Barnkonvention blir nu svensk lag

Har ni infört barnkonventionen i er verksamhet?

Den första januari blir FN:s barnkonvention svensk lag. Det innebär att den blir direkt tillämpbar i domstol och att barns juridiska rättigheter enligt konventionen kommer att väga lika tungt som andra lagar. 

Barnkonventionen antogs av FN för precis 30 år sedan och Sverige var då ett av de första länder att skriva under. Idag har nästan alla länder i världen, förutom USA, gått med på att följa konventionen och hälften av dem har gjort den till sin lag.  Att barnkonventionen blir lag kommer att märkas mer inom vissa områden än andra säger Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet till SVT. [1]

1989 röstade FN ja till barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller regler om barns rättigheter. De här reglerna gäller alla barn som är under 18 år. Nästan alla världens länder har skrivit under barnkonventionen. När ett land skriver under en konvention säger de att de ska följa de olika reglerna som finns i konventionen.

– I vissa delar som socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården har vi redan infört vissa delar av barnkonventionen. Därför tror jag att den får störst inverkan i andra verksamheter, som till exempel stadsplanering säger Titti Mattsson som har jobbat i många år med barnrättsfrågor till SVT. [1]

Reglerna i konventionen är uppdelade i olika artiklar. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Artiklarna handlar till exempel om att barn ska behandlas lika, att vuxna ska lyssna på barn och att barn har rätt att gå i skolan. Barn har alltså särskilda rättigheter just för att de är barn.

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med grundprinciperna ”som glasögon”. Sakartiklarna ska läsas som en helhet. Det går med andra ord inte att lyfta ut en sakartikel och läsa den helt skild från de andra. Man brukar tala om att konventionen är ”hel och odelbar”. [2]

Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Se även: Många behandlingsinsatser för PTSD hos barn och unga har ingen mätbar effekt

Snorkel; en sida riktad till barn och ungdomar om nedstämdhet/oro/ångest

Om anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn far illa.

Ny Bris-rapport – fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp, kränkningar och allvarlig psykisk ohälsa

Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin.

[1] SVT Nyheter 191227: Barnkonventionen blir svensk lag

[2] info på Barnombudsmannens webbsida

Annons

En tanke på “Barnkonvention blir nu svensk lag”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: