ACT-film: Sushi-rullbandet

Det finns nu en animerad film med Russ Harris som beskriver ACT-metaforen ”Sushi-rullbandet” på engelska ”sushi train” vilket är en metod som är avsedd att hjälpa oss komma loss från svåra eller ohjälpsamma tankar.

Filmen är 2,10 min lång.

Följ KBT Sverige på instagram:

Vad är RFT?

ACT-film om utvecklingen av människans sinne

Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

Till en e-bok med ACT-metaforer

Se också: FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT

Att ankra med ACE

ACT-verktyget Choice Point 2.0 av Russ Harris är här

Humor: Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

Hantering av stress med hjälp av ACT

Vad är värderingar eller värden i ACT?

ACT-film: Radio jämmer och elände

ACT-film: The Struggle Switch

ACT-film: Värden VS Mål

ACT-film: Tre myter om lycka

ACT-film: Inre kamper

Se filmen här:

ACT-film: Tre myter om lycka

Det finns nu en animerad film med Russ Harris som illustrerar tre typer av myter om lycka som många lever efter och hur det kan påverka oss.

Filmen är 2,28 min lång.

Följ KBT Sverige på instagram:

Vad är RFT?

ACT-film om utvecklingen av människans sinne

Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

Till en e-bok med ACT-metaforer

Se också: FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT

Att ankra med ACE

ACT-verktyget Choice Point 2.0 av Russ Harris är här

Humor: Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

Hantering av stress med hjälp av ACT

Vad är värderingar eller värden i ACT?

ACT-film: Radio jämmer och elände

ACT-film: The Struggle Switch

ACT-film: Värden VS Mål

Se filmen här:

ACT-film: Inre kamper

Det finns nu en animerad film med Russ Harris som illustrerar de inre kamper vi för med våra tankar och känslor och hur vi kan göra för att ta oss ut ur kamperna.

Filmen är 2,28 min lång.

Följ KBT Sverige på instagram:

Vad är RFT?

ACT-film om utvecklingen av människans sinne

Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

Till en e-bok med ACT-metaforer

Se också: FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT

Att ankra med ACE

ACT-verktyget Choice Point 2.0 av Russ Harris är här

Humor: Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

Hantering av stress med hjälp av ACT

Vad är värderingar eller värden i ACT?

ACT-film: The Choice Point

ACT-film: Radio jämmer och elände

ACT-film: The Struggle Switch

ACT-film: Tre myter om lycka

ACT-film: Sushi-rullbandet

Se filmen här:

ACT-film: Värden VS Mål

Det finns nu en animerad film med Russ Harris som beskriver skillnaden mellan mål och ACT-begreppet värden/värderingar.

Filmen är 3,41 min lång.

Följ KBT Sverige på instagram:

Vad är RFT?

ACT-film om utvecklingen av människans sinne

Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

Till en e-bok med ACT-metaforer

Se också: FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT

Att ankra med ACE

ACT-verktyget Choice Point 2.0 av Russ Harris är här

Humor: Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

Hantering av stress med hjälp av ACT

Vad är värderingar eller värden i ACT?

ACT-film: The Choice Point

ACT-film: Radio jämmer och elände

ACT-film: The Struggle Switch

ACT-film: Tre myter om lycka

ACT-film: Inre kamper

ACT-film: Sushi-rullbandet

Se filmen här:

ACT-film: The Choice Point

Det finns nu en animerad film med Russ Harris som beskriver ACT-begreppet”The Choice Point” vilket det även finns en e-bok som förklarar.

Filmen är 3,55 min lång.

Följ KBT Sverige på instagram:

Vad är RFT?

ACT-film om utvecklingen av människans sinne

Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

Till en e-bok med ACT-metaforer

Se också: FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT

Att ankra med ACE

ACT-verktyget Choice Point 2.0 av Russ Harris är här

Humor: Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

Hantering av stress med hjälp av ACT

ACT-film: Radio jämmer och elände

ACT-film: The Struggle Switch

ACT-film: Värden VS Mål

ACT-film: Tre myter om lycka

ACT-film: Inre kamper

ACT-film: Sushi-rullbandet

Se filmen här:

ACT-film: The Struggle Switch

Det finns nu en animerad film med Russ Harris som beskriver ACT-begreppet”The Struggle Switch”.

Filmen är 3,02 min lång.

Följ KBT Sverige på instagram:

Vad är RFT?

