Målmedveten träning för psykoterapeuter

Målmedveten träning (deliberate practice) är ett begrepp som länge har använts för att studera hur expertis utvecklas på en mängd olika områden.

I boken Målmedveten träning för psykoterapeuter – Hur man förbättrar den kliniska effektiviteten presenterar Tony Rousmaniere ett program för hur en psykoterapeut stegvis kan träna specifika färdigheter samt klinisk medvetenhet och uthållighet, och på så vis höja den terapeutiska effektiviteten avsevärt.

Boken Målmedveten träning för psykoterapeuter riktar sig till psykoterapeuter, oavsett inriktning, på alla nivåer av professionellt kunnande.

Se övning i att förbättra intagningen med klienten nedan.

Följ KBT Sverige på instagram: @kbtsverige

Se även: Vill du nå bättre utfall som terapeut och lära dig mer om målmedveten träning? Läs mer och anmäl ditt deltagande till workshop i Deliberate Practice

Faktorer hos handledda och handledare som påverkar handledningsrelationen

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Vad innebär coronakrisen för psykiatrin?

Att använda tomma stolen i CFT

Bild, vem vill jag vara under coronakrisen?

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Relationella perspektiv på handledning

Regionen rustar för psykisk ohälsa som följd av coronaviruset

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Den vanliga coronahjälten: Du

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

20191229_095510

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Ett samtal med socionomen och psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice och vägen till att bli expert inom psykoterapi.

Ett avsnitt från kanalen Psychotherapy Expert Talks

Se även: Deliberate practice: Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny forskning

Ett samtal med John Norcross om psykoterapiforskning

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Kristin Osborn om APT och paraverbal kommunikation

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Se avsnittet av Psychotherapy Expert Talks.

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

Uppdatering: Nedanstående föreläsningar är genomförda. Är du intresserad av att köpa en föreläsning med något av nedanstående teman och/eller få handledning med deliberate practice/målmedveten träning, ACT och/eller KBT så är du välkommen att höra av dig. Det planeras även för en framtida gruppledarutbildning i ACT. Hör av dig vid intresse till actdeliberate@hotmail.com

Kostnadsfri föreläsning med två teman i Stockholmsregionen.

Hur kommer det sig att många som jobbar med psykoterapeutisk behandling inte når bättre resultat trots att erfarenheten växer? Kan det till och med vara så att resultaten försämras över tid? Vad är karaktäristiskt för ”duktiga” superterapeuter? Går det att öva upp sina förmågor?

47679801_2203607233246277_1200695907603972096_o

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en KBT-metod som på senare år blivit allt mer populär och vetenskapligt utvärderad. Vad är ACT? Hur kan det vara att leda ACT-grupper? Hur upplever deltagarna att det är att gå i ACT-behandling i grupp? Det här momentet kommer till en del också att vara upplevelsebaserat.

Välkommen till en föreläsning/workshop med två teman:
1. Hur kan vi göra för att bibehålla och förbättra våra resultat som psykoterapeuter och samtalsbehandlare oavsett utbildningsnivå och terapimetod?
2. Hur kan man jobba med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) i gruppbehandling?

Föreläsare är
Nicklas Lakso, socionom och leg. psykoterapeut, anställd på vårdcentral och aktiv som handledare på BUP (barn och ungdomspsykiatrin) och inom primärvården.

Föreläsningen riktar sig till personer med minst en grundläggande psykoterapiutbildning, till studenter på psykoterapiutbildningar och i mån av plats till övriga intresserade av ämnet.

Föreläsningsmoment är en del i utbildningen till lärare och handledare i psykoterapi på Linköpings universitet och ges därför den här gången kostnadsfritt. Anmälan till föreläsningarna är dock obligatorisk och det finns endast ett begränsat antal platser.

Anmäl dig till: actdeliberate@hotmail.com

Vid anmälan ange: Namn, vilken av föreläsningarna du vill anmäla dig till alt. Om båda fungerar för dig. Ange eventuell arbetsplats och vad du har för eventuell utbildning i psykoterapimetoder sedan tidigare. Vid många anmälningar kommer ett urval att behöva göras.

22/11 8:30–11:30 i Farsta, Stockholm
5/12 8:30–11:30 i Haninge

Evenemang för Farsta på facebook

Evenemang för Haninge på facebook


Se även: Vad är tredje vågens KBT?

ACT-film om utvecklingen av människans sinne

Vad är värderad riktning?

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Vad är verksamt i psykoterapi?

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Psykoterapeuter som tvivlar på sig själva får bättre behandlingsresultat

En studie av 70 norska psykoterapeuters arbete visar att personligheten påverkar behandlingsutfallet.

– De terapeuter som berättade att de var osäkra på sin insats hade bättre behandlingsresultat, säger Helene Nissen Li, psykoterapeut vid Oslo universitetet.

Studien omfattade totalt 70 psykoterapeuter och 255 patienter.

Psykoterapeuterna fick svara på enkäter om deras syn på sig själva och sitt yrke. Sedan följdes deras patienter två år efter avslutad behandling.

Resultatet visar att patienternas förmåga till relationer hade förbättrats, deras så kallade interpersonella problem hade minskat.

Patienterna hade bland annat svår problematik så som personlighetsstörningar och de behandlades med olika former av psykoterapi.

– Under lång tid, upp till två år senare, hade de bättre relationer till andra människor, de hävdade sig bättre och kunde knyta an till andra på ett sundare sätt, säger Helene Nissen Li.

Studien kan dock inte förklara varför terapeutens tvivel kopplas till ett bättre behandlingsresultat.

Lyssna på inslaget nedan

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: Vad är verksamt i psykoterapi?

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

Tillgången till psykoterapeuter är för liten, det kan vara en orsak till ökad förskrivning av antidepressiva

Vem får ställa diagnos?

Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna?

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Boken ”Peak : vetenskapen om att bli bättre på nästan allt : sanningen bakom 10 000-timmarsregeln”

Hur kan man hålla sig ajour efter avslutad terapiutbildning?

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Lyssna på inslaget från Vetenskapsradion 170929.

20200119_175735

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Ett avsnitt från kanalen Psychotherapy Expert Talks med rubriken ”Tony Rousmaniere on Deliberate Practice and Developing Psychotherapy Expertise”

Rousmaniere pratar bland annat utifrån sin bok som nu även finns på svenska med titeln ”Målmedveten träning för psykoterapeuter”.

Forskning visar att det är långt ifrån alla terapeuter som blir skickligare endast genom mer erfarenhet. Däremot kan alla terapeuter göra stora framsteg i sin professionella effektivitet. Detta sker genom målmedveten träning i det professionella hantverket menar Rousmaniere.

Uppdatering: Se även information om föreläsningen som snart hålls i Stockholmsregionen: Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

Se även: Hur vanligt är det att gå i terapi?

Diskussionen bör inte handla om PDT eller KBT utan om evidensbaserade metoder och kompetensbrist

Vad är verksamt i psykoterapi?

Boken ”Peak : vetenskapen om att bli bättre på nästan allt : sanningen bakom 10 000-timmarsregeln”

David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny forskning

Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Kan psykoterapi ha biverkningar?

Animerad kortfilm om hur självkritik kan fungera och bemötas

Se avsnittet här.