Polyvagal teori och ACT – gratis webbinarium

För första gången kommer Steven C. Hayes en av skaparna av ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och Stephen Porges som utvecklat den polyvagala teorin att samtala med utgångspunkt från respektive skola.

Steven Hayes och Stephen Porges kommer att diskutera likheter och skillnader mellan polyvagal teori och ACT och hur de kan komplettera varandra.

Webbinariet kommer att ske måndag 24 maj 2021 1:00 pm-2:30 pm EDT vilket blir 19:00-20:30 svensk tid.

Läs mer och registrera dig på länken längre ned i inlägget.

❤ Se även: FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Deltag gratis i ACT/CBS-konferens

Vad är den polyvagala teorin?

Vem är Steven C. Hayes?

”Mindfulness och självhjälp räcker inte för att förhindra allvarlig utbrändhet”

Animerad kortfilm om mindfulness

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Att leva under Coronakrisen

Kostnadsfri webbutbildning: Psykologiskt krisstöd vid covid-19

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Dataspelsberoende klassas som sjukdom

Spelberoende klassificeras nu som missbruksdiagnos

Kostnadsfri webbkurs om autism

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Kostnadsfri webbutbildning för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet

Kostnadsfri webbutbildning om omsorg, gränssättning och våldsförebyggande på HVB

Barnkonvention är nu svensk lag

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

FORTSÄTT NEDÅT FÖR ATT HITTA TILL LÄNKEN 

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

FORTSÄTT NEDÅT FÖR ATT HITTA TILL LÄNKEN 

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

❤❤ Läs mer och registrera dig till webbinariet ❤❤

Personporträtt

Under åren har vi skrivit om en rad olika personer på KBT Sverige. Inläggen börjar ofta med Vem är… eller vem var… beroende på om personerna levde då inlägget skrevs. Många av personerna har varit centrala inom KBT, en del har ingenting att göra med KBT. Då vi snart är uppe i 1000 inlägg på sidan tyckte vi att det var dags med en sammanställning med en del av dessa personporträtt.

Aaron Beck
Johan Cullberg
Anders Ericsson
Leon Festinger

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Ladda ned vår KBT-ord-poster

Leslie Greenberg
Steven Hayes
David H Malan
Orval Hobart Mowrer
Margit Norell
Jean Piaget
Sten Rönnberg
Edward Thorndike
John Watson

Se även: Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Om Böcker om psykisk ohälsa och psykoterapeutisk behandling

Om Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Se även: Boken Målmedveten träning för psykoterapeuter

Alternativa terapiformer

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Vad är klassisk betingning?

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Vad kan jag kontrollera och inte?

Möt CORONA med hjälp av ACT

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

❤Följ KBT Sverige på Facebook

💗Följ KBT Sverige på instagram

Vem är Steven C. Hayes?

Steven C. Hayes är psykologiprofessor vid universitetet i Reno, Nevada, USA.

20200320_202124

Han är känd för sin analys av mänskligt språk och uppfattningsförmåga (relational frame theory, eller RFT). Hayes är troligen mest känd för att ha grundat psykoterapimetoden ACT – Acceptance and Commitment Therapy vilken är den kliniska tillämpningen av RFT. ACT är en av de mer framträdande av KBT:s tredje vågs terapimetodiker.


Se även: Steven Hayes om ACT för OCD

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT

Vad är RFT?

Gratis självhjälpskurs i ACT

Lär dig ACT från några av dom största

Följ KBT Sverige på Facebook

Följ KBT Sverige på instagram

Se även: Lars-Göran Östs studie av ACT innehåller fel och bör räknas bort

Hur uttalar man ordet ”ACT”?

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Självskattningstest för sömnsvårigheter

Vad kan jag kontrollera och inte?

Möt CORONA med hjälp av ACT

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Den vardagliga coronahjälten: Du

Hur vi kan agera heroiskt mot pandemin som nu är över oss.

