Vad är trichotillomani eller Hair-Pulling Disorder?

Ordet trichotillomani kommer från grekiskan, tricho som betyder hår och tillo som betyder rycka/dra.

Ca 0,5-3,5 % av alla vuxna har trichotillomani. Studier saknas om hur vanligt det är bland barn.

Inom psykiatrin använder man sig av manualen DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Den senaste versionen, DSM-5, utkom på engelska 2013 och på svenska 2014. Nytt i DSM-5 är att trichotillomani kategoriseras tillsammans med tvångsrelaterade störningar i DSM-5 som innefattar diagnoserna samlarsjuka, exkoriationssjuka (skin-picking) och dysmorfofobi. De är sammanförda under rubriken: ”Tvångssyndrom och relaterade syndrom”.

I de uppdaterade diagnoskriterierna för trichotillomani har man tagit bort kriterierna att beteendet ska föregås av en ökad inre spänning eller att en känsla av lust eller lättnad ska infinna sig efter utförd ritual.

Karaktäristiskt för trichotillomani är att återkommande dra loss hårstrån där det växer hår på kroppen. De vanligaste områdena är skalp, ögonbryn och ögonfransar. Andra förekommande områden är armhåla, ansikte och könshår. Områden där hen drar loss hår kan också variera med tiden.

Personer med trichotillomani kan dra loss hår under korta perioder utspridda under en dag eller under färre tillfällen, som då pågår oavbrutet i flera timmar. Detta sätt att dra loss hår kan fortsätta i månader och ibland flera år.

Beteendet vara en upplevd ovana, en respons på ett inre sug, eller fungera ångestlindrande.

Det kan också finnas en skillnad i hur medveten personen är om att hen rycker bort hår. Det kan börja som en anspänning där personen sedan fokuserar på ritualen för att få en lättnadskänsla eller med ett mer ofokuserat automatiskt beteende där personen verkar omedveten om sina ritualer. De kan också få en känsla av att det kliar eller att de får en stickande känsla i hårbotten och rycker då bort hår för att få en lindring.

Hårryckandet kan i stunden utlösas av olika saker, såsom svårhanterliga känslor (ångest, ilska, uttråkning m.m.) eller att hårstrået känns eller ser annorlunda ut. För många sker beteendet omedvetet, när man t.ex. tittar på tv eller kör bil, medan det för andra sker mer medvetet. Ofta åtföljs hårryckandet av speciella ritualer. Det är inte ovanligt att personer med trichotillomani äter upp hårstrån som de rycker loss, vilket i sin tur kan medföra allvarliga medicinska komplikationer.

➡️ Följ KBT Sverige på Facebook

Se också: Steven Hayes om ACT för OCD

Författaren om att acceptera tvångstanken och se den för vad den är

Bacillofobi och bakteriofobi

Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Vad är dysmorfofobi?

Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5

Koncentrerad behandling av OCD och andra ångeststörningar

Vad är hälsoångest?

Följ KBT Sverige på instagram

 

Bättre behandling vid samlarsyndrom sökes

Vi har tidigare berättat att patologiskt samlande/samlarsyndrom så sent som 2013 blev en egen diagnos. I socialstyrelsens riktlinjer rekommenderas KBT-behandling.

Kognitiv beteendeterapi för samlarsyndrom erbjuds ibland i primärvården, då ofta som gruppbehandling under femton veckor. Mellan träffarna ges hemuppgifter som handlar om att rensa och börja organisera hemma. 

KBT har god evidens som behandlingsform. Många olika studier har visat att särskilt utvecklad KBT för just samlarsyndrom fungerar ganska bra, vilket man ofta ger på en mottagning. Men föga förvånande för oss som jobbat med personer med samlarsyndrom, så når man ofta inte hela vägen. Det behövs insatser på plats och ofta handfast hjälp. 

Volen Ivanov har varit med och byggt upp Samlarteamet inom Stockholm stad, där Johan Ågren och tre boendestödjare till ingår. Under Volen Ivanovs handledning utvecklar de ett sätt att arbeta med KBT med klienterna i deras hem rapporterar Forte. [1]

Boendestödjarna uppmuntrar och utmanar klienterna att till exempel rensa en liten begränsad yta och stå ut med ångesten, eller att gå till soprummet utan att ta med sig något hem. Arbetet går inte fort, men framåt. I ett aktuellt forskningsprojekt ska Volen Ivanov undersöka effekten av att kombinera Stockholm Stads och Region Stockholms insatser.

