Psykoterapeutisk, psykosocial och annan icke-farmakologisk behandling av PTSD

Baserat på likartade effekter över flera utfallsmått, lång uppföljningstid och det hälsoekonomiska underlaget

20200119_175735

rekommenderar NICE [1] ett fåtal insatser trots det osäkra evidensläget skriver SBU i sin sammanfattning och sina kommentarer av en systematisk översikt från NICE som utvärderar psykologiska, psykosociala och andra icke-farmakologiska insatser för behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna. [2]

De insatser som hade statistiskt säkerställd effekt på PTSD-diagnos eller PTSD-symtom jämfört med kontrollbehandlingar var: kognitiv beteendeterapi (KBT) med traumafokus, eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR), självhjälp med stöd (här ingår internetbaserad KBT), KBT utan traumafokus, counselling och självhjälp utan stöd.

Det var ingen skillnad mellan meditation eller MBSR och väntelista, sedvanlig vård eller uppmärksamhetsplacebo för PTSD-symtom (självskattade och klinikerskattade) mätt en till fyra månader efter insatsen.

Traumafokuserad KBT är ett paraplybegrepp och de specifika insatserna som NICE pekar på ska vara ett förstahandsalternativ vid behandling är cognitive processing therapy, kognitiv terapi för PTSD, narrative exposure therapy (NET) och prolonged exposure therapy. NICE:s kommitté anser också att EMDR och tramafokuserad internetbaserad KBT med stöd kan övervägas som behandling för PTSD.

Kommittén rekommenderar [1] att KBT-interventioner fokuserade på specifika symtom, som sömnsvårigheter eller ilska, ska övervägas för vuxna med en PTSD-diagnos eller med kliniskt viktiga symtom på PTSD mer tre månader efter en traumatisk händelse, men bara om personen inte vill få traumafokuserad behandling eller har kvarvarande symtom efter en traumafokuserad insats.

Som psykoterapeutisk behandling för vuxna med PTSD rekommenderar Socialstyrelsen i sina nationella riktlinjer från 2017 i första hand KBT med traumafokus (prio 3) och i andra hand EMDR (prio 7). Läkemedelsbehandling med SSRI har prio 5.

SBU anser att framtida forskning bör fokusera på behandling av komplex PTSD, specifika subgrupper av patienter med PTSD och att undersöka enskilda symtom i samband med PTSD samt kvarvarande symtom efter PTSD-behandling. [2]

❤ Gilla KBT Sverige på Facebook


Se även: Många behandlingsinsatser för PTSD hos barn och unga har ingen mätbar effekt

COPE har god effekt på både alkoholkonsumtion och PTSD-symtom

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Gratis utbildning i att möta barn och unga med trauma

Skrivterapi är effektivt vid PTSD

KBT-metoder som är traumafokuserade kan minska PTSD hos barn och unga

Läkemedelsbehandling av barn och unga kan leda till att de inte får tillgång till bevisat effektiv psykoterapeutisk behandling

Vad är cognitive processing therapy?

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Följ KBT Sverige på instagram:


[1] Kommenterad rapport
National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Post-traumatic stress disorder: [D] Evidence reviews for psychological, psychosocial and other non-pharmacological interventions for the treatment of PTSD in adults. NICE guideline NG116 Evidence reviews.

[2]

Meditation kan reparera en hjärna som blivit utbränd

Meditation kan reparera en hjärna som blivit utbränd. I ett inslag från TV4 förklarar psykoterapeuten Åsa Nilsonne och meditationsläraren Kristina Kumlin hur det kan gå till.

Se även: Osäkerhet kring behandling av utmattningssyndrom

Hjärnans “lyckopunkt” kan ha upptäckts

Är du på väg att bli utmattad?

Våga anlägga nya banor i din hjärna för Self Compassion

Den okända delen av en utmattning: röv-fasen

Film: Hur hjälper jag en vän i sorg

Meditation påverkar din hjärna.

Balansen mellan serotonin och dopamin i hjärnan kan påverka om en person utvecklar social fobi

Se även Åsa Nilsonne om Hur bra är det att ge mediciner i stället för att behandla den egentliga orsaken?

Till inslaget från 110208

Utmattad psykiatriker släpper bok med tips och råd

Psykiatern Niklas Nygren pressade sig själv till bristningsgränsen och sjukskrevs för utmattningssyndrom.

Ett och ett halvt år senare återgick han till arbetet, med nya verktyg för att undvika stress berättar han i Dagens Medicin.

Är du på väg att bli utmattad?

