Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Hur tränar man hjärnan i glädje och trygghet för ökat lugn, fokus och prestation på jobbet?

20191229_095510

Christina Andersson, doktorand vid Karolinska institutet, berättar i en filmad föreläsning från Socionomdagarna 2017 om begreppet compassion (självmedkänsla) och om empatiutmattning. Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Se länk nedan

Se även: Agneta Lagercrantz om självmedkänsla

Brené Brown: Osårbarhetens pris

Russ Harris och Dennis Tirch om self-compassion och ACT

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Vad är compassion fatigue?

Våga anlägga nya banor i din hjärna för Self Compassion

Compassion som app!

Skillnaden mellan självförtroende och självmedkänsla

Brené Brown: Kraften av att vara sårbar

Inspelat den 18-19 september 2017 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Produktionsår: 

Längd: 

Tillgängligt till: 

Nyckelord: Self-compassion, compassion, självmedkänsla

Följ KBT Sverige på instagram:

Till filmen

20200119_175735

KBT i utveckling – en föreläsning med Anna Kåver.

Hur har KBT (kognitiv beteendeterapi) använts från 1950-talet och framåt? Anna Kåver är legitimerad psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och författare och berättar om det. Hon berättar också om kritiken som riktats mot terapiformen.

Inspelat den 15 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Se föreläsningen här.

Föreläsning om schematerapi – en vidareutveckling av KBT

Poul Perris, läkare och psykoterapeut vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi, berättar om hur schematerapi skiljer sig från ursprunglig KBT. Här har man en större förståelse för uppväxten och vad den har haft för konsekvenser för vårt beteende. Många utvecklar strategier för att undvika att hantera svåra känslomässiga lägen, menar Perris.

Inspelat den 15 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Se länk nedan

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: Vad är mindfulnessbaserad kognitiv terapi?

Vad är tredje vågens KBT?

Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Se inslaget här.

Läs mer om schematerapi.

20200119_175735