralph Catalano et al (2021); Sildenafil and suicide in Sweden, European Journal of Epidemiology, open access, artikeln finns fritt tillgänglig för alla.

[2] Pressmeddelandet finns här

Trots ökad oro har antalet självmord minskat under coronapandemin

– De länder som har haft ökad psykisk ohälsa eller högre tryck på hjälplinjer har inte haft fler självmord. Det kan vara så att det finns en större oro men det kommer inte automatiskt att leda till en våg av nya självmord, kommenterar Christian Rück, professor i psykiatri vid Karolinska institutet till SVT Nyheter. [1]

Enligt siffror från Socialstyrelsen från våren 2020 har självmorden minskat med 12 procent hos kvinnor, och är också något lägre hos män jämfört med under 2019. 

För att få en överblick över hur pandemier påverkar självmordsfrekvensen har Christian Rück i sin forskning jämfört dödsfall i självmord och influensa mellan 1910 och 1978. Han har alltså undersökt hur många som begick självmord under tiden som spanska sjukan, asiaten och hongkonginfluensan härjade.  

– År 1918 dog 25 000 i influensan. Det året hade minst antal självmord fram till nu, säger Christian Rück till SVT Nyheter.

Forskningen är ännu inte publicerad i en vetenskaplig tidskrift och är alltså inte i nuläget granskad av andra forskare men resultaten överensstämmer med en studie publicerad i Psychiatry Research [2] som undersökt självmordsstatistik från fem år tillbaka i den amerikanska delstaten Connecticut. När delstaten under våren 2020 hade de tuffaste restriktionerna minskade självmordstalen med 13 procent. 

Suicidrisken hos personer som försökt ta sitt liv kvarstår under lång tid.

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Jan Beskow har avlidit

Män dör för att de inte pratar om sina känslor 

Tusen  pojkar och män tar sina liv varje år i Sverige

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention ska utredas

Hur möta och identifiera självmordsnära personer?

Psykosocialt stöd i coronatider

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Riksrevisionen granskar statens suicidpreventiva arbete

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Ladda ned vår KBT-poster

Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Ensamhet, ålderism och psykisk hälsa

Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Många som tar livet av sig har innan gjort självmordsförsök. Nu undersöks en behandlingsform som ska fånga upp personer som har gjort suicidförsök.

Självmordet skriver om storyn om Avicii

Förhöjd suicidsrisk för ensamkommande

Följ KBT Sverige på instagram:

[1] SVT Nyheter 201214: ”Trots ökad oro – självmorden har minskat under pandemin

[2] Psychiatry Research Vol 295, januari 2021: ”State-Level Data on Suicide Mortality During COVID-19 Quarantine: Early Evidence of a Disproportionate Impact on Racial Minorities

Jan Beskow har avlidit

Jan Beskow anses av många vara nestorn på det suicidpreventiva området i Sverige, där han var verksam i över femtio år. SPES skriver på sin webbsida att de nåtts av det tragiska beskedet att psykiatriprofessor Jan Beskow har avlidit. [1]

Jan Eilert Beskow, född 17 mars 1931 i Uppsala, var en svensk psykiater och socialmedicinare, främst känd för sin forskning om självmord.

SPES skriver: Jan Beskow har under lång tid varit drivande för nya perspektiv i det svenska suicidpreventiva arbetet. Exempelvis att självmord är och måste behandlas som ett allvarligt samhällsproblem och inte endast en utmaning för vård eller psykiatri. Jan Beskow menade också att det moderna västerländska samhället i sig orsakar mycket lidande och suicidalitet. Han har även förespråkat ett skifte från ett utifrån- till ett inifrånperspektiv och ett större fokus på berättelser och lyssnande i mötet med den som inte orkar leva, liksom att dessa personers livserfarenheter har ett stort värde vi kan lära av. 

JAN BESKOWS Fyra konkreta råd till livskämparna[2]:

1) Bryt ensamheten – hitta vägar, inse att du har många kring dig
2) Håll ut – det vänder, livet förändras, tro på det
3) Underlätta vardagen – ät och sov ordentligt, rensa almanackan
4) Berätta – det underlättar att formulera sina tankar för någon.

Suicidrisken hos personer som försökt ta sitt liv kvarstår under lång tid.

Män dör för att de inte pratar om sina känslor 

Tusen  pojkar och män tar sina liv varje år i Sverige

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention ska utredas

Hur möta och identifiera självmordsnära personer?

