Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning

En grundläggande psykoterapiutbildning är ofta fyra terminer, ibland endast tre terminer. Många utbildningar ger behörighet att söka till Psykoterapeututbildningar (kallas ofta steg 2), detta gäller dock ej alla.

Här nedan följer en för dagen aktuell lista över utbildningsanordnare av grundläggande psykoterapiutbildning med systemisk/familjeterapeutisk inriktning som är kända av KBT Sverige.

Göteborgs universitet, grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot familjeterapi och nätverksarbete 45 högskolepoäng. https://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=SW2228

Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm har Familje- och relationsorienterad psykoterapiutbildning
– med inriktning mot språksystemisk och narrativa traditioner. https://esh.se/utbildning/utbildningar/2018-11-22-familje–och-relationsorienterad-psykoterapiutbildning—-med-inriktning-mot-spraksystemisk-och-narrativa-traditioner.html

Högskolan i Gävle. Systemisk familjeterapeutisk och relationell inriktning , 45 hp http://hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-halsa-och-arbetsliv/Samverkan/Uppdragsverksamhet/Grundlaggande-psykoterapiutbildning-45-hp.html

Lunds universitet, familjeterapeutisk, KBT eller psykodynamisk inriktning. 45 hp.  http://www.soch.lu.se/utbildning/grundlaggande-utbildning-i-psykoterapi

Linnéuniversitetet i Växjö. Familjeterapeutisk kurs på systemisk/interaktionistisk grund. 45 hp. https://lnu.se/kurs/4sa375/20162/47065

Stockholms universitet. Psykodynamisk och systemteoretisk grund med kognitiv orientering https://www.socarb.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/utbildning-p%C3%A5-avancerad-niv%C3%A5/psykoterapiutbildning/grundl%C3%A4ggande-utbildning-i-psykoterapi-su7249-1.306372


Generell information om vad gpu (steg 1) är.


Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) KBT


Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) psykodynamisk


Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) barn och ungdom


Vilka lärosäten/skolor har steg 2/psykoterapeututbildningar?

Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram? – en jämförelse

Här finns en sida med information om psykoterapeututbildningar.

Nu startar också legitimationsgrundande utbildningar till hälso- och sjukvårdskurator

Besök KBT Sverige på Facebook

Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) KBT

En grundläggande psykoterapiutbildning är tre eller fyra terminer,

20200320_201635

45-60 högskolepoäng, eller motsvarande. Många utbildningar ger behörighet att söka till Psykoterapeututbildningar (kallas ofta steg 2), detta gäller dock ej alla.

Här nedan följer en för dagen aktuell lista över utbildningsanordnare av grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning som är kända av KBT Sverige.

Bergströms i Malmö eller i Stockholm, KBT. Pris: 31 500 kr/termin https://bergstroms.org/utbilding/grundlaggande-psykoterapiutbildning-kbt-steg-1/

CKPT – Centrum för Kognitiv Psykoterapi i Sörmland. I Stockholm. KBT. Pris: Terminsavgift: 25000 kr per termin. 25% moms tillkommer. http://ckptsormland.se/utbildning-2/steg-1/

Contar, Stockholm. KBT Pris: 40 200 kr per kurs (totalt 4 st) https://www.contar.se/utbildning/kbt-terapeut/

Ehnvall KBT Kompetens i Göteborg. Motsvarar i omfattning 45 högskolepoäng (hp) under tre terminer. Kostnaden är 36 000 SEK ex moms per termin. http://www.ehnvallkbtkompetens.se/

Evidens i Göteborg, KBT. Motsvarar 45 hp. Pris: 39.000 kr + moms/termin http://www.evidens4u.se/kbt-utbildningar/basutbildning/

Högskolan i Gävle. Systemisk familjeterapeutisk och relationell inriktning , 45 hp http://hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-halsa-och-arbetsliv/Samverkan/Uppdragsverksamhet/Grundlaggande-psykoterapiutbildning-45-hp.html

Karolinska institutet. Stockholm. KBT och psykodynamisk. 60 hp. http://ki.se/utbildning/1qa067-basutbildning-i-psykoterapeutisk-metod

KBTarna – Bli en bättre behandlare i Luleå https://www.blienbattrebehandlare.se/utbildningar/grundlaggande-psykoterapiutbildning-kbt/

(KBTdistans http://www.kbtdistans.se/) Oklart om företaget finns kvar.

