Orc Therapy – samtalsstöd direkt i dataspelet WoW

I söndags startade initiativet Orc Therapy.

FB_IMG_1595511593949

”…där unga kan hitta vägen till samtalsstöd direkt i spelet i WoW med hjälp av tre orcher. Det är helt anonymt att chatta med en av våra utbildade samtalsstödjare. Vi finns i Twisting Nether på söndagar 18-21 och all info finns på vår hemsida!” Detta skriver initiativtagarna Unga Lukas som är en svensk ideell organisation som jobbar med ungas (16-25) psykiska hälsa.

Det är helt anonymt att chatta med en av de utbildade samtalsstödjarna. De finns i Twisting Nether på söndagar 18-21 och mer info finns på deras hemsida. Se länk nedan.

Se även: In treatment 2021

Joel Kinnaman aktuell i In treatment har själv gått i terapi

Datorspelsberoende betecknas nu som en psykisk sjukdom

Nioåring tvångsvårdas efter att ha blivit beroende av datorspel

Skolor inför KBT för att motverka skolk och mobbing

Debatten mellan psykolog och lärare om lågaffektivt bemötande och dess efterspel

Till Orc Therapy

Följ KBT Sverige på instagram

Kostnadsfri webbutbildning för att möta personer med spelproblem

Utbildning för dig som möter klienter eller patienter som kan ha problem med spel om pengar. 

För vem är denna utbildning?

  • För dig som möter klienter eller patienter som kan ha problem med spel om pengar. 
  • Du som leder verksamheter där medarbetarna möter personer med sådana problem kan också ha nytta av utbildningen för att förstå bakgrund och initialt bemötande av personer med problemspelande. 

Vad är syftet med utbildningen?

  • Att du som i din vardag i mötet med spelmissbrukare efter genomförd kurs bättre ska förstå omfattningen och innebörden av spelproblem hos enskilda och anhöriga.
  • Att du ska kunna identifiera problemspelande hos klienter/patienter som är inom målgruppen för din verksamhet. 
  • Att du ska kunna planera för eventuell vidare utbildning om pengaspel som du kan behöva

Räkna med att hela kursen tar ca 2-4 timmar att genomföra och att du behöver avsätta sammanhållen tid för att kunna fokusera på innehållet. Planera gärna att gå igenom utbildningen tillsammans med andra och repetera gärna de olika avsnitten. 

 
Se länk till utbildningen nedan
 

❤ Se även: Dataspelsberoende klassas som sjukdom

Spelberoende klassificeras nu som missbruksdiagnos

Kostnadsfri webbkurs om autism

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Kostnadsfri webbutbildning för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet

Kostnadsfri webbutbildning om omsorg, gränssättning och våldsförebyggande på HVB

Barnkonvention är nu svensk lag

Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Till utbildningen

Spelberoende klassificeras nu som missbruksdiagnos

Nu finns spelberoende med som en missbruksdiagnos i WHO:s klassifikationssystem för diagnoser, ICD-11.

I ICD-11 återfinns diagnosen allvarliga problem med spel om pengar, spelberoende, under diagnoserna för missbruk och beroende. I den tidigare versionen definierades spelberoende som en impulskontrollstörning. Spelberoende karakteriseras av frekventa och upprepade spelepisoder som dominerar personens liv på bekostad av sociala, arbetsmässiga eller familjemässiga förpliktelser.

Klassificeringssystemet Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-systemet) är liksom ICD-systemet ett utbrett system för att kategoriska psykiatriska sjukdomar och tillstånd. Problem med spel om pengar, definierat som hasardspelssyndrom, klassificeras i DSM-V som ett beroende.

Läs även: Datorspelsberoende klassificeras nu som diagnos.

En film om sexmissbruk

Sex och anknytningsmönster

Tetris minskar risken för flashbacks och utvecklande av PTSD?

Diagnoskriterier för autism enligt ICD-10

Vad är orsaken till att så många fler kvinnor än män får depressionsdiagnos?

Datorspelsberoende betecknas nu som en psykisk sjukdom

Datorspelsberoende betecknas nu som en psykisk sjukdom av Världshälsoorganisationen WHO

FB_IMG_1595511593949som vi tidigare har berättat.

Datorspelsberoende beskrivs som ”ett mönster av återkommande spelbeteende som kan vara över internet eller utanför internet, som karaktäriseras av försämrad kontroll över spelandet, ökad prioritet av spelandet framför andra livsintressen och dagliga aktiviteter och en fortsättning eller eskalering av spelandet trots att det får negativa konsekvenser”. En person bör ha symptomen i minst ett år innan diagnosen kan ställas, men kan i undantagsfall ges tidigare om alla kriterier är uppfyllda och problemen är allvarliga.

Följ KBT Sverige på Facebook

I ICD-11 återfinns även diagnosen allvarliga problem med spel om pengar som missbruksdiagnos.

Läs även: Tetris minskar risken för flashbacks och utvecklande av PTSD?

Vad är orsaken till att så många fler kvinnor än män får depressionsdiagnos?

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

Så många får komma till BUP i tid

Finsk ungdomsserie: Helt knäpp!

Vad är Piagets teori om barns utvecklingsfaser?

Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

Döden har äntrat vår vardag på ett oundvikligt sätt

Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Diagnoskriterier för autism enligt ICD-10

Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5

Flerspråkig app för barn och ungdomar som lider av stark oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter

Barnböcker om känslohantering

Skolor inför KBT för att motverka skolk och mobbing

Debatten mellan psykolog och lärare om lågaffektivt bemötande och dess efterspel

Följ KBT Sverige på instagram