Psykosocialt stöd i coronatider

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Riksrevisionen granskar statens suicidpreventiva arbete

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Ladda ned vår KBT-poster

Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Ensamhet, ålderism och psykisk hälsa

Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Många som tar livet av sig har innan gjort självmordsförsök. Nu undersöks en behandlingsform som ska fånga upp personer som har gjort suicidförsök.

Självmordet skriver om storyn om Avicii

Förhöjd suicidsrisk för ensamkommande

Följ KBT Sverige på instagram:

[1] SPES hämtat 201213: Jan Beskow har avlidit

[2] Ur boken: Handbok för livskämpar, som Jan Beskow skrivit tillsammans med folkhälsovetarna Susanne Tell och Filippa Gagnér Jennetag (redaktör)

Ensamhet, ålderism och psykisk hälsa

Vi berättade nyligen om studien där det framkommer att suicidrisken hos personer som försökt ta sitt liv kvarstår under lång tid och om hur man kan göra för att möta och identifiera självmordsnära personer. Vi har också tidigare rapporterat om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp och att pojkar och män som tar sina liv ofta inte har satt ord på sitt psykiska lidande. När det gäller äldre personers psykiska ohälsa har vi bland annat rapporterat om att män som är äldre löper risk att hamna i dold depression, att traumatiserade äldre löper risk att feldiagnostiseras och att samtal lindrar existentiell ensamhet hos äldre och sköra. Vi har också skrivit om hur viktigt det är med självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen. Hur är psykisk ohälsa relaterad till åldrande och hur påverkas man av ensamhet och isolering? Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig Omvårdnadsinstitutet, samtalar med Anna Bennich, psykolog, och Thomas Cohn, volontär i Äldrelinjen i ett inspelat samtal.

Se länk till det inspelade samtalet nedan. 

Tillgänglig till: 30 juni 2023

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention ska utredas

Psykosocialt stöd i coronatider

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Riksrevisionen granskar statens suicidpreventiva arbete

Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Många som tar livet av sig har innan gjort självmordsförsök. Nu undersöks en behandlingsform som ska fånga upp personer som har gjort suicidförsök.

Självmordet skriver om storyn om Avicii

Förhöjd suicidsrisk för ensamkommande

Följ KBT Sverige på instagram:

Länk till samtalet på Ur Samtiden: ”Ensamhet, ålderism och psykisk hälsa

Känslor och machonormen hos män

Vi berättade nyligen om studien där det framkommer att suicidrisken hos personer som försökt ta sitt liv kvarstår under lång tid och om hur man kan göra för att möta och identifiera självmordsnära personer. Vi har också tidigare rapporterat om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp. Tusen pojkar och män tar sina liv varje år i Sverige, och ofta har de inte satt ord på sitt psykiska lidande. Varför håller män inne med sina känslor? I ett inspelat samtal diskuteras detta med Nathan Hamelberg, skribent och medlem i MÄN, Björn Eklund, projektledare SPES, samt Atilla Yoldas, journalist och debattör. 

Se länk till det inspelade samtalet nedan. 

Tillgänglig till: 30 juni 2023

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention ska utredas

Män i terapi

Män som är äldre löper risk att hamna i dold depression

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Kan män drabbas av postpartumdepression?

Henrik Schyffert: Alla män borde gå i terapi

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

Psykosocialt stöd i coronatider

Ensamhet, ålderism och psykisk hälsa

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Riksrevisionen granskar statens suicidpreventiva arbete

Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Många som tar livet av sig har innan gjort självmordsförsök. Nu undersöks en behandlingsform som ska fånga upp personer som har gjort suicidförsök.

Självmordet skriver om storyn om Avicii

Förhöjd suicidsrisk för ensamkommande

Följ KBT Sverige på instagram:

Länk till samtalet på Ur Samtiden: ”Känslor och machonormen

Hur möta och identifiera självmordsnära personer?

Vi berättade nyligen om studien där det framkommer att suicidrisken hos personer som försökt ta sitt liv kvarstår under lång tid. Män dör för att de inte pratar om sina känslor och att tusen  pojkar och män tar sina liv varje år i Sverige. Fyra personer om dagen tar sitt liv i Sverige. Hur kan vi agera för att identifiera och möta självmordsnära personer och vilka varningstecken finns? Karin Schulz, generalsekreterare Mind, samtalar med Ullakarin Nyberg, läkare och suicidforskare, och Lasse Pettersson, volontär i Självmordslinjen. 

Se länk till det inspelade samtalet nedan. 

