Digital salong: Videohandledning: pedagogiska aspekter

”Att göra det vi gjort men nu i Zoom” – Att handleda och bedriva KBT på distans. Presentation av Aina Lindgren och Anna Mautner från Psykoterapimottagningen på Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Efterföljande diskussion och erfarenhetsutbyte: Vilka fördelar och pedagogiska förbättringar har videohandledningen gett oss? Vilka utmaningar för kvalitet och säkerhet finns? Hur fungerar det att handleda distansterapier?

Se även: Hur du kan förhålla dig mot corona med hjälp av ACT-metoden

Skolorna införde KBT för att motverka skolk och mobbing

När? Tisdag 13 april med start kl. 18.00-19.00. Tryck här för att vara med

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Se även: Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

Mars 2021: Föreläsningar/utbildningar

De närmaste dagarna kommer flera föreläsningar och samtal att hållas digitalt varav alla är gratis eller nästan gratis.

Fredag 5 mars: Att förstärka hopp, uthållighet och motståndskraft vid kriser

Måndag 8 mars: Förövarna på nätet. Vilka är de – och hur kan vi förebygga tidigt?

Torsdag 11 mars: Att arbeta med försoning mellan vuxna och deras föräldrar

Torsdag 11 mars: Hälsa, klass och pandemi

Torsdag 11 mars: Digital salong: Skolfrånvaro – ett fall för KBT?

Är ni utbildningsarrangör och vill att vi ska informera om era utbildningar? Välkommen att kontakta oss för vidare diskussion angående förutsättningar.

Se även: Hur du kan förhålla dig mot corona med hjälp av ACT-metoden

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Se även: Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

Digitalt samtal: Hälsa, klass och pandemi

Corona är inget jämlikt virus. En del kan sköta sitt arbete hemifrån. Andra utsätts för smitta på jobbet, har svårt att hitta rätt när drop in-mottagningar har stängt, och kämpar med att betala sin hyra. Samtidigt blir arbetslösheten allt större.

Men redan före coronakrisen ökade klyftorna i Sverige. Nästan hälften av alla barn har upplevt ekonomisk utsatthet under sin uppväxt. Coronakrisen gör inte situationen bättre. Tvärtom. Ändå är klassfrågan frånvarande i politisk debatt.

I nästa Bildningsbaren pratar de om ökade klyftor i Sverige under pandemin.

GÄSTER:
👉 Gunilla Klingberg, professor i barn- och ungdomstandvård

👉 Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap

👉 Margareta Rämgård, docent i vårdvetenskap

👉 Tapio Salonen, professor i socialt arbete

Samtalsledare är Cecilia Nebel.

Gratis och öppet för alla!

De närmaste dagarna med start idag fredag kommer det att hållas flera intressanta föreläsningar som är gratis eller nästan gratis. Läs mer om de andra föreläsningarna här.

Se även: Hur du kan förhålla dig mot corona med hjälp av ACT-metoden

Arbetsmaterial för lågstadiet – hur man kan prata om känslor, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra

När? Torsdag 11 mars kl. 19.00. 

Bildningsbaren är inspelat på förhand utan publik. De släpper samtalet på Youtube den 11 mars klockan 19:00.

Samtalet går också att titta på i efterhand.

Till sidan på YouTube

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Tips och råd om hur man kan prata med barn i olika åldrar om kroppen, gränser och sexuella övergrepp

Se även: Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

Att arbeta med försoning mellan vuxna och deras föräldrar

Görel Fred, socionom, handledare, leg psykoterapeut och författare. Hon är specialiserad på familjeterapi och har arbetat i 20 år med relationer mellan barn och vuxna. Senaste boken heter Att försonas med sin barndom – och kanske med sina föräldrar. Görel Fred driver också Försoningspodden. Hon kommer nu att delta som gäst på FFST:s systemcafé.

Se även: Hur du kan förhålla dig mot corona med hjälp av ACT-metoden

Skolorna införde KBT för att motverka skolk och mobbing

De närmaste dagarna med start idag fredag kommer det att hållas flera intressanta föreläsningar som är gratis eller nästan gratis. Läs mer om de andra föreläsningarna här.

Torsdag 11 mars kl. 18.30-20.30.

Anmälan sker till ordforande@ffst.se senast kl 15:00, dagen för aktuellt systemcafé. Vid eventuella frågor maila till ovanstående adress.

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Se även: Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

Digital föreläsning: Förövarna på nätet. Vilka är de – och hur kan vi förebygga tidigt?

Föreläsning med Ulla Thorslund och Caroline Engvall, författare och journalist specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet.

Ulla Thorslund är legitimerad psykolog och handledare har 20 års erfarenhet av kliniskt arbete med unga sexualförövare. Föreläsningen tar bland annat upp:

– Aktuella brott mot barn på nätet
– Vilka är förövarna – fördjupning
– Hur kan vi upptäcka förövarbeteende tidigt?
– Hur agerar vi om ett barn/ung person visar detta beteende?
– Hjälp och stöd
– Frågor

Föreläsningen riktar sig till alla som har barn eller arbetar med barn.

