Ny bok för tonåringar baserad på acceptance and commitment therapy

Boken ”Stuff that sucks” av Ben Sedley är tänkt att fungera som en guide förbi jobbiga tankar och känslor och till att upptäcka vad som verkligen betyder någonting. De färdigheter som lärs ut är baserade på acceptance and commitment therapy (ACT). Boken innehåller illustrationer och några övningar men den är inte tänkt att vara en arbetsbok. Boken släpps idag.

Se trailer nedan

Se även: Barnböcker om känslohantering

Författaren till ”Omgiven av…”-böckerna tilldelas titeln Årets förvillare

Vad är biblioterapi?

Ny e-bok med ACT-metaforer

Att leva med fienden – ACT för ”långvariga tillstånd”

Hantering av stress med hjälp av ACT

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Gratis e-bok om att jobba med skam med ACT

Trailer för boken.

Psykisk ohälsa vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn

Idag släpper Barnombudsmannen en ny rapport om nyanlända barns hälsa.

Resultatet visar att det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa. Problemen som nyanlända barn har är av allvarlig karaktär och kan vara exempelvis posttraumatisk stressyndrom, trauma, depressioner och självskadebeteende. Barnombudsmannens rapport visar också att barns tillstånd riskerar att bli värre under asylprocessen i Sverige.

Barnombudsmannen föreslår bla att elevhälsan ska stärkas, att socialstyrelsen ska förtydliga hur samverkan ska ske mellan olika inblandade instanser såsom skolhälsovården, BUP och elevhälsan. Man föreslår också att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska få i uppdrag att genomföra en nationell tillsyn av tillgången till vård för traumatiserade barn och att man utifrån tillsynen ska utveckla kompetensen om trauma och säkerställa att det finns tillgänglig behandling över hela landet.

Ladda ner rapporten här.

Läs även: Om förhöjd oro hos ensamkommande ungdomar och ökade behov vad gäller kontakt med barn och ungdomspsykiatrin.

En väg in på BUP

Så många får komma till BUP i tid

Högskolekurs i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma

Gratis utbildning i att möta barn och unga med trauma

KBT för muslimer.

Om förhöjd oro hos ensamkommande ungdomar och ökade behov vad gäller kontakt med barn och ungdomspsykiatrin.

Flerspråkig app för barn och ungdomar som lider av stark oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter

När en tonårings copingmekanism är en barnfilm

Det här inlägget är tyvärr försvunnet.

Se gärna något av våra andra inlägg här: Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Ungdomsdepression kopplat till ökad risk för 66 sjukdomar och förtida död

Varför fungerar ofta placebo-psykoterapier?

Vi är nu uppe i 1000 inlägg!

Böcker om psykisk ohälsa och psykoterapeutisk behandling

Självskattningstest för utmattningssyndrom

Personporträtt

Manliga chefer negativare till depression

Kostnadsfri utbildning om våld mot barn

Kostnadsfri webbutbildning för att möta personer med spelproblem