Vad är the Bobo doll experiment?

Albert Banduras kanske kändaste experiment är the Bobo doll experiment. 

Det finns nutida forskning om Social överföring av rädsla och/eller social överföring av lugn och trygghet. Vid social överföring av rädsla kan fobier utvecklas.

Mellan 1961 och 1963 försökte Albert Bandura och hans team att demonstrera betydelsen av observationsinlärning hos barn. De ville visa att imitation av en förebild spelar mycket större roll vid barns inlärning än uppmuntran som ges eller tas ifrån.

Experimentet omfattade barn i åldrarna 3 till 6 år från förskolan vid Stanford University.

I ett rum fyllt med leksaker fick en grupp barn bevittna hur en vuxen person slog en stor docka med en klubba. I en annan experimentgrupp representerade den vuxna personen en icke-aggressiv modell. Och i en tredje grupp användes förutom fysisk aggression även skällsord gentemot dockan.

Resultaten var mycket tydliga. De flesta av de barn som hade utsatts för den aggressiva modellen var mer benägna att agera på ett fysiskt aggressivt sätt än de som inte hade utsatts för den modellen.

Se en film från Bobo Doll-experimentet här nedan.

Se även: Vad är modellinlärning och observationsinlärning?

Vad är lille Albert-experimentet?

Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Vad är behaviorism?

Kan musik hjälpa oss att må bättre?

Vad är Schrödingers katt?

Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Bandura, A., Ross, D. & Ross, S.A. (1961).Transmission of aggression through imitation of aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575-82.

Se en kortfilm om The Bobo Doll Experiment här. Längd 1,49 min.

Modellinlärning och observationsinlärning

Du har kanske hört uttrycket ”barn gör inte som vuxna säger, barn gör som vuxna gör”?

Observationsinlärning är en sorts modellinlärning, vi observerar andra personers sätt att agera i en viss situation, analyserar dennes beteenden och tar efter dem om de verkar fördelaktiga.

Personens beteende blir en modell eller en förebild för våra handlingar.

Psykologiprofessor Albert Bandura gjorde en rad experiment i början av 1960-talet i vilka han kunde påvisa att människors sätt att uppfatta andras beteende och vad det leder till har en avgörande betydelse för deras lärande av förebilder. Banduras kanske kändaste experiment är the Bobo doll experiment. 

Det finns nutida forskning om Social överföring av rädsla och/eller social överföring av lugn och trygghet. Vid social överföring av rädsla kan fobier utvecklas.

Albert Bandura är en av alla de personer och begrepp som finns med på KBT Sveriges KBT-poster

Se även: Vad är the Bobo doll experiment?

Vad är lille Albert-experimentet?

Fler vittnen – bättre hjälp?

Vad är literala optiska illusioner?

Ser du ankan, fjärilen och fladdermusen?

Följ KBT Sverige på Facebook: facebook.com/kbtsverige

Följ KBT Sverige på instagram

Referens: Bandura, A., Ross, D. & Ross, S.A. (1961).Transmission of aggression through imitation of aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575-82.

Social överföring av rädsla och/eller social överföring av lugn och trygghet.

Om man ser någon annan vara rädd, orolig eller bli skrämd så kan en sk social överföring av rädsla ske.

20200119_175735

Social överföring av rädsla är en effektiv metod för att få information om potentiella hot. Processen är viktig för inlärning av vad som bör undvikas. Men när detta sker så finns det även risk för att man kan utveckla fobier (exempel på fobier kan vara Hemofobi och hematofobi,  Araknofobi eller någon annan typ av fobi). Genom tre separata experiment har Armita Golkar och Andreas Olsson vid institutionen för klinisk neurovetenskap på KI i en studie kommit fram till att den här typen av överföring kan undvikas genom att personer i omgivningen visar trygghet istället för rädsla.

Läs även om modellinlärning och observationsinlärning.

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Vad är Still-Face-experimentet?

Hantering av stress med hjälp av ACT

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Vem ska föra patientjournal?

Följ KBT Sverige på Facebook: facebook.com/kbtsverige

Följ KBT Sverige på instagram:

Länk till studien: http://psycnet.apa.org/psycarticles/2016-18115-001