Om riktlinjearbetet för vård vid depression och ångest; ”konstig röra”

Psykoterapeuten Anders Klingström beskriver arbetet med de Nya riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. som en ”konstig röra” där ostyrkta föreställningar om psykoterapi och familjeterapi togs för sanningar, medan medicinska behandlingar med svagt vetenskapligt stöd kunde rankas högt.

Till artikeln

”Socialstyrelsens nya riktlinjer är ett haveri” – ett nytt debattinlägg gällande socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest

Annonser

”För mig gränsar de svenska riktlinjerna till det oetiska.”

”Alla vill inte ha mediciner, men däremot hjälp att bearbeta svåra trauman eller konflikter. För mig gränsar de svenska riktlinjerna till det oetiska.” Helene Nissen-Lie, första amanuens i psykologi vid Oslo universitet, och en av undertecknarna till debattartikeln som publicerades i januari -17 om de nya riktlinjerna för behandling av depression och ångestsyndrom.

”Det vore olyckligt om Socialstyrelsen rekommenderar samma metod till alla patienter med en bestämd diagnos. Mycket tyder på att patientens egna preferenser, terapeutens relationsskapande förmåga och förmåga att bedöma vad just den patienten behöver är viktigare än metoden i sig”, säger Carsten René Jørgensen, professor i klinisk psykologi vid Aarhus universitet i Danmark som också undertecknat DN-artikeln.

Socialstyrelsens svar på debattartikeln.

Replik från företrädare för Socialstyrelsens projektledningsgrupp i arbetet med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

”Vid lindrig till medelsvår depression lyfter vi KBT och IPT, eftersom dessa visat effekt vid placebokontrollerade studier. För svåra depressioner är vår slutsats att det inte finns studier av tillräckligt bra kvalitet för att rekommendera psykoterapi. Men det har kommit nya studier sent inpå som vi tittar på nu, bland annat om effekterna av renodlad terapi vid svår depression”, säger Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen.

Läs dagens artikel i etc.

Se även: Slutrepliken i DN-debatten.

Tyvärr väljer Socialstyrelsen en mycket smalare väg där en inriktning av psykoterapi ska ges till alla som lider av depression och ångestsyndrom.

I akademikerbloggen kommenteras de nya riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Att enbart fokusera på en inriktning av psykoterapi är fel väg att gå om fler personer ska kunna få rätt hjälp skriver Josefine Johansson i inlägget.

Läs inlägget här.

Debatten angående de nya riktlinjerna har pågått i olika fora sedan en tid. förra veckan hamnade en radioreporter mitt i ett storbråk angående de nya riktlinjerna för behandling av depression.

Om anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn far illa.

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Läs mer om anmälningsskyldigheten och se en förklarande film här.

Tidiga tecken på att barn far illa.

Inaktuella former av PDT… Slutreplik om riktlinjerna för behandling av depression.

I den slutreplik som nu publicerats efter Socialstyrelsens projektledningsgrupps svar gällande de nya riktlinjerna för behandling av depression så menar debattörerna att en metaanalys där två studier med PDT i gruppformat – ”båda illa genomförda studier från 1970-talet med inaktuella former av PDT” drar ner resultatet. Författarna menar att dessa två studier ”…självklart ska exkluderas från underlaget i nationella riktlinjerna och jämförelsen ska avse individuell PDT mot KBT. Och då är resultatet att PDT och KBT har likvärdig effekt.” I övrigt så anser man projektgruppen liksom i tidigare debatter inte alls bemötte några av synpunkterna i det ursprungliga debattinlägget.
Läs slutrepliken här.
Tidigare inlägg i debatter om de nya riktlinjerna: ”Psykiatridebatten har fått fel fokus”

Sverige ur tiden? Seminarium i riksdagen utifrån socialstyrelsens nya riktlinjer

Här nedan följer hela texten från inbjudan till seminarium ”Sverige ur tiden?”

Inbjudan till seminarium i Riksdagen den 22 februari

Sverige ur tiden?
Piller och snabbterapi i Sverige. I Tyskland och Finland är det inte svårare att få psykoterapi
vid psykisk ohälsa än att gå till sjukgymnast för ont i ryggen. Antalet sjukskrivningar minskar
därefter. Men i Sverige går vi mot strömmen och Socialstyrelsens nya riktlinjer får svidande
kritik. När psykisk ohälsa stadigt ökar går Sverige på tvärs mot de flesta länder i vår närhet
för att behandla den och slänger forskning som inte passar in i papperskorgen.
Vi reder ut hur det ser ut i Sverige idag och jämför med grannländerna Finland och Tyskland
där antalet sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa sjunker.
Är det Sverige som är ur tiden? Om ja – hur kan Sverige bli i tiden?
Wiwi-Anne Johansson (V) och Solveig Zander (C) bjuder in till seminarium med
efterföljande diskussion i denna fråga.
Plats: L4-17
Datum: 22 februari
Klockan: 10.00 – 12.00. Förmiddagskaffe serveras från 09.30
Medverkande:
Stephan Hau, Ph.D, professor, universitetslektor, leg psykolog/leg psykoterapeut,
psykoanalytiker och handledare, Stockholms universitet.
Har deltagit i arbetet att ta fram nya riktlinjer för psykisk behandling i Tysklands
motsvarighet till Socialstyrelsen.
Olavi Lindfors, docent, Ph.D., specialist i psykoterapi, psykolog, psykoanalytiker, the
Helsinki Psychotherapy Study group, Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland.
Björn Philips, docent; Ph.D, specialist klinisk psykolog, Stockholms universitet. Medverkat
som forskare i Socialstyrelsens arbete med nya riktlinjer.
Arvid Widenlou Nordmark, chef för den enhet på Socialstyrelsen som drar upp de riktlinjer
som vården sedan inrättar sig efter.

Anmälan senast den 20 februari till Marianne Magnusson,
marianne.magnusson@riksdagen.se
Mobil 070 – 286 44 66

För mer information:
wiwi-anne.johansson@riksdagen.se
Mobil 070 – 576 45 76
solveig.zander@riksdagen.se
Mobil 070 – 241 02 27

De nya riktlinjerna

Debattinlägget och svar från socialstyrelsen

Slutreplik i debatten

“Vården ska nu begränsas främst till ett ensidigt biologiskt perspektiv med en ökad satsning på psykofarmaka och ECT även för barn och ungdomar.”

 

”Vården ska nu begränsas främst till ett ensidigt biologiskt perspektiv med en ökad satsning på psykofarmaka och ECT även för barn och ungdomar.”

Nio personer till ger sig nu in i debatten om socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av depression. Bland dessa finns ordföranden för Riksföreningen PsykoterapiCentrum, förbundsordföranden för S:t Lukas i Sverige, förbundsordföranden för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, ordföranden för Svenska psykoanalytiska föreningen, ordföranden i Svenska föreningen för relationell psykoterapi, ordföranden för Svenska Föreningen för Familjeterapi och ordföranden för Psykoterapistiftelsen.

Författarna har som fokus barn och ungdomar och har bla valt att rikta sig med direkta frågor till sjukvårdsminister Gabriel Wikström och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

I artikeln tar man tar upp att fokus för depressionsbehandlingen enligt nuvarande riktlinjer är psykofarmaka, ECT (elchockbehandling) och magnetbehandling. Och att man väljer att helt ta bort möjligheten till psykoterapi, förutom korta insatser av manualbaserad KBT.

Läs artikeln som idag publicerades på Aftonbladets hemsida här.

Idag publicerades även en ”slutreplik” i debatten från 19 nordiska forskare. Läs mer.

De nya riktlinjerna.