Digitalt samtal om när vården sviker

20190524_165148

För 25 år sedan genomfördes psykiatrireformen som skulle göra tillvaron bättre för de svårast sjuka. Tanken var god – men vad blev resultatet? Åsa Mobergs och Anna Fredrikssons De omöjliga är en stridsskrift om de mest utsatta i psykiatrin. Sofia Åkermans Ärr för livet är en berättelse från insidan om samhällets svek mot självskadande flickor och kvinnor runt millennieskiftet, om vänskapens kraft och unga människors formbarhet – på gott och ont. De tre författarna möts på bokmässan i ett samtal om den psykiatriska vården, om ”svåra” patienter, om brister och möjligheter. [1]
 
Programledare:
Lars Mogensen, journalist.
 
Medverkande:
Anna Fredriksson
Åsa Moberg
Sofia Åkerman
Lars Mogensen
 

Bokmässan 2020
Spår Hjärnan
När vården sviker
lördag / 26 sep / 2020
14:15-14:45

Se länk nedan

Se även: Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

Om psykiatrireformens brister i ny bok

📚 BOKMÄSSAN 2020: Robert Plomin och Anders Hansen i ett samtal om arv och miljö

📕 BOKMÄSSAN 2020: Ett samtal om att konfrontera och överleva familjehemligheter

📚 BOKMÄSSAN 2020:Barnböcker om känslohantering

Möjliga – och omöjliga – inställningar till livet

📚 BOKMÄSSAN 2020: Marie Nilsson Lind om sin syster Josefin

📚 BOKMÄSSAN 2020: Vilka är de största framtidsutmaningarna för sjukvården?

Se även: Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Här har vi plockat ut några guldkorn från lördagen (Idag alltså) på bokmässan. Alla föredrag är tillgängliga att se i direktsändning.

Digitalt samtal om när vården sviker: https://kbtsverige.wordpress.com/2020/09/26/digitalt-samtal-om-nar-varden-sviker/

Robert Plomin och Anders Hansen i ett samtal om arv och miljö: https://kbtsverige.wordpress.com/2020/09/26/robert-plomin-och-anders-hansen-i-ett-samtal-om-arv-och-miljo/

[1] När vården sviker

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Psykiatrireformen var spiken i kistan för de stora mentalsjukhusen.

76686509_2149119571856347_8197156358152257536_n

Kommunerna övertog det fulla ansvaret för omhändertagandet av personer med så kallade allvarliga psykiska störningar. Nu skulle gruppen bli samhällsmedborgare precis som alla andra istället för att bo i små samhällen i samhället, avskilda från resten av samhället.

Reporter: Caroline Kustus

Längd: 8:36 min

Godmorgon, världen!
P1:s veckomagasin om Sverige och världen – politik och trender, satir och analyser.

Se länk nedan

Se även: Marikas kamp

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

Vilka är de största framtidsutmaningarna för sjukvården?

Digitalt samtal om när vården sviker

Antidepressiva läkemedel presenteras på ett överdrivet positivt sätt och negativa aspekter undanhålls

Goda resultat för internetbehandling av depressioner

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Läkemedelsbehandling och KBT – vanligast behandlingsinsatser för tonåringar

Psykoserna förändrade allt: ”Livet rasade ihop som ett korthus”

Följ KBT Sverige på Facebook

Till inslaget från P1.

Kan du begreppet? Testa dig själv

Anhåller vördsamt om omedelbar lobotomi

Bildningsbyrån – psykisk hälsa

I alla tider har psykisk ohälsa varit en del av vardagen. Attityden till, och behandlingen av, psykiska sjukdomar förändras över tid. Vår reporter Per-Axel Janzon letar efter svar om sin mammas psykiska sjukdomshistoria. Inga Janzon blev inlagd på mentalsjukhus första gången 1949. Hon led av tvångstankar och ångest. Det skulle bli fler besök på sjukhuset. Inga behandlades med elchocker, insulin, barbiturater och brom. I oktober 1950 genomgick hon, 33 år gammal, en lobotomi. ”Man visste inte bättre”, säger professor emeritus Göran Eberhard, som tillsammans med professor emeritus Carl Gerhard Gottfries medverkar för att försöka förklara Inga Janzons sjukdomshistoria.

Längd:29:19
Tillgängligt till:30 juni 2017

Lyssna här: http://urskola.se/Produkter/158256-Bildningsbyran-psykisk-halsa-Anhaller-vordsamt-om-omedelbar-lobotomi