Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Nedanstående modell syftar till att illustrera maladaptiva och adaptiva strategier för hanterande av känslor.

20200712_201604

Modellen är inspirerad av en emotionsfokuserad schematerapeutisk approach, Leahy, Tirch och Napolitano (2011). [1]

Det mest effektiva sättet då det gäller att hjälpa patienter att modifiera sina emotionella övertygelser är ofta att adressera deras problematiska strategier för att hantera känslor.

Psykoterapeuten kan t ex fråga: När du känner på det där sättet vad gör du då för att hantera känslan? Ovanstående modell kan då vara till hjälp för att ringa in problemet och hitta alternativ.

Skrivet av

Nicklas Lakso, socionom, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

Följ KBT Sverige på instagram: 

Se även: Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Vad är Emotionsfokuserad terapi (EFT)?

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Vad innebär coronakrisen för psykiatrin?

Bild, vem vill jag vara under coronakrisen?

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Regionen rustar för psykisk ohälsa som följd av coronaviruset

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Den vanliga coronahjälten: Du

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

[1] Leahy, Tirch och Napolitano (2011). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner’s guide. New York: Guiford Press.

Alternativa terapiformer

cropped-kbtsverigelog

Det finns många olika kognitiva och beteendeinriktade behandlingsformer och interventioner så som beteendeaktivering, habit reversal trainingCognitive Process therapy och DBT och andra behandlingsmetoder inom tredje vågens KBT. Dessutom finns mer integrerade KBT-former som schematerapimetakognitiv interpersonell terapi och COPE. Här har vi skrivit om Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT), precis som namnet antyder innehåller terapimetoden en hel del inslag av mindfulness.

Men det finns också andra behandlingsmetoder vilka ibland kan kombineras med KBT eller som inte alls är att finna under KBT-paraplyet (om behandlare inom de metoderna får välja).

Här hittar vi

biblioterapi

musikterapi

dansterapi

bildterapi

Men inte bara att själv vara aktiv i kulturutövandet utan även att uppleva förefaller kunna vara till hjälp:

Kulturupplevelser minskar risken för depression

Betydelsen av djur i behandling lyfts då och då:

hästar

hundar

Naturens läkande kraft har vi tidigare skrivit om:

Stresshormonernas värsta fiende

Här fungerar avkoppling bäst och här får du ny energi i naturen

Vi har också skrivit om betydelsen av kost:

Maten som kan lindra depression.

Och av sömn:

Vad händer med hjärnan om vi får för lite sömn?

Inte sällan behövs det yttre förändringar:

”Mindfulness och självhjälp räcker inte för att förhindra allvarlig utbrändhet”

Vi har också skrivit om PDT-metoder:

Mentaliseringsbaserad terapi

Det finns en granskning av ”den svenska lekmannaterapin”

Och om metoden EFT som på senare år blivit mer populär

Se även: Placebo-psykoterapier fungerar ofta.

Skräckterapi för coronaångest

Vad är RFT?

”Personer som utövar alternativmedicin behöver granskas av en statlig myndighet – för patienternas skull”

Vad finns det för inriktning på psykoterapeututbildningar?

Debattartikel:Gå inte på myten om kemisk obalans i hjärnan som orsak till depression och ångest

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Följ KBT Sverige på Facebook

Vilken terapiform föredrar du?

pexels-photo-4431090.jpeg
Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com

Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller psykodynamisk terapi? Vilken terapiform föredrar du? Indelningen är grov då KBT är ett paraplybegrepp som inbegriper en rad olika behandlingsvarianter och tekniker som tex compassionfokuserad terapi (CFT) (1, 9, 11), beteendeaktivering, DBT (2, 8, 10), kognitiv omstrukturering, ACT (3, 7), habit reversal training (4) och mer integrativa metoder som schematerapi (5). Inom det dynamiska psykoterapifältet finns det numera också olika mer moderna varianter som tex ISTDP och mentaliseringsbaserad terapi  (MBT) (2, 6). En annan metod som blivit populär på senare tid är EFT. (12)

I skrivande stund pågår en omröstning på facebook där du kan ge din röst på den terapiform du skulle välja och även se hur röstningen ligger till i detta nu.

