Personporträtt

Under åren har vi skrivit om en rad olika personer på KBT Sverige. Inläggen börjar ofta med Vem är… eller vem var… beroende på om personerna levde då inlägget skrevs. Många av personerna har varit centrala inom KBT, en del har ingenting att göra med KBT. Då vi snart är uppe i 1000 inlägg på sidan tyckte vi att det var dags med en sammanställning med en del av dessa personporträtt.

Aaron Beck
Johan Cullberg
Anders Ericsson
Leon Festinger

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Ladda ned vår KBT-ord-poster

Leslie Greenberg
Steven Hayes
David H Malan
Orval Hobart Mowrer
Margit Norell
Jean Piaget
Sten Rönnberg
Edward Thorndike
John Watson

Se även: Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Om Böcker om psykisk ohälsa och psykoterapeutisk behandling

Om Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Se även: Boken Målmedveten träning för psykoterapeuter

Alternativa terapiformer

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Vad är klassisk betingning?

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Vad kan jag kontrollera och inte?

Möt CORONA med hjälp av ACT

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

❤Följ KBT Sverige på Facebook

💗Följ KBT Sverige på instagram

Om när KBT uteslöts från psykoterapiföreningen

Sten Rönnberg var den som förde beteendeterapin till Sverige. Han satt i Psykoterapicentrums styrelse från dess bildande.

20200320_201635

Föreningen hette då Psykoterapicentrum i Stockholm och bildades 1971. Från början var alla psykoterapiinriktningar välkomna i föreningen.

Under interimsåret inbjöds den tidens ledande terapeuter att skriva var sitt kapitel om olika psykoterapier i en kommande bok som kom att heta Modern svensk psykoterapi, en antologi från Psykoterapicentrum. Den kom ut 1971. Tidigt blev det problem för bokens redaktörer eftersom de refuserade kapitlet om beteendeterapi på grund av dess människosyn, som skilde sig så markant från de övriga som var psykodynamiska författare talade Ulla Grebo vid föreningens RPCs 40-årsjubileum. [1]

”Jag bidrog kanske att ena över ett tjugotal psykoterapeutiska riktningar om att vad de än var för psykoterapi som de arbetade med, inte ville de samsas med beteendeterapi. Man till och med sa åt mig ungefär: ‘Dig kan vi acceptera, för du är ju en trevlig person som verkar ha en psykodynamisk grundsyn, men Gud bevare oss för de idéer du står för’. Ja, man gick så långt att man ändrade stadgarna så att sammanslutningen skulle omfatta endast terapier som byggde på psykodynamisk grund.’ skrev Sten Rönnberg i sin självbiografi. [2]

Styrelsen fastställde vilka kvalifikationer man skulle ha för att få bli medlem och då föreslogs bland annat ”erfarenhet av egen psykodynamiskt inriktad psykoterapi”. Förslaget fick överväldigande majoritet i styrelsen – Sten Rönnberg var den ende emot och han reserverade sig kraftigt skriftligen. [1]

”Då gick jag ur och sa ungefär: ‘Detta är fullständigt coco att besluta att en sammanslutning för olika psykoterapier föreskriver att man måste ha en viss teori som grund, jag vill inte vara med i en sådan sammanslutning. Psykoterapin är en praktisk behandlingsverksamhet och dess teoretiska grundvalar kan vara många, vilka som är bäst kan bara avgöras med empiri.'” [2]

När Sten Rönnberg avgick ur styrelsen fanns ingen beteendeterapeut som bedömdes vara kvalificerad att vara med. [1]

Psykoterapicentrum organiserar idag enbart legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning. Psykoterapistuderande och andra intresserade erbjuds studerande- eller stödmedlemskap.

Här kan du läsa ett tidigare inlägg om Sten Rönnberg på KBT Sverige: Norrbottningen som tog KBT till Sverige

Sten Rönnberg: Hur kan man hålla sig ajour efter avslutad terapiutbildning?

Professor emeritus Sten Rönnberg har avlidit

Vilka lärosäten/skolor har psykoterapeututbildningar?

Boken där psykoterapins förgrundsgestalter träffas för att göra upp.

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Diskussionen bör inte handla om PDT eller KBT utan om evidensbaserade metoder och kompetensbrist

Psykoterapeutprogrammet anklagas för att lära ut pseudovetenskap

Vem var Orval Hobart Mowrer?

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Kvacksalveri på universitetet av jobbcoacher

Det kan behövas traumabehandling för att hoppa av ett kriminellt liv

”Hästen läker sår”

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Vem var John B. Watson?

60-års utveckling av kognitiv teori och terapi

Följ KBT Sverige på instagram:

[1] Om RPC:s historia – Tal vid föreningens 40-årsjubileum av Ulla Grebo – Hämtat från Tidskiften Psykoterapis webbsida 20200917

[2] Sten Rönnberg 20150105 ”Reflektioner över historien om mitt liv” (Manus under arbete – privileged comunication)

Professor emeritus Sten Rönnberg har avlidit

Sten Rönnberg var den som förde beteendeterapin till Sverige.

20200320_201635

Sten Rönnberg startade även Beteendeterapeutiska föreningen.

Sten Rönnberg avled efter en längre tids sjukdom. Han kommer att få sin sista vila i familjegraven i Töre i Norrbotten.

Här finns en länk till det ledsamma beskedet som sonen Oskar förmedlar på Stens facebooksida.

Tack för din insats och ditt livsverk Sten!

Här kan du läsa ett tidigare inlägg om Sten Rönnberg på KBT Sverige: Norrbottningen som tog KBT till Sverige

Sten Rönnberg: Hur kan man hålla sig ajour efter avslutad terapiutbildning?

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

Se även: Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Kvacksalveri på universitetet av jobbcoacher

Det kan behövas traumabehandling för att hoppa av ett kriminellt liv

”Hästen läker sår”

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Vem var John B. Watson?

60-års utveckling av kognitiv teori och terapi

Följ KBT Sverige på instagram:

Hur kan man hålla sig ajour efter avslutad terapiutbildning?

Sten Rönnberg gav i medlemsbladet för beteendeterapeutiska föreningen sex tips på hur en person som genomgått grundläggande utbildning i psykoterapi med inriktning på Kbt ska göra för att hålla sig ajour med vad som händer.

De 6 punkterna är:

1. Läs eller skriv något om KBT varje dag.

2. Gå i regelbunden handledning.

3. Följ utvecklingen inom KBT, tex genom e-postlistor, hemsidor och medlemsblad. (Också genom att följa KBT Sverige. /Red.)

4. Läs skönlitteratur och ta del av kulturutbudet. Det ger en hälsosam distans till livsfrågor och inblick i andra människors liv.

5. Motionera och ät enligt den aktuella forskningen på området.

6. Bli specialist på avspänning och avslappning. Det är ett bra sätt att själv undvika stress.

Vi på KBT Sverige saknar ett avsnitt om målmedvetet övande. Detta kan dock vara en central del av handledning.

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?


Beteendeterapin gjorde sitt intåg till Sverige under senare delen av 1960-talet. Sten Rönnberg låg bakom detta… Läs mer.

Uppdatering 200902: Professor emeritus Sten Rönnberg har avlidit

Skaparen av KBT har avlidit

Se även: Grundläggande psykoterapiutbildningar (ofta kallade Steg 1)

Om när KBT uteslöts från psykoterapiföreningen

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Kvacksalveri på universitetet av jobbcoacher

Det kan behövas traumabehandling för att hoppa av ett kriminellt liv

”Hästen läker sår”

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Vem var John B. Watson?

60-års utveckling av kognitiv teori och terapi