Förhöjd suicidrisk för ensamkommande

Socialstyrelsen inleder nu ett projekt med syftet att förbättra stödet till nyanlända gymnasieungdomar som lider av psykisk ohälsa.

En grupp man vill nå i satsningen är ensamkommande barn, efter att forskning visat att de löper nästan tio gånger större risk begå självmord än svenskfödda barn rapporterar Sveriges Radio. [1]

Ali Khavary från Afghanistan går sista året på gymnasiet och han ser många ensamkommande som mår dåligt.

– Mest är de själva och snackar inte så mycket med kompisarna. Det värsta är att de mår dåligt, men de kan inte säga ut det. Jag har sett många som tog fel väg också, tog droger, för att ta udden av dåliga känslor. Men det är inte bra sätt, säger han.

Petra Rinman är chef på Kunskapscentrum för ensamkommande barn på Socialstyrelsen. Hon säger att det projekt som Socialstyrelsen nu inleder går ut på att hitta nyanlända elever som mår dåligt, och se till att de får rätt typ av stöd, i skolan eller hos BUP.

– Det finns ju redan i dag väldigt mycket kunskap om att det finns en ökad psykisk ohälsa hos gruppen som kommer som asylsökande till Sverige. Och det är ju kommunen som ska följa upp så att den enskilda individen får det stöd som hon eller han behöver. Så det här är ett extra stöd som vi nu försöker ge till kommunerna.

I ett första steg har elevhälsans personal i ett trettiotal skolor, spridda över 15 kommuner, gått en kortare utbildning och utrustats med en uppsättning konkreta frågor som de ska ställa till alla nyanlända elever som de kommer i kontakt med. Förhoppningen är att man ska kunna föra ut metoden till fler kommuner i ett senare skede.

Anna-Clara Hollander, som är doktor i psykiatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet, har forskat på självskadebeteende och självmord bland ensamkommande barn och ungdomar. Och hon säger att det här är en särskilt sårbar grupp.

– Ensamkommande unga har en väldigt förhöjd risk att dö i självmord jämfört med svenska ungdomar i samma ålder, nästan tio gånger så högt. Vi trodde nog att vi skulle se att det hade med avslag på asylansökan att göra, men när vi tittade på det så såg vi att en del har dött i samband med att de har fått avslag, men många har också dött i samband med att de faktiskt får uppehållstillstånd, eller varken eller, att de väntar. Så vi tror att det här är barn som mår väldigt dåligt.

 

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention ska utredas

http://Onlineföreläsning: Suicidalt beteende utifrån ett funktionellt perspektiv

Psykosocialt stöd i coronatider

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Riksrevisionen granskar statens suicidpreventiva arbete

Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Många som tar livet av sig har innan gjort självmordsförsök. Nu undersöks en behandlingsform som ska fånga upp personer som har gjort suicidförsök.

Självmordet skriver om storyn om Avicii

Anställd på Hjälplinjen: det är en stor kompetens bland personalen som nu går förlorad

Följ KBT Sverige på instagram:

[1] SR 200907: ”Större självmordsrisk för ensamkommande

Filmen Flickan, mamman och demonerna

I en lägenhet låser Siri, en ensamstående och psykotisk mamma, in sig själv tillsammans med sin dotter Ti. Här är det nämligen demonerna som styr. Ti kan höra mamman när hon pratar med demonerna, hon ser mammans förändrade och slutna ansikte.

Men demonerna som mamman talar med, kan Ti vare sig höra eller se. Situationen blir farlig när demonerna tar över hela Siris värld. Livsfarlig, faktiskt. Siri är inte Siri längre. Det är som att hon själv har förvandlats till en demon. Så för att överleva tar Ti till sin fantasi och beslutar sig för att besegra mammans demoner.

”När jag var barn var det ingen som förstod vad jag var med om. Allra minst jag själv. Bakgrunden till den här historien är min egen. Jag växte upp tillsammans med en mamma som led av schizofreni. Som barn hade det hjälpt mig att veta att jag inte var ensam och att det finns lösningar. Men hur berättar man den här historien för barn? 1998 skrev jag en bok där jag förvandlade sjukdomen till demoner. Det gjorde det möjligt att behålla kärleken till mamman intakt. Boken dramatiserades senare av Erik Uddenberg och regisserades av mig. Det blev succé! Vi har spelat historien om Ti och hennes psykotiska mamma i både Sverige och utomlands i 10 år: Sydafrika, Kanada, USA, Paris, London och andra platser. Det angelägna i historien ligger i att se alla barn som faktiskt tar hand om sina sjuka föräldrar i verkligheten. I varje publik, varje klassrum, varje stad så finns det barn som inte vet att det inte är deras fel att deras föräldrar är sjuka. Vårt manus måste vara det första som tar sig an psykoser och schizofreni ur barnets synvinkel. Samtidigt berättar vi också något viktigt för alla barn vars föräldrar tvingas hantera andra typer av demoner: krävande chefer, brist på pengar, alkohol, dåligt självförtroende och andra problem. Flickan, mamman och demonerna är en både engagerande och spännande film som med ett mycket vackert foto visar kärleken mellan förälder och barn, såväl som den mellan andra vuxna och barn. Skådespelarna som spelar mor och dotter är mor och dotter i verkligheten också vilket adderar ännu mer trovärdighet till deras agerande”

Suzanne Osten om filmen på Fundament Films webbsida

Filmen kan ses på länk nedan.