Steven Hayes har skrivit en artikel om hur vi bättre kan stå upp mot den utmaning vi nu är inne i om vi bestämmer oss för att leva som vardagliga hjältar.

Hayes föreslår att du kan föreställa dig att ditt liv nu är en film eller en novell som handlar om en vardagshjälte: Du. Allt du gör filmas eller skrivs ned. Hur det går för dina nära och kära beror på vilka val du gör. Sekund för sekund, dag för dag. Och på ett sätt är det hjälten som skriver historien.

Historien inbegriper bland annat att tvätta händerna, inte ta dig i ansiktet och att ha kontakt med andra människor.

Se länk till artikeln nedan.


Se även: Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Bild, Hur vill jag leva under coronakrisen?

Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Ny plattform för videosamtal som är gratis att använda för vårdpersonal

Studie om hur vår psykiska hälsa påverkas av Coronakrisen

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Självskattningstest för sömnsvårigheter

Animerad film om hur kronisk stress påverkar hjärnan

Vad kan jag kontrollera och inte?

Nu vill museet bevara dina erfarenheter för framtidens forskare

Möt CORONA med hjälp av ACT

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Till: The Ordinary Corona Hero: You

Steven Hayes om ACT för OCD

Här samtalar mannen bakom ACT, Steven Hayes, med dr. Kaminetzky om hur ACT kan användas för tvångssyndrom/OCD (Obsessive-Compulsive Disorder). De pratar också om Hayes nya bok.

Längd: 1,14h på engelska

Se länk nedan.

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

Ladda ned vår KBT-ord-poster


Se även: Att jobba med ACT i grupp och vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

Vad är OCD eller tvångssyndrom?

Vad är tredje vågens KBT?

Hur uttalar man ordet ”ACT”?

Författaren om att acceptera tvångstanken och se den för vad den är

Hexaflex för psykologisk rigiditet

ACT-Studie där det i resultatet av behandlingen inte gick att finna några positiva resultat över tid

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT


Se samtalet här.

Gratis självhjälpskurs i ACT

Nu finns en gratis självhjälpskurs i sju delar av en av grundarna av ACT, Steven C. Hayes.

20200320_202124

”Are you interested in learning more about Acceptance and Commitment Therapy? Do you want to know how to defuse from your thoughts, get better at accepting unwanted emotions and get more clarity around your goals and values? Then join me on an ACT mini-journey introducing some of the most fundamental and helpful concepts.”

Beskrivning av kursen:
”Over the next couple of weeks I will introduce you to different aspects of Acceptance and Commitment Therapy. Each email will include one concept as well as additional resources for you to dig deeper.”

Uppdatering: Gratis ACT-utbildning i Stockholmsregionen

Se även: ”Jag döpte min ångest till Clive och det förändrade mitt liv”

Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT

ACT-verktyget Choice Point 2.0 av Russ Harris är här

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Att leva med fienden – ACT för ”långvariga tillstånd”

Ny utbildning: ACT inom fysioterapi och arbetsterapi

Om ACT för OCD

Hur uttalar man ordet ”ACT”?

Följ KBT Sverige på instagram:

Kursmaterialet skickas ut via e-mail. Anmäl dig till självhjälpskursen här.

hur vill jag vara

Stor konferens om känslor i psykoterapi

Till våren hålls vad som enligt reklamen är världens viktigaste erfarenhetskongress om känslor i psykoterapi. Många av de mest erfarna terapeuterna och psykoterapeuterna från olika psykoterapiinriktningar samlas för att söka efter vad som är grundläggande för känslor i psykoterapi.

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

I en del psykoterapiinriktningar har känslor setts som sekundära eller mycket svåra att direkt jobba med. Men nu samlas representanter från psykoterapiiriktningar som Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassion Focused Therapy (CFT), Emotion-Focused Therapy (EFT), Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) och Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP) etc. Bland namnen finns föreläsare som Paul Gilbert, Steven Hayes, Janina Fisher, Diana Fosha, Allan Abbas och Leslie Greenberg.

