Efter larmen om BUP – så vände man utvecklingen

I fjol krävde politikerna bättring av BUP i Region Uppsala. Bara fyra av tio som vände sig dit fick hjälp inom 30 dagar, som vårdgarantin kräver. Ett år senare är bilden en annan. 

Foto av Ekaterina Bolovtsova pu00e5 Pexels.com

– Om man tittar på september månad var det 82 procent som väntade mindre än 30 dagar, säger Anna Servin Cervin, sektionschef. [1]

BUP är specialistpsykiatri. Familjer med barn med lindrigare psykisk ohälsa ska vända sig till första linjens psykiatri.

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Så många får komma till BUP i tid

Köerna till barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är långa. Som ett led i att försöka kapa köerna till BUP inför många regioner nu systemet ”En väg in” En väg in på BUP

Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Gruppterapi för föräldrar

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Tillgänglighet i vården för personer med autism, vad kan det vara?

Läkemedelsbehandling och KBT – vanligast behandlingsinsatser för tonåringar

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Man bör ha minst fem timmars samtal innan en psykiatrisk diagnos kan fastställas

Följ KBT Sverige på instagram

[1] SVT Nyheter

 

En väg in på BUP

Köerna till barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är långa. Som ett led i att försöka kapa köerna till BUP inför många regioner nu systemet ”En väg in”

Foto av Ekaterina Bolovtsova pu00e5 Pexels.com

där sjuksköterskor använder ett särskilt intervjuverktyg för att lotsa familjerna rätt lite snabbare och smidigare.

En väg in är en gemensam ingång dit du som patient eller närstående kan vända dig för stöd och rådgivning kring barn och ungas psykiska hälsa.

Hitta kontaktuppgifter till BUP och ”En väg in” i din region på 1177 eller bup.se.

BUP är specialistpsykiatri. Familjer med barn med lindrigare psykisk ohälsa ska vända sig till första linjens psykiatri.

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Så många får komma till BUP i tid

Se en film från Region Jönköping om En väg in nedan

Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Gruppterapi för föräldrar

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Tillgänglighet i vården för personer med autism, vad kan det vara?

Läkemedelsbehandling och KBT – vanligast behandlingsinsatser för tonåringar

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Man bör ha minst fem timmars samtal innan en psykiatrisk diagnos kan fastställas

Följ KBT Sverige på instagram

[1] Vårdfokus 200908 ”Grafik: Så många får komma till bup i tid

 

Så många får komma till BUP i tid

Köerna till barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är långa och möjligheten för barn och unga att få hjälp inom vårdgarantins ramar varierar beroende på var i landet de bor.

Foto av Ekaterina Bolovtsova pu00e5 Pexels.com

 

Knappt en tredjedel av landets regioner klarade i juli i år att erbjuda en tid för första bedömning vid barn- och ungdomspsykiatrin, bup, inom vårdgarantins ramar. Det visar statistik från Sveriges kommuner och regioner, SKR, som Vårdfokus, tidning för Vårdförbundet, tagit fram. [1]

I genomsnitt får 64 procent en första bedömning inom vårdgarantin. Motsvarande sifftra för fördjupad utredning är 74 procent och för behandling var 85 procent.

De regionala skillnaderna är stora. På vissa håll, som i Jämtland-Härjedalen och Västerbotten, får knappt vart femte barn en tid för en första bedömning inom 30 dagar. I Norrbotten, däremot, fick alla sökande en tid inom vårdgarantins 30 dagar. Även Gotland, Gävleborg och Kalmar befinner sig i toppskiktet.

När det gäller väntetider till fördjupad utredning är variationerna ännu större. Fyra regioner (Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Kronoberg och Kalmar) lyckades inte ge en enda sökande ett besök i tid. 

