Ser du synvillan?

Fysiologen Ludimar Hermann stötte på denna sida år 1870 när han bläddrade i en fysikbok och upptäckte av en slump vad som har blivit en av de mest berömda synvillorna. Det går inte att undvika att se de grå punkterna där de vita linjerna korsar varandra. För visst ser du väl punkterna?

Se även: Här en KBT-poster med ord och begrepp som är relevanta för KBT på olika sätt. Skriv gärna ut den och dela den så gott du vill i oförändrat skick!

Vad är psykologiska illusioner?

Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Vad är literala optiska illusioner?

Vad är tvetydiga illusioner?

Vad är kognitiva illusioner?

Vad är optiska illusioner?

Vad ser du först på den här bilden?

Ser du ankan, fjärilen och fladdermusen?

Vad är literala optiska illusioner?

Literala optiska illusioner är en typ av optiska illusioner. Literala optiska illusioner skiljer sig från objektet som skapar dem.

Nedan ser du ett exempel på en liberal optisk illusion. Kan du se två olika personer och i så fall kan du se dessa samtidigt?

hill_illusion

Se även:

Vad är psykologiska illusioner?

Vad är kognitiva illusioner?

Vad är tvetydiga illusioner?

Vad är det första du ser på bilden? Del 1.

Vad ser du först på den här bilden? Del 2.

Vad ser du först på den här bilden? Del 5.

Ser du synvillan?

Ser du ankan, fjärilen och fladdermusen?

Kan du begreppet? 4

Vad är psykologiska illusioner?

Psykologiska illusioner är en typ av optiska illusioner som är en perceptionseffekt av en riktad stimulans av exempelvis ljus, skärpa, färg eller rörelse. Psykologiska illusioner kan exempelvis vara den efterbild som kan följa efter ett skarpt ljusintag eller en längre tids fokusering på ett objekt eller mönster av något slag – ljus, skärpa, lutning, färg, rörelse mm. Den individuellt reflexmässiga tolkningen, påverkas av repetativa eller enskilt förstärkta perceptionskanaler, vilket skapar en psykologisk obalans som förändrar perceptionen.

Se även: Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Vad är literala optiska illusioner?

Vad är tvetydiga illusioner?

Vad är psykologiska illusioner?

Vad är kognitiva illusioner?

Vad är optiska illusioner?

Ser du synvillan?

Ser du ankan, fjärilen och fladdermusen?

Vad är det första du ser på bilden? Del 1.

Vad är optiska illusioner?

Optiska illusioner (eller synvillor) är illusioner som ger ett synintryck som ger en vinklad bild av verkligheten.

Det som ögat ser tolkas av det centrala nervsystemet och utgör den visuella perceptionsförmågan, vilket kan ge en illusionistisk bild som är motsägelsefull eller omöjlig. Det finns tre huvudtyper av optiska illusioner: literala optiska illusioner, psykologiska illusioner och kognitiva illusioner.

Vad ser du här?

Screenshot_20191103-090814_Chrome

Vad ser du först på den här bilden? Del 2.

Vad ser du först på bilden? Del 3.

Vad ser du först på den här bilden? Del 4.

Se även: Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Vad är literala optiska illusioner?

Vad är tvetydiga illusioner?

Vad är psykologiska illusioner?

Vad är kognitiva illusioner?

Vad är optiska illusioner?

Vad är kognitiva illusioner?

Kognitiva illusioner är en typ av optiska illusioner som uppträder genom samverkande antaganden som bildar omedvetna slutsatser, en idé som fysiologen och fysikern Hermann von Helmholtz lade fram på 1800-talet. De kognitiva illusionerna delas vanligen upp i tvetydiga illusioner, förvrängande illusioner, paradoxala illusioner och fictionillusioner.

Vad ser du på dessa bilder? Vad är det första du ser på bilden? Del 1.

Vad ser du först på den här bilden? Del 2.

Vad ser du först på bilden? Del 3.

Se även: Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Vad är literala optiska illusioner?

Vad är tvetydiga illusioner?

Vad är psykologiska illusioner?

Vad är kognitiva illusioner?

Vad är optiska illusioner?

Vad är tvetydiga illusioner?

Tvetydiga illusioner är en typ av kognitiva illusioner som är en av undergrupperna av optiska illusioner.

Tvetydiga illusioner kan ses då bilder eller objekt som framkallar en perceptionsväxling mellan alternativa tolkningar. Tvetydiga illusioner är som sagt en typ av kognitiva illusioner tillsammans med literala optiska illusioner och psykologiska illusioner.

Se ett exempel på en tvetydig illusion här.

Vad ser du först på bilden? Del 3.

Ser du ankan, fjärilen och fladdermusen?

Ser du synvillan?

Vad känner du i terapirummet?

Nalle Puh – patologiskt test