BTF-Salong: Metakognitiv terapi – en transdiagnostisk modell med Göran Parment

Göran Parment, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi kommer till BTF och pratar om MCT, en evidensbaserad behandlingsform för bl.a GAD, PTSD, Depression och social ångest.

Måndag 20 september 18:30-19:30

Föreläsningen sker över Zoom. Klicka här för att vara med.

Se även: Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Vad är emotionellt instabilt personlighetssyndrom/borderline?

Vad är schizoaffektivt syndrom?

Metakognitiv träning för depression

Coronapandemin pågår i högsta grad fortfarande

Se även: David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny forskning

Ett samtal med John Norcross om psykoterapiforskning

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Kristin Osborn om APT och paraverbal kommunikation

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Ett samtal med socionomen och psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice och vägen till att bli expert inom psykoterapi.

Ett avsnitt från kanalen Psychotherapy Expert Talks

Se även: Deliberate practice: Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny forskning

Ett samtal med John Norcross om psykoterapiforskning

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Kristin Osborn om APT och paraverbal kommunikation

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Se avsnittet av Psychotherapy Expert Talks.

Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Ett samtal med psykoterapeuten Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi och personlighetssyndrom.

Ett avsnitt från kanalen Psychotherapy Expert Talks

Se även: Vad är emotionellt instabilt personlighetssyndrom/borderline?

Vad är schizoaffektivt syndrom?

Metakognitiv träning för depression

Coronapandemin pågår i högsta grad fortfarande

Se även: David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny forskning

Ett samtal med John Norcross om psykoterapiforskning

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Kristin Osborn om APT och paraverbal kommunikation

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Se avsnittet från Psychotherapy Expert Talks här.

David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny forskning

Ett samtal med psykoterapiforskaren David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny psykoterapiforskning.

Ett avsnitt från kanalen Psychotherapy Expert Talks

Se även: Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Ett samtal med John Norcross om psykoterapiforskning

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Norrbottningen som tog KBT till Sverige

Johan Cullberg – svensk psykiatris nestor i stor radiointervju

Vem var K. Anders Ericsson?

Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Se avsnittet här.

Ett samtal med John Norcross om psykoterapiforskning

Psykoterapeuten och forskaren John Norcross i ett samtal om psykoterapiforskning och integrering. Ett avsnitt från kanalen Psychotherapy Expert Talks

Se även: Vad är verksamt i psykoterapi?

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Vem är Leslie Greenberg?

Vem var Jean Piaget?

Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Se avsnittet här.

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Ett samtal med Jeffrey E. Young om utvecklandet från KBT till schematerapi och vidare.

Ett avsnitt från kanalen Psychotherapy Expert Talks.

Se länk nedan

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny forskning

Ett samtal med John Norcross om psykoterapiforskning

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Kristin Osborn om APT och paraverbal kommunikation

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Vad är schematerapi?

Föreläsning om schematerapi – en vidareutveckling av KBT

Se avsnittet från Psychotherapy Expert Talks här.

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Ett avsnitt från kanalen Psychotherapy Expert Talks med rubriken ”Tony Rousmaniere on Deliberate Practice and Developing Psychotherapy Expertise”

Rousmaniere pratar bland annat utifrån sin bok som nu även finns på svenska med titeln ”Målmedveten träning för psykoterapeuter”.

Forskning visar att det är långt ifrån alla terapeuter som blir skickligare endast genom mer erfarenhet. Däremot kan alla terapeuter göra stora framsteg i sin professionella effektivitet. Detta sker genom målmedveten träning i det professionella hantverket menar Rousmaniere.

Uppdatering: Se även information om föreläsningen som snart hålls i Stockholmsregionen: Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

Se även: Hur vanligt är det att gå i terapi?

Diskussionen bör inte handla om PDT eller KBT utan om evidensbaserade metoder och kompetensbrist

Vad är verksamt i psykoterapi?

Boken ”Peak : vetenskapen om att bli bättre på nästan allt : sanningen bakom 10 000-timmarsregeln”

David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny forskning

Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Kan psykoterapi ha biverkningar?

Animerad kortfilm om hur självkritik kan fungera och bemötas

Se avsnittet här.

Kristin Osborn om APT och paraverbal kommunikation

Ett samtal om affektfobiterapi och paraverbal kommunikation i psykoterapi.

Ett avsnitt från kanalen Psychotherapy Expert Talks

Se även: David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny forskning

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Målmedveten träning för psykoterapeuter

Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Se avsnittet här.