– Vi kommer att rekrytera 70–80 personer med samlarsyndrom till studien. Alla kommer att få kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin, men hälften kommer dessutom att få hjälp av Samlarteamet i sitt hem efteråt. Vår hypotes är att de som får båda insatserna kommer att lyckas minska belamringen i sitt hem mer än de andra. Att de därmed får en större förbättring när det gäller symtom och att kunna använda sina hem, säger Volen Ivanov till Forte.

Volen vill då kunna sprida konceptet till alla Sveriges regioner och kommuner. Han studerar hur alla inblandade parter inom psykiatrin och socialtjänsten upplever samarbetet, samt vilka hinder och framgångsfaktorer som finns.

På många håll har det funnits bra samarbetsmodeller mellan kommun och region, många startade vid psykiatrireformen, tyvärr förefaller det som att det blir mindre och mindre vanligt. Vi på KBT-Sverige välkomnar därför dessa samarbeten, vilket dock inte är en ny företeelse i sig som sagt. 

Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5

 

Se länk till artikeln nedan

 

Se även: Vad är OCD eller tvångssyndrom?

 

Om diagnosen samlarsyndrom och behandling med KBT

 

Steven Hayes om ACT för OCD

 

Vad är tankefällor?

 

Författaren om att acceptera tvångstanken och se den för vad den är

 

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

 

Psykiatrin får även fortsättningsvis två miljarder kronor extra om året

 

[1] Tidskriften Forte, hämtat 201121

Vad är OCD eller tvångssyndrom?

Tvångssyndrom kallas också för OCD som är en förkortning av engelskans obsessive-compulsive disorder.

Screenshot_20191103-085257_Chrome

Tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder = OCD) innefattar tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångshandlingar är det mest typiska och är vanligen lätt igenkännbara. OCD kategoriseras tillsammans med tvångsrelaterade störningar i DSM-5 som innefattar diagnoserna samlarsjuka, exkoriationssjuka (skin-picking), trichotillomani (hair-pulling) och dysmorfofobi.

DSM-IV definierar tvångssyndrom enligt följande kriterier (alla måste vara uppfyllda):

Tvångstankar, impulser eller fantasier som upplevs som påträngande men härrörande från personen själv och som personen har försökt att upphöra med.

Dessutom tvångshandlingar i form av konkreta eller mentala handlingar som personen känner sig tvingad att utföra samt utförs för att minska att någon katastrof ska hända. Handlingarna har inte något tydligt eller rimligt samband till det som de ämnar stoppa.

Personen måste ha insikt om att tvångstankarna och tvångshandlingarna är orimliga eller överdrivna (detta kriterium gäller inte barn).

Problemet orsakar ett signifikant lidande och är tidskrävande (tar minst en timme om dagen i anspråk), alternativt stör i betydande grad personens liv.

Om personen har andra psykiatriska diagnoser så är inte tankarna och beteendena begränsade till denna (till exempel till skuldkänslor vid depression).

Störningen beror inte på effekter av någon drog eller av någon kroppslig sjukdom.

➡️ Följ KBT Sverige på Facebook

Se också: Steven Hayes om ACT för OCD

Författaren om att acceptera tvångstanken och se den för vad den är

Bacillofobi och bakteriofobi

Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Vad är dysmorfofobi?

Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5

Koncentrerad behandling av OCD och andra ångeststörningar

Vad är hälsoångest?

Följ KBT Sverige på instagram

 

Steven Hayes om ACT för OCD

Här samtalar mannen bakom ACT, Steven Hayes, med dr. Kaminetzky om hur ACT kan användas för tvångssyndrom/OCD (Obsessive-Compulsive Disorder). De pratar också om Hayes nya bok.

Längd: 1,14h på engelska

Se länk nedan.

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

Ladda ned vår KBT-ord-poster


Se även: Att jobba med ACT i grupp och vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

Vad är OCD eller tvångssyndrom?

Vad är tredje vågens KBT?

Hur uttalar man ordet ”ACT”?

Författaren om att acceptera tvångstanken och se den för vad den är

Hexaflex för psykologisk rigiditet

ACT-Studie där det i resultatet av behandlingen inte gick att finna några positiva resultat över tid

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT


Se samtalet här.

