Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

I det här humoristiska filmklippet får vi se vad som ska föreställa en klinisk RFT-psykoterapeut och forskare ge en inblick en unik inblick i de hemliga strategiplanerna bakom ACT (acceptance and commitment therapy).

Se klippet nedan.

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: Vad är RFT?

Stop it!

Hur uttalar man ordet ”ACT”?

Hantering av stress med hjälp av ACT

Ny ebok med ACT-metaforer

Vad är värderingar eller värden i ACT?

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Se klippet här:

Se också: Gratis självhjälpskurs i ACT

Vem är Steven C. Hayes?

Vad är RFT nu igen?

 

 

Vad är RFT?

Relational Frame Theory (RFT) är en psykologisk teori om mänskligt språk och tänkande.

Det är en empiriskt grundad teori utvecklad som ett pragmatiskt verktyg för analys av komplext mänskligt beteende. RFT utgör en viktig länk mellan de traditionellt disparata perspektiven inom kognitiv och beteendeinriktad psykologi.

RFT kan ses som en språkutvecklingsteori där det centrala fenomenet är människans förmåga att lära sig att sätta olika stimuli i relation till varandra, även utan att dessa stimuli behöver vara närvarande eller relaterade till varandra via inlärning. Denna relationsinlärning följer inte kända operanta eller respondenta inlärningsprinciper. Förmågan att relatera stimuli på detta sätt är troligen unik för människan som språkligt kompetent varelse. Inga experiment har med säkerhet kunnat påvisa denna förmåga hos något djur. Egenskapen är värdefull i många sammanhang men framstår också som en potentiell grogrund för mänskligt lidande.

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: Hur uttalar man ordet ”ACT”?

Hantering av stress med hjälp av ACT

Ny ebok med ACT-metaforer

Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare  😉

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Gratis självhjälpskurs i ACT

Vem är Steven C. Hayes?

Vad är RFT nu igen?

kbtsverigelog

Vem är Steven C. Hayes?

Steven C. Hayes är psykologiprofessor vid universitetet i Reno, Nevada, USA.

20200320_202124

Han är känd för sin analys av mänskligt språk och uppfattningsförmåga (relational frame theory, eller RFT). Hayes är troligen mest känd för att ha grundat psykoterapimetoden ACT – Acceptance and Commitment Therapy vilken är den kliniska tillämpningen av RFT. ACT är en av de mer framträdande av KBT:s tredje vågs terapimetodiker.


Se även: Steven Hayes om ACT för OCD

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT

Vad är RFT?

Gratis självhjälpskurs i ACT

Lär dig ACT från några av dom största

Följ KBT Sverige på Facebook

Följ KBT Sverige på instagram

Se även: Lars-Göran Östs studie av ACT innehåller fel och bör räknas bort

Hur uttalar man ordet ”ACT”?

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Självskattningstest för sömnsvårigheter

Vad kan jag kontrollera och inte?

Möt CORONA med hjälp av ACT

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen