Utmattad psykiatriker släpper bok med tips och råd

Psykiatern Niklas Nygren pressade sig själv till bristningsgränsen och sjukskrevs för utmattningssyndrom. Ett och ett halvt år senare återgick han till arbetet, med nya verktyg för att undvika stress berättar han i Dagens Medicin.

Är du på väg att bli utmattad?

Först ett halvår in i sjukskrivningen hade Niklas orken att börja ett förbättringsarbete med meditation, motion och kognitiv beteende­terapi.

– Min terapeut kom med förklaringen att när man har gått så långt in i ett stresstillstånd, så går all mental energi åt till att upprätthålla det livet. Att göra en förändring skulle kosta ännu mer energi och därför är det paradoxalt nog lättare att fortsätta med det hektiska livet, säger han.

Varningslistan: vanliga kroppsbesvär vid stress och varför vi får dem

Niklas råd för att komma tillbaka och förhindra stress
1. Ta en sak i taget.
2. Motionera och/eller ­meditera.
3. Lär känna dina egna varningssignaler.
4. Sätt av tid för dina intressen.
5. Få in tysta perioder under dagen.

Läs också: ”Mindfulness och självhjälp räcker inte för att förhindra allvarlig utbrändhet”

Nytt framgångsrikt behandlingsprogram för vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom

Till artikeln ”Utmattad psykiater vill visa vägen tillbaka” i Dagens Medicin (171201)

Annonser

”Mindfulness och självhjälp räcker inte för att förhindra allvarlig utbrändhet”

Mindfulness och självhjälp räcker inte. För att förhindra allvarlig utbrändhet krävs mer drastiska åtgärder, säger Torbjörn Åkerstedt, professor och föreståndare för Stockholm Stress Center i en artikel i Dagens Nyheter.

Enligt Torbjörn Åkerstedt finns det flera varningstecken att se upp för.

– Ofta är det så att det är när sömnen inte fungerar som man blir utbränd. Då fungerar inte längre kroppens återhämtningsfunktion. När folk slutat sova kommer sammanbrottet ganska snart.

De akuta sömnproblemen föregås ofta av perioder med ökad belastning, både på jobbet eller i hemmet, där den utsatte försöker lägga mer tid på stresskällorna.

– Det leder ofta till att man blir spänd, stressad och irriterad. Det är vanligt med mardrömmar, att man vaknar tidigt och är uppe i varv. Så kan man hålla på rätt länge, men efter ett tag börjar det ta slut med bränsle i systemet, säger Torbjörn Åkerstedt.

Läs också:

Varningslistan: vanliga kroppsbesvär vid stress och varför vi får dem

Testa dig själv: Är du på väg att bli utmattad?

Den okända delen av en utmattning: röv-fasen

Dagens Nyheter 160602: https://www.dn.se/ekonomi/tidiga-varningssignaler-pa-utbrandhet/

Animerad film om hur kronisk stress påverkar hjärnan.

Hur hjärnans storlek, struktur och funktioner påverkas av kronisk stress. I filmen får vi också veta vad man själv kan göra för att reversera den negativa effekten av stress på vår hjärna.

Filmen är 4,15 min och på engelska: How cronic stress affects your brain.

 

Är du på väg att bli utmattad?

SMBM – Shirom Melamed Burnout Measure används ofta på stressmottagningar.

Här nedan beskrivs ett antal tillstånd som kan betyda att du är på väg in i ett
utmattningstillstånd. Svara på de 14 frågorna och bedöm själv på en skala 1-7 i vilken mån du upplever dessa tillstånd under större delen av din dag – där 1 är nästan aldrig och 7 är nästan alltid.
1. Jag känner mig trött. 1 2 3 4 5 6 7
2. Det känns som om jag inte orkar
gå till skolan på morgonen. 1 2 3 4 5 6 7
3. Jag känner mig fysiskt utmattad. 1 2 3 4 5 6 7
4. Jag känner att jag har fått nog. 1 2 3 4 5 6 7
5. Mina ”batterier” är ”uttömda”. 1 2 3 4 5 6 7
6. Jag känner mig utbränd. 1 2 3 4 5 6 7
7. Jag tänker långsamt. 1 2 3 4 5 6 7
8. Jag har svårt att koncentrera mig. 1 2 3 4 5 6 7
9. Jag har svårt att tänka klart. 1 2 3 4 5 6 7
10. Jag har svårt att fokusera mina
tankar. 1 2 3 4 5 6 7
11. Jag har svårt att tänka på
komplicerade saker. 1 2 3 4 5 6 7
12. Jag känner att jag har svårt att
uppmärksamma min familj och mina vänner
1 2 3 4 5 6 7
13. Jag känner att jag har svårt
att engagera mig känslomässigt i min
familj och mina vänner 1 2 3 4 5 6 7
14. Jag känner att jag har svårt att känna
medkänsla med min familj och mina
vänner 1 2 3 4 5 6 7

Frågorna 1,2,3,4,6 motsvarar fysisk trötthet
Frågorna 7,8,9,10,11 motsvarar mental trötthet
Frågorna 12,13,14 motsvarar emotionell trötthet
Ju högre poäng desto högre risk för utmattning.
Du kan räkna ut medelvärdet i varje delskala och även för alla frågor – ligger du på 4.0 i snitt är det dags att söka hjälp, patienter på Stressmottagningen ligger oftast över 5.0.

Relaterat: Nytt framgångsrikt behandlingsprogram för vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom

Varningslistan: vanliga kroppsbesvär vid stress och varför vi får dem

  • Värk, domningar och känselbortfall
  • Skakningar och darrhänthet
  • Yrsel
  • Allmän sjukdomskänsla, matthet, svaghet
  • Tinnitus

Ovanstående är symptom som är vanliga vid stress. På MåBra‘s hemsida hittar du en lista med ännu fler symptom och förklaringar bakom symptomen. Testa här om du är på väg att bli utmattad.

Läs även om ett nytt framgångsrikt behandlingsprogram för vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom.

Nytt framgångsrikt behandlingsprogram för vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom

För vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom har Ersta psykiatriska klinik utarbetat ett behandlingsprogram som nu också har utvärderats.

159 patienter deltog i studien. Efter 12 månaders behandling sjönk sjukskrivningsgraden från 100 till 30 procent.

Inom ramen för behandlingsprogrammet har Ersta psykiatriska klinik kunnat erbjuda sin patienter drygt 20 olika behandlingsinslag där de flesta har ordinerats omkring fem. Ofta en kombination av individuella samtalskontakter och till exempel kbt, mindfulness, aktivitetsgrupper eller samtalsgrupper. Störst effekt har behandlingar i grupp visat sig ha enligt verksamhetschefen, Alexander Wilczek.

Läs artikeln här.

Relaterat: Självmedkänsla

Om att uppmärksamma och acceptera negativa tankar.