Vad är kognitiva illusioner?

Kognitiva illusioner är en typ av optiska illusioner som uppträder genom samverkande antaganden som bildar omedvetna slutsatser, en idé som fysiologen och fysikern Hermann von Helmholtz lade fram på 1800-talet. De kognitiva illusionerna delas vanligen upp i tvetydiga illusioner, förvrängande illusioner, paradoxala illusioner och fictionillusioner.

Vad ser du på dessa bilder? Vad är det första du ser på bilden? Del 1.

Vad ser du först på den här bilden? Del 2.

Vad ser du först på bilden? Del 3.

Se även: Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Vad är literala optiska illusioner?

Vad är tvetydiga illusioner?

Vad är psykologiska illusioner?

Vad är kognitiva illusioner?

Vad är optiska illusioner?