Se även: Coronapandemin pågår i högsta grad fortfarande

Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Lansering av kostnadsfri utbildning om våld mot barn

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film om 5-årig pojke med autism

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Skolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Så många får komma till BUP i tid

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Röster om barn och ungdomspsykiatrin


Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Till filmen Flickan, mamman och demonerna

Facit – anka, fjäril och fladdermus

Kunde du hitta en anka, en fjäril och en fladdermus på bilden som vi tidigare lade upp? Här publicerar vi facit med de tre djuren inringade.
20200708_225714
Kan du se dem nu?
The answer of duck, butterfly, bat

 

Se även: Kan du begreppet?

Vad ser du först på bilden?

Nalle Puh – patologiskt självtest

OBS! Har du verkligen sökt klart på bilden – gör det innan du tittar på facit.

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Skolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Röster om barn och ungdomspsykiatrin

Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Följ KBT Sverige på instagram:

Ser du ankan, fjärilen och fladdermusen?

Kan du hitta en anka, en fjäril och en fladdermus på bilden nedan?
20200708_225548

Duck, butterfly, bat

Se även: Kan du begreppet?

Vad ser du först på bilden?

Nalle Puh – patologiskt självtest

OBS! Har du verkligen sökt klart på bilden – gör det innan du tittar på facit.

Hur många trianglar ser du på bilden?

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Skolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Röster om barn och ungdomspsykiatrin

Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Facit hittar du lite längre ned i inlägget.

Följ KBT Sverige på instagram:

Facit: Anka, fjäril och fladdermus

Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Hälso- och sjukvården har en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när föräldrar får vård för vissa allvarliga tillstånd.

Hälso- och sjukvårdens skyldighet att särskilt beakta barns behov gäller om förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med lider av psykisk störning eller funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller skada eller oväntat avlider. Det framgår av 5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och 6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen, PSL.

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Skolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Film: Göra lite och nå längre som samtalsledare

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Röster om barn och ungdomspsykiatrin


Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Ett virtuellt verktyg för allmänläkare i primärvården som stöd för att öva på samtal om barns behov.

20200425_130002

Allmänläkare i primärvården möter flertalet av de föräldrar som avses i 5 kap. 7 § HSL. [1] Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsverktyg med interaktiva virtuella patienter. Där kan blivande och kliniskt verksamma allmänläkare öva sig på att föra samtal om barns behov och om hur förälderns sjukdom kan påverka barn. [2]

Se även: Den virtuella BUP-mottagningen är ett verktyg som kan minska osäkerheten.

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

❤ Skolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

När skolan lär barn om psykisk hälsa så minskar de psykiska problemen

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen

🧠 Tidskompassen – hur prioriterar du din tid?

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Röster om barn och ungdomspsykiatrin


[1] Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

[2] Logga in på den virtuella vårdcentralen.

Ny Bris-rapport – fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp, kränkningar och allvarlig psykisk ohälsa

Bris årsrapport ”Hur har barn det? Om barns livssituation – trender, utmaningar och möjligheter” släpptes nyligen. Den visar bland annat att fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp och kränkningar och att fler hör av sig om allvarlig psykisk ohälsa.

Rapporten visar en oroande utveckling inom några områden:

– Barns utsatthet i vardagen ökar – ökade vittnesmål om våld, övergrepp och kränkningar.

– Den psykiska ohälsan är utbredd och allvarsgraden i samtalen ökar.

– Tilltagande brister i samhällets stöd.


Se även: Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Larmen om den ökande psykiska ohälsan bland unga kan vara kraftigt överdrivna

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

De bryter stigmat kring psykisk ohälsa

Efter larmen om BUP – så vände man utvecklingen

Ungdomsdepression kopplat till ökad risk för 66 sjukdomar och förtida död

Kostnadsfri utbildning om våld mot barn

Nu finns Brisbot från Bris.

Är brister i skolan en förklaring till ökande psykisk ohälsa?

Ny rapport visar på en rad brister i vården av patienter som tagit sitt liv

Barnkonvention blir nu svensk lag


Läs rapporten här

Larmen om den ökande psykiska ohälsan bland unga kan vara kraftigt överdrivna

– Unga människor tampas med sin vardag. Men det behöver inte innebära att de lider av psykisk ohälsa, säger Anette Wickström, biträdande professor vid Tema Barn på Linköpings universitet.