Läs mer om känslor i psykoterapi: Hemligheten bakom lycka kan vara att känna sig olycklig

Känslor och machonormen hos män

Om varför negativa känslor är bra för dig

Brené Brown: Osårbarhetens pris

Kognitiv terapi för mer komplexa problem : när vanliga metoder inte fungerar

Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Skaparen av DBT i lång intervju

Skillnaden mellan självförtroende och självmedkänsla

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Våga anlägga nya banor i din hjärna för Self Compassion

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

20190524_165148

Kongressen med namnet Emotion Revolution och underrubriken ”Don´t just talk about it” hålls i Bergen, Norge 17-19 april 2018.

Läs mer och registrera ditt deltagande på kongressen: http://www.emotionrevolution.no/

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT

Steven C. Hayes skriver om forskningen inom ACT. Hur det såg ut tidigare och hur det ser ut idag, globalt.

”ACT research began in 1981 but the first tiny randomized trial did not appear in print until 1986. In mid-August of 2014 the number of randomized trials on ACT slipped 100. If you do the math it took 28 years to get to 100, about one new trial every 14 or 15 weeks.

Today, October 2, 2017 (just over 3 years later) the number of randomized trials on ACT slipped past 200. That means a new ACT trial appeared about every 11 days in the last 3 years. You can see the actual list of RCTs here: http://bit.ly/ACTRCTs

Looking over the list you can see that there are a growing number of trials in health areas. You can also see a lot of trials now outside of the US and Europe, especially from Asia and Iran. That is a challenge in many ways but is also something to be deeply proud of. ACT is owned by the world, and CBS, RFT and the Psychological Flexibility Model are proving to be relevant to human beings everywhere. The future of ACT is not going to be controlled by any one country, language, or applied area, nor even by a small set of any of these. The future of ACT will be controlled by the world community and the needs of people creating vital lives.”

Steven C. Hayes 171002

Se även: FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Hantering av stress med hjälp av ACT

Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

Vem är Steven C. Hayes?

Den vardagliga coronahjälten: Du

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Följ KBT Sverige på instagram:

Ny podcast, samtal om compassion och ACT.

Dr. Dennis Tirch är författare till flera böcker och artiklar om mindfulness, compassion och KBT.

20200320_202124

Han lär bla ut mindful compassion och avancerad psykoterapi genom workshops i flera olika länder. Dennis Tirch släpper nu första avsnittet av sin podcast kallad ”The Fierce Compassion Podcast”. Avsnittet innehåller en lång och intensiv diskussion med en av grundarna bakom ACT, Dr. Steven Hayes.

Se länk till första avsnittet nedan

Se även: Hantering av stress med hjälp av ACT

Vad är compassion fatigue?

Brené Brown: Osårbarhetens pris

ACT-film: Radio jämmer och elände

ACT-film: The Struggle Switch

ACT-film: Värden VS Mål

ACT-film: Tre myter om lycka

ACT-film: Inre kamper

ACT-film: Sushi-rullbandet

Skillnaden mellan självförtroende och självmedkänsla

Om compassion som väg till att känna trygghet och må bättre.

Hur uttalar man ordet ”ACT”?

Brené Brown: Kraften av att vara sårbar

”Mindfulness och självhjälp räcker inte för att förhindra allvarlig utbrändhet”

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Våga anlägga nya banor i din hjärna för Self Compassion

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Podden Psyket

Vad är värderingar eller värden i ACT?

Länk här till första avsnittet. (På engelska.)

Andra compassionrelaterade inlägg på KBT Sverige

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/06/11/negativa-kanslor-ar-nyckeln-till-valmaende/

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/30/om-self-compassion-positiv-psykologi-och-act-for-att-bli-mer-nojd/

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/11/12/om-compassion-som-vag-till-att-kanna-trygghet-och-ma-battre/

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/15/compassion-som-app/

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/07/self-compassion-battre-an-sjalvfortroende/