HT 2020: utbildningar kvar att söka

Det finns en del intressanta kurser och program som startar hösten 2020 även fast en del har blivit inställda.

Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7,5 högskolepoäng, kan du läsa ortsoberoende vid Mittuniversitetet: ”Kursen introducerar dig till de historiska och teoretiska grunderna i KBT, liksom olika KBT-inriktade synsätt, förklaringsmodeller och praktiska arbetsmetoder inom olika tillämpningsområden. Du får lära dig mer om hur det vetenskapliga stödet för effekten av olika KBT-metoder ser ut, och den beteendeorienterade psykologins roll vid (o)hälsa diskuteras.”

Programmet Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi, 180 högskolepoäng startar på Högskolan i Skövde och beskrivs såhär: ”Programmet har fokus på studier om hjärnan och individers välbefinnande. Efterfrågan på kompetens inom kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi för att stärka individers välbefinnande och därigenom förebygga psykisk ohälsa är stor. Programmet ger dig en bred akademisk utbildning som öppnar många vägar för framtida studier och/eller yrkesliv.”

Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap, 180 högskolepoäng, startar på Högskolan Kristianstad: ”Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap är en bred utbildning som ger dig en generalistkompetens som kan användas i olika verksamheter och sammanhang. Du får en fördjupad kunskap om folkhälsa, hälsa och hållbarhet – ett spännande och komplext verksamhetsområde med en bred arbetsmarknad! Det finns stora samhällsutmaningar på olika nivåer vad gäller folkhälsa och hållbarhet. Denna utbildning ger dig kunskap om att jobba med olika målgrupper och verksamheter på olika nivåer i samhället. Utbildningens beteendevetenskapliga inriktning (sociologi, psykolog och pedagogik) stärker din förmåga att analysera, förstå och hantera de samhällsutmaningar som präglar verksamhetsområdet, så att du kan vara med och bidra till en god folkhälsa och en hållbar utveckling.”

Beteendevetarintresserad? Psykologi, kandidat, 180 högskolepoäng startar bland annat på Luleå tekniska universitet: ”Under den första terminen börjar du med att läsa en introduktionskurs i ämnet psykologi. Därefter kommer du att få fördjupa dig inom flera olika psykologiämnen såsom: socialpsykologi, utvecklingspsykologi, biologisk psykologi, kognitiv psykologi, arbets- och motivationspsykologi, teknisk psykologi samt personlighets- och differentiell psykologi. Utbildningen ger dig även gedigen träning i olika metoder för att studera psykologiska frågeställningar samt uppsatsskrivande.” ”Efter avslutad utbildning kan du söka arbete som beteendevetare. Du kan i hög grad själv styra inom vilken bransch du kan arbeta genom val av inriktning. Många av våra tidigare studenter arbetar idag inom kommuner, statliga myndigheter och landsting men även i privata eller i egna företag. Vanliga befattningar är HR-specialist, rekryterare, enhetschef, arbetsmiljösamordnare, handläggare och kriminalvårdare.”

Psykologprogram startar till hösten i Uppsala, Östersund, Växjö, Linköping, Stockholm, Örebro, Umeå, Göteborg, Karlstad.

Till hösten startar också den nya utbildningen till hälso- och sjukvårdskurator.

Det finns nu enbart två grundläggande psykoterapiutbildningar kvar att söka till. De flesta ansökningstiderna har gått ut redan. Tidigare i år fanns sju att söka men en av de blev inställd. Ett annat institut har nu beslutat sig för att avveckla både psykoterapeutprogrammet och den grundläggande utbildningen i psykoterapi.

Funderar på att söka till ett psykoterapeutprogram? Här hittar du information om vilka utbildningar som startar till hösten.

Här kan du läsa om skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar.

Kanske har du svårt att välja mellan Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram?

Höstterminens GPU-kurser inom respektive inriktning hittar du genom respektive länk nedan:

HT 2020: Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) KBT

+ HT 2020: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning

+ HT 2020: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) psykodynamisk


En jämförelse: Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram?


Här hittar du samtliga GPU med PDT-inriktning.


Se även: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning


Psykoterapeututbildningar med KBT-inriktning


Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) barn och ungdom


Vilka lärosäten/skolor har steg 2/psykoterapeututbildningar?

Här finns en sida med information om psykoterapeututbildningar.


Psykoterapeututbildningar med psykodynamisk inriktning

Nu startar också legitimationsgrundande utbildningar till hälso- och sjukvårdskurator

Institutet avvecklar psykoterapeutprogrammet och den grundläggande utbildningen i psykoterapi

Igår kunde vi berätta att kursen Psykoterapi 1 är inställd på ett annat universitet.

FB_IMG_1595511593949Idag fick vi information om att ett annat institut har beslutat att avveckla både psykoterapeututbildningen och den grundläggande psykoterapiutbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskolas rektor Roger Klinth, har beslutat att avveckla utbildningarna vid S:t Lukas utbildningsinstitut. Den 23 januari 2022 läggs därför samtliga utbildningar vid S:t Lukas utbildningsinstitut ner, både den grundläggande utbildning i psykoterapi och psykoterapeutprogrammet. Beslutet innebär att de studenter som redan är antagna till utbildningar inom S:t Lukas utbildningsinstitut kan slutföra sina studier, då utbildningen bedrivs till den 23 januari 2022, men att ingen ny antagning kommer ske.

Högskolan har två inriktningar på sina psykoterapeututbildningar Psykodynamisk individualpsykoterapi och par- och familjeterapi med systemisk och relationell inriktning.

Högskolan informerar: Högskolan tog över psykoterapiutbildningen från Förbundet S:t Lukas den 1 juli 2008 och erhöll samma år examensrätt för psykoterapeutexamen. S:t Lukas utbildningsinstitut utgjorde från början en egen institution, men integrerades 2016 i Institutionen för vårdvetenskap på grund av ekonomiska problem. Den akuta situationen kunde hanteras, men mer långsiktiga ekonomiska svårigheter kvarstod. Till skillnad från universitetens psykoterapeutprogram har utbildningen vid S:t Lukas utbildningsinstitut inte något statsanslag utan finansieras helt genom avgifter. Konkurrensläget har därför varit svårt för högskolans påbyggnadsutbildningar inom psykoterapi. Det svåra ekonomiska läget ligger till grund för beslutet att avveckla grundutbildningen i psykoterapi och psykoterapeutprogrammet.

🐘 Uppdatering: Det här gäller inte alla psykoterapiutbildningar på ESBH.

Utifrån dessa besked kan man ju fundera över vilka utbildningar finns kvar att söka som startar till hösten?


Undrar du vilka utbildningsanordnare som har grundläggande psykoterapiutbildningar som startar höstterminen 2020? Vi har här sammanställt de utbildningarna som universitet och högskolor startar och som går att söka via antagning.se. 

HT 2020 – vilka psykoterapeututbildningar finns att söka?

Här kan du läsa om skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar. Kanske har du svårt att välja mellan Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram?


En jämförelse: Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram?


Här hittar du samtliga GPU med PDT-inriktning.


Se även: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning


Psykoterapeututbildningar med KBT-inriktning


Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) barn och ungdom


Vilka lärosäten/skolor har steg 2/psykoterapeututbildningar?

Här finns en sida med information om psykoterapeututbildningar.


Psykoterapeututbildningar med psykodynamisk inriktning

Nu startar också legitimationsgrundande utbildningar till hälso- och sjukvårdskurator


Idag kommer ditt antagningsbesked för hösten 2020


Till hösten utökas dessutom möjligheterna! För den som vill anmäla sig sent till höstterminen 2020 öppnas i år fler sökalternativ efter urval 1 och även efter urval 2: Ökat antal sökalternativ till höstterminen 2020


Ladda ned vår KBT-poster!

Självtest: Nalle Puh – patologiskt test

Följ KBT Sverige på Facebook

Följ KBT Sverige på instagram

76686509_2149119571856347_8197156358152257536_n

Den grundläggande psykoterapiutbildningen (steg 1) är inställd

Höstterminen 2020 var det planerat att kursen Psykoterapi 1 skulle starta igen. Kursen är egentligen en teoretisk psykoterapiutbildning och inte en fullgod grundläggande psykoterapiutbildning. Kursen fanns tidigare registrerad på antagning.se men ett mail har nu skickats ut med information om att kursen är inställd:

”Tyvärr så måste vi meddela att kursen Psykoterapi 1 som skulle starta höstterminen 2020 behöver ställas in. Vi är måna om att säkerställa en hög kvalitet i kursen och under rådande omständigheter ser vi tyvärr ingen möjlighet att bemanna kursen på ett bra sätt. Vi beklagar att vi behöver ge er detta besked.

Vi räknar med att ge kursen igen HT2021.”