Författaren om att acceptera tvångstanken och se den för vad den är

Författaren Mikael Bergstrand led tidigare av svåra tvångstankar. I hans nya bok ”Ingemar Modigs uppvaknande” lider huvudpersonen, precis som författaren själv, av tvångssyndrom. I Nyhetsmorgon på TV4 berättade Mikael om när tvångstankarna tog över hans liv, varför han ville skriva om sjukdomen och om vad som har hjälpt honom att hantera tvångstankarna.

I författaren Mikael Bergstrands nya bok ”Ingemar Modigs uppvaknande” lider huvudpersonen, precis som författaren själv, av tvångssyndrom. I Nyhetsmorgon berättar han om när tvångstankarna tog över hans liv och varför han vill skriva om sjukdomen.


Se även: Ny ACT-film om utvecklingen av människans sinne

Vad är tankefällor?

Russ Harris och Dennis Tirch om self-compassion och ACT

Vad kan jag kontrollera och inte?

Ny ebok med ACT-metaforer

Att leva med fienden – ACT för ”långvariga tillstånd”

Defusion; att separera från språket i sina tankar

Hexaflex för psykologisk rigiditet

Jag har en tanke


Till inslaget ”Så blev författaren fri från tvångssyndrom” från TV4, Nyhetsmorgon. Längd: 5 min 33 sek

Stereotypa beteenden – vad är det och hur kan de förändras?

Vad är stereotypa beteenden? När kan ett stereotypt beteende leda till problem och vad kan man i så fall göra? Dag Strömberg, leg. logoped och cert. beteendeanalytiker (BCBA) förklarar hur man kan förstå och förändra stereotypa beteenden på Habilitering & Hälsas hemsida.

Läs mer här.

KBT för städtvång -Cecilia och det renstädade helvetet

Cecilia Håkanssons kostnader för desinfektionsmedel ligger på 2500 kronor i månaden.

47679801_2203607233246277_1200695907603972096_o

Det senaste året har hennes städtvång tagit över en allt större del av hennes liv och nu har hon sökt hjälp hos en KBT-terapeut. KBT, eller kognitiv beteendeterapi, går ut på att man genom att utsätta sig för det man är rädd för ska kunna förändra sina tankar och känslor inför det som skapar problem. Vetenskapliga studier har visat att KBT har god effekt på bland annat fobier, ångest och tvångssyndrom. Psykoterapeuten och forskaren Billy Larsson förklarar hur terapin fungerar. Vi får också följa med Cecilia på ett besök hos hennes KBT-terapeut. Det är sjunde gången hon är där och nu är det är dags för Cecilia att utsätta sig för det som ger henne ångest – kaos, smuts och känslan av att inte ha full kontroll.

Bildningsbyrån – psykisk hälsa

Se även: Vad är Still-Face-experimentet?

Vem får ställa diagnos?

Balansen mellan serotonin och dopamin i hjärnan kan påverka om en person utvecklar social fobi

Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5

Vad är OCD eller tvångssyndrom?

Bacillofobi och bakteriofobi

Steven Hayes om ACT för OCD

Vad är hälsoångest?

Längd:29:15 Tillgängligt till:30 juni 2017

Lyssna på inslaget.

Mer om OCD: Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5

 

Om diagnosen samlarsyndrom och behandling med KBT.

I en intervju i tidningen Land intervjuas Volen Ivanov om fenomenet patologiskt samlande/samlarsyndrom som så sent som 2013 blev en egen diagnos.
”Smala gångar mellan högar av skräp, papper, tidningar och diverse prylar som ”kan vara bra att ha”. En säng man inte längre får plats att sova i. Kartonger och lådor staplade från golv till tak.”
Forskningen om samlarsyndrom är fortfarande i sin linda. Hur vanligt det är hos befolkningen i Sverige är okänt. Enligt en brittisk forskningsstudie led minst 1,5 procent av befolkningen i ett område i London av samlarsyndrom.
Det är vanligt med samsjuklighet med ADHD eller ADD och även med andra psykiska och somatiska sjukdomar.
KBT i grupp förespråkas som behandling av Volen Ivanov.
Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5
Se länk till artikeln nedan
Läs hela artikeln i Land här.

Vad är habit reversal training?

Habit reversal training är en KBT-metod som utvecklades redan på tidigt 1970-tal för nervösa vanor och tics.