Först ett halvår in i sjukskrivningen hade Niklas orken att börja ett förbättringsarbete med meditation, motion och kognitiv beteende­terapi.

– Min terapeut kom med förklaringen att när man har gått så långt in i ett stresstillstånd, så går all mental energi åt till att upprätthålla det livet. Att göra en förändring skulle kosta ännu mer energi och därför är det paradoxalt nog lättare att fortsätta med det hektiska livet, säger han.

Varningslistan: vanliga kroppsbesvär vid stress och varför vi får dem

Niklas råd för att komma tillbaka och förhindra stress
1. Ta en sak i taget.
2. Motionera och/eller ­meditera.
3. Lär känna dina egna varningssignaler.
4. Sätt av tid för dina intressen.
5. Få in tysta perioder under dagen.

Läs också: ”Mindfulness och självhjälp räcker inte för att förhindra allvarlig utbrändhet”

Jessica Bladh – Drabbad av utmattningssyndrom

Nytt framgångsrikt behandlingsprogram för vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

Den okända delen av en utmattning: röv-fasen

Hantering av stress med hjälp av ACT

Att göra sådant som har betydelse i tider av stress

Olika sorters natur ger olika mycket effekt på stress

Till artikeln ”Utmattad psykiater vill visa vägen tillbaka” i Dagens Medicin (171201)

Föredrag om Självmedkänsla

Med självmedkänsla, compassion, kan vi ta hand om oss själva. Genom att aktivera kroppens egna trygghetssystem skapas en buffert mot stress. Kunskapen bygger på hjärnforskning, kbt, affektteori, anknytningsteori och buddhism och har inslag av mindfulness. Om detta berättar Christina Andersson som är leg psykolog och forskare vid Karolinska institutet.

Se länk nedan.

Se även: Skillnaden mellan självförtroende och självmedkänsla

Våga anlägga nya banor i din hjärna för Self Compassion

Att använda tomma stolen i CFT

Vad är mindfulness eller medveten närvaro?

Brené Brown: Osårbarhetens pris

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Vad är tredje vågens KBT?

Följ KBT Sverige på instagram: 

http://urskola.se/Produkter/192482-UR-Samtiden-Hjarndagen-2015-Sjalvmedkansla

Mer om compassion: Om att uppmärksamma och acceptera negativa tankar.

Om compassion som väg till att känna trygghet och må bättre.

Brené Brown: Kraften av att vara sårbar

Om Self Compassion, Positiv psykologi och ACT för att bli mer nöjd.

Compassion som app!

Nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa.

På Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet arbetar en forskargrupp med ett projekt med syftet att utveckla ett nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa. Deltagare sökes nu till en studie som går ut på att testa ett nätbaserat mindfulnessprogram för närstående.

Till projektet söker de dig som:

  • är närstående (>18 år) till en person med psykisk och/eller fysisk ohälsa (olika diagnoser)
  • upplever att du behöver ett eget stöd till följd av ovanstående
  • har tillgång till en dator och internet
  • kan uttrycka dig på svenska i tal och skrift

 

Observera att du inte:

  • ska ha tidigare erfarenhet av mindfulness och meditation
  • själv lida av allvarlig psykisk ohälsa som kräver annan behandling.

 

Läs mer om studien på http://forskningsstudie.wordpress.com/

 

Tidigare inlägg om mindfulness och meditation:

Meditation påverkar din hjärna: https://kbtsverige.wordpress.com/2016/12/22/meditation-paverkar-din-hjarna/

Ny podcast, samtal om compassion och ACT: https://kbtsverige.wordpress.com/2016/08/09/ny-podcast-samtal-om-compassion-och-act/

Snorkel; en sida riktad till barn och ungdomar om nedstämdhet/oro/ångest: https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/19/snorkel-en-sida-riktad-till-barn-och-ungdomar-om-nedstamdhetoroangest/

Om att uppmärksamma och acceptera negativa tankar: https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/04/om-att-uppmarksamma-och-acceptera-negativa-tankar/

Animerad kortfilm om mindfulness: https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/14/animerad-kortfilm-om-mindfulness/

Meditation påverkar din hjärna.

Psykiatern och forskaren Karin Ekdahl intervjuas i ett reportage i DN om nya studier med magnetkameror som bla visar att under meditation växer det ut nya dendriter, nervtrådar, det uppstår nya kopplingar i hjärnan vilket i sin tur ger fler möjligheter i vårat beslutsfattande. Dendriterna växer också vidare till bla till limbiska systemet vilket bla sköter känslomässig reglering. En ytterligare effekt av meditation är att binjurarna putsar ut mindre stresshormoner vilket bla påverkar puls och blodtryck.

