Nalle Puh – patologiskt test

Professorerna Dr. Sarah E. Shea (M.D.) och Dr. Kevin Gordon (M.D.) studerade karaktärerna i Nalle Puh och kom fram till att var och en kunde kopplas till olika psykiatriska diagnoser.

Vilken karaktär liknar du? För varje påstående ska du välja hur väl det överensstämmer på dig.

Se länk längre ned

Vårat resultat:

Screenshot_20200630-105506_Facebook

Referenser för testet:

  • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington, D.C.
  • Shea, S. E., Gordon, K., Hawkins, A., Kawchuk, J., & Smith., D. (2000). Pathology in the Hundred Acre Wood: A Neurodevelopmental Perspective on A.A. Milne. Canadian Medical Association Journal, 163(12), pp. 1557-1559.
  • Smith, R.C. (2015): Winnie the Pooh Characters and Psychological Disorders. Ball State University Muncie, Indiana.

Följ KBT Sverige på instagram:

Ladda ner KBT Sveriges KBT-poster!

Se även: Självskattningstest för utmattningssyndrom

Självskattningstest för sömnsvårigheter

Test: Behov av återhämtning efter arbetet

Test: Är du på väg att bli utmattad?

Vad ser du först på den här bilden? Nr 5.

Många personlighetstester är rent trams.

Vad ser du först på den här bilden?

🦋🦆🦇 Kan du hitta en fjäril, en anka och en fladdermus på den här bilden?

Här finns en lista med massor av fobier

Vad är ”law of effect”?

Vad är Tavistock gruppträning?

Vad är åskådareffekten eller bystander-effekten?

Se även:

Hur kan man respondera på Coronakrisen genom att använda principer från acceptance and commitment therapy (ACT)?

Kan du begreppet?

Vem får ställa diagnos?

Vem var Orval Hobart Mowrer?

Coronaviruset ger kontrollförlust

KBT-behandling för hälsorelaterad ångest

Vad är skillnaden mellan hypervigilans och hälsoångest?

Ångest kan hjälpa dig minnas

Kan du begreppet?

🐻 Till Pooh Pathology Test

Vad är Still-Face-experimentet?

Här nedan ser du en film som visar Still-Face-experimentet som Professor Ed Tronick vid Harvard University lanserade 1975. Det har sedan upprepats många gånger världen över. En baby är tillsammans med sin mamma. Efter en stund instrueras hon att hålla ansiktet blickstilla. Man kan se hur snabbt babyn reagerar när den normala kommunikationen bryts. Efter bara en sekund ser babyn olycklig och stressad ut.

Följ KBT Sverige på instagram:

Läs även om klassisk betingning, som beskriven av Ivan Pavlov

Se även: Här finns en lista med massor av fobier

Vad är ”law of effect”?

Vad är lille Albert-experimentet?

Vad är Schrödingers katt?

Vad är Tavistock gruppträning?

Vad är åskådareffekten eller bystander-effekten?

Se även:

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Kan du begreppet?

Vem får ställa diagnos?

Vem var Orval Hobart Mowrer?

Coronaviruset ger kontrollförlust

KBT-behandling för hälsorelaterad ångest

Vad är skillnaden mellan hypervigilans och hälsoångest?

Ångest kan hjälpa dig minnas

Kan du begreppet?

KBT-terapi är lika effektivt som sömnmedel och varar nästan alltid

Torbjörn Åkerstedt, professor emeritus vid Stressforskningsinstitutet, säger att den vanligaste anledningen till dålig sömn är stress och arbetstider.

20200320_201635

Press under lång tid gör att man inte kommer ner tillräckligt mycket i djupsömn, vilket leder till en sämre kvalitet. Om det varar under en mycket lång tid kan det leda till utbrändhet och olika trötthetsproblem, och på längre sikt diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

– KBT-terapi är lika effektivt som sömnmedel och varar dessutom i stort sett alltid. Har man väl lärt sig det, kan man använda tekniken när problemen återvänder. Men fortfarande behandlas de flesta sömnstörningar med läkemedel för att det inte finns tillräckligt mycket tillgång till KBT-terapeuter, säger Torbjörn Åkerstedt till SVT Nyheter. [1]

 

Se länk till artikeln längre ned.