Tillgänglig till: 30 juni 2023

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention ska utredas

Psykosocialt stöd i coronatider

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Riksrevisionen granskar statens suicidpreventiva arbete

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Ladda ned vår KBT-poster

Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Ensamhet, ålderism och psykisk hälsa

Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Många som tar livet av sig har innan gjort självmordsförsök. Nu undersöks en behandlingsform som ska fånga upp personer som har gjort suicidförsök.

Självmordet skriver om storyn om Avicii

Förhöjd suicidsrisk för ensamkommande

Följ KBT Sverige på instagram:

Länk till samtalet på Ur Samtiden: ”Suicidprevention

Suicidrisken hos personer som försökt ta sitt liv kvarstår under lång tid

I en studie där man följt personer i över 30 år konstateras att om en person gjort upprepade suicidförsök fortsatte det att vara en riskfaktor under hela uppföljningsperioden.

20191103_085622

Tusen pojkar och män tar sina liv varje år i Sverige, och ofta har de inte satt ord på sitt psykiska lidande.

I studien ingick 1 044 personer som efter suicidförsök inkommit till medicinsk akutvårdsavdelning mellan åren 1987–1998 vid dåvarande Lunds universitetssjukhus rapporterar Lunds universitet på sin webbplats. [1] Vid forskarnas uppföljning av som längst 32 år hade 37,6 procent avlidit och 7,2 procent av dessa hade tagit sitt liv. 53 procent av dem som avled i suicid, dog inom fem år efter suicidförsöket och för dem var allvarlighetsgraden av suicidförsöket en riskfaktor. Denna kvarstod dock inte efter 5 år, medan riskfaktorer under hela uppföljningstiden var psykos, depression och att personerna gjort upprepade suicidförsök.

– Det är väl känt att suicidförsök är en riskfaktor för fullbordat suicid, men det är inte känt tidigare att upprepade suicidförsök och diagnoser som psykos och depression kvarstår som en riskfaktor under så lång tid, flera årtionden efter att de skett säger Sara Probert-Lindström, doktorand och en av forskarna till den vetenskapliga artikeln som publiceras i BMJ O, The British Medical Journal Open Access. [2]

– Även om det är långt ifrån alla som gjort ett suicidförsök som kommer att göra nya försök eller ett fullbordat suicid, så bör kliniker vara uppmärksamma på att suicidrisken kvarstår under väldigt lång tid vid depression, psykos och hos personer som gjort upprepade suicidförsök. Då är möjligheten större att de får rätt vård säger Sara Probert-Lindström.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention ska utredas

Psykosocialt stöd i coronatider

Ensamhet, ålderism och psykisk hälsa

Känslor och machonormen hos män

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

Hur möta och identifiera självmordsnära personer?

Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Riksrevisionen granskar statens suicidpreventiva arbete

Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Många som tar livet av sig har innan gjort självmordsförsök. Nu undersöks en behandlingsform som ska fånga upp personer som har gjort suicidförsök.

Självmordet skriver om storyn om Avicii

Förhöjd suicidsrisk för ensamkommande

Följ KBT Sverige på instagram:

[1] Länk till artikeln på LUs webbsida.

[2] Artikeln i BMJ:
Long-term risk factors for suicide in suicide attempters examined at a medical emergency in patient unit: results from a 32-year follow-up study

Förhöjd suicidrisk för ensamkommande

Socialstyrelsen inleder nu ett projekt med syftet att förbättra stödet till nyanlända gymnasieungdomar som lider av psykisk ohälsa.

En grupp man vill nå i satsningen är ensamkommande barn, efter att forskning visat att de löper nästan tio gånger större risk begå självmord än svenskfödda barn rapporterar Sveriges Radio. [1]

Ali Khavary från Afghanistan går sista året på gymnasiet och han ser många ensamkommande som mår dåligt.

– Mest är de själva och snackar inte så mycket med kompisarna. Det värsta är att de mår dåligt, men de kan inte säga ut det. Jag har sett många som tog fel väg också, tog droger, för att ta udden av dåliga känslor. Men det är inte bra sätt, säger han.

Petra Rinman är chef på Kunskapscentrum för ensamkommande barn på Socialstyrelsen. Hon säger att det projekt som Socialstyrelsen nu inleder går ut på att hitta nyanlända elever som mår dåligt, och se till att de får rätt typ av stöd, i skolan eller hos BUP.

– Det finns ju redan i dag väldigt mycket kunskap om att det finns en ökad psykisk ohälsa hos gruppen som kommer som asylsökande till Sverige. Och det är ju kommunen som ska följa upp så att den enskilda individen får det stöd som hon eller han behöver. Så det här är ett extra stöd som vi nu försöker ge till kommunerna.

