Psykiatrisk vård för unga ska i framtiden samlas på en plats

Flera verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa ska samlas på samma plats.

BUP, Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) och Maria ungdom som ska flytta sina verksamheter till två byggnader på S:t Görans sjukhusområde i Stockholm berättar Dagens Nyheter. [1]

– Det har funnits diskussioner väldigt länge om det skulle vara önskvärt att samla den här typen av vård på ett och samma ställe, det handlar ju om den psykiatriska heldygnsvården för barn och unga. Det gör ju att vården blir effektivare, men det blir också enklare att hitta dit, säger Charlotte Broberg (M), vid fastighets- och servicenämnden till DN.

Charlotte Broberg hänvisar till Folkhälsomyndighetens lägesrapport om psykisk hälsa under 2020, den visar en påtaglig ökning av psykisk ohälsa bland unga kvinnor när det gäller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. En rapport från Region Stockholm visade även att fler barn sökte vård för psykisk ohälsa under pandemin.

Förhoppningen är att verksamheterna ska vara på plats inom några år. När psykiatrisk vård för unga hamnar i samma lokaler, är målet att kunna öka antal vårdplatser för barn och unga med minst sju, från 52 till 59 vårdplatser.

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för adhd

”Äldrelyftet” ett projekt om att åldras och må bra med ADHD

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

Gruppterapi för föräldrar

Diagnoskriterier för autism enligt ICD-10

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Tillgänglighet i vården för personer med autism, vad kan det vara?

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Läkemedelsbehandling och KBT – vanligast behandlingsinsatser för tonåringar

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Man bör ha minst fem timmars samtal innan en psykiatrisk diagnos kan fastställas

Följ KBT Sverige på instagram

[1] DN 210422: ”Psykiatrisk vård för unga ska samlas på en plats

Efter larmen om BUP – så vände man utvecklingen

I fjol krävde politikerna bättring av BUP i Region Uppsala. Bara fyra av tio som vände sig dit fick hjälp inom 30 dagar, som vårdgarantin kräver. Ett år senare är bilden en annan. 

Foto av Ekaterina Bolovtsova pu00e5 Pexels.com

– Om man tittar på september månad var det 82 procent som väntade mindre än 30 dagar, säger Anna Servin Cervin, sektionschef. [1]

BUP är specialistpsykiatri. Familjer med barn med lindrigare psykisk ohälsa ska vända sig till första linjens psykiatri.

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Så många får komma till BUP i tid

Köerna till barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är långa. Som ett led i att försöka kapa köerna till BUP inför många regioner nu systemet ”En väg in” En väg in på BUP

Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Gruppterapi för föräldrar

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Tillgänglighet i vården för personer med autism, vad kan det vara?

Läkemedelsbehandling och KBT – vanligast behandlingsinsatser för tonåringar

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Man bör ha minst fem timmars samtal innan en psykiatrisk diagnos kan fastställas

Följ KBT Sverige på instagram

[1] SVT Nyheter

 

En väg in på BUP

Köerna till barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är långa. Som ett led i att försöka kapa köerna till BUP inför många regioner nu systemet ”En väg in”

Foto av Ekaterina Bolovtsova pu00e5 Pexels.com

där sjuksköterskor använder ett särskilt intervjuverktyg för att lotsa familjerna rätt lite snabbare och smidigare.

En väg in är en gemensam ingång dit du som patient eller närstående kan vända dig för stöd och rådgivning kring barn och ungas psykiska hälsa.

Hitta kontaktuppgifter till BUP och ”En väg in” i din region på 1177 eller bup.se.

BUP är specialistpsykiatri. Familjer med barn med lindrigare psykisk ohälsa ska vända sig till första linjens psykiatri.

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Så många får komma till BUP i tid

Se en film från Region Jönköping om En väg in nedan

Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Gruppterapi för föräldrar

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Tillgänglighet i vården för personer med autism, vad kan det vara?

Läkemedelsbehandling och KBT – vanligast behandlingsinsatser för tonåringar

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Man bör ha minst fem timmars samtal innan en psykiatrisk diagnos kan fastställas

Följ KBT Sverige på instagram

[1] Vårdfokus 200908 ”Grafik: Så många får komma till bup i tid

 

Så många får komma till BUP i tid

Köerna till barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är långa och möjligheten för barn och unga att få hjälp inom vårdgarantins ramar varierar beroende på var i landet de bor.