Följ KBT Sverige på instagram:

Har du sömnsvårigheter?Självskattningstest för sömnsvårigheter

Andra test: SMBM – Shirom Melamed Burnout Measure används ofta på stressmottagningar.

Självskattningstest för utmattningssyndrom

Test: Behov av återhämtning efter arbetet

Relaterat: Nytt framgångsrikt behandlingsprogram för vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Granskning av den sjuka stressen

Flerspråkig app för barn och ungdomar som lider av stark oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter

Skogen är stresshormonernas värsta fiende

Ny serie om fyra unga kvinnor som alla blivit sjuka av stress

Kasta sömntabletterna, ny forskning visar att det finns något bättre.

Risken för en medikalisering av normala livserfarenheter är uppenbar

Kan du begreppet? Testa dig själv.

[1] Till Experterna: KBT-terapi är den bästa lösningen på sömnproblem

Självskattningstest för sömnsvårigheter

Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ) är ett självskattningsformulär som mäter sömnsvårigheter.

20200320_201635

Frågorna i formuläret avser de senaste tre månaderna och inbegriper sömnbesvär så som problem med insomning och uppvaknande, otillräcklig sömn, snarkningar och
andningsuppehåll, påverkan under dagen m.m.

KSQ består av två olika typer av frågor: en del som handlar om nattsömn och en del som handlar om sömnrelaterade besvär under dagen. De frågor som relaterar till nattsömn mäter tre olika aspekter av sömnen: sömnkvalitet, uppvaknandebesvär och andningsuppehåll. Sömnrelaterade besvär under dagen sammanfattas som sömnighet/trötthet.

Formuläret innehåller även en fråga om återkommande mardrömmar men då detta är ovanligt hos vuxna brukar frågan oftast uteslutas. Ytterligare en fråga handlar om huruvida man får för lite sömn och denna kan ses som en kontrollfråga.

Se länk till testet längre ned.

Andra test: SMBM – Shirom Melamed Burnout Measure används ofta på stressmottagningar.

Självskattningstest för utmattningssyndrom

Test: Behov av återhämtning efter arbetet

Relaterat: Nytt framgångsrikt behandlingsprogram för vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Granskning av den sjuka stressen

Flerspråkig app för barn och ungdomar som lider av stark oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter

Skogen är stresshormonernas värsta fiende

Ny serie om fyra unga kvinnor som alla blivit sjuka av stress

Kasta sömntabletterna, ny forskning visar att det finns något bättre.

Risken för en medikalisering av normala livserfarenheter är uppenbar

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Följ KBT Sverige på instagram:

Till Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ)

Självskattningstest för utmattningssyndrom

KEDS, självskattningstest för utmattningssyndrom

20200320_201635

KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale, har tagits fram av en forskargrupp på Karolinska Institutet. Det är ett självskattningstest som visar ungefär hur nära man är att drabbas av utmattningssyndrom.

Du svarar på frågorna i testet utifrån hur du har mått de senaste två veckorna. Får du över 18 poäng riskerar du att drabbas av utmattningssyndrom och bör se över din arbetssituation.

Frågor om konsekvenser av/symtom på långvarig stress: koncentrationsförmåga, minne, kroppslig uttröttbarhet, uthållighet, återhämtning, sömn, överkänslighet för sinnesintryck, upplevelse av krav, samt irritation och ilska.

Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag.

19 poäng kan användas som gränsvärde för stressrelaterade utmattningsproblem (gränsvärdet 18.5 har en sensitivitet samt specificitet på 95%).

Följ KBT Sverige på instagram:

Ladda ned KEDS, självskattningstest för utmattningssyndrom

Andra test: SMBM – Shirom Melamed Burnout Measure används ofta på stressmottagningar.

Test: Behov av återhämtning efter arbetet

Patologiskt självtest – vilken av Nalle Puh karaktärerna liknar du mest?

Relaterat: Nytt framgångsrikt behandlingsprogram för vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom

Granskning av den sjuka stressen

Skogen är stresshormonernas värsta fiende

Ny serie om fyra unga kvinnor som alla blivit sjuka av stress

Risken för en medikalisering av normala livserfarenheter är uppenbar

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Vad är the Bobo doll experiment?

Albert Banduras kanske kändaste experiment är the Bobo doll experiment. 

Det finns nutida forskning om Social överföring av rädsla och/eller social överföring av lugn och trygghet. Vid social överföring av rädsla kan fobier utvecklas.

Mellan 1961 och 1963 försökte Albert Bandura och hans team att demonstrera betydelsen av observationsinlärning hos barn. De ville visa att imitation av en förebild spelar mycket större roll vid barns inlärning än uppmuntran som ges eller tas ifrån.

Experimentet omfattade barn i åldrarna 3 till 6 år från förskolan vid Stanford University.

I ett rum fyllt med leksaker fick en grupp barn bevittna hur en vuxen person slog en stor docka med en klubba. I en annan experimentgrupp representerade den vuxna personen en icke-aggressiv modell. Och i en tredje grupp användes förutom fysisk aggression även skällsord gentemot dockan.

Resultaten var mycket tydliga. De flesta av de barn som hade utsatts för den aggressiva modellen var mer benägna att agera på ett fysiskt aggressivt sätt än de som inte hade utsatts för den modellen.

Se en film från Bobo Doll-experimentet här nedan.

Se även: Vad är modellinlärning och observationsinlärning?

Vad är lille Albert-experimentet?

Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Vad är behaviorism?

Kan musik hjälpa oss att må bättre?

Vad är Schrödingers katt?

Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Bandura, A., Ross, D. & Ross, S.A. (1961).Transmission of aggression through imitation of aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575-82.

Se en kortfilm om The Bobo Doll Experiment här. Längd 1,49 min.

Vad ser du först på den här bilden? Del 4.

Screenshot_20191103-085343_ChromeVad är det första du ser på den här bilden?

Se även: Vad är kognitiva illusioner?

Vad är tvetydiga illusioner?

Vad ser du först på bilden? Del 3.

Vad ser du först på den här bilden? Del 2.

Vad är det första du ser på bilden? Del 1.

Kan du begreppet?

På bilden ovan ska man kunna se tre olika illusioner.

Vad ser du först på bilden? Del 3.

Screenshot_20191103-085257_ChromeVad ser du först när du tittar på den här bilden?

Se fler bilder: Vad är det första du ser på bilden? Del 1.

Vad ser du först på den här bilden? Del 2.

Vad ser du först på den här bilden? Del 4.

Vad är kognitiva illusioner?

Vad är tvetydiga illusioner?

Ser du ankan, fjärilen och fladdermusen?

Vad ser du först på den här bilden? Del 2.

20191103_085622Vad ser du först när du tittar på den här bilden?

Se en till bild: Vad är det första du ser på bilden?

Se ytterligare en bild: Vad ser du först på bilden? Del 3.

Se ännu en bild: Vad ser du först på den här bilden? Del 4.

Och en annan illusion

Vad är psykologiska illusioner?

Vad är literala optiska illusioner?

Vad är kognitiva illusioner?

Vad är det första du ser på bilden? Del 1.

Screenshot_20191103-090814_ChromeVad är det första du ser på den här bilden?

Vad är optiska illusioner?

Vad är literala optiska illusioner?

Vad är tvetydiga illusioner?

Se en till bild: Vad ser du först på den här bilden? Del 2.

Se ännu en bild: Vad ser du först på bilden? Del 3.

Se ytterligare en: Vad ser du först på den här bilden? Del 4.

Antidepressiv eller Tolkien?

Vad är det egentligen på den här bilden?

Vad är kognitiva illusioner?