Ser du synvillan?

Fysiologen Ludimar Hermann stötte på denna sida år 1870 när han bläddrade i en fysikbok och upptäckte av en slump vad som har blivit en av de mest berömda synvillorna. Det går inte att undvika att se de grå punkterna där de vita linjerna korsar varandra. För visst ser du väl punkterna?

Se även: Här en KBT-poster med ord och begrepp som är relevanta för KBT på olika sätt. Skriv gärna ut den och dela den så gott du vill i oförändrat skick!

Vad är psykologiska illusioner?

Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Vad är literala optiska illusioner?

Vad är tvetydiga illusioner?

Vad är kognitiva illusioner?

Vad är optiska illusioner?

Vad ser du först på den här bilden?

Ser du ankan, fjärilen och fladdermusen?

Vad är kognitiva illusioner?

Kognitiva illusioner är en typ av optiska illusioner som uppträder genom samverkande antaganden som bildar omedvetna slutsatser, en idé som fysiologen och fysikern Hermann von Helmholtz lade fram på 1800-talet. De kognitiva illusionerna delas vanligen upp i tvetydiga illusioner, förvrängande illusioner, paradoxala illusioner och fictionillusioner.

Vad ser du på dessa bilder? Vad är det första du ser på bilden? Del 1.

Vad ser du först på den här bilden? Del 2.

Vad ser du först på bilden? Del 3.

Se även: Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Vad är literala optiska illusioner?

Vad är tvetydiga illusioner?

Vad är psykologiska illusioner?

Vad är kognitiva illusioner?

Vad är optiska illusioner?