I ett första steg har elevhälsans personal i ett trettiotal skolor, spridda över 15 kommuner, gått en kortare utbildning och utrustats med en uppsättning konkreta frågor som de ska ställa till alla nyanlända elever som de kommer i kontakt med. Förhoppningen är att man ska kunna föra ut metoden till fler kommuner i ett senare skede.

Anna-Clara Hollander, som är doktor i psykiatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet, har forskat på självskadebeteende och självmord bland ensamkommande barn och ungdomar. Och hon säger att det här är en särskilt sårbar grupp.

– Ensamkommande unga har en väldigt förhöjd risk att dö i självmord jämfört med svenska ungdomar i samma ålder, nästan tio gånger så högt. Vi trodde nog att vi skulle se att det hade med avslag på asylansökan att göra, men när vi tittade på det så såg vi att en del har dött i samband med att de har fått avslag, men många har också dött i samband med att de faktiskt får uppehållstillstånd, eller varken eller, att de väntar. Så vi tror att det här är barn som mår väldigt dåligt.

 

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention ska utredas

http://Onlineföreläsning: Suicidalt beteende utifrån ett funktionellt perspektiv

Psykosocialt stöd i coronatider

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Riksrevisionen granskar statens suicidpreventiva arbete

Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Många som tar livet av sig har innan gjort självmordsförsök. Nu undersöks en behandlingsform som ska fånga upp personer som har gjort suicidförsök.

Självmordet skriver om storyn om Avicii

Anställd på Hjälplinjen: det är en stor kompetens bland personalen som nu går förlorad

Följ KBT Sverige på instagram:

[1] SR 200907: ”Större självmordsrisk för ensamkommande

Onlineföreläsning: Suicidalt beteende utifrån ett funktionellt perspektiv

Vad händer i kontakten med patienter om man anlägger ett funktionellt perspektiv på suicidalitet?

20191103_085622

Om man skiftar från prevention av något patologiskt till att förstå vad det är personen försöker hantera och arbeta med det.

Beteendeterapeutiska föreningens ordförande Johanna Morén har erfarenhet av att jobba med suicidalitet och haft äran att fackgranska den svenska översättningen av den ”suicidala bibeln” som kommer ut i höst och är skriven av Chiles, Strosahl och Weiss Roberts. Föreläsningen är öppen för alla.

På grund av att läget med Covid-19 fortfarande är osäkert så kör de endast salong via länk.

8 oktober 2020 med start 18:00.

Länk till Zoom-mötet hittar du nedan.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention ska utredas

Psykosocialt stöd i coronatider

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Riksrevisionen granskar statens suicidpreventiva arbete

Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Många som tar livet av sig har innan gjort självmordsförsök. Nu undersöks en behandlingsform som ska fånga upp personer som har gjort suicidförsök.

Självmordet skriver om storyn om Avicii

Förhöjd suicidsrisk för ensamkommande

Följ KBT Sverige på instagram:

Länken till Zoom-mötet hittar du här.

I dag skulle den olympiske mästaren ha fyllt 50 år men han tog sitt liv

Han var världens bästa brottare. Han vann guld både i EM och VM. I höst har det gått 16 år sedan Mikael Ljungberg dog. I dag skulle han ha fyllt 50 år. Mikael Ljungberg var från Göteborg och hans fantastiska karriär kröntes med ett OS-guld i Sydney 2000.

Efter sin aktiva karriär skrev Ljungberg boken Mjuka drömmar och hårda mål (2001), tog hand om de svenska juniorerna och utsågs till sportchef i Svenska Brottningsförbundet, en tjänst han aldrig hann tillträda.

2002 förvärrades Mikael Ljungbergs tillstånd drastiskt när hans mamma Gudrun, 57, fick hjärnblödning och avled under sommaren.

Mikael Ljungberg blev deprimerad och hans tillstånd blev bara värre och värre.

Mikael Ljungberg tog den 17 november 2004 sitt liv på Mölndals sjukhus där han vårdades för depression.


Läs även: Män i terapi – Ett antal kända män har vid olika tillfällen berättat att de gått i terapi…


HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT


Självmordslinjen börjar med dygnet runt-öppet


Ullakarin Nyberg – Våga tala om självmord


Män dör för att de inte pratar om sina känslor


Patrik Sjöberg om psykoterapi


Vill du bli lyckligare? Tänk som en bronsmedaljör