Foto av Ekaterina Bolovtsova pu00e5 Pexels.com

 

Knappt en tredjedel av landets regioner klarade i juli i år att erbjuda en tid för första bedömning vid barn- och ungdomspsykiatrin, bup, inom vårdgarantins ramar. Det visar statistik från Sveriges kommuner och regioner, SKR, som Vårdfokus, tidning för Vårdförbundet, tagit fram. [1]

I genomsnitt får 64 procent en första bedömning inom vårdgarantin. Motsvarande sifftra för fördjupad utredning är 74 procent och för behandling var 85 procent.

De regionala skillnaderna är stora. På vissa håll, som i Jämtland-Härjedalen och Västerbotten, får knappt vart femte barn en tid för en första bedömning inom 30 dagar. I Norrbotten, däremot, fick alla sökande en tid inom vårdgarantins 30 dagar. Även Gotland, Gävleborg och Kalmar befinner sig i toppskiktet.

När det gäller väntetider till fördjupad utredning är variationerna ännu större. Fyra regioner (Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Kronoberg och Kalmar) lyckades inte ge en enda sökande ett besök i tid. 

BUP är specialistpsykiatri. Barn med lindrigare psykiska problem ska vända sig till första linjens psykiatri inom primärvårdens regi. Där ska de få en tid inom tre dagar för en första bedömning. I juni var det endast 51 procent av barnen som fick en tid inom vårdgarantin.

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Gruppterapi för föräldrar

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Tillgänglighet i vården för personer med autism, vad kan det vara?

Läkemedelsbehandling och KBT – vanligast behandlingsinsatser för tonåringar

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Man bör ha minst fem timmars samtal innan en psykiatrisk diagnos kan fastställas

Följ KBT Sverige på instagram

[1] Vårdfokus 200908 ”Grafik: Så många får komma till bup i tid

 

Facit – anka, fjäril och fladdermus

Kunde du hitta en anka, en fjäril och en fladdermus på bilden som vi tidigare lade upp? Här publicerar vi facit med de tre djuren inringade.
20200708_225714
Kan du se dem nu?
The answer of duck, butterfly, bat

 

Se även: Kan du begreppet?

Vad ser du först på bilden?

Nalle Puh – patologiskt självtest

OBS! Har du verkligen sökt klart på bilden – gör det innan du tittar på facit.

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Skolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Röster om barn och ungdomspsykiatrin

Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Följ KBT Sverige på instagram:

Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Hälso- och sjukvården har en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när föräldrar får vård för vissa allvarliga tillstånd.

Hälso- och sjukvårdens skyldighet att särskilt beakta barns behov gäller om förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med lider av psykisk störning eller funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller skada eller oväntat avlider. Det framgår av 5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och 6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen, PSL.

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Skolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Film: Göra lite och nå längre som samtalsledare

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Röster om barn och ungdomspsykiatrin


Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Ett virtuellt verktyg för allmänläkare i primärvården som stöd för att öva på samtal om barns behov.

20200425_130002

Allmänläkare i primärvården möter flertalet av de föräldrar som avses i 5 kap. 7 § HSL. [1] Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsverktyg med interaktiva virtuella patienter. Där kan blivande och kliniskt verksamma allmänläkare öva sig på att föra samtal om barns behov och om hur förälderns sjukdom kan påverka barn. [2]

Se även: Den virtuella BUP-mottagningen är ett verktyg som kan minska osäkerheten.

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

❤ Skolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

När skolan lär barn om psykisk hälsa så minskar de psykiska problemen

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen

🧠 Tidskompassen – hur prioriterar du din tid?

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Röster om barn och ungdomspsykiatrin


[1] Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

[2] Logga in på den virtuella vårdcentralen.

Debattinlägg: Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin får katastrofala effekter

– Det borgerliga regionstyret vill införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Skåne. Det betyder att alla som uppfyller Region Skånes krav kan öppna en privat mottagning och tanken är att de ska ta emot patienter som kommer via regionens bedömningsfunktion En väg in, som sedan 2013 är kontaktfunktion för unga som mår psykiskt dåligt skriver chefsöverläkarna för samtliga psykiatriska kliniker i Skåne i ett debattinlägg. [1]

Inför förslaget till beslut som ska läggas fram i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd den 23 januari har Region Skåne vänt sig till en rad experter för att få klarhet i vilka för- respektive nackdelar ett vårdval inom den öppna barn- och ungdomspsykiatrin kan innebära. Bland dem som uttalat sig finns företrädare för Skånes barn- och vuxenpsykiatriska kliniker, chefläkare, representanter för brukarorganisationer, universitetsföreträdare och Region Skånes strategiska råd för psykisk hälsa. Enligt debattörerna avråder alla remissinstanser från att införa vårdval.