(KBT Psykiatrin, Region Halland http://www.regionhalland.se/kbt) Oklart om de fortfarande har utbildningen

KBT-Psykologerna i Uppsala. Kostnad: 32.000:- per termin exkl. moms vilket totalt ger 128.000:- exkl. moms.  http://kbtpsykologerna.com/grundlaggande-psykoterapiutbildning-steg-1/

KBT Svealand i Örebro. Utbildningen sträcker sig över tre terminer och motsvarar 45 högskolepoäng. Pris: 29 500 kr exklusive moms / termin (36 875 kr inkl moms) http://www.kbtsvealand.se/

Kognio Lund. KBT. 4 terminer (motsv. 45 hp). 130 000 kr (162 500 inkl. moms) http://www.kognio.se/utbildning-kbt-steg-1/

Linköpings universitet (OBS! enbart en teoretisk utbildning) 45 hp. Relationell och Interpersonell psykoterapi + KBT http://liu.se/utbildning/kurs/748A44?l=sv

Lunds universitet, familjeterapeutisk, KBT eller psykodynamisk inriktning. 45 hp.  http://www.soch.lu.se/utbildning/grundlaggande-utbildning-i-psykoterapi

Psykologpartners KBT i Umeå och Göteborg. 34 500 kr (plus moms) per termin. http://www.psykologpartners.se/

Svenska institutet för kognitiv psykoterapi i Stockholm. KBT. Tre terminer på halvfart. Kostnad: 31 000 kr + 25% moms /termin http://www.cbti.se/

Sverigehälsan i Stockholm, Göteborg och Malmö. KBT. 4 terminer. Total kostnad: 105 000 kr inkl. moms samt ca 54 000 kr inkl. moms i kostnader vid deltagande i grupphandledning. https://www.sverigehalsan.se/utbildningar/steg-1-kbt/

För att komma in på psykoterapeututbildningen på Umeå universitet finns andra förkunskapskrav.

❤ Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning


Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) psykodynamisk


Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) barn och ungdom


Vilka lärosäten/skolor har steg 2/psykoterapeututbildningar?

Här finns en sida med information om psykoterapeututbildningar.

Hur kan man hålla sig ajour efter avslutad terapiutbildning?

Nu startar också legitimationsgrundande utbildningar till hälso- och sjukvårdskurator

Gratis utbildning i att möta barn och unga med trauma

Föreläsning om schematerapi – en vidareutveckling av KBT

Poul Perris, läkare och psykoterapeut vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi, berättar om hur schematerapi skiljer sig från ursprunglig KBT. Här har man en större förståelse för uppväxten och vad den har haft för konsekvenser för vårt beteende. Många utvecklar strategier för att undvika att hantera svåra känslomässiga lägen, menar Perris.

Inspelat den 15 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Se länk nedan

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: Vad är mindfulnessbaserad kognitiv terapi?

Vad är tredje vågens KBT?

Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Se inslaget här.

Läs mer om schematerapi.

20200119_175735

 

Grundläggande psykoterapiutbildningar (ofta kallade Steg 1)

För att antas till en grundläggande psykoterapiutbildning krävs oftast att personen har högskolebehörighet och ett människovårdande yrke där de vid kursstart är kliniskt verksamma med ett minimum på 50%. I detta ingår oftast kravet att eleverna ska ha möjlighet att bedriva terapeutiskt arbete. Exempel på yrkesgrupper som kan komma ifråga till att gå grundläggande psykoterapiutbildningar är: socionomer, läkare, psykologer, sjukgymnaster, sjuksköterskor, beteendevetare och arbetsterapeuter.

Vad är vad när det gäller behandlare som jobbar med psykoterapi/psykologisk behandling?

En grundläggande psykoterapiutbildning är ofta fyra terminer, vissa utbildningar är endast tre terminer. Många utbildningar ger behörighet att söka till Psykoterapeututbildningar (kallas ofta steg 2), detta gäller dock ej alla och de olika utbildningsanordnarna av psykoterapeututbildningar har olika krav vad gäller tidigare utbildning och även inriktningen på utbildning.

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Många läser gpu på distans. Då kurserna vanligen har sammankomster en gång i veckan eller mer sällan så fungerar upplägget ganska bra som distansutbildning.

Vad ska jag välja, Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram?

Här nedan hittar du länkar till sidor där vi har listat olika gpu (steg 1) utbildningar, jämför de olika utbildningarna mot varandra.

Det finns gpu på orter så som Örebro, Luleå, Lund, Gävle, Linköping, Umeå, Stockholm och Göteborg.

Här finns information om aktuella utbildningsanordnare av grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning som är kända av KBT Sverige.


Här finns information om aktuella utbildningsanordnare av Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning som är kända av KBT Sverige.


Här finns information om aktuella utbildningsanordnare av Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) psykodynamisk som är kända av KBT Sverige.


Här finns information om aktuella utbildningsanordnare av Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) barn och ungdom som är kända av KBT Sverige.


Vilka lärosäten/skolor har steg 2/psykoterapeututbildningar?

Här finns en sida med information om psykoterapeututbildningar.

I framtiden startar också legitimationsgrundande utbildningar till hälso- och sjukvårdskurator

Kan du begreppet? Testa dig själv!

❤ Följ KBT Sverige på Facebook

Följ KBT Sverige på instagram:

20200119_175735