Uppdatering: omröstningen pågår inte längre men om du går in på länken kan du se resultatet av omröstningen.

Omröstningen hittar du här.

Uppdatering 191116: Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

(1) Agneta Lagercrantz om självmedkänsla

(2) DBT och MBT rekommenderas: Nytt vårdprogram för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline personlighetssyndrom.

(3) Steven C. Hayes om forskningen inom ACT

(4) Vad är habit reversal training?

(5) Vad är schematerapi?

(6) Mentalisering – vad är det?

(7) kostnadsfri workshop: Vad är ACT och hur kan gruppbehandling fungera?

(8) Vad är DBT?

(9) Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

(10) Skaparen av DBT i lång intervju

(11) Våga anlägga nya banor i din hjärna för Self Compassion

(12) Vad är Emotionsfokuserad terapi (EFT)?

Se också: Vad är tredje vågens KBT?

Musikterapi blir allt vanligare i Sverige

Dansen som hjälp till att hitta tillbaka till kroppen

Diskussionen bör inte handla om PDT eller KBT utan om evidensbaserade metoder och kompetensbrist

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Ett samtal med Jeffrey E. Young om utvecklandet från KBT till schematerapi och vidare.

Ett avsnitt från kanalen Psychotherapy Expert Talks.

Se länk nedan

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny forskning

Ett samtal med John Norcross om psykoterapiforskning

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Kristin Osborn om APT och paraverbal kommunikation

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Vad är schematerapi?

Föreläsning om schematerapi – en vidareutveckling av KBT

Se avsnittet från Psychotherapy Expert Talks här.

Föreläsning om schematerapi – en vidareutveckling av KBT

Poul Perris, läkare och psykoterapeut vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi, berättar om hur schematerapi skiljer sig från ursprunglig KBT. Här har man en större förståelse för uppväxten och vad den har haft för konsekvenser för vårt beteende. Många utvecklar strategier för att undvika att hantera svåra känslomässiga lägen, menar Perris.

Inspelat den 15 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Se länk nedan

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: Vad är mindfulnessbaserad kognitiv terapi?

Vad är tredje vågens KBT?

Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Se inslaget här.

Läs mer om schematerapi.

20200119_175735

 

Vad är schematerapi?

Schematerapi utvecklades av Jeffrey Young med kollegor.

20200320_201635

Metoden bygger delvis på traditionell KBT men i schematerapi finns även element från psykodynamisk terapi och gestaltterapi. De olika delarna i kombination är schematerapi.

När Jeffrey Young upptäckte att traditionell KBT ej var tillräcklig för behandling av personer med komplex problematik t.ex. personlighetsstörningar så kom han att ta in andra terapiinriktningar i sin behandling vilket blev grunden till vad som idag kallas för schematerapi. Bland annat det som hänt tidigare i våra liv och alliansen mellan klient och terapeut ges större fokus än vid traditionell KBT. Tanken är att händelser som tidigare har skett har skapat känslomässiga sår vilket har gjort att klienten idag hanterar situationer på sätt som är dysfunktionella.

I schematerapi menar man att det finns 18 olika dysfunktionella scheman vilka i sin tur är kopplade till en speciell grupp av känslomässiga kärnbehov. I schematerapi jobbar man med att läka de känslomässiga såren så att klienten kan hantera situationer som en sund vuxen.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Läs mer

Young, J., Klosko J., Weishaar, M. (2003) Schema Therapy. A practitioner´s guide. New York. Guildford Publications.

Young, J., Klosko, J. (2010) Lev som du vill och inte som du lärt dig. Reinventing your life. Stockholm. Natur och Kultur.

Gyllenhammar, C., Perris, P. (2016) Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse Stockholm. Natur & Kultur

Följ KBT Sverige på instagram: 

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/23/studie-om-deltagares-erfarenheter-och-upplevelser-av-behovsgrupp-pa-schematerapeutisk-grund/

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Alternativa terapiformer

Vilken terapiform föredrar du?

Vad är tredje vågens KBT?

Schematerapi i teori och praktik

Följ KBT Sverige på Facebook

20200119_175735