Terapeutbeteenden som är till hjälp eller till skada enligt klienter

Psykoterapi är till gagn för många men ibland kan olika former av psykoterapeutisk behandling vara verkningslös eller i vissa fall rent av leda till skada. Det finns en hel del studier av utfallet av olika typer av psykoterapeutiska behandlingar men mindre om vad klienter finner är till hjälp eller till skada. I en studie publicerad i Journal of Psychology presenteras vad klienter anser om en nyligen genomgången terapisession. Det visade sig att samma typer av terapeutbeteende ibland sågs som positivt och ibland som negativt.

I studien ingick 16 klienter som besökte en av tio olika terapeuter. Terapeuterna utgick ifrån KBT, personcentrerad psykoterapi eller integrativ psykoterapi.

Tips på konkreta strategier att använda i vardagen, tillfällen då kopplingar gjordes (tex identifiering av händelser som påverkade symptom på depression) och då de fick hjälp med att hantera känslor upplevdes vara till störst hjälp. Fundamentala terapeutegenskaper som att uttrycka empati, lyssnande, när terapeuterna erbjöd stöd och när terapiprocessen diskuterades (inklusive klienternas/patienternas förväntningar) upplevdes också vara till gagn.

Då terapeuter lyssnade, försökte uttrycka empati eller försökte strukturera upp terapisessionen kunde det också upplevas negativt av klienter. Detta i sammanhang då det föll utanför ämnet, då klienter kände sig dömda eller då de inte kände sig redo att konfrontera ett visst ämne.

Då terapeuter gav ett perspektiv som klienterna inte gillade eller då terapeuter genom sitt kroppsspråk signalerade sitt perspektiv kunde det också upplevas negativt.

Sammantaget kan man väl konstatera att det är viktigt att som terapeut hitta en fin balans för att få till en gynnsam psykoterapi.

————–

Skrivet av Nicklas Lakso, KBT Sverige

Se artikeln nedan

————————–

Läs ävenVilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna?

Terapeuter som tvivlar på sig själva får bättre behandlingsresultat

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Målmedveten träning för psykoterapeuter

Psykoterapeuter som är yngre har lättare att uppnå god allians

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

Hur kan man hålla sig ajour efter avslutad terapiutbildning?

Vad är verksamt i psykoterapi?

Artikeln: Joshua K. Swift, Kelley A. Tompkins, Susannah R. Parkin (2017) Understanding the client’s perspective of helpful and hindering events in psychotherapy sessions: A micro-process approachhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jclp.22531/abstract?campaign=woletoc

Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna?

”Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna som gör underverk med patienterna, oavsett metod?

Forskning tyder på att det inte alltid handlar om erfarenhet, utan snarare om engagemang.

Forskarna menar att superterapeuten har en särskild sorts empatisk förmåga, är villig att tvivla på sig själv, och hela tiden tränar på att bli en bättre terapeut. Erfarenhet och metod är däremot underordnade egenskaper.”

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

Ladda ned vår KBT-ord-poster

Medverkar i programmet gör Bruce Wampold, psykolog och psykiatriprofessor vid University of Wisconsin-Madison, Helene Nissen-Lie, assisterande professor i psykologi vid universitetet i Oslo och Fredrik Falkenström, psykolog och forskare vid Karolinska institutet.

Se länk till avsnittet här nedan.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Läs även: Vad är verksamt i psykoterapi?

Varför fungerar ofta placebo-psykoterapier?

Psykoterapeuter som är yngre har lättare att uppnå god allians

Film: Göra lite och nå längre som samtalsledare

Vad är Still-Face-experimentet?

Terapeuter som tvivlar på sig själva får bättre behandlingsresultat

Böcker om psykisk ohälsa och psykoterapeutisk behandling

Faktorer hos handledda och handledare som påverkar handledningsrelationen

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

Hur kan terapeuten se till att terapin blir så bra som möjligt?

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

Film: Skapa trygghet och kontakt som samtalsledare

Personporträtt

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Följ KBT Sverige på instagram:

Ett avsnitt från Vetandets värld 171005, 19 min: Lyssna här

Psykoterapeuter som tvivlar på sig själva får bättre behandlingsresultat

En studie av 70 norska psykoterapeuters arbete visar att personligheten påverkar behandlingsutfallet.

– De terapeuter som berättade att de var osäkra på sin insats hade bättre behandlingsresultat, säger Helene Nissen Li, psykoterapeut vid Oslo universitetet.

Studien omfattade totalt 70 psykoterapeuter och 255 patienter.

Psykoterapeuterna fick svara på enkäter om deras syn på sig själva och sitt yrke. Sedan följdes deras patienter två år efter avslutad behandling.

Resultatet visar att patienternas förmåga till relationer hade förbättrats, deras så kallade interpersonella problem hade minskat.

Patienterna hade bland annat svår problematik så som personlighetsstörningar och de behandlades med olika former av psykoterapi.

– Under lång tid, upp till två år senare, hade de bättre relationer till andra människor, de hävdade sig bättre och kunde knyta an till andra på ett sundare sätt, säger Helene Nissen Li.

Studien kan dock inte förklara varför terapeutens tvivel kopplas till ett bättre behandlingsresultat.

Lyssna på inslaget nedan

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: Vad är verksamt i psykoterapi?

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

Tillgången till psykoterapeuter är för liten, det kan vara en orsak till ökad förskrivning av antidepressiva

Vem får ställa diagnos?

Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna?

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Boken ”Peak : vetenskapen om att bli bättre på nästan allt : sanningen bakom 10 000-timmarsregeln”

Hur kan man hålla sig ajour efter avslutad terapiutbildning?

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Lyssna på inslaget från Vetenskapsradion 170929.

20200119_175735