Frågor: Caroline@intetillsalu.se

De närmaste dagarna med start idag fredag kommer det att hållas flera intressanta föreläsningar som är gratis eller nästan gratis. Läs mer om de andra föreläsningarna här.

Se även: Hur du kan förhålla dig mot corona med hjälp av ACT-metoden

Arbetsmaterial för lågstadiet – hur man kan prata om känslor, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra

När? Måndag 8 mars kl. 20.00. 

Anmälan görs här. Länk till sändningen kommer i vändande mejl. Dubbelkolla gärna att du skrivit in rätt mejladress.

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Tips och råd om hur man kan prata med barn i olika åldrar om kroppen, gränser och sexuella övergrepp

Se även: Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

Digital salong: Skolfrånvaro – ett fall för KBT?

Malin Gren Landell är leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. Malin har tidigare varit regeringens särskilda utredare av skolfrånvaro. Hon är också en av fyra grundare till det internationella nätverket INSA – International Network for School Attendance.

I föreläsningen tar Malin upp det aktuella forskningsläget på området och specifikt den forskning som gjorts inom ett KBT-paradigm.

Se även: Hur du kan förhålla dig mot corona med hjälp av ACT-metoden

Skolorna införde KBT för att motverka skolk och mobbing

De närmaste dagarna med start idag fredag kommer det att hållas flera intressanta föreläsningar som är gratis eller nästan gratis. Läs mer om de andra föreläsningarna här.

När? Torsdag 11 mars kl. 18.00-19.00. Tryck här för att vara med

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Se även: Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

Digital salong: Att förstärka hopp, uthållighet och motståndskraft vid kriser

Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare.  Liria har skrivit flera böcker bland annat När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal, Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer och Konsten att gnälla. Stoppa gnäll – hos andra och dig själv.

Se även: Hur du kan förhålla dig mot corona med hjälp av ACT-metoden

De närmaste dagarna med start idag fredag kommer det att hållas flera intressanta föreläsningar som är gratis eller nästan gratis. Läs mer om de andra föreläsningarna här.

När? Fredag 5 mars kl. 18.00-19.00. Tryck här för att vara med

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Se även: Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

Christian Rück: Olyckliga i paradiset – varför mår vi dåligt när allt är så bra?

Christian Rück är psykiater och professor i psykiatri vid Karolinska institutet och har skrivit boken ”Olyckliga i paradiset – varför mår vi dåligt när allt är så bra?”. Han ifrågasätter vedertagna sanningar om psykisk ohälsa samt inbjuder till både reflektion och debatt.

BTF-salong på Zoom: Torsdag 18 februari kl. 18.00-19.00. Tryck här för att vara med

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Se även: Hur du kan hantera Coronapandemin med hjälp av tekniker från ACT (Acceptance and commitment therapy).

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

Salong: XBT: Existentiell Beteendeterapi (Isabel Petrini & Niklas Möller)

Isabel Petrini och Niklas Möller jobbar båda som psykologer i Uppsala med målgruppen krigsskadade och torterade. ”Vi kommer att prata utifrån vår senaste bok ”XBT: Existentiell Beteendeterapi”. Boken är ett försök att beskriva hur existentiella villkor och frågor inkluderas i beteendeanalysen. Vi hoppas boken ska hjälpa till att tvätta bort den gamla tröttsamma bilden av att KBT och de djupa allmänmänskliga frågorna inte hör ihop.”

När: Tisdag 16 februari kl. 18.00-19.00. Tryck här för att vara med

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Se även: Hur du kan hantera Coronapandemin med hjälp av tekniker från ACT (Acceptance and commitment therapy).

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

Humoristiska filmer om psykoterapi

Det är viktigt med humor tycker vi. Det finns många roliga bilder som vi bland annat delat på vår facebooksida. Vi tipsar ibland även om roliga filmer.

De senaste dagarna har en film figurerat flitigt som handlar om hur det skulle kunna vara om ett Zoom-möte skedde fysiskt. Väldigt många använder videokonferensprogram så som Zoom, Skype, Skype företag, Teams osv i sitt arbete och på sin fritid. En hel del använder väl också FaceTime. Missa inte länken nedan till filmen men se även vad vi mer har tipsat om för roliga filmer.

Följ KBT Sverige på instagram:

Fyra roliga filmer:

– Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

– Stop it!

47679801_2203607233246277_1200695907603972096_o

–  Ten therapies done terrible

– Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Se även:

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Filmer med terapi i fokus?

Tv-serier med terapi i fokus?

Guldbaggenominerade filmen om filmskaparen som drabbas av panik­ångest och depression nu på SVT och SVT Play

Ny svensk film om fallet Thomas Quick

Hur du kommer igång med Zoom

Följ KBT Sverige på Facebook