BUP är specialistpsykiatri. Barn med lindrigare psykiska problem ska vända sig till första linjens psykiatri inom primärvårdens regi. Där ska de få en tid inom tre dagar för en första bedömning. I juni var det endast 51 procent av barnen som fick en tid inom vårdgarantin.

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Gruppterapi för föräldrar

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Tillgänglighet i vården för personer med autism, vad kan det vara?

Läkemedelsbehandling och KBT – vanligast behandlingsinsatser för tonåringar

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Man bör ha minst fem timmars samtal innan en psykiatrisk diagnos kan fastställas

Följ KBT Sverige på instagram

[1] Vårdfokus 200908 ”Grafik: Så många får komma till bup i tid

 

Debattinlägg: Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin får katastrofala effekter

– Det borgerliga regionstyret vill införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Skåne. Det betyder att alla som uppfyller Region Skånes krav kan öppna en privat mottagning och tanken är att de ska ta emot patienter som kommer via regionens bedömningsfunktion En väg in, som sedan 2013 är kontaktfunktion för unga som mår psykiskt dåligt skriver chefsöverläkarna för samtliga psykiatriska kliniker i Skåne i ett debattinlägg. [1]

Inför förslaget till beslut som ska läggas fram i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd den 23 januari har Region Skåne vänt sig till en rad experter för att få klarhet i vilka för- respektive nackdelar ett vårdval inom den öppna barn- och ungdomspsykiatrin kan innebära. Bland dem som uttalat sig finns företrädare för Skånes barn- och vuxenpsykiatriska kliniker, chefläkare, representanter för brukarorganisationer, universitetsföreträdare och Region Skånes strategiska råd för psykisk hälsa. Enligt debattörerna avråder alla remissinstanser från att införa vårdval.

Om region Skåne inför vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin kan det bli enklare för patienter med lättare åkommor att få träffa en doktor, men det sker på bekostnad av dem som har komplexa, kroniska eller akuta svårigheter, skriver debattörerna.

Se även: Läkemedelsbehandling och KBT – vanligast behandlingsinsatser för tonåringar

Region Skåne satsar på mindfulness – rätt eller fel?

Flera hundra barn i Skåne väntar på att bli utredda och få vidare behandling på BUP

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Röster om barn och ungdomspsykiatrin

Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin.

Barnkonvention är nu svensk lag

En väg in på BUP

Så många får komma till BUP i tid

Antalet anmälningar mot BUP ökar

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

[1] Sydsvenskan 17 januari 2020
Debattinlägg: ”Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne får katastrofala effekter.

Antalet anmälningar mot BUP ökar

Antalet anmälningar mot BUP ökar och det gör också pressen på vården när allt fler unga mår psykiskt dåligt.

pexels-photo-4431090.jpeg
Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com

Långa kötider är ett vanligt klagomål.

Det finns risk att lång väntan försämrar patienternas tillstånd, enligt Barnens rätt i samhället, Bris, som talar med många föräldrar om just den oron. Och även om bristande kontinuitet, ett frekvent klagomål till Patientnämnden.

– Föräldrar upplever en tröstlös fajt när barnen väntar. Och inte sällan känner de att deras barn flyger som pingisbollar mellan olika delar av vården, säger Magnus Jägerskog på Bris till Svenska Dagbladet.

BUP i Stockholm utser en Patientansvarig behandlare, PAB, vanligtvis en psykolog eller en socionom, till varje patient. Systemet ska uppfylla lagen om fast vårdkontakt, men är inte felfritt.

– Ett bekymmer är att BUP har haft en stor personalomsättning de senaste åren och då blir det naturligtvis byten, vilket är tråkigt, säger verksamhetschefen Göran Rydén, BUP Stockholm.

Omsättningen beror till stor del på att 40-talisterna redan har gått och 50-talister nu går i pension. Då de bemannade BUP i årtionden fanns få jobb att erbjuda yngre personer.

