Faktorer hos handledda och handledare som påverkar handledningsrelationen

Här nedan finns en modell som visar faktorer hos handledda och handledare som påverkar handledningsrelationen.

Modellen är hämtad från boken Fundamentals of Clinical Supervision av Janine M. Bernard & Rodney K. Goodyear

Fundamentals of Clinical Supervision offers a comprehensive, interdisciplinary approach that makes it the most highly cited publication in the field and an authoritative resource for anyone seeking certification as an Approved Clinical Supervisor. Readers gain a thorough view of clinical supervision as they explore central themes from a variety of mental health professions, as well as the important topics of supervision models and modalities, administrative issues, and professional concerns.

Följ KBT Sverige på instagram: @kbtsverige

Se även: Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Vad innebär coronakrisen för psykiatrin?

Bild, vem vill jag vara under coronakrisen?

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Regionen rustar för psykisk ohälsa som följd av coronaviruset

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Den vanliga coronahjälten: Du

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Psykoterapeuter som är yngre har lättare att uppnå god allians

Forskare vid Pontifical Catholic University of Chile och Millennium Institute for Research in Depression and Personality i Santiago har kommit fram till att psykoterapeuter har lättast att uppnå en bra terapeutisk allians om de är jämnåriga eller yngre än deras klienter/patienter. Detta enligt en ny studie publicerad i Journal of Clinical Psychology. Studien säger dock inget om utfallet av den psykoterapeutiska behandlingen.

Läs även: Terapeutbeteenden som är till hjälp eller till skada enligt klienter

Coronaviruset ger kontrollförlust

Socialstyrelsens utredare missar psykoterapeuterna?

Debattartikel: ”Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa”

Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna?

Vad är verksamt i psykoterapi?

Debatt: ”Låt vetenskapliga resultat styra valet av behandlingsmetod”

Debattartikel: Det är dags att rätten till psykoterapi får samma ställning som rätten till den somatiska vården


Till artikeln i Journal of Clinical Psychology

Hur kan terapeuten se till att terapin blir så bra som möjligt?

Hur kan man som psykoterapeut se till att terapin blir så bra som möjligt?

person in black pants and black shoes sitting on brown wooden chair

Psykoterapeuten Camilla von Below har forskat kring de som inte är nöjda med sin terapi och ger en insikt kring vad det kan bero på. Inspelat den 26 januari 2018 på Hilton Slussen i Stockholm. Arrangör: Andreas Murray och Maria Edlund, Krica och SAPU.

  • Produktionsår
    2018
  • Tillgängligt till
    1 juli 2023
  • Föreläsare

    Camilla Von Below

  • Föreläsning · 42:20 min

Se länk nedan


Se även: Debattartikel: ”Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa”

Målmedveten träning för psykoterapeuter

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

Psykoterapeuter som tvivlar på sig själva får bättre behandlingsresultat

Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna?

Relaterat från Unga vuxna dagarna:

Hur bra är det att ge mediciner i stället för att behandla den egentliga orsaken?

Hur hanterar vi den oro som kommer med att leva och finnas till?

Hur kan terapeuten se till att terapin blir så bra som möjligt?

Metod för att komma till rätta med beteendeproblem?


Se även: Terapeutbeteenden som är till hjälp eller till skada enligt klienter


Vad är verksamt i psykoterapi?


UR Samtiden: Terapi som inte hjälpte

Terapeutbeteenden som är till hjälp eller till skada enligt klienter

Psykoterapi är till gagn för många men ibland kan olika former av psykoterapeutisk behandling vara verkningslös eller i vissa fall rent av leda till skada. Det finns en hel del studier av utfallet av olika typer av psykoterapeutiska behandlingar men mindre om vad klienter finner är till hjälp eller till skada. I en studie publicerad i Journal of Psychology presenteras vad klienter anser om en nyligen genomgången terapisession. Det visade sig att samma typer av terapeutbeteende ibland sågs som positivt och ibland som negativt.

I studien ingick 16 klienter som besökte en av tio olika terapeuter. Terapeuterna utgick ifrån KBT, personcentrerad psykoterapi eller integrativ psykoterapi.

Tips på konkreta strategier att använda i vardagen, tillfällen då kopplingar gjordes (tex identifiering av händelser som påverkade symptom på depression) och då de fick hjälp med att hantera känslor upplevdes vara till störst hjälp. Fundamentala terapeutegenskaper som att uttrycka empati, lyssnande, när terapeuterna erbjöd stöd och när terapiprocessen diskuterades (inklusive klienternas/patienternas förväntningar) upplevdes också vara till gagn.

Då terapeuter lyssnade, försökte uttrycka empati eller försökte strukturera upp terapisessionen kunde det också upplevas negativt av klienter. Detta i sammanhang då det föll utanför ämnet, då klienter kände sig dömda eller då de inte kände sig redo att konfrontera ett visst ämne.

Då terapeuter gav ett perspektiv som klienterna inte gillade eller då terapeuter genom sitt kroppsspråk signalerade sitt perspektiv kunde det också upplevas negativt.

Sammantaget kan man väl konstatera att det är viktigt att som terapeut hitta en fin balans för att få till en gynnsam psykoterapi.

————–

Skrivet av Nicklas Lakso, KBT Sverige

Se artikeln nedan

————————–

Läs ävenVilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna?

Terapeuter som tvivlar på sig själva får bättre behandlingsresultat

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Målmedveten träning för psykoterapeuter

Psykoterapeuter som är yngre har lättare att uppnå god allians

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

Hur kan man hålla sig ajour efter avslutad terapiutbildning?

Vad är verksamt i psykoterapi?

Artikeln: Joshua K. Swift, Kelley A. Tompkins, Susannah R. Parkin (2017) Understanding the client’s perspective of helpful and hindering events in psychotherapy sessions: A micro-process approachhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jclp.22531/abstract?campaign=woletoc

Psykoterapeuter som tvivlar på sig själva får bättre behandlingsresultat

En studie av 70 norska psykoterapeuters arbete visar att personligheten påverkar behandlingsutfallet.

– De terapeuter som berättade att de var osäkra på sin insats hade bättre behandlingsresultat, säger Helene Nissen Li, psykoterapeut vid Oslo universitetet.

Studien omfattade totalt 70 psykoterapeuter och 255 patienter.

Psykoterapeuterna fick svara på enkäter om deras syn på sig själva och sitt yrke. Sedan följdes deras patienter två år efter avslutad behandling.

Resultatet visar att patienternas förmåga till relationer hade förbättrats, deras så kallade interpersonella problem hade minskat.

Patienterna hade bland annat svår problematik så som personlighetsstörningar och de behandlades med olika former av psykoterapi.

– Under lång tid, upp till två år senare, hade de bättre relationer till andra människor, de hävdade sig bättre och kunde knyta an till andra på ett sundare sätt, säger Helene Nissen Li.

Studien kan dock inte förklara varför terapeutens tvivel kopplas till ett bättre behandlingsresultat.

Lyssna på inslaget nedan

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: Vad är verksamt i psykoterapi?

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

Tillgången till psykoterapeuter är för liten, det kan vara en orsak till ökad förskrivning av antidepressiva

Vem får ställa diagnos?

Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna?

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Boken ”Peak : vetenskapen om att bli bättre på nästan allt : sanningen bakom 10 000-timmarsregeln”

Hur kan man hålla sig ajour efter avslutad terapiutbildning?

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Lyssna på inslaget från Vetenskapsradion 170929.

20200119_175735