Psykoterapi på film och tv.

Det sätt som terapeuter av olika slag porträtteras på på film och i tv-serier har stor betydelse för hur allmänhetens bild formas av hur terapeuter verkligen är. En studie visade att personer som uppfattade psykoterapeutkaraktärer som positiva också hade en mer generell positiv bild av terapeuter. Det sätt på vilket man uppfattar personer med psykisk ohälsa på påverkar också ens egna åsikter och stigmat för att själv söka psykoterapeutisk hjälp. Det har alltså betydelse hur terapeuter och klienter/patienter porträtteras på film och i tv för allmänhetens benägenhet att söka hjälp. På S:t Lukas psykoterapi-mottagning i Stockholm blev det tex ett stort tryck när tv-serien ”In treatment” började sändas i Sverige. Då det gäller vilka titlar som används och hur de översätts så blir det också ofta fel. Detta gäller tyvärr såväl fakta som fiktion. Terapeut, psykoterapeut och psykiatriker översätts tex inte sällan felaktigt till psykolog på den svenska textremsan.

Några tips på Filmer med terapi i fokus

Dokumentärer, granskningar och informationsfilmer om psykisk ohälsa

TV-serie om läkare som försöker bota personer med hypokondri

Tv-serier med terapi i fokus?

In treatment kommer tillbaka 2021

Filmatiserad föreläsning om hur känslor uppstår

Välkommen till KBT Sverige

KBT Sverige önskar sprida kunskap om KBT, psykoterapi, psykoterapeutisk behandling, psykologisk behandling och närliggande områden. Sidan drivs av legitimerade psykoterapeuter som är lärare och handledare i psykoterapi med lång erfarenhet från fältet. Vi har bland annat erfarenhet av och god kunskap om behandling enskilt, i par och i grupp, med barn, ungdomar, vuxna och familjer. God erfarenhet av handledning och utbildning i ACT, andra KBT-metoder, målmedveten träning (deliberate practice) och även utbildnings och verksamhetshandledning från många olika fält, bland annat privatpraktiserande, kriminalvård, primärvård, vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri.

Vi bedriver behandling, utbildning och handledning med Stockholm som bas men även på flera andra orter runt om i Sverige. Vi har lokaler bland annat på Södermalm i Stockholm.

Välkommen att höra av dig om du söker KBT-behandling, utbildning eller handledning.

Då vi får många förfrågningar önskar vi att du i dagsläget företrädesvis hör av dig på kbtsverige@hotmail.com.

Vid behov av akut hjälp kontakta din psykiatriska mottagning, 112 eller se information på den här länken för andra instanser som erbjuder hjälp.

KBT Sverige har fått en ny facebooksida!

På instagram hittar du oss här: https://www.instagram.com/kbtsverige/

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Vår KBT-poster innehåller många relevanta och centrala begrepp och personer, se den i sin helhet här.

Vad är KBT?

Enligt Dr. Aaron T Beck som också är den som påbörjade utvecklingen av KBT så förklaras KBT idag såhär:

In CBT, the therapist and the client work together as a team to identify and solve problems. Therapists help clients overcome their difficulties by changing their thinking, behavior, and emotional responses. CBT has been found to be effective in more than 1,000 outcome studies for a myriad of psychiatric disorders, including depression, anxiety disorders, eating disorders, and substance abuse, among others, and for personality disorders. It has also been demonstrated to be effective as an adjunctive treatment to medication for serious mental disorders such as bipolar disorder and schizophrenia. CBT has been adapted and studied for adolescents and children, couples, and families. Its efficacy has also been established in the treatment of many medical disorders, such as irritable bowel syndrome, chronic fatigue syndrome, hypertension, fibromyalgia, post-myocardial infarction depression, non-cardiac chest pain, cancer, diabetes, migraine, and other chronic pain disorders.

post