– I dag finns det få medelålders läkare med erfarenhet inom psykiatrin och därmed få att rekrytera i den åldersgruppen, säger Göran Rydén verksamhetschef på BUP Stockholm.

Nu investerar BUP i nyutexaminerade läkare. Dels genom vikariat innan allmäntjänstgöringen, dels genom att betona psykiatrins forskningsintensitet som ger stor möjlighet att utveckla diagnostik och behandling.

Men innan de får bukt på bemanningen riskerar främst de mest sårbara patienterna att hamna i kläm, enligt Göran Rydén på BUP. En långdragen jakt på diagnos – i många fall flera diagnoser – kräver inte sällan kontakt med olika delar av vården.

Vad har du för erfarenheter av BUP? Kommentera gärna det här inlägget: https://m.facebook.com/kbtsverige/photos/a.682700791870158.1073741827.682613461878891/927879647352270/?type=3&source=54

Läs även: Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

En väg in på BUP

Så många får komma till BUP i tid

BUP-väntetider tas upp i riksdagen


Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen


Till Anmälningar mot BUP ökar: ”En tröstlös fajt”

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

Mitt i centrala Göteborg, öppnar Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset sin nya centrala enhet senare i år.

Den nya enheten ska ta hand om alla remisser och nybesök. Sedan ska all utredning och behandling ske ute på öppenvårdsmottagningarna. Nybesöken kommer gå till på samma sätt för alla. Alla kommer få en vårdplan innan de kommer ut till ”sin” öppenvårdsmottagning. Enheten avlastar också mottagningarna vilket förhoppningsvis gör att de kan hjälpa fler patienter. Det blir helt enkelt mer effektivt, säger Marie Carlsson, verksamhetschef för BUP vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ett annat syfte med BUP Drottninggatan är att centralisera mer komplicerade behandlingar och övergripande verksamhet inom barn- och ungdomspsykiatrin. Lokalerna kommer inhysa forskning och utveckling, en behandlingsenhet för svårare neuropsykiatrisk problematik, DBT-teamet som främst hjälper unga med självskadebeteenden, samt en specialmottagning för bipolär sjukdom och psykos och för tvångssyndrom. Flera av dessa verksamheter har legat utspridda i östra Göteborg men kommer nu flytta in till centrum.

Läs även: Skaparen av DBT i lång intervju

Trots ökad oro har antalet självmord minskat under coronapandemin

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen


Röster om barn och ungdomspsykiatrin


Flera hundra barn i Skåne väntar på att bli utredda och få vidare behandling på BUP


Läs mer om den nya enheten i Göteborg

Ung ångest: Ångesten håller mig hemma från skolan

En dag när Telma Gyll kommer till skolan känner hon hur benen blir ostadiga.

Screenshot_20191103-085343_Chrome

Hon blir yr och uppfattar inte vad som händer runt omkring henne.

Telma Gyll går i åttan när hon söker hjälp akut på Barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna. Hon är deprimerad och känner stark ångest. Men kontakten med vården blir inte som Telma tänkt sig.

– Jag har fått berätta den här historien så många gånger för hur många läkare som helst. Jag har inga förväntningar på Bup längre.

Läkare, kuratorer och psykologer byts ständigt ut under året som Telma besöker Bup i Falun. Nu går hon i nian men klarar bara av att vara med på en lektion om dagen.

– Ibland blir jag uppgiven och undrar om jag kommer må så här hela livet, berättar Telma.

Programmet är gjort 2018 av Arvid Hallberg

Tendens – kortdokumentärer
Korta dokumentärer från nutiden. Nära samtal och reportage om människors liv och idéer.

Sveriges Radio P1

Se länk nedan

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Våga berätta – fakta, råd och stöd till barn kring psykisk ohälsa

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Vad är hälsoångest?

Enligt en norsk studie så förefaller KBT vara det bästa alternativet vid behandling av social ångest.

Vad är social fobi/ social ångest?

