Du får inte kalla dig psykoterapeut om du inte är det

Det finns en missuppfattning hos en del som är verksamma som terapeuter om att de kan kalla sig för psykoterapeuter.

Men precis som när det gäller tex läkare, sjuksköterska och fysioterapeut är också psykoterapeuttiteln skyddad.

Enligt 3 kap. 5 § LYHS får en i 3 kap. 2 § angiven yrkestitel, alltså titel  på yrken som berättigar till legitimation – s.k. skyddad yrkestitel, användas endast av den som enligt nämnda paragraf antingen har legitimation för yrket eller genomgår föreskriven praktisk tjänstgöring. Bestämmelsen om skyddad yrkestitel gäller dock inte yrkena kiropraktor, naprapat och optiker trots att dessa grupper omfattas av legitimationsreglerna. Dessutom har audionom, biomedicinsk analytiker, dietist och ortopedingenjör skyddad yrkestitel, men dessa yrken är inte legitimationsgrundande.

Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad. Det betyder att du bara får kalla dig för psykoterapeut om du har legitimation. Endast legitimerad psykoterapeut får anställas som psykoterapeut inom hälso- och sjukvårdens område.

Se även: Vad är vad när det gäller behandlare som jobbar med psykoterapi/psykologisk behandling?

Behörighet till psykoterapeutstudier

– Psykoterapeututbildningar

Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) KBT

– Socialstyrelsens utredare missar psykoterapeuterna?

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram?

– Nu startar också legitimationsgrundande utbildningar till hälso- och sjukvårdskurator

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Om biverkningar av psykoterapi – ”När terapin går snett”

Utifrån sin egen forskning skriver Alexander Rozental i Modern psykologi om negativa effekter av psykoterapi. Här tas också vikten upp av att gå till en legitimerad terapeut.

Alexander Rozental är lade fram sin doktorsavhandling Negative effects of Internet-based cognitive behavior therapy: Monitoring and reporting deterioration and adverse and unwanted events vid Stockholms universitet tidigare i år.

Artikeln

Enligt en norsk studie så förefaller KBT vara det bästa alternativet vid behandling av social ångest.

I en randomiserad kontrollerad studie med 102 patienter var 68% av de patienter som erhöll KBT-behandling återhämtade från social ångest ett år efter avslutad behandling. Detta att jämföra med 24% av de som istället fått läkemedelsbehandling med paroxetin och 4% av de som fått läkemedelsplacebo. En fjärde grupp erhöll KBT-behandling i kombination med paroxetin, ett år efter avslutad behandling var 40% av dessa fria från social ångest. Dessa resultat talar enligt forskningsledaren Hans Nordahl för att den behandling som har bäst långvarig effekt är den där patienten lär sig att självreglera istället för att göra sig beroende av läkemedel för att må bättre. Hans Nordahl är kopplad till Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Studien är publicerad i tidskriften Psychotherapy and Psychosomatics.

Se även: Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

Ligger smartphones och sociala medier bakom ökad oro och ångest?

”Mindfulness kan leda till ångest och depression”

Vad är hälsoångest?

Vad är skillnaden mellan hypervigilans och hälsoångest?

Avicii – en av många musiker med ångest

Länk till studien: https://www.researchgate.net/profile/Hans_Nordahl/publications

Läs mer:

KBT bättre än sömntabletter: Kasta sömntabletterna