ACT-film om utvecklingen av människans sinne

Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

Till en e-bok med ACT-metaforer

Se också: FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT

Att ankra med ACE

Humor: Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

Hantering av stress med hjälp av ACT

ACT-film: Radio jämmer och elände

ACT-film: Värden VS Mål

ACT-film: Tre myter om lycka

ACT-film: Inre kamper

Se filmen här:

ACT-film: Radio jämmer och elände

Det finns nu en animerad film med Russ Harris som beskriver ACT-metaforen ”radio jämmer och elände”, på engelska ”Radio Doom and Gloom”

Filmen är 4,07 min lång

Följ KBT Sverige på instagram:

Vad är RFT?

ACT-film om utvecklingen av människans sinne

Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

Till en e-bok med ACT-metaforer

Se också: FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT

Att ankra med ACE

Humor: Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

Hantering av stress med hjälp av ACT

ACT-film: The Struggle Switch

ACT-film: Värden VS Mål

ACT-film: Tre myter om lycka

ACT-film: Inre kamper

Se filmen här

Ny ACT-film om utvecklingen av människans sinne

Vi på KBT-Sverige har tidigare berättat om Russ Harris E-bok med ACT-metaforer.

Det finns nu en animerad film som beskriver evolutionen av människans ”mind” till att tänka negativt. Vår hjärna har inte förändrats nämnvärt sedan vi var grottmänniskor, men det som var hot för oss då lever vi inte i. Det som var fruktbart som grottmänniska för mänsklighetens överlevnad leder idag till problem. Ett avsnitt handlar om att vi som grottmänniskor behövde jämföra oss själva med andra i gruppen för att inte riskera uteslutning och att samma mekanismer idag leder till att vi jämför oss med väldigt många människor bla på sociala medier. Filmen knyter an till e-boken men är även fullt användbar som en fristående förklaringsmodell.

Följ KBT Sverige på instagram:

Uppdatering: Kostnadsfri ACT-föreläsning: ACT för grupp + Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

Vad är RFT?

Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

Till boken: Ny ebok med ACT-metaforer

Se också: Lars-Göran Östs studie av ACT innehåller fel och bör räknas bort

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT

Att ankra med ACE

Se filmen här (3.37 minuter)

Ny e-bok med ACT-metaforer

ACT är en metod som brukar räknas som tredje vågens KBT. Grottmannens eller stenåldersmannens ”mind” används ofta i ACT-metaforer för att främja både defusion och acceptans. Metaforen används bla flitigt av Ben Sedley i hans självhjälpsbok för tonåringar “Stuff That Sucks”. Russ Harris, som också skrivit förlagan till Fejsa Corona, har nu skrivit en e-bok i ämnet. ”Caveman Mind Metaphors – PRACTICAL TIPS FOR ACT THERAPISTS”.

Ladda ned boken nedan

Följ KBT Sverige på instagram:

Läs även: Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Att leva med fienden – ACT för ”långvariga tillstånd”Att leva med fienden – ACT för ”långvariga tillstånd”

Russ Harris och Dennis Tirch om self-compassion och ACT

Hur uttalar man ordet ”ACT”?

Lars-Göran Östs studie av ACT innehåller fel och bör räknas bort

”Jag döpte min ångest till Clive och det förändrade mitt liv”.

Vad är en hexaflex?

MÖT CORONA MED HJÄLP AV ACT

Hantering av stress med hjälp av ACT

🦇🦆🦋 Kan du hitta en fjäril, en anka och en fladdermus på den här bilden?

Boken kan laddas ned här https://drive.google.com/file/d/0B03Nk3fBQGWjbzNjUkcyYWhCQkE/view

Russ Harris och Dennis Tirch om self-compassion och ACT

Russ Harris samtalar med Dennis Tirch om self-compassion och ACT.

person in black pants and black shoes sitting on brown wooden chair

Dennis Tirch visar bla upp en kraftfull övning i rollspel.

Filmen är uppdelad i tre delar, se länk nedan

Se även: Hantering av stress med hjälp av ACT

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Vad är värderingar eller värden i ACT?

Self-compassion bättre än självförtroende

Våga anlägga nya banor i din hjärna för Self Compassion

Agneta Lagercrantz om självmedkänsla

ACT-film: Radio jämmer och elände

ACT-film: The Struggle Switch

ACT-film: Värden VS Mål

ACT-film: Tre myter om lycka

ACT-film: Inre kamper

ACT-film: Sushi-rullbandet

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=7l6FGG3Aa0g&list=PLU9QzmoT6EJfAgY8aa3bHa8JAYa3_hgAw&index=1

Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=GRuFqD-zpyU&t=23s&list=PLU9QzmoT6EJfAgY8aa3bHa8JAYa3_hgAw&index=2

Del 3: https://www.youtube.com/watch?v=ihG7aA-fIG0&t=7s&list=PLU9QzmoT6EJfAgY8aa3bHa8JAYa3_hgAw&index=3