Att arbeta med försoning mellan vuxna och deras föräldrar

Görel Fred, socionom, handledare, leg psykoterapeut och författare. Hon är specialiserad på familjeterapi och har arbetat i 20 år med relationer mellan barn och vuxna. Senaste boken heter Att försonas med sin barndom – och kanske med sina föräldrar. Görel Fred driver också Försoningspodden. Hon kommer nu att delta som gäst på FFST:s systemcafé.

Se även: Hur du kan förhålla dig mot corona med hjälp av ACT-metoden

Skolorna införde KBT för att motverka skolk och mobbing

De närmaste dagarna med start idag fredag kommer det att hållas flera intressanta föreläsningar som är gratis eller nästan gratis. Läs mer om de andra föreläsningarna här.

Torsdag 11 mars kl. 18.30-20.30.

Anmälan sker till ordforande@ffst.se senast kl 15:00, dagen för aktuellt systemcafé. Vid eventuella frågor maila till ovanstående adress.

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Se även: Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

Kostnadsfri webbutbildning för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet

Webbutbildning som riktar sig till dig som som har viktiga samtal med unga som är nya i Sverige!

Utbildningen är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om sådant som ibland kan vara svårt att närma sig. Den bidrar till alla ungas rätt att få kunskap om dessa ämnen.

Rätt att veta! är helt gratis och tar ungefär två timmar att genomföra. Det är enkelt att dela upp utbildningen utifrån dina egna önskemål och möjligheter. Det är också en utbildning som du kan återkomma till, både enskilt och tillsammans med kollegor.

Webbutbildningen består av två delar:

  1. Del 1 tar upp grundläggande perspektiv som ungas rättigheter, inkludering och rätten att slippa rasism.
  2. Del 2 utgår från de nio ämnen som finns på youmo.se.

Innehållet består bland annat av:

  • videointervjuer med experter och yrkesverksamma
  • metoder
  • interaktiva övningar
  • frågor från unga och förslag på svar
  • reflektionsövningar att genomföra själv eller i grupp
  • ordlistor
  • tips på fördjupande läsning. 
Se länk till utbildningen nedan
 

❤ Se även: Kostnadsfri webbkurs om autism

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Barnkonvention är nu svensk lag

Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Till utbildningen

Sex och anknytningsmönster

20200119_175735

Malin Drevstam, socionom, psykoterapeut, sexolog och författare, samtalar med Karin Skagerberg om våra tidiga erfarenheter av relationer som formar våra upplevelser och tankar kring sex och intimitet som vuxna.

En filmad föreläsning inspelad den 15 november 2019 på Chinateatern i Stockholm. 

– Vid intimitet och sex är vi ofta som mest sårbara och våra anknytningsmönster som etablerades i barndomen kan därför visa sig extra tydligt i dessa sammanhang. Genom att få syn på och förstå hur vi knyter an till en partner och hur detta kan visa sig i sexlivet, kan vi lära oss att känna större medkänsla med oss själva, ägna mindre tid åt självkritik och mer tid åt ett avslappnat och tryggt sexuellt utforskande som känns stärkande och bejakande, skriver Malin Drevstam på sin webbsida.

Se länk nedan

Se även: Anknytningsteori ger ett annat perspektiv på sekter

Vad är postpartum depression?

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Snabba fakta om olika anknytningsmönster och hur de kan uppstå.

36 frågor som får personer att komma närmare varandra

Doften av din partner kan göra dig lugn

Schematerapi i teori och praktik

Australiensiska psykologiforskare har kommit fram till att män med skägg är mer sexistiska än renrakade är.

Psykoterapeutens tips – så håller ni ihop under småbarnsåren

En film om sexmissbruk

Agneta Lagercrantz om självmedkänsla

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

Metoden som sägs kunna användas för att få personer att bli kära i varandra.

Alternativa terapiformer

Kan du begreppet?

Följ KBT Sverige på Facebook

UR Samtiden – Hjärndagen 2019
Föreläsning · 25 min

Arrangör: Forskning & Framsteg.

Tillgängligt till
30 juni 2021

Se samtalet mellan Malin Drevstam och Karin Skagerberg här.

Metoden som sägs kunna användas för att få personer att bli kära i varandra.

De träffades kring ”Summer of love” 1967 och har varit ett par sedan dess. De amerikanska psykologiforskarna Arthur och Elaine Aron har utvecklat en metod som får personer att komma närmare varandra genom att besvara 36 frågor. Metoden har blivit omskriven för att kunna användas för att få personer att bli kära i varandra.

Frågorna är utformade på ett sätt som gör att personerna gradvis kommer närmare varandra och successivt delar med sig av allt mer personliga saker. När frågorna togs fram så användes redan existerande forskning kring vad som för personer närmare varandra, förklarar Arthur Aron för Dagens Nyheter. Ett exempel är att få personerna att hitta gemensamma nämnare. Ett annat att få personerna att hitta något de uppskattar hos varandra.

– En viktig faktor för att komma nära någon är att känna att den andra personen gillar dig. En fråga lyder exempelvis: ”Säg något som du har upptäckt att du tycker om hos din partner”. Vi har ingen fråga som lyder ”säg något du inte gillar”, säger Arthur Aron.

Två saker som sticker ut är att personen är någorlunda attraktiv fysiskt och personlighetsmässigt i dina ögon, och att personen gör något som indikerar att den gillar dig. Det kan vara till exempel att personen ler mot dig, eller sätter sig bredvid dig i lunchrummet eller klassrummet.

Personer som befinner sig i en utsatt eller uppjagad situation kommer ha lättare att bli kära i någon som dyker upp just då, förutsatt att personen är av rätt kön, ålder eller uppfattas som relativt attraktiv, förklarar Arthur Aron för DN. Att visa uppskattning verkar också fungera bra.

Se länk till frågorna längre ned

Se även: Hur är det med din anknytning?

Hur blev svenskarna världens mest ensamma folk?

Sex och anknytningsmönster

Doften av din partner kan göra dig lugn

KBT-parterapi mot PMS

Avatarterapi för personer som upplever demoner

Kan musik hjälpa oss att må bättre?

Vad är Tavistock gruppträning?

Till frågorna (på engelska)

Källor:
Dagens Nyheter 170228 ”Svårt att fånga förälskelsens väsen”
Berkeley News 150212
The New York Times 150109