Kursen har genomförts ett antal tidigare år på Linköpings universitet.

Hundratals sökte den inställda psykoterapiutbildningen

Undrar du vilka utbildningsanordnare som har grundläggande psykoterapiutbildningar som startar höstterminen 2020? Vi har här sammanställt de utbildningarna som universitet och högskolor startar och som går att söka via antagning.se. 

Se också: Institutet avvecklar psykoterapeutprogrammet och den grundläggande utbildningen i psykoterapi

Här kan du läsa om skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar. Kanske har du svårt att välja mellan Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram?


En jämförelse: Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram?


Här hittar du samtliga GPU med PDT-inriktning.


Se även: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning


Psykoterapeututbildningar med KBT-inriktning


Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) barn och ungdom


Vilka lärosäten/skolor har steg 2/psykoterapeututbildningar?

Här finns en sida med information om psykoterapeututbildningar.


Psykoterapeututbildningar med psykodynamisk inriktning

Nu startar också legitimationsgrundande utbildningar till hälso- och sjukvårdskurator

20200119_175735

HT 2020: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1)

Undrar du vilka utbildningsanordnare som har grundläggande psykoterapiutbildningar som startar höstterminen 2020? Vi har här sammanställt de utbildningarna som universitet och högskolor startar och som går att söka via antagning.se. Umeå universitet har slopat krav till psykoterapeutprogrammet. De ordnar istället 7,5 poängskurser som man ska kunna sätta ihop och vilka sammantaget (tillsammans med något annat?) ska ge grundläggande behörighet. Det finns inget universitet som ordnar Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med inriktning barn och ungdom Det finns dock ett privat institut som anordnar utbildning med den inriktningen.

Det finns nu sammanlagt sex utbildningar med olika inriktningar att söka till. Tidigare i år fanns sju att söka men en av de blev inställd. Ett annat institut har nu beslutat sig för att avveckla både psykoterapeutprogrammet och den grundläggande utbildningen i psykoterapi.

En del GPU är renodlade KBTutbildningarFamiljeterapeutiska/systemiska eller psykodynamiska och en del är kombinationer av två eller fler inriktningar. Karolinska institutet har nu plockat bort den psykodynamiska inriktningen och kortat ned utbildningen. KIs utbildning startade en gång i tiden på Psykoterapiinstitutet, PI, och var till en början strikt psykodynamisk. Och nu är som sagt det psykodynamiska bortplockat. Har du redan en GPU och funderar på att söka till ett psykoterapeutprogram? Här hittar du information om vilka utbildningar som startar till hösten. Här kan du läsa om skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar. Kanske har du svårt att välja mellan Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram?

Förutom GPU och psykoterapeutprogram startar det flera intressanta utbildningar som nu är öppna att söka

Höstterminens GPU-kurser inom respektive inriktning hittar du genom respektive länk nedan:

HT 2020: Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) KBT

+ HT 2020: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning

+ HT 2020: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) psykodynamisk

UPPDATERING: VT 2022: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1)


En jämförelse: Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram?


Här hittar du samtliga GPU med PDT-inriktning.


Se även: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning


Psykoterapeututbildningar med KBT-inriktning


Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) barn och ungdom


Vilka lärosäten/skolor har steg 2/psykoterapeututbildningar?

Här finns en sida med information om psykoterapeututbildningar.


Psykoterapeututbildningar med psykodynamisk inriktning

Nu startar också legitimationsgrundande utbildningar till hälso- och sjukvårdskurator

HT 2020: Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) KBT

Vilka utbildningsanordnare har grundläggande psykoterapiutbildningar med KBT-inriktning som startar hösten 2020? Vi har här listat utbildningarna som universitet och högskolor startar och som går att söka via antagning.se. En länk till samtliga utbildningsanordnare hittar du nedanför.

En grundläggande psykoterapiutbildning är tre eller fyra terminer, 45-60 högskolepoäng, eller motsvarande. Många utbildningar ger behörighet att söka till Psykoterapeututbildningar (kallas ofta steg 2), detta gäller dock ej alla.

Här nedan följer en för dagen aktuell lista över utbildningsanordnare av grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning som är kända av KBT Sverige.

Karolinska institutet. Stockholm. KBT. 45 hp. http://ki.se/utbildning/1qa067-basutbildning-i-psykoterapeutisk-metod

Nu stängd för ansökan: Lunds universitet, KBT. 45 hp.  http://www.soch.lu.se/utbildning/grundlaggande-utbildning-i-psykoterapi

Se även: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning


En jämförelse: Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram?


Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) psykodynamisk


Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) barn och ungdom


Samtliga grundläggande psykoterapiutbildningar (Steg 1) KBT

UPPDATERING: VT 2022: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1)


Vilka lärosäten/skolor har steg 2/psykoterapeututbildningar?

Här finns en sida med information om psykoterapeututbildningar.

Hur kan man hålla sig ajour efter avslutad terapiutbildning?

Nu startar också legitimationsgrundande utbildningar till hälso- och sjukvårdskurator

Gratis utbildning i att möta barn och unga med trauma

HT 2020 – vilka psykoterapeututbildningar finns att söka?

HT 2020: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning

Vilka utbildningsanordnare har grundläggande psykoterapiutbildningar med familjeterapeutisk/systemisk-inriktning som startar hösten 2020? Vi har här listat utbildningarna som universitet och högskolor startar och som går att söka via antagning.se. En länk till samtliga utbildningsanordnare hittar du nedanför.

En grundläggande psykoterapiutbildning är ofta fyra terminer, ibland endast tre terminer. Många utbildningar ger behörighet att söka till Psykoterapeututbildningar (kallas ofta steg 2), detta gäller dock ej alla.

Nu stängd för ansökan: Göteborgs universitet, grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot familjeterapi och nätverksarbete 45 högskolepoäng. https://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=SW2228

Nu stängd för ansökan: Lunds universitet, familjeterapeutisk, KBT eller psykodynamisk inriktning. 45 hp.  http://www.soch.lu.se/utbildning/grundlaggande-utbildning-i-psykoterapi

Stockholms universitet. Psykodynamisk och systemteoretisk grund med kognitiv orientering https://www.socarb.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/utbildning-p%C3%A5-avancerad-niv%C3%A5/psykoterapiutbildning/grundl%C3%A4ggande-utbildning-i-psykoterapi-su7249-1.306372


I valet och kvalet? Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram?


HT 2020: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) psykodynamisk


Generell information om vad gpu (steg 1) är.


Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) KBT


Här hittar du samtliga GPU med systemisk inriktning


Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) psykodynamisk


Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) barn och ungdom


Vilka lärosäten/skolor har steg 2/psykoterapeututbildningar?

Här finns en sida med information om psykoterapeututbildningar.

Nu startar också legitimationsgrundande utbildningar till hälso- och sjukvårdskurator

HT 2020 – vilka psykoterapeututbildningar finns att söka?

HT 2020: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) psykodynamisk

Generella behörighetskrav för gpu hittar du här.

Vilka utbildningsanordnare har grundläggande psykoterapiutbildningar med PDT-inriktning som startar hösten 2020? Vi har här listat utbildningarna som universitet och högskolor startar och som går att söka via antagning.se. En länk till samtliga utbildningsanordnare hittar du nedanför.

Nu stängd för ansökan: Lunds universitet, familjeterapeutisk, KBT eller psykodynamisk inriktning. 45 hp.  http://www.soch.lu.se/utbildning/grundlaggande-utbildning-i-psykoterapi

Stockholms universitet. Psykodynamisk och systemteoretisk grund med kognitiv orientering https://www.socarb.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/utbildning-p%C3%A5-avancerad-niv%C3%A5/psykoterapiutbildning/grundl%C3%A4ggande-utbildning-i-psykoterapi-su7249-1.306372


Här hittar du samtliga GPU med PDT-inriktning.


Se även: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning


Psykoterapeututbildningar med KBT-inriktning


Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) barn och ungdom


Vilka lärosäten/skolor har steg 2/psykoterapeututbildningar?

Här finns en sida med information om psykoterapeututbildningar.


Psykoterapeututbildningar med psykodynamisk inriktning

Nu startar också legitimationsgrundande utbildningar till hälso- och sjukvårdskurator

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

För många blandas de två begreppen ihop. Dessutom används fortfarande begreppen steg 1 respektive steg 2 fortfarande om än begreppen inte längre formellt finns kvar.

Besök KBT Sverige på facebook

En grundläggande psykoterapiutbildning (GPU) är den utbildning som kallas steg 1. Utbildningen är vanligen fyra terminer, om än vissa utbildningar endast är tre terminer.

Många GPU ger i sin tur behörighet att söka till legitimationsgrundande Psykoterapeututbildningar (kallas ofta steg 2), detta gäller dock ej alla.

Hur kan man veta vad som ligger bakom en terapeuttitel?


Här finns information om aktuella utbildningsanordnare av grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning som är kända av KBT Sverige.


Här finns information om aktuella utbildningsanordnare av Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning som är kända av KBT Sverige.


Här finns information om aktuella utbildningsanordnare av Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) psykodynamisk som är kända av KBT Sverige.


Här finns information om aktuella utbildningsanordnare av Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) barn och ungdom som är kända av KBT Sverige.


Vilka lärosäten/skolor har steg 2/psykoterapeututbildningar?

Här finns en sida med information om psykoterapeututbildningar.

Hur kan man hålla sig ajour efter avslutad terapiutbildning?

Nu finns också legitimationsgrundande utbildningar till hälso- och sjukvårdskurator

Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram? – en jämförelse

Kan du begreppet? Testa dig själv!

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Följ KBT Sverige på instagram

Ljudkänslighet är relativt vanligt, KBT-behandling kan hjälpa

Johan Paulin, forskare vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet, har i en ny avhandling studerat hur en del har besvär av låga ljud som de flesta inte störs av.

20200119_175735

– Det här handlar om människor som reagerar på ljud som egentligen inte borde ge de reaktioner som de upplever. Det finns exempelvis folk som störs väldigt mycket av att andra tuggar mat, eller stör sig på sin partners andning, vilket kan försvåra många aspekter av ens liv, säger Paulin till VK. [1]

Reaktionen vid den allvarligare varianten av ljudkänslighet, hyperakusi, kan skilja sig ganska kraftigt från individ till individ. Ofta handlar det om fyra sätt att hantera situationen, som kan gå in i varandra: ilska, irritation, smärta och rädsla för att utsättas för ljuden.

Johan Paulin har i sin avhandling funnit att nio procent anger sig vara ljudintoleranta, vilket om det överförs till riksnivå innebär nästan en miljon drabbade.

De som är drabbade rekommenderas att söka sig till en audiolog eller allmänläkare för vidare behandling, ofta i form av kognitiv beteendeterapi eller exponeringsterapi. Att exponera sig för obehaget – likt den behandling som ges vid fobier – kan ha en positiv effekt. Vissa får använda hörselsnäckor med så kallat vitt brus.


Misofoni betyder bokstavligen ”hat av ljud”. Det kännetecknas av starka känsloreaktioner på vissa ljud som ilska, avsky och aggressiva handlingar mot den som ger upphov till ljuden i fråga.

Läs mer om misofoni

Följ KBT Sverige på instagram:

Se också: Vad är hyperakusi?

Kan du begreppet?

Kan musik hjälpa oss att må bättre?

Musikterapi blir allt vanligare i Sverige

Vad gör stressen med din hjärna?

[1] Forskare: Många lider av okänd ljudintolerans. VästerbottensKuriren
Publicerad 200111

Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) barn och ungdom

Yrkesgrupper som kan komma ifråga till att gå grundläggande psykoterapiutbildningar är: socionomer, läkare, psykologer, sjukgymnaster, sjuksköterskor, beteendevetare och arbetsterapeuter.

Vad är vad när det gäller behandlare som jobbar med psykoterapi/psykologisk behandling?

Många grundläggande psykoterapiutbildningar ger behörighet att söka till Psykoterapeututbildningar (kallas ofta steg 2), detta gäller dock ej alla och de olika utbildningsanordnarna av psykoterapeututbildningar har olika krav vad gäller tidigare utbildning och även inriktningen på utbildning.

Här nedan följer en för dagen aktuell lista över utbildningsanordnare av grundläggande psykoterapiutbildning inriktning barn och ungdom som är kända av KBT Sverige.

Ericastiftelsen i Stockholm, inriktning barn och ungdom, (GPU), 60 hp. Pris 5.000:-/termin http://www.ericastiftelsen.se/utb/GPU_info_om_utbildning.htm

Se även: Psykoterapeututbildningar inriktning barn och ungdom


Allmän, övergripande information om grundläggande psykoterapiutbildningar (ofta kallade Steg 1)


Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) psykodynamisk


Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning


Psykoterapeututbildningar med KBT-inriktning


Vilka lärosäten/skolor har steg 2/psykoterapeututbildningar?

Här finns en sida med information om psykoterapeututbildningar.

Nu startar också legitimationsgrundande utbildningar till hälso- och sjukvårdskurator