Om region Skåne inför vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin kan det bli enklare för patienter med lättare åkommor att få träffa en doktor, men det sker på bekostnad av dem som har komplexa, kroniska eller akuta svårigheter, skriver debattörerna.

Se även: Läkemedelsbehandling och KBT – vanligast behandlingsinsatser för tonåringar

Region Skåne satsar på mindfulness – rätt eller fel?

Flera hundra barn i Skåne väntar på att bli utredda och få vidare behandling på BUP

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Röster om barn och ungdomspsykiatrin

Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin.

Barnkonvention är nu svensk lag

En väg in på BUP

Så många får komma till BUP i tid

Antalet anmälningar mot BUP ökar

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

[1] Sydsvenskan 17 januari 2020
Debattinlägg: ”Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne får katastrofala effekter.

Antalet anmälningar mot BUP ökar

Antalet anmälningar mot BUP ökar och det gör också pressen på vården när allt fler unga mår psykiskt dåligt.

pexels-photo-4431090.jpeg
Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com

Långa kötider är ett vanligt klagomål.

Det finns risk att lång väntan försämrar patienternas tillstånd, enligt Barnens rätt i samhället, Bris, som talar med många föräldrar om just den oron. Och även om bristande kontinuitet, ett frekvent klagomål till Patientnämnden.

– Föräldrar upplever en tröstlös fajt när barnen väntar. Och inte sällan känner de att deras barn flyger som pingisbollar mellan olika delar av vården, säger Magnus Jägerskog på Bris till Svenska Dagbladet.

BUP i Stockholm utser en Patientansvarig behandlare, PAB, vanligtvis en psykolog eller en socionom, till varje patient. Systemet ska uppfylla lagen om fast vårdkontakt, men är inte felfritt.

– Ett bekymmer är att BUP har haft en stor personalomsättning de senaste åren och då blir det naturligtvis byten, vilket är tråkigt, säger verksamhetschefen Göran Rydén, BUP Stockholm.

Omsättningen beror till stor del på att 40-talisterna redan har gått och 50-talister nu går i pension. Då de bemannade BUP i årtionden fanns få jobb att erbjuda yngre personer.

– I dag finns det få medelålders läkare med erfarenhet inom psykiatrin och därmed få att rekrytera i den åldersgruppen, säger Göran Rydén verksamhetschef på BUP Stockholm.

Nu investerar BUP i nyutexaminerade läkare. Dels genom vikariat innan allmäntjänstgöringen, dels genom att betona psykiatrins forskningsintensitet som ger stor möjlighet att utveckla diagnostik och behandling.

Men innan de får bukt på bemanningen riskerar främst de mest sårbara patienterna att hamna i kläm, enligt Göran Rydén på BUP. En långdragen jakt på diagnos – i många fall flera diagnoser – kräver inte sällan kontakt med olika delar av vården.

Vad har du för erfarenheter av BUP? Kommentera gärna det här inlägget: https://m.facebook.com/kbtsverige/photos/a.682700791870158.1073741827.682613461878891/927879647352270/?type=3&source=54

Läs även: Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

En väg in på BUP

Så många får komma till BUP i tid

BUP-väntetider tas upp i riksdagen


Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen


Till Anmälningar mot BUP ökar: ”En tröstlös fajt”

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

Mitt i centrala Göteborg, öppnar Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset sin nya centrala enhet senare i år.

Den nya enheten ska ta hand om alla remisser och nybesök. Sedan ska all utredning och behandling ske ute på öppenvårdsmottagningarna. Nybesöken kommer gå till på samma sätt för alla. Alla kommer få en vårdplan innan de kommer ut till ”sin” öppenvårdsmottagning. Enheten avlastar också mottagningarna vilket förhoppningsvis gör att de kan hjälpa fler patienter. Det blir helt enkelt mer effektivt, säger Marie Carlsson, verksamhetschef för BUP vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ett annat syfte med BUP Drottninggatan är att centralisera mer komplicerade behandlingar och övergripande verksamhet inom barn- och ungdomspsykiatrin. Lokalerna kommer inhysa forskning och utveckling, en behandlingsenhet för svårare neuropsykiatrisk problematik, DBT-teamet som främst hjälper unga med självskadebeteenden, samt en specialmottagning för bipolär sjukdom och psykos och för tvångssyndrom. Flera av dessa verksamheter har legat utspridda i östra Göteborg men kommer nu flytta in till centrum.

Läs även: Skaparen av DBT i lång intervju

Trots ökad oro har antalet självmord minskat under coronapandemin

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen


Röster om barn och ungdomspsykiatrin


Flera hundra barn i Skåne väntar på att bli utredda och få vidare behandling på BUP


Läs mer om den nya enheten i Göteborg