Animerad film om hur kronisk stress påverkar hjärnan.

Hur hjärnans storlek, struktur och funktioner påverkas av kronisk stress. I filmen får vi också veta vad man själv kan göra för att reversera den negativa effekten av stress på vår hjärna.

Filmen är 4,15 min och på engelska: How cronic stress affects your brain.

 

Annonser

Är du på väg att bli utmattad?

SMBM – Shirom Melamed Burnout Measure används ofta på stressmottagningar.

Här nedan beskrivs ett antal tillstånd som kan betyda att du är på väg in i ett
utmattningstillstånd. Svara på de 14 frågorna och bedöm själv på en skala 1-7 i vilken mån du upplever dessa tillstånd under större delen av din dag – där 1 är nästan aldrig och 7 är nästan alltid.
1. Jag känner mig trött. 1 2 3 4 5 6 7
2. Det känns som om jag inte orkar
gå till skolan på morgonen. 1 2 3 4 5 6 7
3. Jag känner mig fysiskt utmattad. 1 2 3 4 5 6 7
4. Jag känner att jag har fått nog. 1 2 3 4 5 6 7
5. Mina ”batterier” är ”uttömda”. 1 2 3 4 5 6 7
6. Jag känner mig utbränd. 1 2 3 4 5 6 7
7. Jag tänker långsamt. 1 2 3 4 5 6 7
8. Jag har svårt att koncentrera mig. 1 2 3 4 5 6 7
9. Jag har svårt att tänka klart. 1 2 3 4 5 6 7
10. Jag har svårt att fokusera mina
tankar. 1 2 3 4 5 6 7
11. Jag har svårt att tänka på
komplicerade saker. 1 2 3 4 5 6 7
12. Jag känner att jag har svårt att
uppmärksamma min familj och mina vänner
1 2 3 4 5 6 7
13. Jag känner att jag har svårt
att engagera mig känslomässigt i min
familj och mina vänner 1 2 3 4 5 6 7
14. Jag känner att jag har svårt att känna
medkänsla med min familj och mina
vänner 1 2 3 4 5 6 7

Frågorna 1,2,3,4,6 motsvarar fysisk trötthet
Frågorna 7,8,9,10,11 motsvarar mental trötthet
Frågorna 12,13,14 motsvarar emotionell trötthet
Ju högre poäng desto högre risk för utmattning.
Du kan räkna ut medelvärdet i varje delskala och även för alla frågor – ligger du på 4.0 i snitt är det dags att söka hjälp, patienter på Stressmottagningen ligger oftast över 5.0.

Relaterat: Nytt framgångsrikt behandlingsprogram för vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom

Varningslistan: vanliga kroppsbesvär vid stress och varför vi får dem

  • Värk, domningar och känselbortfall
  • Skakningar och darrhänthet
  • Yrsel
  • Allmän sjukdomskänsla, matthet, svaghet
  • Tinnitus

Ovanstående är symptom som är vanliga vid stress. På MåBra‘s hemsida hittar du en lista med ännu fler symptom och förklaringar bakom symptomen. Testa här om du är på väg att bli utmattad.

Läs även om ett nytt framgångsrikt behandlingsprogram för vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom.

Nytt framgångsrikt behandlingsprogram för vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom

För vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom har Ersta psykiatriska klinik utarbetat ett behandlingsprogram som nu också har utvärderats.

159 patienter deltog i studien. Efter 12 månaders behandling sjönk sjukskrivningsgraden från 100 till 30 procent.

Inom ramen för behandlingsprogrammet har Ersta psykiatriska klinik kunnat erbjuda sin patienter drygt 20 olika behandlingsinslag där de flesta har ordinerats omkring fem. Ofta en kombination av individuella samtalskontakter och till exempel kbt, mindfulness, aktivitetsgrupper eller samtalsgrupper. Störst effekt har behandlingar i grupp visat sig ha enligt verksamhetschefen, Alexander Wilczek.

Läs artikeln här.

Relaterat: Självmedkänsla

Om att uppmärksamma och acceptera negativa tankar.

Meditation påverkar din hjärna.