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Följ KBT Sverige på instagram

Till programmet: Ung ångest. Del 1/6

internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva

BIP ERITA står för emotion regulation indvidual therapy for adolescents och bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och emotionsreglerande terapi (ERGT).

20200119_175735

BIP ERITA består av två internetförmedlade delar: en del som vänder sig till ungdomar och en lite kortare del som vänder sig till ungdomars vårdnadshavare. Under hela behandlingen har både ungdomar och vårdnadshavare kontakt med en terapeut via internet. Under behandlingen får både ungdomar och vårdnadshavare möjlighet att lära sig nya sätt att hantera känslor och tankar på som har visat sig vara effektiva i flera vetenskapliga studier. I det långa loppet hoppas man att projektet ska leda till att fler med självskadebeteende får tillgång till effektiv behandling.

BIP ERITA genomförs med stöd av Nationella Självskadeprojektet och drivs av barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för psykiatriforskning.

Se länken nedan

Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Det kan behövas traumabehandling för att hoppa av ett kriminellt liv

Skaparen av DBT i lång intervju

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Den nya självskadeavdelningen tvingades stänga efter fem månader

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Hur bra är det att ge mediciner i stället för att behandla den egentliga orsaken?

Följ KBT Sverige på instagram

Läs mer och anmäl dig

BUP-väntetider tas upp i riksdagen

Riksdagsledamoten Saila Quicklund (M) har lämnat in en fråga till socialminister Annika Strandhäll (S)

pexels-photo-4431090.jpeg
Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com

om vad hon avser att göra för att fler landsting ska klara av att erbjuda 90 procent av patienterna ett första besök hos BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, inom 30 dagar. Om detta rapporterar Dagens medicin.

Det är i dagsläget bara ett enda landsting, Kalmar, som klarar att erbjuda 90 procent av patienterna besök hos BUP inom 30 dagar. Detta är den tidsgräns som tidigare gällde i den förstärkta vårdgarantin för BUP som regeringen har avskaffat. När garantin fanns 2013 klarade 17 av 21 landsting av att nå målet.

Vad har du för erfarenheter av BUP? Läs andras kommentarer och kommentera själv på KBT Sveriges facebooksida:
https://m.facebook.com/kbtsverige/photos/a.682700791870158.1073741827.682613461878891/927879647352270/?type=3&source=54

Läs också: Många säger upp sig från BUP

BUP-chefen efter kritiken: Vi ska fortsätta som vi gör

Många lyssnarreaktioner efter granskningen av BUP

En väg in på BUP

Antalet anmälningar mot BUP ökar

Så många får komma till BUP i tid

Dagens medicin

Många säger upp sig från BUP

All BUP-personal i Stockholms län som P4 Stockholm varit i kontakt med beskriver en kris.

pexels-photo-4101206.jpeg
Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com

I dagens avsnitt av granskningen av BUP Stockholm framställs att många psykologer säger upp sig. P4 Stockholm nämner i sammanhanget inte hur andra yrkeskategorier påverkas. Vi på KBT Sverige vill tillägga att det inte bara är psykologer som säger upp sig och blir sjukskrivna. På mottagningar som vi har kontakt med är kuratorerna minst lika drabbade av precis samma faktorer. Det upprop som BUP-psykologer gjorde för några år sedan bjöds inte BUP-kuratorerna eller för den delen andra yrkeskategorier in till att vara med på.

På alla BUP Stockholms öppevårdsmottagningar jobbar kuratorer och psykologer (det är vanligt att personal från båda dessa grupper även är vidareutbildade till specialister i psykoterapi, dvs leg psykoterapeuter). Dessutom finns det läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och administratörer på alla mottagningar.

Läs även: BUP-chefen efter kritiken: Vi ska fortsätta som vi gör

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen

Antalet anmälningar mot BUP ökar

Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin

Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Anknytning till naturen gör barn lyckligare

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Läs och lyssna här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6736864