– I forskningsrapporter och media lyfts bilden av en sådan ökning fram. Men många gånger vet vi för lite om orsakerna bakom de problem som unga rapporterar, vad deras svar står för, säger Anette Wickström.

Fler barn och unga söker stöd för våld, övergrepp, kränkningar och allvarlig psykisk ohälsa

Anette Wickström leder ett projekt där hon tillsammans med forskarkollegan Sofia Kvist Lindholm studerar vad som döljer sig bakom siffrorna om en ökad psykisk ohälsa bland unga.

– Om vi påstår att ungdomarnas alla problem beror på psykisk ohälsa, när det istället handlar om relationer, vardagliga strävanden och konsekvenser av att vara människa, så hamnar vi fel, säger Anette Wickström.

Anette Wickström och Sofia Kvist Lindholm är själva förundrade över resultatet i forskningen. Det var inget de förväntade sig när de sökte pengar för studien.

– Vi hade ingen aning om vad vi skulle upptäcka. Men vi har förstått att det är superviktigt. En onyanserad rapportering kring en ökad psykisk ohälsa kan göra att det skapas en rad generella insatser som inte passar någon av de båda grupperna. Då riskerar man att missa de unga som verkligen behöver mer stöd.


Se också: Risken för en medikalisering av normala livserfarenheter är uppenbar

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Så många får komma till BUP i tid

internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva

Ny Bris-rapport – fler hör av sig till Bris om våld, övergrepp, kränkningar och allvarlig psykisk ohälsa

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Depression under och efter graviditeten går att förebygga med KBT och IPT

Arbetet mot psykisk ohälsa är kortsiktigt och ryckigt. Ett lapptäcke av projekt, som ingen vet hur eller om det egentligen fungerar

Flerspråkig app för barn och ungdomar som lider av stark oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter

”Det är bra att visa negativa känslor för barn”


Läs mer om forskningen på LiU här.

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år

För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. De alarmerande siffrorna presenterar Socialstyrelsen i en ny rapport om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga, åren 2006-2016.

Totalt handlar det om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa. Den enskilt största gruppen, drygt
63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18-24 år.

Det är framför allt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom som bidrar till ökningen av den psykiska ohälsan, och eftersom antalet nya sjukdomsfall ökar och även tenderar att bli mer långvariga kommer ökningen inte att mattas av den närmaste tiden.

Det finns inga säkra svar på varför den psykiska ohälsan ökar. Det kan delvis ha att göra med en ökad medvetenhet och att fler vågar berätta. Men eftersom hela ungdomsgruppen har drabbats av ökad psykisk ohälsa tror Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, att ökningen kan ha att göra med ungas livsvillkor.

Samtidigt publicerades de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom.

Där finns flera rekommendationer för behandling av barn och unga. Framför allt lyfts behovet av att öka tillgängligheten till olika typer av psykologisk behandling.

Se även: Larmen om den ökande psykiska ohälsan bland unga kan vara kraftigt överdrivna

Efter larmen om BUP – så vände man utvecklingen

Ungdomsdepression kopplat till ökad risk för 66 sjukdomar och förtida död

Kostnadsfri utbildning om våld mot barn

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Så många får komma till BUP i tid

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Robert Plomin och Anders Hansen i ett samtal om arv och miljö

Läs mer om de nya riktlinjerna: https://kbtsverige.wordpress.com/2017/12/13/uppdaterade-nationella-riktlinjer-for-vard-vid-depression-och-angestsyndrom/

Till rapporten utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga vuxna: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-29/Sidor/default.aspx

Hantera dina tonårsbarn med hjälp av ACT

Nu släpps en bok som handlar om hur man som förälder med hjälp av ACT kan hantera tonåringar.

Boken ”Parenting a Troubled Teen
Manage Conflict and Deal with Intense Emotions Using Acceptance and Commitment Therapy” släpps i september 2017.

Beskrivning: ”Parenting a Troubled Teen is based in proven-effective acceptance and commitment therapy (ACT). In the book, you’ll find the tools you need to parent your troubled teen, pay attention to your own reactions, and put an end to the cycle of conflict that has taken over your home. In this book, you’ll learn to observe the thoughts, feelings, and physical sensations that drive your own parenting behaviors, and how these behaviors can impact your teen.”

Författare är: Patricia E. Zurita Ona PsyD, Kirk D. Strosahl PhD, Matthew McKay PhD

Se även:Struggling with internal hijackers?

ACT-verktyget Choice Point 2.0 av Russ Harris är här

Hantering av stress med hjälp av ACT

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

ACT-film: Radio jämmer och elände

ACT-film: The Struggle Switch

ACT-film: Värden VS Mål

ACT-film: Tre myter om lycka

ACT-film: Inre kamper

ACT-film: Sushi-rullbandet