Psykiatern och forskaren Karin Ekdahl intervjuas i ett reportage i DN om nya studier med magnetkameror som bla visar att under meditation växer det ut nya dendriter, nervtrådar, det uppstår nya kopplingar i hjärnan vilket i sin tur ger fler möjligheter i vårat beslutsfattande. Dendriterna växer också vidare till bla till limbiska systemet vilket bla sköter känslomässig reglering. En ytterligare effekt av meditation är att binjurarna putsar ut mindre stresshormoner vilket bla påverkar puls och blodtryck.

Källa: Insidan, Dagens Nyheter publicerad 161218

Om compassion som väg till att känna trygghet och må bättre.

Ökad compassion för oss själva och för andra ökar vårat välmående. För många kommer tankarna kring compassion inte som någon nyhet. Buddistisk tradition är en stor och viktig aspekt av vad compassion är. I buddismen lärs ut att för att vara en sann balanserad och komplett individ så behöver du utveckla både vishet och compassion [1]. Det som är nytt är bland annat den forskning och de resultat som görs vad gäller compassion. I ett reportage i Dagens nyheter intervjuas Christina­ Andersson psykolog och forskare om compassion [2].

”–  Vid stress minskar förmågan att se andra människor, samma gäller om vi är inriktade på att hela tiden prestera. Många känner skuld och skam när de inte tycker sig uppfylla sina egna och andras krav.

Enligt Christina Andersson är compassion ett sätt att träna hjärnan att flytta fokus från materiella framgångar och mål som är självcentrerade till en känsla av sam­hörighet.”

Ett viktigt understrykande av Christina Andersson är att compassion inte handlar om att gå omkring och och peppa varandra. Coaching och affirmationer är alltså inte Compassion.

Att behandla sig själv så som man skulle behandla din bäste vän är ett sätt att tänka på för att bättre förstå vad compassion är [3]. Att i stället för att tänka ”Varför just jag?” kanske tänka ”Precis som för alla andra, nu händer det mig.” är en compassionstrategi för att hantera obehagliga känslor.

En orsak till att forskning vad gäller känslor och känslotillstånd är relativt begränsad kan vara att känslor är subjektiva upplevelser vilka skiftar från person till person [4]. Forskningen som Christina presenterar i sin nya bok om compassion har inte som syfte att särskilja och differentiera olika känslor. Boken ”Compassion­effekten” innehåller nya vetenskapliga rön, men även övningar för att nå inre trygghet och bättre självtillit.

Compassionmetoden” riktar fokus på tre samverkande system i hjärnan:

Hotsystemet” som aktiveras automatiskt och hastigt. Vi känner rädsla, ångest, illska eller skam.

Utforskandesystemet” väcker en nyfikenhet och ökar lusten att prestera för att uppnå ett mål.

Trygghetssystemet” aktiveras när vi tar det lugnt och känner samhörighet med andra, samt känslan av inre harmoni.

– Om de två första systemen dominerar uppstår en obalans och då finns olika övningar som kan göra att vi aktiverar trygghetssystemet. Och det i sin tur ökar medkänslan med andra och vår självmedkänsla.

Christina Andersson ligger bakom etablerandet av compassion i Sverige. Compassion är en metod som växer i Sverige, sedan en tid tillbaka finns Compassion också som app på svenska [6]. Det finns också en introduktionsfilm till compassion på the international center for Compassionate Organizations hemsida [7].

Referenser 

[1] http://www.buddhanet.net/

[2] Insidan Dagens Nyheter 161111

[3] https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/07/self-compassion-battre-an-sjalvfortroende/

[4] https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/05/om-kanslor-emotioner-och-affekter-och-vissa-svarigheter-med-att-mata-dessa/

[5] ”Compassioneffekten – Att utveckla självtillit och inre trygghet”, Christina Andersson. (Natur & Kultur, 2016).

[6] https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/15/compassion-som-app/

[7] https://kbtsverige.wordpress.com/2016/10/21/vad-ar-compassion/

 

Tidigare artiklar på KBT Sverige

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/30/om-self-compassion-positiv-psykologi-och-act-for-att-bli-mer-nojd/

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/06/11/negativa-kanslor-ar-nyckeln-till-valmaende/

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/08/09/ny-podcast-samtal-om-compassion-och-act/