”Post-CoronaCope” – hur mår människor i efterdyningarna av corona?

När coronapandemin slog igenom med full kraft väcktes en idé hos psykologidoktoranden Victoria Aminoff och några av hennes studiekamrater. De ville ta reda på hur man bäst kan ge psykologisk behandling när man inte kan träffas i verkligheten.
– Vi önskar att vara i framkant när det gäller effektivisering av psykologisk behandling, och hur man kan göra det på ett bra sätt som får ett positivt behandlingsresultat, säger hon till Vimmerby Tidning. [1]

Den aktuella studien ”Post-CoronaCope” fokuserar på hur människor mår i efterdyningarna av corona. 

Just nu söker forskargruppen personer som vill delta i studien. Man intresseanmäler sig genom att skriva in sig mejladress på projektets webbsida. [2] Deras förhoppning är att de ska kunna inleda behandlingen redan nästa måndag den 6 februari.

Målgruppen är alla som är 18 år eller äldre och på något sätt lider av psykologiska besvär till följd av coronapandemin. Det kan röra sig om problem som panikångest, social ångest eller ensamhetskänslor.

Så går behandlingen till
● Deltagaren intresseanmäler sig på webbsidan. En behandlare ringer upp patienten och gör en screening för att bedöma om man tror att man kan hjälpa deltagaren genom internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT). ● Patienter som bedöms vara mottagliga får en åtta veckor lång behandling där man går igenom en så kalllad modul, eller ett problem, i veckan. Man läser information och får uppgifter på hemsidan.
● Patienten har kontakt med en behandlare i meddelandeform, som återkopplar inom 24 timmar.

 

❤ Se även: FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

En modell av den terapeutiska relationen i ACT

ACT-film: The Choice Point

”Mindfulness och självhjälp räcker inte för att förhindra allvarlig utbrändhet”

Animerad kortfilm om mindfulness

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Att leva under Coronakrisen

Kostnadsfri webbutbildning: Psykologiskt krisstöd vid covid-19

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Dataspelsberoende klassas som sjukdom

Spelberoende klassificeras nu som missbruksdiagnos

Kostnadsfri webbkurs om autism

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Kostnadsfri webbutbildning för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet

Kostnadsfri webbutbildning om omsorg, gränssättning och våldsförebyggande på HVB

Barnkonvention är nu svensk lag

Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

[1] Vimmerby Tidning 230126: ”De vet hur patienter mår – men inte deras namn”

[2] Till studiens webbsida med mer information och där du kan anmäla intresse.