”Terapi över lång tid kostnadseffektiv för samhället”

Långa psykoterapier kan enligt en studie vid Helsingfors universitet på sikt vara kostnadseffektivare för samhället än korttidsterapi vid behandling av ångest och depression. Observera att i studien jämförs psykodynamisk långtidsterapi med psykodynamisk korttidsterapi och lösningsfokuserad terapi. KBT var alltså inte med i jämförelsen.

– Om du vill ha hållbara resultat och patienterna har komplicerade problem är det mer kostnadseffektivt att använda långtidsterapier, säger  Olavi Lindfors, docent i psykologi och en av författarna till studien.

Läs mer och lyssna på ett radioinslag om detta.

Annonser

Radioreportern hamnade mitt i ett storbråk angående de nya riktlinjerna för behandling av depression.

Från seminariet med rubriken Sverige ur tiden? Som hölls i riksdagen 22/2 -17 med olika forskare, psykoterapeuter och chefen för den enhet inom socialstyrelsen som drar upp de nya riktlinjerna för behandling av depression. Här är själva Inbjudan till seminariet

Lyssna på inslaget från Vetenskapsradions veckomagasin.

Tidigare debatt om de nya riktlinjerna:

https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/26/varden-ska-nu-begransas-framst-till-ett-ensidigt-biologiskt-perspektiv-med-en-okad-satsning-pa-psykofarmaka-och-ect-aven-for-barn-och-ungdomar/

https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/26/slutreplik-i-debatten-om-de-nya-riktlinjerna-for-behandling-av-depression/

https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/15/1181/

https://kbtsverige.wordpress.com/2017/02/19/inaktuella-former-av-pdt-slutreplik-om-riktlinjerna-for-behandling-av-depression/

Om patienten själv får bestämma – Integrerad psykiatri

Bildningsbyrån – psykisk hälsa

Längd: 30:00
Tillgängligt till: 30 juni 2017

Integrerad psykiatri är en modell för att ta hand om människor med psykiska funktionsnedsättningar, och den har i vetenskapliga studier visat goda resultat och har snabbt blivit populär. Den innebär bland annat att patienten själv får betydligt mer att säga till om när det gäller sin behandling och att anhöriga och vänner engageras på ett helt annat sätt än vad som är brukligt. Men hur går det egentligen till? Vi möter Lone, som länge haft psykiska problem, hennes psykiatrisköterska Cecilia Green, Annika och hennes gamla läkare, psykiatern Ulf Malm.

http://urskola.se/Produkter/158260-Bildningsbyran-psykisk-halsa-Om-patienten-sjalv-far-bestamma

Om PTSD: Tiden läker inte alla sår.

Bildningsbyrån – psykisk hälsa

Längd: 29:07
Tillgängligt till: 30 juni 2017

Edin Ramadanovic bor i ett radhus tillsammans med hustrun Sanella och två barn. Han arbetar som båtreparatör vilket han trivs med. Men någon gång varje dag kommer det som han genomlidit tillbaka. Det var 1992 när Edin, som kommer från Bosnien, beordrades ut ur sitt hus och kördes till ett fångläger i Omarska. ”Då stannade livet, det var ett helvete under tre, fyra månader,” berättar han. När Edin kom ut från Omarska vägde han 43 kilo. Han och Sanella flyttade till Sverige och här rullade livet på. Men efter några år blev Edin sjukskriven och fick så småningom diagnosen posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Psykoterapeuten Thomas Jansson menar att det krävs motivation och en stark vilja hos patienter med PTSD för att arbeta med sina problem. Många har våldsamma mardrömmar, flashbacks och känner smärta efter den tortyr de utsatts för.

Lyssna här