Allt efter att åren har gått så har metoden visat sig ha god effekt för en mängd olika ”nervösa vanor” såsom Tourettes syndrom, trichotillomani (att tvångsmässigt dra bort hårstrån från huvudet och/eller kroppen), skin picking. Metoden har även visat goda resultat vad gäller behandling av nagelbitande, att suga på tummen, tandgnisslande, kronisk huvudvärk och andra ovanor och repetitiva beteenden. Metoden går ut på att hitta alternativa beteenden, motrörelser, istället för beteendet. Så snart patienten får en signal eller upptäcker att hen utför ticset så ska patienten istället göra det alternativa beteendet. Man försöker alltid att hitta socialt stöd för patienten, en person som kan stötta patienten i att inte göra beteendet och i att istället göra motrörelsen. Motrörelsen ska inte vara för avancerad och ej heller för iögonfallande. För verbala tics handlar det ofta om att hitta en speciell andningsteknik med diafragman och med munnen stängd. För motoriska tics handlar det om att spänna de muskler som är involverade i ticset. För en ovana som involverar händerna som tex hairpulling så handlar det om att hitta alternativa saker att göra med händerna, tex sitta på dom eller sätta dom i fickorna. Motrörelsen bör pågå i en minut eller till att känslan klingat av.

Läs mer

O´Donohue, W. T. & Fisher J. E. (2008) Cognitive Behavior Therapy. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

KBT Sverige 161115

Nicklas Lakso

Socionom, leg psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi


Följ KBT Sverige på instagram

Se även: Vem får ställa diagnos?

Kan du begreppet?

”Peak : vetenskapen om att bli bättre på nästan allt : sanningen bakom 10 000-timmarsregeln”

Hantering av stress med hjälp av ACT

Att använda tomma stolen i CFT

Vad är den polyvagala teorin?

Vem var Orval Hobart Mowrer?

Vad är tillämpad spänning?

Vad är trichotillomani eller Hair-Pulling Disorder?

Vem var K. Anders Ericsson?

Välkommen till KBT Sverige

KBT Sverige önskar sprida kunskap om KBT, psykoterapi, psykoterapeutisk behandling, psykologisk behandling och närliggande områden. Sidan drivs av legitimerade psykoterapeuter som är lärare och handledare i psykoterapi med lång erfarenhet från fältet. Vi har bland annat erfarenhet av och god kunskap om behandling enskilt, i par och i grupp, med barn, ungdomar, vuxna och familjer. God erfarenhet av handledning och utbildning i ACT, andra KBT-metoder, målmedveten träning (deliberate practice) och även utbildnings och verksamhetshandledning från många olika fält, bland annat privatpraktiserande, kriminalvård, primärvård, vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri.

Vi bedriver behandling, utbildning och handledning med Stockholm som bas men även på flera andra orter runt om i Sverige. Vi har lokaler bland annat på Södermalm i Stockholm.

Välkommen att höra av dig om du söker KBT-behandling, utbildning eller handledning.

Då vi får många förfrågningar önskar vi att du i dagsläget företrädesvis hör av dig på kbtsverige@hotmail.com.

Vid behov av akut hjälp kontakta din psykiatriska mottagning, 112 eller se information på den här länken för andra instanser som erbjuder hjälp.

KBT Sverige har fått en ny facebooksida!

På instagram hittar du oss här: https://www.instagram.com/kbtsverige/

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Vår KBT-poster innehåller många relevanta och centrala begrepp och personer, se den i sin helhet här.

Vad är KBT?

Enligt Dr. Aaron T Beck som också är den som påbörjade utvecklingen av KBT så förklaras KBT idag såhär:

In CBT, the therapist and the client work together as a team to identify and solve problems. Therapists help clients overcome their difficulties by changing their thinking, behavior, and emotional responses. CBT has been found to be effective in more than 1,000 outcome studies for a myriad of psychiatric disorders, including depression, anxiety disorders, eating disorders, and substance abuse, among others, and for personality disorders. It has also been demonstrated to be effective as an adjunctive treatment to medication for serious mental disorders such as bipolar disorder and schizophrenia. CBT has been adapted and studied for adolescents and children, couples, and families. Its efficacy has also been established in the treatment of many medical disorders, such as irritable bowel syndrome, chronic fatigue syndrome, hypertension, fibromyalgia, post-myocardial infarction depression, non-cardiac chest pain, cancer, diabetes, migraine, and other chronic pain disorders.

post