Se även: ”Skadliga effekter – går snarast ner med mindfulnessträning”

Animerad kortfilm om mindfulness

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

KBT förstärker kopplingar i hjärnan hos personer som har psykos.

Vad är mindfulness eller medveten närvaro?

Sänkta krav enda sättet att minska utbrändhet

Osäkerhet kring behandling av utmattningssyndrom

Tv-program: Vilket är det bästa sättet att undvika stress?

Utmattad psykiatriker släpper bok med tips och råd

Meditation kan reparera en hjärna som blivit utbränd

 

Vad är mindfulnessbaserad kognitiv terapi?

Källa: Insidan, Dagens Nyheter publicerad 161218

Om compassion som väg till att känna trygghet och må bättre.

Ökad compassion för oss själva och för andra ökar vårat välmående. För många kommer tankarna kring compassion inte som någon nyhet. Buddistisk tradition är en stor och viktig aspekt av vad compassion är. I buddismen lärs ut att för att vara en sann balanserad och komplett individ så behöver du utveckla både vishet och compassion [1]. Det som är nytt är bland annat den forskning och de resultat som görs vad gäller compassion. I ett reportage i Dagens nyheter intervjuas Christina­ Andersson psykolog och forskare om compassion [2].

”–  Vid stress minskar förmågan att se andra människor, samma gäller om vi är inriktade på att hela tiden prestera. Många känner skuld och skam när de inte tycker sig uppfylla sina egna och andras krav.

Enligt Christina Andersson är compassion ett sätt att träna hjärnan att flytta fokus från materiella framgångar och mål som är självcentrerade till en känsla av sam­hörighet.”

Ett viktigt understrykande av Christina Andersson är att compassion inte handlar om att gå omkring och och peppa varandra. Coaching och affirmationer är alltså inte Compassion.

Att behandla sig själv så som man skulle behandla din bäste vän är ett sätt att tänka på för att bättre förstå vad compassion är [3]. Att i stället för att tänka ”Varför just jag?” kanske tänka ”Precis som för alla andra, nu händer det mig.” är en compassionstrategi för att hantera obehagliga känslor.

En orsak till att forskning vad gäller känslor och känslotillstånd är relativt begränsad kan vara att känslor är subjektiva upplevelser vilka skiftar från person till person [4]. Forskningen som Christina presenterar i sin nya bok om compassion har inte som syfte att särskilja och differentiera olika känslor. Boken ”Compassion­effekten” innehåller nya vetenskapliga rön, men även övningar för att nå inre trygghet och bättre självtillit.

Compassionmetoden” riktar fokus på tre samverkande system i hjärnan:

Hotsystemet” som aktiveras automatiskt och hastigt. Vi känner rädsla, ångest, illska eller skam.

Utforskandesystemet” väcker en nyfikenhet och ökar lusten att prestera för att uppnå ett mål.

Trygghetssystemet” aktiveras när vi tar det lugnt och känner samhörighet med andra, samt känslan av inre harmoni.

– Om de två första systemen dominerar uppstår en obalans och då finns olika övningar som kan göra att vi aktiverar trygghetssystemet. Och det i sin tur ökar medkänslan med andra och vår självmedkänsla.

Christina Andersson ligger bakom etablerandet av compassion i Sverige. Compassion är en metod som växer i Sverige, sedan en tid tillbaka finns Compassion också som app på svenska [6]. Det finns också en introduktionsfilm till compassion på the international center for Compassionate Organizations hemsida [7].

Se även: Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Vad är compassion fatigue?

Vad är mindfulness eller medveten närvaro?

Referenser 

[1] http://www.buddhanet.net/

[2] Insidan Dagens Nyheter 161111

[3] https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/07/self-compassion-battre-an-sjalvfortroende/

[4] https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/05/om-kanslor-emotioner-och-affekter-och-vissa-svarigheter-med-att-mata-dessa/

[5] ”Compassioneffekten – Att utveckla självtillit och inre trygghet”, Christina Andersson. (Natur & Kultur, 2016).

[6] https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/15/compassion-som-app/

[7] https://kbtsverige.wordpress.com/2016/10/21/vad-ar-compassion/

Tidigare artiklar på KBT Sverige

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/30/om-self-compassion-positiv-psykologi-och-act-for-att-bli-mer-nojd/

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/06/11/negativa-kanslor-ar-nyckeln-till-valmaende/

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/08/09/ny-podcast-samtal-om-compassion-och-act/