Den utbrända hjärnforskaren – ett samtal

Minnet påverkas i hög grad vid utmattning. Hur är egentligen minnet organiserat i hjärnan?

Vad händer i en människa vid utmattning och hur påverkas hjärnan? Kvinnor drabbas i större utsträckning än män; 80 procent kvinnor och 20 procent män som drabbas av utmattningssyndrom i Sverige idag. Arbete både hemma och på jobbet brukar nämnas som en av anledningarna bakom detta, men kan det finnas fler anledningar? Varför talas det till exempel om prestationsprinsessor men inte om prestationsprinsar?

 

Hur kan det komma sig att man kan bli sjukskriven av utmattningssyndrom, när man samtidigt forskar på just det syndromet?

 
Medverkande:
Hedvig Söderlund, hjärn- och minnesforskare, tidigare professor i psykologi, Uppsala universiet
Längd:
40m
 
Se länk till det inspelade samtalet från Vetenskapsfestivalen 2021 nedan
 
 
Missade du Vetenskapsfestivalen? Det finns över 80 timmar vetenskap med samtal om framtiden, svampar, sex, skyskrapor, smuts och en massa annat. Från invigning med nobelpristagaren Jennifer Doudna till improteater med professor Ingmar Skoog. Du kan ta del av festivalen gratis under hela april 2021.
 

❤ Se även: Självskattningstest för utmattningssyndrom

Om utmattning: Sjuksköterskan som slits mellan familjen och sitt krävande arbete på sjukhusets akutmottagning

Den okända delen av en utmattning: röv-fasen

Jessica Bladh – Drabbad av utmattningssyndrom

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Att leva under Coronakrisen

Kostnadsfri webbutbildning: Psykologiskt krisstöd vid covid-19

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Dataspelsberoende klassas som sjukdom

Spelberoende klassificeras nu som missbruksdiagnos

Kostnadsfri webbkurs om autism

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Kostnadsfri webbutbildning för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet

Kostnadsfri webbutbildning om omsorg, gränssättning och våldsförebyggande på HVB

Barnkonvention är nu svensk lag

Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Till inspelningen

Filmen Utmaningen – om den sjuka jobbstressen

I dokumentärfilmen ”Utmaningen” av Arbetsmiljöverket får vi ta del av erkända forskare och enskilda individers erfarenheter om frågor som berör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Filmen används på arbetsplatser eller i utbildningssammanhang som ett verktyg för att starta en dialog om hur man kan förebygga ohälsa på jobbet. Den finns tillgänglig i en längre (23 minuter) samt kortare version (8 minuter) beroende på vad som passar bäst för sammanhanget.

Se även: Vad gör stressen med din hjärna?

Vad är compassion fatigue?

Granskning av den sjuka stressen

Hjärnans “lyckopunkt” kan ha upptäckts

Är du på väg att bli utmattad?

Varningslistan: vanliga kroppsbesvär vid stress och varför vi får dem


Se den längre versionen av filmen ”Utmaningen” här.

Sänkta krav enda sättet att minska utbrändhet

En ny studie från Linköpings universitet visar att ett arbete med höga krav kan leda till utbrändhet, även om arbetsmiljön förbättras och den anställde får mer handlingsutrymme och socialt stöd berättar SVT nyheter Öst.

– Om utbrändhet ska förebyggas så måste arbetsgivarna först sänka kraven, menar psykologen Anna-Carin Fagerlind Ståhl, en av forskarna bakom studien.

– Det är förebyggande arbete på organisationsnivå som krävs, inte fler mindfulnesskurser menar forskarna.

Läs även: ”Mindfulness och självhjälp räcker inte för att förhindra allvarlig utbrändhet”: https://kbtsverige.wordpress.com/2017/11/30/mindfulness-och-sjalvhjalp-racker-inte-for-att-forhindra-allvarlig-utbrandhet/

Hantering av stress med hjälp av ACT

Att göra sådant som har betydelse i tider av stress

Olika sorters natur ger olika mycket effekt på stress

Tv-program: Vilket är det bästa sättet att undvika stress?

Självskattningstest för utmattningssyndrom

Osäkerhet kring behandling av utmattningssyndrom

Till forskningsartikeln ”Longitudinal association between psychological demands and burnout for employees experiencing a high versus a low degree of job resources”: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5778-x

Till artikeln i SVT Nyheter Öst 180918:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/sankta-krav-enda-sattet-att-minska-utbrandhet

Utbrändhet kan spåras med tops

Ett enkelt salivtest kan avgöra om en person är överdrivet stressad eller på väg att gå in i väggen, enligt en ny studie berättar Aftonbladet.

Med hjälp av en vanlig topsning kan man avgöra hur höga nivåer av stresshormonet kortisol en person producerar. Om testet utförs vid flera tillfällen under en arbetsdag är det mer tillförlitligt än till exempel blodprover, enligt studien. Den har utförts av forskare vid Österrikes myndighet som hanterar sjukvårdsförsäkringar och publiceras i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

Se artikeln nedan.

Se även: Självskattningstest för utmattningssyndrom

Om utmattning: Sjuksköterskan som slits mellan familjen och sitt krävande arbete på sjukhusets akutmottagning

Jessica Bladh – Drabbad av utmattningssyndrom

Självskattningstest för sömnsvårigheter

Vad ser du först på den här bilden? Del 5.

Här fungerar avkoppling bäst och här får du ny energi i naturen

Till artikeln: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7lGKKK/utbrandhet-kan-sparas-med-tops

De fick stöd till återhämtning av varandra

– Måttlig träning ökar motståndskraften mot skadlig stress. Även regelbunden sömn och regelbundna matvanor påskyndar tillfrisknandet.

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

Så var det i mitt fall säger Erica Dahlgren som tillsammans med vännen Clara Lidström skrivit en bok om utmattning och vägen tillbaka. De intervjuas tillsammans i ett reportage i Dagens Nyheter.

Är du på väg att bli utmattad?

På frågan om hur de kom tillbaka från sin utmattning svarar de:

– Jag var sjukskriven en tid och försökte bli bättre, svarar Erica. Via företagsläkaren fick jag hjälp, men insåg sedan att om jag gick tillbaka till samma arbetsplats skulle problemen dyka upp igen. Jag gick också i gruppterapi. I dag är jag frilansare och styr mitt liv på ett annat sätt.

– För mig var A och O att få ordning på sömnen, svarar Clara. Det var en förutsättning för min läkningsprocess. Jag fick också lära mig att tacka nej till olika uppdrag, lära mig att hitta en lagom balans mellan gas och broms.

Läs även: Utmattad psykiatriker släpper bok med tips och råd

Vilka är de största framtidsutmaningarna för sjukvården?

Självskattningstest för utmattningssyndrom

Filmen Utmaningen – om den sjuka jobbstressen

Sänkta krav enda sättet att minska utbrändhet

Meditation kan reparera en hjärna som blivit utbränd

”Mindfulness och självhjälp räcker inte för att förhindra allvarlig utbrändhet”

Till reportaget från 180430: ”Vännerna stöttade varandra genom utmattningen”.